Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.
Aalto ARTS

Examen:

Konstdoktor, teknologie doktor

Ansökningsperiod:

13.2.2024 – 7.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Loading table of contents

Utbildningens mål

Doktorandutbildningen ger doktoranderna färdigheter för en akademisk karriär som högt utbildade forskare och allt oftare även mångsidiga färdigheter för olika karriäralternativ i krävande sakkunniguppdrag utanför vetenskapssamfundet eller som företagare.

Utbildningen sker i ett mångvetenskapligt och internationellt vetenskapssamfund som drar nytta av olika utbildnings- och inlärningsformer. Doktorandens talanger utvecklas under den högklassiga utbildningen, som betonar kompetens inom det egna området och utveckling av nätverk och allmänna färdigheter för arbetslivet.

Examensstruktur

  1. Doktorsavhandling
  2. Allmänna forskarutbildningsstudier
  3. Studier i forskningsområdet

Eventuella kompletterande studier (10–20 ECTS): Kompletterande studier förutsätts i allmänhet av de studerande som har avlagt

  • Konstindustriella högskolans tidigare slutexamen (A 203/94). Studierna kan bestå av språkstudier eller studier som relaterar till området; eller
  • någon annan högskolas högre examen. Studierna kan bestå av praktiska studier som relaterar till området eller studier om konstens och designens historia och teori.

Doktoranden kommer överens om studierna som behövs och vidden av dem tillsammans med ansvarsprofessorn i början av studierna.

Studiernas innehåll

Studier som leder till doktorsexamen skiljer sig på många sätt från tidigare högskolestudier. Doktorandstudierna består av studier och forskning som leder till en doktorsavhandling.

När du ansöker ska du presentera en forskningsplan som även innehåller en plan för hur de obligatoriska studierna (40 ECTS) ska genomföras. Vanligtvis består ungefär hälften av studierna av kurser och hälften av individuellt genomförda studieprestationer. Doktorandstudier kan genomföras på många olika sätt, vilket innebär att doktoranden ska vara beredd att självständigt reda ut olika alternativ.

Det är viktigt att din forskningsplan introducerar något nytt eller annorlunda perspektiv, är väl avgränsad och realistisk att utföra och påvisar sakkännedom inom forskningsområdet.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är i huvudsak engelska, men examensspråket kan även vara finska eller svenska beroende på vilket språk lärdomsprovet skrivs.

Ansökningsanvisningar

Application instructions in English

Hakuohjeet suomeksi

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Institutioner och infrastruktur

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för filmkonst (ELO)

Institutionen för filmkonst, ELO, är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Institutionen för konst och media

Institutionen för konst och media bildades 2022 genom en sammanslagning av institutioner av konst och medier.

Two people discussing about a scetch they are looking on a computer

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: