Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Forskning

Forskningen vid institutionen för kemi och materialvetenskap fokuserar på avancerade och funktionella material, förnybara energimaterial, numerisk modellering och kemisk syntes och analys. Vår utbildning ger studerandena en gedigen grund inom dessa ämnen. 

Advanced and Functional Materials

Group led by Professor Simo-Pekka Hannula

CHEM_Advanced and functional materials

Analytical Chemistry

Group led by Professor Sakari Kulmala

CHEM_CMAT_Analytical chemistry group_Luminescence research

Beräkningskemi

Forskningsgruppen för beräkningskemi leds av professor Kari Laasonen.

Hydrogen adsorption on NCNT

Electrochemical Energy Conversion

Group led by Professor Tanja Kallio

Litium ion batteries

Inorganic Materials Modelling

Group led by Professor Antti Karttunen

Phosphorus helix Karttunen

Microfabrication

Group led by Professor Sami Franssila

Micronova_cleanroom research

Nanochemistry and Nanoengineering

Group led by Professor Mady Elbahri

NanoChem&NanoEngi Cover

Physical Characteristics of Surfaces and Interfaces

Group led by Professor Jari Koskinen

Nanocarbon

Physical Chemistry and Electrochemistry

Group led by Professor Lasse Murtomäki

CV duck

Soft Materials Modelling

Group led by Senior Scientist Maria Sammalkorpi

Soft Materials Modelling group Aalto University

Inorganic Materials Chemistry

Group led by Professor Maarit Karppinen

Assistant Professor Antti Karttunen and the research group combined electronic materials with cotton. Photo: Mikko Raskinen, Aalto University

Nordic Hysitron Laboratory

Group led by Professor Roman Novak

CHEM flag

Bioorganisk Kemi

Deska gruppen undersöker biologiska och kemoenzymatiska strategier inom organiska syntesen

Deska

Organic Chemistry

Group led by Professor Ari Koskinen

Synthesis of the C1-C12 Fragment of Calyculin C

Contact information for the research groups

Here you can find listed all the research groups at the department.

Read more
CMAT department, photo: Mady Elbahri

Contact information for the lecturers

Here you can find the contact information for lecturers.

Read more
Micronova, photo: Aino Huovio

Forskningsinfrastrukturer

School of Chemical Engineering / Raw materials research infrastructure

RAMI – Raw materials research infrastructure

RAMI Raw Materials is a national, joint research infrastructure. Its target is to strengthen the long-term core expertise in Otaniemi (together with GTK and VTT), and to place Finland among the strong actors in natural and new inorganic material research needed in the circular economy.

School of Chemical Engineering
Aalto Bioproduct Centre

Infrastruktur för bioekonomi

Aalto-universitetet och VTT:s gemensamma infrastruktur för bioekonomi är med på den uppdaterade nationella vägkartan för forskningsinfrastruktur 2014-2020.

Tjänster
Department of Chemistry and Materials Science

Are you interested in studying at Aalto? Here are our School's programmes:

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering

See all our programmes >>

Doctoral studies

Aalto Doctoral Programme in Chemical Engineering >>

Get to know us

Jan Deska, Jaana Vapaavuori, kuva: Jaakko Kahilaniemi

Bacteria factories and soft robots

Tailored molecules and materials could revolutionise the chemicals industry, move fabrics and make solar panels more ecological.

News
Jaana Vapaavuori, kuva: Helena Seppälä / Aalto-yliopisto

Jaana Vapaavuori: From dancer to researcher

Professor of functional nanomaterials would like to combine technology and art in her research.

News
Tanja Kallio / Kuva: Anni Hanen-Kajander

A maker of better materials

Professor Tanja Kallio develops ecological, safe and affordable materials for batteries and electrocatalysts.

News

Nyheter

Otakaari 1 käsijohde
Campus Publicerat:

Passerkontroll som en del av universitetets strategi - sammanfattning av infotillfället

Ett infotillfälle om den nya praxisen för passerkontroll hölls den 25 augusti. Här kan du se en sammanfattning av tillfället samt en inspelning av tillfället i sin helhet (längd cirka en timme, kan ses endast av personal och studerande vid Aalto-universitetet).
Laboratoriotarvike.
Studier, Universitetet Publicerat:

Coronafall och exponeringar vid Aalto-universitetet

Kom ihåg att ladda ner Coronablinkern till din telefon.
Rehtori Ilkka Niemelä pitää lukuvuoden avajaispuhetta verkon välityksellä.
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Rektor Ilkka Niemelä: "Det medfarna ekonomin behöver inte byggas upp igen, utan omstruktureras utgående från principerna för hållbar utveckling"

Vid inskriptionen talade även vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko och ordförande för Aalto-universitetets studentkår Olli Kesseli. Inskriptionen skedde virtuellt.
Otakaari 1 Kuva: Aino Huovio / Aalto-yliopisto
Campus Publicerat:

Studenternas rörlighet på campus i början av läsåret

Från och med måndag 31.8., kommer studeranden att ha tillgång till campusets utrymmen där närundervisning ordnas, studielokaler som kan bokas i förhand, stödjande tjänster för studerande samt studentrestauranger. Notera att HRT-kortet inte är i bruk under dessa undantagstider, tillgången till byggnaderna endast genom markerade dörrar under byggnadens öppethållstider.

Här hittar du oss

Kemistvägen 1

Kemistvägen 1.

Kemistintie 1 (pienempi). Kuva/Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Micronova

Datavägen 3. Öppet: mån-fre 8.00-16.30

Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat