Samarbete

Samarbete med städer och regioner

Strategiska partnerskap spelar en nyckelroll i utvecklingen av Aalto-universitetet. Välplanerat regionalt samarbete stärker universitetets samhällspåverkan. I Helsingforsregionen bildar samarbetet med städerna en stark och inflytelserik helhet.
Helsinki city view
Bild: Aleksi Poutanen

De strategiska partnerna Helsingfors och Esbo

Helsingfors och Esbo är Aalto-universitetets strategiska stadspartner. De viktigaste målen för samarbetet är att hitta lösningar för hållbar utveckling och att stärka Helsingforsregionen som ett område som lockar människor och får dem att stanna.

Samarbetet för att lösa globala utmaningar öppnar också nya möjligheter för studerande i form av exempelvis studerandearbete. Aalto-universitetet och Helsingfors universitet samt städerna Helsingfors, Esbo och Vanda samarbetar tätt för att främja en hållbar utveckling av städerna. De två universiteten har ett gemensamt magisterprogram inom stadsstudier och stadsplanering, som även kan studeras som biämnen. Aalto-universitetet har också en professur i stadsekonomi som innehas av biträdande professor Tuukka Saarimaa.

Helsinki, Oodi

Aalto-universitetet och Helsingfors: stora förändringar möjliggör förbättringar

Samarbetet mellan Helsingfors stad och Aalto-universitetet bygger på en gemensam syn på behovet av att förbereda sig för större förändringar i världen och möjligheten att använda dem för att bygga en mer funktionell och säkrare samhälle.

Samarbete
Tapiola, Espoo

Aalto-universitetet och Esbo: mot en hållbarare framtid

Aalto-universitetet och Esbo stad vill hitta sätt att bygga en hållbarare värld både lokalt och globalt. Syftet med samarbetet är att uppmuntra till djärv kreativitet i en ny typ av tänkande, handlande och kontinuerligt lärande.

Samarbete

Annat samarbete med regioner och städer

Aalto-universitetet samarbetar med många regionala instanser, däribland flera landskapsförbund. Universitetet är representerat i Landskapets samarbetsgrupp i Nyland och är också partner i Nylands förbunds EU-kontor, som företräder regionens intressen och sprider regional information. Andra samarbetspartner är handelskammaren och NTM-centralen.

Samarbetet med Tavastlands förbund är likaså kontinuerligt, särskilt inom innovationsverksamhet. Rektorerna för universiteten i Helsingforsregionen och de kommunala ledarna har hållit gemensamma möten sedan 2007. I den gemensamma visionen utvecklas huvudstadsregionen som en helhet med nära kontakt till naturen, där det är bra att leva, studera, arbeta och driva företag.

Aalto-universitetets uppförandekod för samarbetspartner (på engelska)

Ytterligare information:

 Sanna-Katri Rautava

Sanna-Katri Rautava

Specialist
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: