Högskolan för konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur

Studier och program

Högskolan för konst, design och arkitektur är ledande i Norden inom design, mode, spel, medier, arkitektur, film, konstpedagogik och konst. Vi bedriver forskning i världsklass inom konstpedagogik, design och designtänkande, digitala medier och visuell kultur samt stadsplanering och arkitektur.
Woman sewing fabric at the School of Arts, Design & Architecture

Ansökningstider 2022–2023

  • Ansökan till magisterutbildning: 30.11.2023–2.1.2024
  • Ansökan till kandidatutbildningar på engelska: 3–17.1.2024
  • Ansökan till kandidatutbildningar på finska och svenska: 13–27.3.2024

Vi utbildar världsmedborgare som kan ta sig an samhälleliga utmaningar med hjälp av fantasi, samarbete och nytänkande. Läs mer nedan om våra ansökningsalternativ och bekanta dig med berättelser från våra studerande och alumner.

Kandidatutbildning vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningstid för kandidatprogram på engelska: 3–17.1.2024 och ansökan till kandidatutbildningar på finska och svenska: 13–27.3.2024.

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Design, Bachelor of Arts, Master of Arts (Art and Design)

Design innebär inte enbart design av fysiska föremål utan även digitala upplevelser och abstrakta koncept, vilket breddar dess möjligheter att forma världen. Kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Design tar vara på dessa möjligheter och förbereder de studerande för att skapa framtidens produkter, tjänster och system på ett kreativt och kritiskt sätt.

Utbildningsutbud
Ihmisiä tutustumassa Designs for a Cooler Planet -näyttelyyn.

Bildkonstpedagogik - Konst och Media, konstkandidat och konstmagister

Studier i utbildningsprogrammet inom konst och media - bildkonstpedagogik erbjuder dig en möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet.

Utbildningsutbud
Opiskelijoiden metallisia ja keraamisia kurssitöitä

Design - Design och Mode, konstkandidat och konstmagister

Innehållet i huvudämnesstudierna i design grundar sig på det växande behovet att utbilda kreativa designer som kan utveckla nödvändiga och intressanta produkter och tjänster som planeras och tillverkas med hänsyn till olika grupper av användare och belastningen på miljön.

Utbildningsutbud
visual

Visuell kommunikation och design - Konst och Media, konstkandidat och konstmagister

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i visuell kommunikation och design blir du en aktör och expert inom dessa områden.

Utbildningsutbud
Malli odottamassa, kun kaksi ihmistä työstävät hänen päällään olevaa asua.

Mode - Design och Mode, konstkandidat och konstmagister

I kandidatprogrammet i design och mode vid Aalto-universitetet får den studerande utveckla sina kreativa designfärdigheter och skapa sin egen vision och designeridentitet. De studerande inom programmet förenas av en kreativ ambition och empati gentemot människor samt en vilja att skapa en framtid som sparar på naturresurserna.

Utbildningsutbud
Costume design

Kostymdesign: scenkonst och film - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Vill du veta hur rollfigurer i film och teater blir till? Huvudämnet kostymdesign vid Aalto-universitetet är det enda av sitt slag i Finland.

Utbildningsutbud
Två studenter i en studio som filmar.

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Målet med kandidatstudierna inom huvudämnet film- och tv-scenografi är att ge den studerande grundläggande färdigheter för att arbeta som scenograf inom film- och tv-branschen. Den studerande lär sig att gestalta sin roll i film- och tv-produktionen och arbeta med visuell, funktionell och produktionsmässig planering i samband med planeringen och genomförandet av en produktion tillsammans med regissören och den övriga konstnärliga och tekniska arbetsgruppen.

Utbildningsutbud
filmning

Filmning - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

I studierna på kandidatnivå får studeranden som har filmning som huvudämne kännedom om tillvägagångssätt, konstnäriga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater på sitt område. Utbildningens centrala mål är att utveckla studerandens begåvning och personliga uttrycksförmåga, ge de grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheterna och kunskaperna om området och dess historia, utveckla färdigheterna i grupparbete och ledarskap samt kunskaperna i forskningsarbetets grunder.

Utbildningsutbud
ääni1

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet filmljudinspelning och ljudplanering inom kandidatprogrammet för konst och design introducerar dig i ljud, ett delområde inom film vars narrativa styrka ibland kan överglänsa bilden. Ett centralt mål är att stöda den studerandes begåvning och stärka hens personliga uttrycksförmåga.

Utbildningsutbud
Två studenter pratar bakom kameran.

Filmregi - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmregi syftar till att ge studeranden konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter att arbeta som regissör för kortfilmer och tv-produktioner. Genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena lär sig studeranden att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten på sitt yrkesområde.

Utbildningsutbud
Två studenter sitter vid en dator och redigerar ett soundtrack.

Filmklippning - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmklippning utbildas specialister och tänkare som kan planera och genomföra postproduktion. Klippstuderandena specialiserar sig i att behärska filmiskt berättande och bildhelheter. De studerar såväl den estetiska traditionen på sitt eget område som de möjligheter som den nyaste tekniken ger.

Utbildningsutbud
En student presenterar en film i ett konferensrum.

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Undervisningen i film- och tv-produktion syftar till att ge studerandena goda färdigheter för att arbeta som film- och tv-producenter. Målet med utbildningen är en kreativ producent som lanserar och utvecklar idéer, kan skapa en atmosfär av kreativt samarbete och erbjuda goda arbetsförhållanden till de medverkande inom filmens olika delområden.

Utbildningsutbud
Två studenter planerar ett manuskript med post-it-lappar.

Film- och tv-manuskript - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Målet med huvudämnet Film- och tv-manuskript är att ge studerandena basfärdigheter i skrivteknik och produktion för arbete som manuskriptförfattare i olika film- och tv-produktioner.

Utbildningsutbud
dok2

Dokumentärfilm - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer.

Utbildningsutbud
Aalto University, photo Unto Rautio

Inredningsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, konstkandidat och konstmagister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur

Utbildningsutbud
Kaksi opiskelijaa työskentelemässä maisemapienoismallin parissa.

Landskapsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitekturen för samman estetik, ekologi och funktionalitet. De mångvetenskapliga studierna ger goda färdigheter för arbetslivet.

Utbildningsutbud
Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Den byggda miljön utgör grunden för vårt lands nationalförmögenhet. Därför är det viktigt att den studerande redan i kandidatskedet bildar sig en helhetsuppfattning om arbetsfältet för byggande och vad som kännetecknar en människonära verksamhetsmiljö. Kandidatexamen ger den studerande goda förutsättningar för assisterande arbetsuppgifter.

Utbildningsutbud

Magisterprogrammen vid institutionen för arkitektur

Ansökan till magisterutbildning: 30.11.2023–2.1.2024.

Institutionen för arkitektur är en vida känd undervisnings- och forskningsenhet som riktar in sig på utmaningar kring framtidens byggande och å andra sidan stöder sig på den anrika finländska arkitekturkulturen.

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Arkitekt

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Arkitektur

Landskapsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekter är ett betydande yrkesgrupp för samhället och miljön. Gemensamt för landskapsarkitekter är viljan och förmågan att göra gemensamma landskap hållbara, fungerande och vackra. Aalto-universitetets internationellt ansedda magisterprogram i landskapsarkitektur är det enda magisterprogrammet för landskapsarkitektur på universitetsnivå i Finland.

Landskap arkitektur

Interior Architecture - Architecture, Landscape architecture and Interior Architecture, Master of Arts (Art and Design)

Interior architecture addresses the close human scale of space and furniture to create meaning and value to people and organisations, and to transform and renew the everyday living environment. Dealing with the design of immediate interior and exterior environments, interior architecture requires understanding on human culture, needs and aspirations, the bodily experience and senses, and the spatial, material and technological means to meet these. A skilled interior architect is capable of integrating diverse elements into functional and experiential design solutions that exceed the users’ and clients’ expectations and are socially, environmentally and economically sustainable.

The programme educates interior architects with a distinct design personality. It comprises studies on spatial design and furniture design. Concrete design assignments form a major part of education. The studies emphasise advanced practical design skills combined with conceptual and strategic design thinking and research-driven design. Students are encouraged to expand the frontiers of the discipline by addressing systems level problems and societal challenges across the scale of built environment.
Students graduated from the programme are eligible to work as professional interior architects.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Urban Studies and Planning, M.Sc in Architecture

"A diverse group of students with different backgrounds is inspiring. Every teacher has a different expertise and some different perspective to bring to the discussion, and the topics we learned broadened my knowledge of the city from very different perspectives”

Urban Studies and Planning

Magisterprogrammen vid institutionen för konst och media

Ansökan till magisterutbildning: 30.11.2023–2.1.2024.

Institutionen för konst och media bedriver forskning och konstnärlig verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen och teman. Dessa omfattar konstutbildning, nutida konst, kuratering, speldesign, nya medier, fotografikonst, visuell kommunikationsdesign och visuell kultur. 

Bildkonstpedagogik - Konst och Media, konstmagister

Studier i huvudämnet bildkonstpedagogik erbjuder dig en möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet. Av dig som studerande förutsätts förutom grundläggande konstnärliga färdigheter även nyfikenhet om bildkonstens och den visuella kulturens mångsidiga företeelser samt pedagogiska frågor, kritiskt tänkande och öppenhet inför nya perspektiv. Förutom klasslärarbehörighet i bildkonst erbjuder studierna dig även möjligheten att bilda professionella nätverk både i Finland och utomlands.

kuvis_ma

Fotografi - Konst och Media, konstmagister

Fotografiet har en genomträngande kraft i samhället och kulturen som påverkar individer, gemenskaper och nationer. Även om världen är full av bilder har betydelsen av ett starkt fotografi inte minskat. Tvärtom! Nu om någonsin behöver vi konstnärer och fotografer som har ett budskap. Som studerande vid Aalto-universitetet är du en del av en ambitiös och professionell gemenskap och lärmiljö, där du får möjligheten att utveckla din konstnärliga verksamhet och stärka ditt begreppsliga och kritiska tänkande.

Lada Suomenrinne: Iđitguovssu, 2021 (yksityiskohta teoksesta)

Game Design and Development - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet Game Design and Development är ett mångvetenskapligt huvudämne som erbjuder en unik blandning av tekniska och konstnärliga aspekter av spelutveckling. Huvudämnet producerar visionära och innovativa tänkare som har ambitionen att flytta gränserna för speldesign.

climbers

New Media - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

I en värld som genomsyras av teknologi är det nödvändigt att förstå och undersöka hur teknologin påverkar individer, organisationer och samhället. Huvudämnet New Media sammanför en mångkulturell grupp av studerande med mycket varierande färdigheter och bakgrunder.

A person looking at a project work on a round table

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA), Master of Arts (Art and Design)

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) är ett magisterprogram som leder till dubbelexamen vid Aalto-universitetet (Finland) och Aalborg Universitet (Danmark). Programmet ger de studerande en övergripande förståelse för nordiska praktiker och traditioner inom konstpedagogik, visuell kultur och kulturellt arbete.

NoVA study options

Sound in New Media - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

The aim of the Major in Sound in New Media is to explore, discover and comprehend the emerging digital technology and its aural impact in society; to find and exploit the possibilities it opens to acoustic communication, sonic interaction and new interfaces for musical expression and to evaluate, understand and deal with the challenges it poses to art, design, and creative production in the auditory domain.

sound

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet Visual Communication Design (VCD) inom magisterprogrammet i konst och media erbjuder en internationell lärmiljö och utforskar nya arbetssätt inom visuell kommunikation. I studierna granskas rådande förhållanden ur ett kritiskt perspektiv och du får möjlighet att ompröva de etablerade begreppen inom grafisk design. Programmet hjälper dig att se din designpraktik i ett nytt ljus och placera den i en bredare samhälls- och miljökontext.

Visual Communication Design

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet ViCCA för samman konstnärer, kuratorer och forskare som strävar efter att förstå, utmana och förändra rådande paradigm i samtidskonsten och världen runt oss.

The ViCCA prograne

Magisterprogrammen vid institutionen för design

Ansökan till magisterutbildning: 30.11.2023–2.1.2024.

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Studierna inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design bygger på forskningsbaserad kunskap om samhälleliga, kulturella och globala förändringar och uppmuntrar till kreativ utforskning och konceptuellt tänkande på en hög konstnärlig och professionell nivå.

Aino Ojala, I Feel You 2023, MA Thesis

International Design Business Management, Master of Arts (Art and Design)

IDBM is a pioneering and renowned study programme that truly embodies the vision of Aalto by integrating design and technology with global business development.

IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Creative Sustainability, Master of Arts (Art and Design)

The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) provides a multidisciplinary learning platform in the fields of design, business, and materials and chemical engineering.

Creative sustainability students studying

Contemporary Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Vilka material är de bästa alternativen för att ersätta plast? Hur kan traditionella hantverk kombineras med samtida design? Vilken typ av produkter behöver vi i vårt föränderliga samhälle?

Iittala Experimental Design Process

Collaborative and Industrial Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Inom huvudämnet Collaborative and Industrial Design (CoID) ligger fokus på designens roll i samhället. De studerande får färdigheter som gör att de kan arbeta med expert- och ledningsuppgifter och som entreprenörer och innovatörer inom en rad olika roller inom industri, affärsliv, samhälle, utbildning och den offentliga sektorn.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Magisterprogrammen vid institutionen för filmkonst

Ansökan till magisterutbildning: 30.11.2023–2.1.2024.

Den mångfacetterade undervisningen vid institutionen för filmkonst ELO ger konstnärer och producenter förmågan att arbeta med avancerade uppgifter inom film och scenkonst medan de förbereder sig för arbetslivet.

Kostymdesign: scenkonst och film - Filmkonst, konstmagister

Är du intresserad av att studera kostymdesign i framkanten av området? Vill du undersöka begreppet kostym från en praktisk infallsvinkel som stimulerar nya koncept och idéer? Vill du delta i internationella kostymrelaterade evenemang? Huvudämnet kostymdesign i magisterprogrammet i scenografi har som mål att skapa framtida proffs inom kostymdesign och att stöda utvecklandet av en dynamisk konstnärlig vision och ett forskningsbaserat sätt att närma sig scenkonst samt film- och medieindustrin.

puku

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet.

Bild av filmuppsättningar som liknar ett kafé.

Filmning - Filmkonst, konstmagister

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.

En student filmer framför en röd gardin.

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Studier i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare samt hens skaparidentitet.

ohjaus2

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstmagister

Ljuddesignern har en viktig uppgift i film- och tv-produktioner, där målet är att skapa en konstnärlig och effektfull helhet.

ääni2

Filmklippning - Filmkonst, konstmagister

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.

Two students are laughing at the computer.

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande.

Två studenter med en kamera framför en röd gardin.

Film- och tv-manuskript - Filmkonst, konstmagister

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.

Två elever sorterar post-it-lapparna på väggen.

Dokumentärfilm - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmsregissörer som kan verka både på den nationella och internationella arenan. De studerande får en djup förståelse för dokumentärfilmens historia och praxis. Dessutom uppmuntrar magisterprogrammet de studerande att forma dokumentärfilmens framtid som en form av historieberättande, konst och forskning.

De studerande utvecklas som konstnärer och forskare genom kreativ forskning, praktiskt arbete och samarbete. De lär sig att kombinera praktiskt kunnande och begreppsligt tänkande vilket ökar deras yrkeskompetens och gör dem till föregångare inom dokumentärfilm.

dok

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. 

Aalto ARTS

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Utbildningsutbud

Berättelser från Högskolan för konst, design och arkitektur

Hur känns det att studera vid Högskolan för konst, design och arkitektur? Hurudana uppgifter arbetar de som utexaminerats från oss med? Bekanta dig nedan med de inspirerande studerande- och karriärberättelserna. 

Internship in Japan: Working as an Industrial Designer at Mitsubishi Electric

Janne Pärssinen, a master student in Industrial Design, is delighted he had influence on the projects as an intern.

Janne Pärssinen seisoo Mitsubishi Electronicin rakennuksen edessä Japanissa.

Students designed spatial solutions for the new electric boat for Skand

Working on the first, already implemented prototype, young designers were able to outline the real space and proportions of the boat.

Pinta 1 -työssä veneen sisätilaratkaisut ovat avarat ja vaaleat.

Architecture students designed a wooden pavilion in front of the Design Museum

The pavilion is a Finnish-British modern interpretation of a tea house.

Kuva: Mikko Raskinen

The story of a fabric

Matilda Palmu, who will graduate from the Fashion, Clothing and Textile Design master's programme in autumn 2020, describes her artistic process.

Matilda Palmu's Exhibition poster

From not knowing to new knowledge via imagining

Julia Lohmann considers design a bridge-building discipline that enables collaboration and communication across disciplines.

Julia Lohmann and Department of Seaweed. Photo: Mikko Raskinen

Hollywood costume design goes sustainable

A textile artist sees natural materials as the future for costumes in television and film.

Urs Dieker working with wood, kuva Eren Öztekin

Alum Ksenia Avetisova is a human at the heart of technology

Ksenia Avetisova moves around the virtual world as part of her job, but what brought her to Finland was a live rock gig.

Aallon alumni Ksenia Avetisova katsoo peiliin järven rannalla, kuva: Aleksi Poutanen

Young Designer of the Year 2020 Ervin Latimer wants to highlight minorities

Latimer’s winning work draws on drag culture. Outfits play with the sexes and are adaptable.

vaatemallit seisovat metsän keskellä ja katsovat kameraan

Finnish TV’s Big Brother house facilities are designed for residents, as well as viewers

Aalto University's master's students in interior design created the BB house design.

kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

Theses: Threading the needle – together!

Taking care of your clothes is an environmental act, says Marium Durrani. Communal clothing repair workshops are popular around the world and have now landed also in Finland to push against unsustainable fast fashion practices.

Marium Durrani ompelemassa käsin vaatekappaletta, jossa on kukkakuosi.

See also

Photo: Unto Rautio

School of Arts, Design and Architecture graduates in working life

School of Arts, Design and Architecture Master's graduates are successful in finding jobs relating to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Arts, Design and Architecture
Creativity Unfolded_blogi_visu_Milja Komulainen

Creativity Unfolded (extern länk)

Aalto-universitetets bloggserie Creativity Unfolded behandlar ämnen kring kreativitet, såsom design, teknik, olika media, arkitektur, film, spel och konstteori. Läs, följ och delta i diskussionen (bloggen publiceras på engelska).

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: