Högskolan för konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur

Institutioner

Vår forskning fokuserar på design, digitala medier, audiovisuell kommunikation, konst, visuell kultur, arkitektur och stadsplanering.
Studenter jobbar framför datorn

Vår forskning fokuserar i huvudsak på design, digitala medier, audiovisuell representation, konst, visuell kultur, arkitektur, samt stadsplanering och design som främjar välbefinnande och hållbar utveckling.

På våra institutioner bedrivs högklassig forskning av internationella experter. Vi utforskar nya sätt att forma världen genom konst och vetenskap. Bekanta dig närmare med vår verksamhet samt läs mer om våra institutioner och deras styrkor.

Notera! Institutionerna för konst och medier vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har gått samman från och med den 1 januari 2022. Professor Harri Laakso har utsetts till chef för den nya institutionen för konst och media.

All befintlig verksamhet inom utbildning och forskning vid Institutionen för konst och institutionen för media kommer att fortsätta under 2022, inom ramen för den nya institutionen för konst & media. Webbsidorna för de gamla institutionen för konst och media kommer att fortsätta att fungera tills den nya institutionernas webbsidor har publicerats.

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Institutionen för filmkonst (ELO)

Institutionen för filmkonst, ELO, är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för konst och media

Institutionen för konst och media bildades 2022 genom en sammanslagning av institutioner av konst och medier.

Two people discussing about a scetch they are looking on a computer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: