Studera vid Aalto

Aalto-universitetet ger dig mer än en examen

Coronavirus, inverkan på studentantagning vid Aalto-universitetet:

Aalto Learning Hub_ photo by Tuomas Uusheimo
Vad skulle jag kunna studera på Aalto-universitetet?
Beställ vårt nyhetsbrev

Programhöjdpunkter

Aalto-universitetet erbjuder flera program på master- och kandidatnivå tillsammans med forskarexamen.

Filmljudinspelning och -ljudplanering, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering i kandidatexamen utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på olika områden för kortfilm och tv-produktioner. I studierna av filmljudsinspelning och ljudplanering lär sig studeranden på kurserna och genom de gradvis mer krävande övningsarbetena att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten på sitt yrkesområde.

ääni1

Maskin- och byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Maskin- och byggnadsteknik är klassiska branscher med stor betydelse i dagens samhälle, vilket bland annat syns i exporten av varor och tjänster, den inre marknaden, den globala klimatförändringen och urbaniseringen.

I modern maskin- och byggnadsteknik ligger tyngdpunkten på innovativ planering, hållbara material, automation och robotik, planeringsmetoder som stöds av datorsimulering och virtuell verklighet samt digitala och energieffektiva produktionsprocesser. Inom maskin- och byggnadsteknik är målet att skapa människonära och miljövänliga produkter och tjänster som främjar välbefinnande i Finland och i världen. I maskin- och byggnadsteknik förenas vetenskap och teknik på ett naturligt sätt.

Kandidatstudierna inom ansökningsalternativet maskin- och byggnadsteknik behandlar i huvudsak sådant innehåll som är gemensamt för maskinteknik och byggnadsteknik, men i båda ämnena erbjuds också valfria kurser och ett huvudämne på magisternivå.

ENG students

Energi- och miljöteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Har du funderat på hur miljön i vårt land och på vår jord kommer att se ut i framtiden och hur vi ska ha tillgång till den energi och de mineralreserver vi behöver? Hur kan vi skapa samhällen med låga utsläpp? Vill du arbeta med att skapa mer effektiva, ekonomiska och miljövänliga lösningar för vatten- och energiförsörjning samt samhälls- och markbyggnad? Vill du vara med och skapa en bättre morgondag för oss alla?

Energia- ja ympäristötekniikka kuvitus

Filmning, konstkandidat och konstmagister

I studierna på kandidatnivå får studeranden som har filmning som huvudämne kännedom om tillvägagångssätt, konstnäriga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater på sitt område. Utbildningens centrala mål är att utveckla studerandens begåvning och personliga uttrycksförmåga, ge de grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheterna och kunskaperna om området och dess historia, utveckla färdigheterna i grupparbete och ledarskap samt kunskaperna i forskningsarbetets grunder.

filmning

Inredningsarkitektur, konstkandidat och magister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur

Aalto University, photo Unto Rautio

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Inom bioinformationsteknologin använder man sig av ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik för att lösa problem inom bio-och hälsovårdsbranschen. Inom utbildningsprogrammet får den studerande kännedom om mekanismerna bakom de levande vävnaderna samt hur man kan få information från biomolekyler, celler, vävnader, organ och hela den mänskliga kroppen och hur denna information kan omvandlas till kunskap och produkter, såsom nya metoder för dosering av mediciner, reservdelar för människan, mätmetoder för processerna i hjärnan eller en ny apparat för behandling av cancer.

Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Fler studiemöjligheter

Aalto-universitetet tillhandahåller utvecklingstjänster på företagsledarnivå och fortbildning inom olika ämnesområden som kan stödja ditt livslånga lärande och aktualisera och fördjupa din kunskap. Ta dig en titt på vad Aalto har att erbjuda!

Wide Open Uni

Aalto University Open University

Open University courses are open to everyone regardless of their background or age. Open University offers individual courses in Business, Technology, Languages and Art and Design. Students are admitted to individual courses in the order of registration.

Avonaisen kirjan sivuilla FITech-teksti.

FITech-nätverksuniversitetet

Studera ICT-kurser avgiftsfritt vid sidan av jobbet. Ett stort urval av kurser både för nybörjare samt ICT-proffs!

Studera vid Aalto
Aalto EE opiskelua

Aalto University Executive Education (Aalto EE)

Aalto EE erbjuder högklassiga management coaching och -utvecklingstjänster. Vårt sortiment inkluderar skräddarsydda lösningar, MBA-program och öppna program för management.

Mer än en examen - unik möjligheter för Aalto studerande

Page Break Studies

Studentlivet

Aalto har sex högskolor med nästan 11 000 studerande och 4 000 medarbetare, varav 400 är professorer. Vårt campus finns i Esbo, Finland. Cirka 40 % av den akademiska personalen kommer utanför Finland, vilket gör oss till ett mycket internationellt nätverk med en stark akademisk ställning.

Studera vid Aalto
Slush 2017. Kuva: Aalto-yliopisto/ Mikko Raskinen

Företagande och startups

Företagande och en startup-anda syns överallt inom Aalto-gemenskapen. Vare sig du är en studerande intresserad av företagarutbildning eller en företagare som behöver en kick i din verksamhet – välkommen med!

Aalto in Shanghai

International study opportunities

As an Aalto University student, you have excellent opportunities to become more internationally orientated and globally competent during your studies.

Services
Studies_Wide

Vill du höra mer om studier vid Aalto-universitetet?

Lär känna våra Squad-medlemmar! De berättar om sina upplevelser vid Aalto-universitetet och i Finland i sin blogg. Du kan lära dig mer om att studera vid Aalto-universitetet genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan också bjuda in en av våra studerande till ditt gymnasium för att berätta om våra olika områden och om att studera vid Aalto. På ansökningsservicens sidor hittar du mer information om till exempel hur man ansöker, stipendier, läsårsavgifter och utbytesstudier.

Students studying in the new BIZ building - Photo by Unto Rautio

Webbinarier om utbildningsprogram

Är du intresserad av att studera vid Aalto-universitetet? Vill du höra mer om de olika utbildningsprogrammen?

Studera vid Aalto
Koulutussihteeri

Evenemang

Aalto universitetes Ansöknings service deltar i många evenemang.

Ansökningsservice
Instructions on how to apply

Ansökningsservice

Aalto-universitetet har flera antagningar. På den här sidan kan du hitta anvisningar för att ansöka till kandidat-, magister- och doktorandprogram.

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Läs mer om Finland
Otaniemi_Summer

Campus

Universitetets campus i Otnäs är den innovativa Aalto-gemenskapens hem.

Get to know the campus!
Dipoli Kaleva Image: Tuomas Uusheimo / Aalto University

Aalto-universitetet på andra språk

Opiskelijoita Otaniemessä / Photo: Unto Rautio

Университет Аалто - Aalto University in Russian

Университет Аалто является молодым университетом, но несмотря на это у него долгая история, и ему удалось стать ведущим университетом в своих сферах исследования. Университет Аалто - это в первую очередь сообщество смелых мыслителей, где наука и искусство встречаются с технологиями и экономикой. Мы в Аалто стремимся выявлять и решать большие проблемы общества и строить инновационное будущее!

Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

阿尔托大学 - Aalto University in Chinese

阿尔托大学是一所既年轻又具有悠久历史的大学,多个学科在世界排名中名列前矛。学校致力于培养勇于思考和创新的人才,鼓励其发现和解决各类社会挑战,并提供多学科的顶尖教育环境。

Nainen hymyilee toiselle henkilölle, josta näkyy vain selkä.
Studier, Universitetet Publicerat:

1244 nya studerande antogs till magisterprogrammen

Resultaten publicerades den 30 mars. Grattis till alla invalda!
Aalto Online Learning, 2020, Visuals Jennifer Greb and originals Parvati Pillai
Studier Publicerat:

Blogg: Undervisning på nätet i utmanande tider

'Nu mer än någonsin tidigare behöver vi onlinelösningar för att underlätta inlärning och undervisning eftersom studerandena inte kan komma till universitetet.'
An image of Jani Anttila in his blue overalls smiling
Studier Publicerat:
An image of Rudolf speaking into a microphone
Studier Publicerat:
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat