Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.
Aalto ARTS

Examen:

Konstdoktor, teknologie doktor

Ansökningsperiod:

1.3.2021 – 22.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Nästa ansökningstillfälle till doktorandstudier ordnas i mars 2021. Den fortlöpande ansökningstiden kan utnyttjas av de sökande som redan har finansiering för doktorandstudier från Aalto-universitetet.

Utbildningens mål

Doktorandutbildningen ger doktoranderna färdigheter för en akademisk karriär som högt utbildade forskare och allt oftare även mångsidiga färdigheter för olika karriäralternativ i krävande sakkunniguppdrag utanför vetenskapssamfundet eller som företagare.

Utbildningen sker i ett mångvetenskapligt och internationellt vetenskapssamfund som drar nytta av olika utbildnings- och inlärningsformer. Doktorandens talanger utvecklas under den högklassiga utbildningen, som betonar kompetens inom det egna området och utveckling av nätverk och allmänna färdigheter för arbetslivet.

Examensstruktur

  1. Doktorsavhandling
  2. Allmänna forskarutbildningsstudier
  3. Studier i forskningsområdet

Eventuella kompletterande studier (10–20 ECTS): Kompletterande studier förutsätts i allmänhet av de studerande som har avlagt

  • Konstindustriella högskolans tidigare slutexamen (A 203/94). Studierna kan bestå av språkstudier eller studier som relaterar till området; eller
  • någon annan högskolas högre examen. Studierna kan bestå av praktiska studier som relaterar till området eller studier om konstens och designens historia och teori.

Doktoranden kommer överens om studierna som behövs och vidden av dem tillsammans med ansvarsprofessorn i början av studierna.

Studiernas innehåll

Studier som leder till doktorsexamen skiljer sig på många sätt från tidigare högskolestudier. Doktorandstudierna består av studier och forskning som leder till en doktorsavhandling.

När du ansöker ska du presentera en forskningsplan som även innehåller en plan för hur de obligatoriska studierna (60 ECTS) ska genomföras. Vanligtvis består ungefär hälften av studierna av kurser och hälften av individuellt genomförda studieprestationer. Doktorandstudier kan genomföras på många olika sätt, vilket innebär att doktoranden ska vara beredd att självständigt reda ut olika alternativ.

Det är viktigt att din forskningsplan introducerar något nytt eller annorlunda perspektiv, är väl avgränsad och realistisk att utföra och påvisar sakkännedom inom forskningsområdet.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är i huvudsak engelska, men examensspråket kan även vara finska eller svenska beroende på vilket språk lärdomsprovet skrivs.

Internationalisering som en del av studierna

Aalto-universitetet strävar efter internationellt högklassig forskning och undervisning. Ett internationellt samarbete är en viktig del av Aalto-universitetets doktorandutbildning och avtal om samhandledning är ett sätt att samarbeta. Den forskarstuderande kan avlägga sin examen inom ramen för samhandledning, som sker som ett samarbete mellan två universitet, såvitt samhandledningen grundar sig på ett äkta vetenskapligt samarbete, ger arbetet ett mervärde och höjer forskningens kvalitet.

Finansiering av studierna

Doktorandernas huvudsakliga finansieringsalternativ är: doktorandtjänst vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, personliga stipendier, olika forskningsprojekt och det allmänna studiestödet.

Bedöm realistiskt dina egna resurser: hur finansierar du dina egna studier och hur mycket tid kan du reservera för dem?

Heltidsstudier tar ungefär fyra år och doktoranden ska aktivt och självständigt skaffa finansiering för den tiden. Institutionerna vid Högskolan för konst, design och arkitektur kan erbjuda finansiering för bara en del av sina doktorander och oftast bara för några år. Doktoranden bör bekanta sig med olika finansieringsmöjligheter och sträva efter att ansöka om finansiering redan innan studierna börjar. Finansiering kan sökas både för levnadskostnaderna under forskarstudierna och för att utföra de konstnärliga delar som eventuellt är en del av forskningsplanen. Finansiering erbjuds bland annat av olika stiftelser, se mera Finansiering av studierna.

Under vissa förutsättningar är det även möjligt att få studiestöd för forskarstudierna.

 

Application instructions 2021

Admission is organised annually in March for studies starting in September.

During the academic year 2020-2021 special conditions are in place due to COVID-19 pandemia, more information from https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser). The policies may be revised if the pandemic situation or official recommendations by the authorities change. 

Our staff is mostly working remotely.

Admission schedule, spring 2021

Application opens on Mon 1 March 2021 9 am (UTC+2)  
Application closes Mon 22 March 2021 3 pm (UTC+2)
Applicants should follow the electronic application system for information regarding the processing of their application.
Phase two for shortlisted applicants in April-May 2021
Results of the admission published at latest by 10 June 2021

In addition, there is a continuous application to full time doctoral studies, only for applicants who have confirmed funding for doctoral studies from Aalto University for at least nine months. Other full time applicants apply in the March application round. The same requirements (e.g. eligibility criteria and language requirements) apply to applicants in the continuous application, and they will receive personal instructions for applying after their funding has been confirmed by Aalto University. Funded doctoral positions are advertised on Aalto University webpage https://www.aalto.fi/careers.

Who can apply?

How to apply?

The application period for studies beginning in the autumn of 2021 runs from 1 March 2021 to 22 March 2021 (at 15.00, UTC+2). The application consists of an electronic application form to which you need to upload a set of required application documents in PDF form.

On the application you will need to specify to which research field of Aalto Doctoral Programme in Arts, Design and Architecture you are applying to and who is your potential supervising professor.

Language requirements

In order to be eligible to apply for the Aalto Doctoral Programme in Arts, Design and Architecture, applicants are required to be proficient in the one of the official languages of the programme, Finnish, Swedish or English, and demonstrate their proficiency by passing a language test, when necessary. The language test scores must meet the minimum requirements set by Aalto University. The applicant chooses the language (Finnish, Swedish or English) in which they demonstrate their proficiency.

Application and the required application documents

The application consists of an electronic application form to which you need to upload a set of required application documents in PDF form.

Carefully scan the original documents and save them in colour PDF format. Scan the documents in the correct orientation so that a horizontal document is displayed horizontally, and a vertical document is displayed vertically. Name the files as instructed (e.g. Transcript-lastname-firstname). Upload each document separately to the correct attachment section on your application form.

Admission results

Fees, costs and resources

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Institutioner och infrastruktur

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för konst

Institutionen för konst utbildar och förbereder yrkesverksamma inom fältet för konstutbildning, visuell kultur, kuratering och nutida konst. Institutionen är internationellt uppmärksammad för sina högkvalitativa konstnärliga och konstpedagogiska aktiviteter, stipendier och forskning.

light colored artwork presenting exposures of a middle-aged body

Institutionen för medier

Institutionen för medier är en akademisk gemenskap bestående av ungefär 500 studenter och 80 anställda. Vi bedriver forskning och erbjuder utbildning via kandidat-, magister- och doktorandprogram inom ett brett spektrum av ämnen och teman.

Aalto University/Unto Rautio

Institutionen för filmkonst och scenografi

Institutionen för filmkonst och scenografi ELO är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Nästa ansökningstillfälle till doktorandstudier ordnas i mars 2021. Den fortlöpande ansökningstiden kan utnyttjas av de sökande som redan har finansiering för doktorandstudier från Aalto-universitetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat