Utbildningsutbud

Visuell kommunikation och design - Konst och Media, konstkandidat och konstmagister

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i design av visuell kommunikation blir du en aktör och expert inom dessa områden. Din sakkunskap baserar sig på färdigheter i grafisk design, kommunikation och förståelse för olika medier, teknisk och teknologisk kompetens samt en pågående diskussion om förhållandet mellan historia och nutid.
visual

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i design av visuell kommunikation blir du en aktör och expert inom dessa områden. Din sakkunskap baserar sig på färdigheter i grafisk design, kommunikation och förståelse för olika medier, teknisk och teknologisk kompetens samt en pågående diskussion om förhållandet mellan historia och nutid.

Den visuella kulturen bygger upp den bild som vi har om oss själva som människor och gemenskaper. För att vår förståelse för olika verkligheter ska utvecklas behövs även många olika slags människor inom design av visuell kommunikation. Det finns alltså inte en enda typ av designer. Du ska ändå ha en entusiasm och vilja att uttrycka dina tankar i bild och ord, visualisera företeelser, förstå historieberättande, förmedla information och påverka den omgivande världen.

I huvudämnet visuell kommunikation och design kommer du att lära dig att behärska de grundläggande färdigheterna i grafisk design, till exempel typografi, layout och olika slags visualisering. Dessutom kommer du att utveckla ditt mod att försöka och ta till dig nya tekniker och teknologier för att förverkliga dina kommunikationsidéer, vare sig de är analogiska eller digitala. Du får bekanta dig med den visuella kommunikationens historia och teori, designens inverkan och den kritiska debatten kring dessa.

Studierna i visuell kommunikation och design ger dig en god grund för både arbete som designer och magisterstudier inom branschen. Från huvudämnet utexamineras självständiga och fördomsfria tänkare och designer som känner sina redskap. Du blir medlem i en grupp aktiva aktörer som kan ställa kritiska frågor, rama in problem och föreslå lösningar genom design och kommunikation.

Undervisningsspråk

Undervisningspråket i huvudämnet visuell kommunikation och design är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Studiernas uppbyggnad

Inom huvudämnet studerar man grafisk design samt praktik, teori och kritiskt tänkande inom design av visuell kommunikation. Studiegemenskapen uppmuntrar till kreativa försök, kamratlärande samt att lokalisera sin egen praktik och expertis på det breda fältet för visuell kommunikation. Studierna uppmuntrar till kontinuerligt lärande och att ta till sig nytt, eftersom branschen hela tiden är bunden till aktuella teknologier och samhällsföreteelser. Programmets internationella nätverk erbjuder bl.a. workshoppar, möjligheter till utbytesstudier samt olika slags samarbetsprojekt.

Redskapsmodulerna under det första studieåret ger dig en omfattande verktygslåda och professionell vokabulär. Studierna består av kärnområdena inom grafisk design och korsar både nya och gamla medier och teknologier. De innehåller bl.a. kodning, rörlig grafik, typografi, layout, fotografering, illustration, högtryck och serigrafi. Du får bekanta dig med branschens historia genom praktiska övningar och utveckla ditt eget uttryck och dina visualiseringsfärdigheter med aktuella tekniker.

Försöksmodulerna under det andra studieåret gör dig bekant med försökande och självständigt arbete inom olika designområden. De här studieperioderna är tillämpande: i dem kopplas designverktygen och praktiken till en teoretisk referensram samt till växlande aktuella teman och samhällsteman. Du börjar se visuell kommunikation som ett mångsidigt fält för påverkan, visualisering av information, ansvarsfull och kritisk design samt aktivism. Här genomför du också försök med branschens nyaste teknologier.

Under ditt tredje år koncentrerar du dig på biämnesstudier som stöder din personliga studieväg. Under det tredje året genomför du också ditt lärdomsprov, som är ett självständigt forskningsarbete med relaterat akademiskt skrivande.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i konst och media

Inriktningsalternativ

Alla kandidatstuderande i visuell kommunikation och design genomför huvudämnesstudier, där fokus ligger på grafisk design, praktik och teori inom visuell kommunikation och kritiskt tänkande.

Internationell verksamhet

Den studerande kan välja utbytesstudier vid en utländsk högskola eller praktik utomlands. Den studerande har även möjlighet att delta i internationella verkstäder och kurser som arrangeras inom utbildningsprogrammet. Institutionen får årligen ta emot besök av internationella lärare och utbytesstuderande.

Möjlighet till fortsatta studier

Som huvudämnesstuderande i visuell kommunikation och design får du efter att du avlagt kandidatexamen studierätt till magisterprogrammet Visual Communication Design, som är ett internationellt program med undervisning på engelska. Kandidatexamen ger dig även en god grund för andra studier som ligger nära branschen. Dessa kan vara till exempel magisterstudier i nya media, ledarskap inom formgivning, hållbar utveckling eller kuratering vid Aalto-universitetet. Alla dessa och många andra kan ge dig ett specialiseringsområde inom fältet för design av visuell kommunikation. Många som tagit examen i det här programmet går också vidare till olika slags magisterstudier utanför Finland.

Karriärmöjligheter

Eftersom visuell kommunikation behövs nästan överallt ger utbildningen i ämnet mycket breda karriärmöjligheter. Personer som utexaminerats från denna utbildning arbetar till exempel med grafisk design, journalism, visualisering av information, visuellt berättande, produktdesign, tjänstedesign, förpackningsdesign, bokdesign, typografi, marknadsföringskommunikation, mode, digitala tjänster, speldesign, serietidningar, animation, illustration eller konst. Arbetsplatser finns på såväl företag och den offentliga sektorn som organisationsfältet. En betydande del av designer av visuell kommunikation är frilansare och/eller företagare minst en del av sin karriär.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen består av praktisk och litteraturbaserad forskning inom området för konst och design. Forskningsobjekt kan bland annat vara visuell kommunikation och fotografering, design av visuell kommunikation, mediekultur, design och lärande inom nymedia samt ljud- och speldesign.

Samarbete med andra aktörer

Mång- och tvärvetenskaplighet är viktiga värden för Högskolan för konst, design och arkitektur och för huvudämnet visuell kommunikation och design. Eftersom de praktiska arbetsuppgifterna inom visuell kommunikation och design i hög grad fokuserar på olika intressentgrupper inom kommunikation och design är en av de mest centrala färdigheterna för en designer att känna till olika branscher.

Huvudämnet visuell kommunikation och design har lång erfarenhet av projektarbeten med samarbetspartner inom och utanför Aalto. De senaste åren har mångvetenskapliga projekt genomförts i samarbete med olika brand, förläggare, organisationer och musikfestivaler.

Universitetet erbjuder dessutom ett brett utbud av biämnesstudier och möjligheter till mångvetenskapliga workshoppar, tävlingar, projekt och kurser.

Muodon vaiktukset -artikkelin kuvitusta Aalto ARTSin The Long Read -verkkolehdessä

Form matters (extern länk)

Visual communication matters – it can promote our knowledge acquisition and help us to become better thinkers.

Hymyilevä tummapukuinen Chao Yang esittelee juuri saamaansa palkintoa Red Dot Awards -palkintoseremoniassa

Visual design enables communication between cultures

Award-winning designer Chao Yang sees visual communication design as a means to communicate across borders.

News
Pack-Age Design -kurssin satoa

Utseendet har betydelse! Att skilja sig från mängden med intelligent förpackningsdesign.

Förpackningsdesign spelar en stor roll i ett företags affärsverksamhet. I bästa fall sammanfattar förpackningen hela produktens och varumärkets idé: den skapar förväntningar, en känsla av kvalitet och en inre bild av varumärket, på vilken det första köpbeslutet ofta vilar.

Donera en framtid
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: