Utbildningsutbud

Dokumentärfilm - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer. De studerande lär sig att i rollen som regissör behärska dokumentärfilmens olika arbetsskeden. Studerandena blir insatta i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former.
dok2

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer.

De studerande lär sig att i rollen som regissör behärska dokumentärfilmens olika arbetsskeden. Studerandena blir insatta i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former. I produktionen av övningar och övningsfilmer (BA-film) lär de sig behärska regi- och filmproduktionsprocessen och samarbeta med proffsen på de andra yrkesområdena inom film.

Vid sidan av att utvecklas som regissör är det viktigt att behärska de olika skedena samt de tekniska och produktionsrelaterade aspekterna av att skapa film. I examen ingår som slutarbete en kort dokumentärfilm, där den studerande svarar för manuskript och regi. Filmen görs i samarbete med de andra huvudämnen.

Den som fullgjort studierna i huvudämnet Dokumentärfilm kan:

  • identifiera sina starka sidor som dokumentärskapare.
  • arbeta självständigt som dokumentärfilmsregissör samt i tillämpade regissörsuppgifter, till exempel som regissör av dokumentära beställningsprogram.
  • identifiera och använda tillvägagångssätt, begreppsapparat, identifiera och använda tillvägagångssätt, begreppsapparat, konstnärliga uttrycksmedel och forskningsrön i sin bransch.
  • förvärva den kunskap som behövs och komplettera sina färdigheter.
  • gå vidare med sina studier till magisterexamen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i dokumentärfilm är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Utbildningen består av studier i gemensamma ämnen, huvudämne, biämne samt valbara kurser vid Högskolan i konst, design och arkitektur. Undervisningen sker i form av verkstäder och föreläsningar. De studerande fördjupar sig i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former. Att analysera filmer, att dryfta villkoren för det egna mediet, att skriva och att reflektera är viktiga undervisningsformer som stöder det praktiska arbetet. Det är viktigt att känna till andra konstarter och experimentell och fiktiv film samt att sätta sig in i dokumentär framställning inom fältet för bildkonst och andra medier. Inom ramen för kurser, verkstäder, övningsuppgifter samt övningsfilmsproduktioner utvecklas förmågan att iaktta och tolka verkligheten, beredskapen att möta människor, den kritiska reflektionen, experimentlustan samt förmågan att arbeta i grupp.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst är en fortsättning på kandidatstudierna i dokumentärfilm. Den som utexaminerats från kandidatprogrammet i filmkonst kan fortsätta direkt till magisterprogrammet utan separat ansökan. Mer information om magisterprogrammet i magisterprogrammets sidor.

Internationell verksamhet

Studerandena besöker internationella filmfestivaler både i Finland och utomlands och representerar sina filmer på dem.

Studeranden uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk. Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en nödvändig del av undervisningen i dokumentärfilm.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Karriärmöjligheter

Kandidaterna i dokumentärfilm arbetar som självständiga dokumentärfilmsregissörer, med andra yrkesuppgifter i filmbranschen, som aktörer i filmbranschens finansieringssystem, filmlärare, filmjournalister samt i andra olika relaterade yrken inom till exempel nya medier, som journalister eller andra medie- eller tv-proffs.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst. Forskningsorienteringen baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper här: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-och-scenografi

Samarbete med andra aktörer

Huvudämnet dokumentärfilm koordinerar studerandesamarbete med festivaler och stöder studerandes deltagande i yrkesinriktad praktik och beställningsarbeten. Den studerande har möjlighet att delta i kurser vid Aaltos övriga högskolor. Vi samarbetar med andra universitet (till exempel Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet)

Ohjaaja Saara Hakkaraisen lyhytelokuva Hiljaisuus rikkoo tabua / Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos

Film Silence breaks a taboo

A short film directed by Saara Hakkarainen tells a story of a silenced secret.

News
vanhempi mieshenkilö istuu kotisohvalla ja katsoo kameraan, sohvan selkänojan päällä on kasa pehmonalleja ja pöydällä palaa kynttilöitä

The film On Hold speaks for empathy

In the making of the documentary careful focus was paid into how to protect the callers’ anonymity and how to deal with hate speech.

News
Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat