Utbildningsutbud

Kostymdesign: scenkonst och film - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Vill du veta hur rollfigurer i film och teater blir till? Huvudämnet kostymdesign vid Aalto-universitetet är det enda av sitt slag i Finland. Utbildningen inom kostymdesign erbjuds på både kandidat- och magisternivå och möjliggör också doktorandstudier. Utbildningen ger färdigheter att arbeta som karaktärsdesigner inom film och tv samt scenkonst, såsom teater och dans, eller tillämpa sina kunskaper i kostymdesign inom andra områden, såsom speldesign och animation.
Costume design

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Kostymdesign är en del av den kollektiva konstutövning som äger rum i produktioner inom scenkonst, film eller tv. Inom kostymdesign ligger fokus på att utveckla berättandet inom olika framställningsformer genom att skapa övertygande rollfigurer som det går att identifiera sig med och som återspeglar mänsklighetens mångfald. Genom kostymdesign skapas rollfigurens yttre skepnad – rollfigurens kostym, som innefattar klädsel, mask, frisyr och kropp. Som studerande inom kostymdesign får du utveckla ditt konstnärliga uttryck och dessutom stärka dina yrkeskunskaper genom att delta i verkliga produktioner inom film och scenkonst tillsammans med blivande experter inom film- och teaterbranschen, såsom regissörer, scenografer, filmfotografer och skådespelare. I undervisningen behandlas också nya medieformer och digital design.

Efter att ha slutfört huvudämnesstudierna i kostymdesign kan du

  • skapa karaktärer för olika slags framställningsformer
  • skapa idéer för kostymdesign med hjälp av material, form och olika skisstekniker
  • förstå kostymdesignens roll som en del av scenografins och filmkonstens historia, traditioner och moderna inriktningar
  • behärska olika konstnärliga processer och teknologier i anknytning till film och scenkonst
  • ingå i en konstnärlig arbetsgrupp och producera idéer i kreativt samarbete
  • identifiera dina intressen och styrkor och utveckla din konstnärliga vision som kostymdesigner
  • självständigt skaffa information och komplettera dina kunskaper
  • fortsätta dina studier med sikte på konstmagisterexamen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i huvudämnet kostymdesign är finska. Examen kan också avläggas på svenska, vilket innebär att kursuppgifterna och lärdomsprovet kan göras på svenska. I magisterstudierna är undervisningsspråket engelska. Lärdomsprovet kan dock göras på finska, svenska eller engelska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen består av gemensamma studier vid Högskolan för konst, design och arkitektur samt av huvudämnesstudier, biämnesstudier och fritt valbara studier. Under det första studieåret får den studerande grundläggande färdigheter i kostymdesign och i att arbeta i en konstnärlig arbetsgrupp. I undervisningen läggs fokus på dramaturgiskt tänkande, kännedom om material och förmåga till tredimensionell gestaltning samt produktion, utveckling och framförande av idéer samt det visuella uttrycket. Studier i scenkonstens historia och klädernas historia ger en inblick i kostymdesignens traditioner.

Under det andra studieåret får den studerande fördjupa sig i kostymdesignens särdrag och i olika metoder och processer för grupparbete. Den studerande deltar som kostymdesigner och medlem i den konstnärliga arbetsgruppen i en kortfilmsproduktion (vid institutionen för filmkonst) och i en produktion inom scenkonst (vid Konstuniversitetets Teaterhögskola). Den studerande fördjupar också sina kunskaper som kostymdesigner och bekantar sig med olika framställningsformer inom samtida teater och scenografins historia.

Under det tredje studieåret kan den studerande fördjupa eller bredda sina kunskaper i kostymdesign genom ett biämne eller fritt valbara studier. Kandidatstudierna innefattar avslutningsvis lärdomsprovet för kandidatexamen. Under det sista studieåret får den studerande en möjlighet att hitta sina egna intresseområden inom kostymdesign och stärka sitt konstnärskap samt skapa en grund för de fortsatta studierna på magisternivå.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Under kandidatstudierna inom huvudämnet kostymdesign kan den studerande inom ramen för de fritt valbara studierna eller biämnesstudierna inrikta sig på till exempel animation, serieteckning, spel, cirkus och opera.

Den studerande har rätt att fortsätta sina studier i huvudämnet kostymdesign inom magisterprogrammet i filmkonst. Studerande med kostymdesign som huvudämne kan med hjälp av ett biämne eller fritt valbara studier fördjupa sig i olika delområden inom karaktärsdesign, såsom animation och spel, och på så sätt få möjlighet att söka till andra magisterprogram vid Aalto-universitetet eller fördjupa sin expertis inom kostymdesign på magisternivå. Konstkandidatexamen gör det också möjligt att söka till utbildningsprogram vid våra utländska partneruniversitet.

Internationell verksamhet

I Finland är det möjligt att studera kostymdesign som huvudämne endast vid Aalto-universitetet. Studierna bygger på nya designmetoder, ny teknologi och toppforskning. Programmet har en stark koppling till det internationella fältet, och de studerande har möjlighet att delta i bland annat Prague Quadrennial och World Stage Design och många andra centrala evenemang. Biämnet och de fritt valbara studierna möjliggör också arbetspraktik och internationellt utbyte vid våra partneruniversitet i bland annat Italien, Storbritannien, Tjeckien, Estland, Tyskland, Japan och Tanzania. Magisterstudierna har engelska som undervisningsspråk, och studierna genomförs delvis i internationella grupper.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha slutfört studierna för konstkandidatexamen kan studerande med kostymdesign som huvudämne fortsätta sina studier inom magisterprogrammet i filmkonst med kostymdesign som huvudämne. Magisterexamen ger behörighet för fortsatta studier i ett doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

Studerande som utexamineras från kandidatprogrammet i filmkonst med kostymdesign som huvudämne kan arbeta som kostym- och karaktärsdesigner inom scenkonst, film, tv och media – inom alla framställningsformer där karaktärer skapas. Efter att ha utexaminerats från huvudämnet kostymdesign kan den studerande fortsätta sina studier med sikte på konstmagisterexamen.

Yrkesbeteckningar: kostymdesigner, costume concept artist, kostymansvarig, assisterande kostymdesigner, karaktärsdesigner (t.ex. inom spelvärlden).

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen inom kostymdesignlägger fokus på att utvidga kostym- och performanceforskningen till att omfatta nya och aktuella ämnesområden (animation, spel, könsidentitet, material, hållbar utveckling, teknologi, pedagogik, jämlikhet). Vid Aalto-universitetet finns också en aktiv forskningsgrupp, Costume in Focus, vars mål är att producera ny kunskap om kostymdesign i anknytning till scenkonst, film och media samt olika delområden inom kostymdesign. Läs mer om aktuell forskning på till exempel webbsidan för forskningsgruppen Costume in Focus (CiF).

Samarbete med andra aktörer

En betydande del av studierna ordnas i samarbete med andra huvudämnen inom filmkonst samt utbildningsprogram vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Vi samarbetar också med aktörer inom branschen, till exempel Rundradion och Finlands nationalopera. Den gemensamma undervisningen och samproduktionerna förbereder de studerande för kreativt samarbete och ger dem möjlighet att stifta bekantskap med både konstnärer inom samma område och olika konstnärliga traditioner, kulturer och arbetsprocesser.

Genom biämnet och de fritt valbara studierna har de studerande också möjlighet att inkludera kurser från andra högskolor vid Aalto eller andra finländska universitet i sin examen. Se mer information om så kallade JOO-studier i studentportalen.

Pukusuunnittelija, taiteen tohtori Maarit Kalmakurki

‘Costume designers can add significant value to animated films’

I claim series: costume designer can have a key role in animations.

News
Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: