Base Styles/Icons/Some/Linkedin/Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/lock/open Created with Sketch.

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Se mer information på engelska / på finska  

Department of Chemistry and Materials Science Aalto University
Welcome to the new and developing cmat.aalto.fi

Data agent of the Department of Chemistry and Materials Science is Postdoctoral Researcher Mikhail Kuklin. Data Agents are researchers who work to improve data management in their department, school, or unit. They are a first, practical, hands-on resource to researchers in their department. Read more and contact info

Updated 10.1.2019
Dela
URL kopierat