Högskolan för konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur

Institutioner

Vår forskning fokuserar på design, digitala medier, audiovisuell kommunikation, konst, visuell kultur, arkitektur och stadsplanering.
A group of four students doing groupwork at their laptops

Vår forskning fokuserar i huvudsak på design, digitala medier, audiovisuell representation, konst, visuell kultur, arkitektur, samt stadsplanering och design som främjar välbefinnande och hållbar utveckling.

På våra institutioner bedrivs högklassig forskning av internationella experter. Vi utforskar nya sätt att forma världen genom konst och vetenskap. Bekanta dig närmare med vår verksamhet samt läs mer om våra institutioner och deras styrkor.

Institutionen för konst

Institutionen för konst utbildar och förbereder yrkesverksamma inom fältet för konstutbildning, visuell kultur, kuratering och nutida konst. Institutionen är internationellt uppmärksammad för sina högkvalitativa konstnärliga och konstpedagogiska aktiviteter, stipendier och forskning.

light colored artwork presenting exposures of a middle-aged body

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Institutionen för filmkonst och scenografi

Institutionen för filmkonst och scenografi ELO är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för medier

Institutionen för medier är en akademisk gemenskap bestående av ungefär 500 studenter och 80 anställda. Vi bedriver forskning och erbjuder utbildning via kandidat-, magister- och doktorandprogram inom ett brett spektrum av ämnen och teman.

Aalto University/Unto Rautio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat