Utbildningsutbud

Bildkonstpedagogik - Konst och Media, konstkandidat och konstmagister

Studier i utbildningsprogrammet inom konst och media - bildkonstpedagogik erbjuder dig en möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet.
Ihmisiä tutustumassa Designs for a Cooler Planet -näyttelyyn.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Studier i bildkonstpedagogik ger den studerande en möjlighet att fördjupa sig i konstnärligt tänkande i förhållande till förändringar i samhället och omgivningen, samt att påverka dem med bildkonstpedagogiska medel.

I studierna kombineras teoretiskt tänkande och konstnärlig verksamhet med pedagogiska färdigheter. Undervisningen baserar sig på social gemenskap och aktuell forskningsinformation. I undervisningen läggs fokus på samtidskonstens, bildkonstpedagogikens och de digitala lärmiljöernas möjligheter för att skapa en hållbar framtid och främja kulturell och social jämlikhet.

Den studerande förutsätts vara nyfiken på de pedagogiska frågorna och fenomenen inom bildkonsten och den visuella kulturen samt kunna tänka kritiskt och vara öppen för nya perspektiv. Studierna ger den studerande möjligheter att bilda ett mångsidigt och branschöverskridande nätverk både i hemlandet och internationellt.

De pedagogiska studierna för lärare (25 sp) som ingår i kandidatexamen ger en grund för undervisning och handledning i bildkonst inom den allmänbildande skolan och den grundläggande konstundervisningen. Efter att ha avlagt kandidatexamen (180 sp) med bildkonstpedagogik som huvudämne kan den studerande fortsätta direkt till magisterstudier i bildkonstpedagogik, som ger behörighet som ämneslärare i bildkonst och färdigheter för undervisning i bildkonst inom andra skolformer. Mer information om lärarbehörighet i bildkonst och andra karriärmöjligheter efter utexaminering från huvudämnet bildkonstpedagogik: Bildkonstpedagogik, konstmagister(Aalto-universitetet, Magisterprogrammet i konst och media)

Den som har avlagt kandidatexamen med huvudämnet bildkonstpedagogik

1. Är medveten om sina egna styrkor och intressen inom bildkonstpedagogikens breda verksamhetsområde. Hen har de grundläggande konstnärliga, teoretiska och pedagogiska färdigheter som krävs för konstpedagogisk verksamhet.

2. Kan planera, genomföra och utvärdera konstpedagogisk verksamhet i den allmänbildande skolan och i den grundläggande konstundervisningen.

3. Har kännedom om konstpedagogikens potential i förhållande till samhälleliga och ekologiska frågor.

4. Utvecklar sitt konstnärliga och konstpedagogiska tänkande genom reflektion tillsammans med andra.

Undervisningsspråk

Huvudämnet bildkonstpedagogik har finska och svenska som undervisningsspråk. En del av undervisningsmaterialet är på engelska. Den studerande har möjlighet att välja engelskspråkiga kurser inom sitt biämne eller inom de fritt valbara studierna. Magisterstudierna genomförs delvis tillsammans med de andra huvudämnena inom magisterprogrammet i konst och media, varvid undervisningsspråket huvudsakligen är engelska.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen (180 sp) består av huvudämnesstudier i bildkonstpedagogik, fritt valbara studier och biämnesstudier, gemensamma konst- och teoristudier vid Högskolan för konst, design och arkitektur samt pedagogiska studier för lärare på kandidatnivå (25 sp), som ordnas i samarbete med Helsingfors universitet och Konstuniversitetet. I examen ingår också gemensamma studier inom kandidatprogrammet i konst och media (12 sp). I studierna ingår ett lärdomsprov för kandidatexamen som omfattar 10 sp och som kan vara konstnärligt eller pedagogiskt inriktat.

Beroende på den studerandes individuella studieplan (ISP) är det möjligt att söka sig till ett annat universitet för biämnesstudier på 60 sp som består av studier i ett andra undervisningsämne eller studier för klasslärare eller speciallärare. För att få behörighet som lärare i bildkonst genom de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) ska den studerande avlägga magisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i konst och media

Inriktningsalternativ

Huvudämnet innehåller inga särskilda inriktningsalternativ. Den studerande kan utgående från sin individuella studieplan (ISP) välja bland utbudet av biämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur och vid andra högskolor vid Aalto-universitetet. Den studerande kan också bredda sitt mångvetenskapliga kunnande genom att söka sig till ett annat universitet för biämnesstudier via systemet för JOO-studier eller studier i ett andra undervisningsämne som ger dubbel behörighet (ett långt biämne). Biämnesstudierna kan även genomföras i samband med internationellt studentytbyte.

Internationell verksamhet

Inom huvudämnet bildkonstpedagogik finns ett brett och aktivt internationellt samarbetsnätverk inom både undervisning och forskning. Kandidatstuderande kan inkludera internationella samarbetsprojekt eller arbetspraktik som genomförs i utlandet i sin examen eller åka på utbyte i 3–6 månader till något av huvudämnets partneruniversitet i utlandet.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt kandidatexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne kan den studerande fortsätta direkt till magisterstudier i bildkonstpedagogik och på så sätt bli behörig som ämneslärare i bildkonst. Studerande kan också via urvalsprov söka till magisterstudier inom andra huvudämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Karriärmöjligheter

Kandidatexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne ger den studerande en bred grund för fortsatta studier på magisternivå och för andra inriktningar inom konstområdet. Arbete som ämneslärare i bildkonst förutsätter en magisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne. Efter utexaminering från huvudämnet är det också möjligt att arbeta med andra expert-, handlednings- eller undervisningsuppgifter inom det visuella området och konstområdet.

Mer information om karriärmöjligheter och lärarbehörigheter hos utexaminerade från huvudämnet bildkonstpedagogik finns på webbsidan för ansökningsalternativet för magisterexamen i bildkonstpedagogik: Bildkonstpedagogik, konstmagister(Aalto-universitetet, Magisterprogrammet i konst och media)

Tyngdpunkter inom forskning

Grunden för forskningen och undervisningen inom huvudämnet bildkonstpedagogik utgörs av praxis och teori inom konstpedagogiken, samtidskonsten och den visuella kulturen.

Samarbete med andra aktörer

Studerande inom bildkonstpedagogik inkluderades redan under sitt första studieår i de professionella och akademiska nätverken som finns inom huvudämnet. Kurser, studieprojekt och undervisningspraktik genomförs i samarbete med skolor, museer, organisationer och andra aktörer i samhället. Den studerande kan dra nytta av studieutbudet vid de olika institutionerna och högskolorna vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid ett annat universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet bildkonstpedagogik.

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat