Högskolan för konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur

Studier och program

Högskolan för konst, design och arkitektur är ledande i Norden inom design, mode, spel, medier, arkitektur, film, konstpedagogik och konst. Vi bedriver forskning i världsklass inom konstpedagogik, design och designtänkande, digitala medier och visuell kultur samt stadsplanering och arkitektur.
Woman sewing fabric at the School of Arts, Design & Architecture

Ansökningstider 2020—2021

  • Ansökan till magisterutbildning: 1.12.2020–4.1.2021

  • Ansökan till kandidatutbildningar på engelska: 7.1.–20.1.2021

  • Ansökan till kandidatutbildningar på finska och svenska: 17.3.–31.3.2021

Vi utbildar världsmedborgare som kan ta sig an samhälleliga utmaningar med hjälp av fantasi, samarbete och nytänkande.

Läs mer nedan om våra ansökningsalternativ och bekanta dig med berättelser från våra studerande och alumner.

Kandidatutbildning vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningstid för kandidatprogram på engelska: 7.-20.1.2021 och ansökan till kandidatutbildningar på finska och svenska: 17.3.–31.3.2021.

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Bachelor's Programme in Design

The Aalto School of Arts, Design and Architecture is one of the most prestigious design schools in the world and the leading design school in Northern Europe. The Bachelor’s Programme in Design prepares students for designing future products, services and systems in a creative and critical manner. Design as a concept is no longer linked to purely physical objects but digital experiences and abstract concepts as well, enhancing its power to shape the world. Thus, students are given the freedom to define themselves as designers, each finding their own ways of working and direction when exploring problems, developing solutions and forming opportunities. After completing their diverse bachelor studies, students are admitted the right to continue their studies in one of the five Master’s Programmes available.

Utbildningsutbud
kuvataidekasvatus_kandi_kuva

Bildkonstpedagogik, konstkandidat och konstmagister

Studier i utbildningsprogrammet inom bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet.

Utbildningsutbud
DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Design, konstkandidat och konstmagister

Undervisningen i huvudämnet design tar i betraktande utvecklingen inom branschen och i designerns yrkesbild, som tenderar att bli allt bredare. Studierna i huvudämnet design behandlar designprocesser och tekniker, visuell framställning, metoder för användarcentrerad design, ger insikter i material samt förståelse för design som en del av kulturen och hållbar utveckling. 

Obs! Information har uppdaterats 16.3.2021.

Utbildningsutbud
visual

Visuell kommunikation och design, konstkandidat och konstmagister

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i design av visuell kommunikation blir du en aktör och expert inom dessa områden.

Utbildningsutbud
The Fashion/Textile Futures research group

Mode, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet mode ger studeranden insikter i design av kläder, beklädnadsmaterial och kollektioner. De treåriga studierna leder till konstkandidatexamen.

Utbildningsutbud
Costume design

Kostymdesign, konstkandidat och konstmagister

OBS! Ingen ansökning år 2021
Är du intresserad av hur rollfigurer i film eller teater föds? Huvudämnet Kostymdesign erbjuder dig en unik och omfattande utbildning i kostymdesign inom film, tv och scenkonst. Förutom att du som kostymdesigner utvecklar din konstnärliga uttrycksförmåga, dina tekniska färdigheter och ditt teoretiska tänkande på ett mångsidigt sätt, får du även utveckla din professionella kompetens i riktiga produktioner inom film och scenkonst tillsammans med blivande film- och teaterproffs, till exempel regissörer, scenografer, filmfotografer och skådespelare. Skulle du vilja bli en del av denna yrkeskår av blivande konstnärer?

Utbildningsutbud
Opiskelijoita kampuksella 2019 Kuva: Unto Rautio

Film- och tv-scenografi, konstkandidat och konstmagister

Syftet med kandidatprogrammet i film- och tv-scenografi är att ge studeranden grundläggande färdigheter att arbeta som scenograf inom film- och tv-branschen. Studerande lär sig omfatta sin roll i hela film- och tv-produktionen och ansvara för planering och genomförande av olika produktioner, det vill säga att planera den visuella utformningen, funktionella helheten av produktionen tillsammans med regissören samt den övriga konstnärliga och tekniska arbetsgruppen. Utöver den professionella kompetensen uppmuntras studeranden att intressera sig för experimentell och utforskande scenografi även när det gäller andra typer av medier samt att utveckla nya arbetssätt. Utbildningen utgår från konstnärlig, experimentell och forskningsinriktad verksamhet samt professionell praxis inom branschen.

Utbildningsutbud
filmning

Filmning, konstkandidat och konstmagister

I studierna på kandidatnivå får studeranden som har filmning som huvudämne kännedom om tillvägagångssätt, konstnäriga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater på sitt område. Utbildningens centrala mål är att utveckla studerandens begåvning och personliga uttrycksförmåga, ge de grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheterna och kunskaperna om området och dess historia, utveckla färdigheterna i grupparbete och ledarskap samt kunskaperna i forskningsarbetets grunder.

Utbildningsutbud
ääni1

Filmljudinspelning och -ljudplanering, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet filmljudinspelning och ljudplanering inom kandidatprogrammet för konst och design introducerar dig i ljud, ett delområde inom film vars narrativa styrka ibland kan överglänsa bilden. Ett centralt mål är att stöda den studerandes begåvning och stärka hens personliga uttrycksförmåga.

Utbildningsutbud
ohjaus1

Filmregi, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmregi syftar till att ge studeranden konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter att arbeta som regissör för kortfilmer och tv-produktioner. Genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena lär sig studeranden att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten på sitt yrkesområde.

Utbildningsutbud
leikkaus3

Filmklippning, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmklippning utbildas specialister och tänkare som kan planera och genomföra postproduktion. Klippstuderandena specialiserar sig i att behärska filmiskt berättande och bildhelheter. De studerar såväl den estetiska traditionen på sitt eget område som de möjligheter som den nyaste tekniken ger.

Utbildningsutbud
tuotanto1

Film- och tv-produktion, konstkandidat och konstmagister

Undervisningen i film- och tv-produktion syftar till att ge studerandena goda färdigheter för att arbeta som film- och tv-producenter. Målet med utbildningen är en kreativ producent som lanserar och utvecklar idéer, kan skapa en atmosfär av kreativt samarbete och erbjuda goda arbetsförhållanden till de medverkande inom filmens olika delområden. Utbildningen strävar efter att ge studeranden insikt i sitt eget professionella kunnande och ge färdigheter för att finna föremålet för det egna konstnärliga intresset.

Utbildningsutbud
manuskript2

Film- och tv-manuskript, konstkandidat och konstmagister

Målet med huvudämnet Film- och tv-manuskript är att ge studerandena basfärdigheter i skrivteknik och produktion för arbete som manuskriptförfattare i olika film- och tv-produktioner.

Utbildningsutbud
dok2

Dokumentärfilm, konstkandidat och konstmagister

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer. De studerande lär sig att i rollen som regissör behärska dokumentärfilmens olika arbetsskeden. Studerandena blir insatta i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former.

Utbildningsutbud
Aalto University, photo Unto Rautio

Inredningsarkitektur, konstkandidat och magister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur

Utbildningsutbud
perf landscapes_perspective 1

Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.

Utbildningsutbud
Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Utbildningsutbud

Magisterprogrammen vid institutionen för konst

Ansökan till magisterutbildning: 1.12.2020–4.1.2021

Institutionen för konst utbildar och förbereder yrkesverksamma inom fältet för konstutbildning, visuell kultur, kuratering och nutida konst.

Master’s Programme in Nordic Visual Studies and Art Education (NoVA)

Please note! This programme is not available during the application period 2020-2021.

Nordic Visual Studies and Art Education (NoVA) educates contemporary art and visual culture professionals and researchers, to achieve understanding of the best Nordic practices and traditions in art education and other visual culture professions. Through the NoVA education, you achieve relevant competencies and pedagogical interaction skills for working in cross-cultural and international educational situations and environments. NoVA builds on Nordic competences and expertise, which are related to current discussions in the field of international art education. The program is open for international students.

NoVA study options

Master's Programme in Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

ViCCA explores emerging knowledges and practices at the intersections of visual cultures, curating and contemporary art. We facilitate students to develop and contextualize their own practices within and in between these contexts. The programme is open to artists, curators, scholars and practitioners with different backgrounds and experience, who are looking for opportunities to understand, challenge and shift the paradigms of contemporary art and the world around us.

The ViCCA prograne

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik

Studier i utbildningsprogrammet inom bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet. Av dig som studerande förutsätts förutom grundläggande konstnärliga färdigheter även nyfikenhet om bildkonstens och den visuella kulturens mångsidiga företeelser samt pedagogiska frågor, kritiskt tänkande och öppenhet inför nya perspektiv. Förutom klasslärarbehörighet i bildkonst erbjuder studierna dig även möjligheten att bilda professionella nätverk både i Finland och utomlands.

kuvis_ma

Magisterprogrammen vid institutionen för arkitektur

Ansökan till magisterutbildning: 1.12.2020–4.1.2021

Institutionen för arkitektur är en vida känd undervisnings- och forskningsenhet som riktar in sig på utmaningar kring framtidens byggande och å andra sidan stöder sig på den anrika finländska arkitekturkulturen.

Magisterprogrammet i arkitektur

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Arkitektur

Magisterprogrammet i landskapsarkitektur

Landskapsarkitekter är ett betydande yrkesgrupp för samhället och miljön. Gemensamt för landskapsarkitekter är viljan och förmågan att göra gemensamma landskap hållbara, fungerande och vackra. Aalto-universitetets internationellt ansedda magisterprogram i landskapsarkitektur är det enda magisterprogrammet för landskapsarkitektur på universitetsnivå i Finland.

Landskap arkitektur

Master's Programme in Urban Studies and Planning, MSc in Landscape Architecture

Please note! This programme is not available during the application period 2020-2021.

Urbanisation is a global phenomenon with direct impact on the future of our societies. Most of the key challenges of contemporary societies are encountered and addressed in cities. Cities provide enormous economic, technical and cultural opportunities, but they are also places of social conflicts and segregation as well as environmental and health problems. The magnitude of such challenges implies that no single field of research or profession can tackle them alone. Urban development requires an integrated approach. To this end, two prominent Finnish universities, Aalto University and the University of Helsinki, have joined forces in this unique and interdisciplinary master’s programme. Application through Aalto University’s admissions process is oriented towards applicants with bachelor’s degree in planning, architecture, landscape architecture and urban and real estate economy.

Opiskelijoita kampuksella 2019 Kuva: Unto Rautio

Master's Programme in Interior Architecture

Interior architecture addresses the close human scale of space and furniture to create meaning and value to people and organisations, and to transform and renew the everyday living environment. Dealing with the design of immediate interior and exterior environments, interior architecture requires understanding on human culture, needs and aspirations, the bodily experience and senses, and the spatial, material and technological means to meet these. A skilled interior architect is capable of integrating diverse elements into functional and experiential design solutions that exceed the users’ and clients’ expectations and are socially, environmentally and economically sustainable.

The programme educates interior architects with a distinct design personality. It comprises studies on spatial design and furniture design. Concrete design assignments form a major part of education. The studies emphasise advanced practical design skills combined with conceptual and strategic design thinking and research-driven design. Students are encouraged to expand the frontiers of the discipline by addressing systems level problems and societal challenges across the scale of built environment.
Students graduated from the programme are eligible to work as professional interior architects.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Master's Programme in Urban Studies and Planning, MSc in Architecture

"A diverse group of students with different backgrounds is inspiring. Every teacher has a different expertise and some different perspective to bring to the discussion, and the topics we learned broadened my knowledge of the city from very different perspectives”

Urban Studies and Planning

Magisterprogrammen vid institutionen för design

Ansökan till magisterutbildning: 1.12.2020–4.1.2021

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

Master's Programme in Fashion, Clothing and Textile Design

The programme deepens and extends the students' skills in fashion, clothing and textile design at a high artistic and professional level.

naytos_hq_26_edit_fi_fi.jpg

Master's Programme in International Design Business Management - Master of Arts

The Master's Programme in International Design Business Management helps you become a future creative professional in integrating design and technology with global business development through transdisciplinary teamwork and real-life challenges provided by our renowned industry partners. IDBM students tackle these complex challenges in multidisciplinary teams and develop holistic perspectives on the questions of tomorrow. The IDBM curriculum integrates business, design and technology to enable students to create new value and meaningful innovation.

Graduates of the program earn a master’s degree in business, design or technology, and gain extensive interdisciplinary teamwork experience that enables them to work in a wide variety of fields.

IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Master's Programme in Creative Sustainability - Master of Arts

Students learn to combine knowledge and skills from different disciplines to co-create innovative solutions for real-life challenges and to promote transformations towards ecologically, economically and socially sustainable futures.

Creative sustainability students studying

Master's Programme in Contemporary Design

The Contemporary Design Programme supports students to discover and advance their individual creative processes and in linking them to the problem-solving processes and methods of others. Students are working in a multifaceted learning environment that provides support for creativity, as well as critical and analytical thinking.

Iittala Experimental Design Process

Master's Programme in Collaborative and Industrial Design

The Master’s programme in Collaborative and Industrial Design (CoID) focuses on the role of design in society. It provides skills to work as design entrepreneurs and in a range of roles within industry, business, communities, education and the government.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Magisterprogrammen vid institutionen för film och scenografi

Ansökan till magisterutbildning: 1.12.2020–4.1.2021

Den mångfacetterade undervisningen vid ELO ger konstnärer och producenter förmågan att arbeta med avancerade uppgifter inom film och scenkonst medan de förbereder sig för arbetslivet.

Magisterprogrammet i scenografi - Kostymdesign

Är du intresserad av att studera kostymdesign i framkanten av området? Vill du undersöka begreppet kostym från en praktisk infallsvinkel som stimulerar nya koncept och idéer? Vill du delta i internationella kostymrelaterade evenemang? Huvudämnet kostymdesign i magisterprogrammet i scenografi har som mål att skapa framtida proffs inom kostymdesign och att stöda utvecklandet av en dynamisk konstnärlig vision och ett forskningsbaserat sätt att närma sig scenkonst samt film- och medieindustrin.

puku

Magisterprogrammet i scenografi - Film- och tv-scenografi

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet. Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Film Producing

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmning

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.

filmning

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmregi

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare.

ohjaus2

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmljudinspelning och -ljudplanering

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion.

ääni2

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.

filmklippning 2

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-produktion

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande. I en del av magisterstudiernas kursutbud har undervisning i produktion, manusförfattande och regi kombinerats med målet att stärka den studerandes kompetens inom tv-drama.

tuotanto2

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.

Avsnittet om ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder har uppdaterats 18.12.2020. Se nedan*

manuskript

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet Dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer som skapar branschens framtid. I magisterstudierna fördjupar studerandena sin syn på genrens teori, historia och samtidsuttryck, samt förkovrar sitt kunnande på dokumentärfilmens föränderliga yrkesfält.

dokkari1

Magisterprogrammen vid institutionen för medier

Ansökan till magisterutbildning: 1.12.2020–4.1.2021

Forskningsaktiviteter vid institutionen för medier omfattar grundforskning och praktik inom konst- och designrelaterade ämnen såsom visuell kommunikation och fotografi, visuell kommunikationsdesign, mediakultur och -arv, lärande och design av nya medier, ljuddesign samt datorspel.

Magisterprogrammet i fotografikonst

Välkommen till magisterprogrammet i fotografikonst vid Aalto-universitetet! Vid Högskolan för konst, design och arkitektur förenas inspirerande undervisning med en djupgående förståelse för samtida fotografi.

Photo by Petri Juntunen, called Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019. A horse standing in front of clouds in the red-shaded picture.

Master's Programme in Visual Communication Design

The Master’s Programme in Visual Communication Design (VCD) is an international learning community committed to investigating new modes of action within visual communication. As a critical response to the contemporary conditions, the studies enable you to reconsider the established notions of graphic design. The programme supports you in rethinking and redefining your own design practice, in order to situate it in wider societal and environmental frameworks. By providing the competence areas of information design, visual narratives, and type & written language, the curriculum encourages you to turn your design practice towards the public and the sustainable, and towards multiple and diverse knowledge domains. The VCD programme provides you time and space to redefine your individual design approach, with continuous backup from community, collaboration, and peer learning. The studies support you in this with a combination of theory and practice.

Visual Communication Design

Master's Programme in New Media - New Media Design and Production

The New Media Design and Production major brings together a multicultural group of students with very versatile skills and backgrounds. They all share the same passion of exploring the opportunities that new digital technology, such as artificial intelligence and social media, opens for communication, interaction and art.

Department of Media prototyping

Master's Programme in New Media – Game Design and production

Game Design and Production is a multidisciplinary major that offers a unique mix of technical and artistic aspects of game development. Students can apply for the major with any Bachelor’s degree, and accepted students include programmers, 3D artists, animators, creative writers, architects, and even psychologists.

climbers

Master's Programme in New Media - Sound in New Media

Are you passionate about discovering and widening the scope of sound design in the digital era? Welcome to study Sound in New Media Major Subject. The education is project-oriented, joining practice with theory. It combines art, design and media driven aspects of sound, covering a wide range of disciplines from concept design to live performance and from storytelling to programming. Teaching is fully in English, and students can write their Master's thesis in Finnish, Swedish or English.

sound

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. 

Aalto ARTS

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Utbildningsutbud

Berättelser från Högskolan för konst, design och arkitektur

Hur känns det att studera vid Högskolan för konst, design och arkitektur? Hurudana uppgifter arbetar de som utexaminerats från oss med? Bekanta dig nedan med de inspirerande studerande- och karriärberättelserna. 

Internship in Japan: Working as an Industrial Designer at Mitsubishi Electric

Janne Pärssinen, a master student in Industrial Design, is delighted he had influence on the projects as an intern.

Janne Pärssinen seisoo Mitsubishi Electronicin rakennuksen edessä Japanissa.

Students designed spatial solutions for the new electric boat for Skand

Working on the first, already implemented prototype, young designers were able to outline the real space and proportions of the boat.

Pinta 1 -työssä veneen sisätilaratkaisut ovat avarat ja vaaleat.

Architecture students designed a wooden pavilion in front of the Design Museum

The pavilion is a Finnish-British modern interpretation of a tea house.

Kuva: Mikko Raskinen

The story of a fabric

Matilda Palmu, who will graduate from the Fashion, Clothing and Textile Design master's programme in autumn 2020, describes her artistic process.

Matilda Palmu's Exhibition poster

From not knowing to new knowledge via imagining

Julia Lohmann considers design a bridge-building discipline that enables collaboration and communication across disciplines.

Julia Lohmann and Department of Seaweed. Photo: Mikko Raskinen

Hollywood costume design goes sustainable

A textile artist sees natural materials as the future for costumes in television and film.

Urs Dieker working with wood, kuva Eren Öztekin

Alumna Ksenia Avetisova is a human at the heart of technology

Ksenia Avetisova moves around the virtual world as part of her job, but what brought her to Finland was a live rock gig.

Aallon alumni Ksenia Avetisova katsoo peiliin järven rannalla, kuva: Aleksi Poutanen

Young Designer of the Year 2020 Ervin Latimer wants to highlight minorities

Latimer’s winning work draws on drag culture. Outfits play with the sexes and are adaptable.

vaatemallit seisovat metsän keskellä ja katsovat kameraan

Finnish TV’s Big Brother house facilities are designed for residents, as well as viewers

Aalto University's master's students in interior design created the BB house design.

kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

Theses: Threading the needle – together!

Taking care of your clothes is an environmental act, says Marium Durrani. Communal clothing repair workshops are popular around the world and have now landed also in Finland to push against unsustainable fast fashion practices.

Marium Durrani ompelemassa käsin vaatekappaletta, jossa on kukkakuosi.

See also

Photo: Unto Rautio

School of Arts, Design and Architecture graduates in working life

School of Arts, Design and Architecture Master's graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Arts, Design and Architecture
Creativity Unfolded_blogi_visu_Milja Komulainen

Creativity Unfolded (extern länk)

Aalto University’s blog series Creativity Unfolded focuses on insights linked to creativity in a multitude of ways. Topics include design, technology, media, architecture, film, games, art theory and more. Read and join the conversation.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat