Utbildningsutbud

Mode - Design och Mode, konstkandidat och konstmagister

Studierna inom huvudämnet mode baserar sig på design av olika klädesplagg, klädtextilier och kollektioner. Den studerande fördjupar sig i yrkespraxis inom området och skapar under studierna en grund för sin personliga designvision. I huvudämnesstudierna betraktas mode ur olika perspektiv som ett socialt, kulturellt och historiskt fenomen, och den studerande uppmuntras att kombinera konstnärligt och vetenskapligt tänkande. I undervisningen beaktas hållbar utveckling och design med människan som utgångspunkt.
Malli odottamassa, kun kaksi ihmistä työstävät hänen päällään olevaa asua.
Kollektion: Kuutti Lemmetyinen, Näytös23. Foto: Mark Seergev

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

I kandidatprogrammet i design och mode vid Aalto-universitetet får den studerande utveckla sina kreativa designfärdigheter och skapa sin egen vision och designeridentitet. De studerande inom programmet förenas av en kreativ ambition och empati gentemot människor samt en vilja att skapa en framtid som sparar på naturresurserna. Kandidatprogrammet omfattar tre år, varefter den studerande kan fortsätta till magisterstudier.

Efter att ha avlagt konstkandidatexamen kan den studerande

 • uttrycka sin vision som designer på ett mångsidigt sätt och med olika material
 • använda kreativa designmetoder på ett systematiskt sätt både självständigt och i samarbete med andra designer, experter inom olika områden och användare
 • beskriva principerna för hållbar utveckling och tillämpa dem i sitt arbete
 • förstå designens inverkan på samhället och kulturen
 • tillämpa forskningsfärdigheter i anslutning till designverksamhet i olika sammanhang och fortsätta till magisterstudier.

Studierna inom huvudämnet mode baserar sig på design av olika klädesplagg, klädtextilier och kollektioner. Den studerande fördjupar sig i yrkespraxis inom området och skapar under studierna en grund för sin personliga designvision. I huvudämnesstudierna betraktas mode ur olika perspektiv som ett socialt, kulturellt och historiskt fenomen, och den studerande uppmuntras att kombinera konstnärligt och vetenskapligt tänkande. I undervisningen beaktas hållbar utveckling och design med människan som utgångspunkt.

Efter att ha utexaminerats från huvudämnet mode kan den studerande

 • designa kläder, klädtextilier och kollektioner som kännetecknas av hög konstnärlig kvalitet
 • skapa och realisera sin personliga konstnärliga och professionella vision
 • använda olika metoder för mönsterkonstruktion, metoder för tillverkning och efterbehandling av kläder och textilier samt digitala verktyg och kan tillämpa dessa i sitt eget designarbete
 • förstå den hållbara utvecklingens betydelse inom kläd- och textilindustrin och söka kreativa lösningar på utmaningar inom branschen
 • analysera och tolka mode som ett socialt, kulturellt och historiskt fenomen
 • tillämpa de metoder för informationssökning och problemlösning som krävs inom branschen på ett kreativt och fördomsfritt sätt i sitt designarbete.

Undervisningsspråk

Undervisningen inom huvudämnet mode ges i huvudsak på finska. En del av undervisningsmaterialet är på engelska. Studerande kan utföra studieprestationer på finska eller svenska, eller enligt särskild överenskommelse på engelska. En del av kurserna genomförs i samarbete med andra program, varvid undervisningsspråket kan vara engelska och studieprestationerna utförs på engelska.

Studiernas uppbyggnad

I undervisningen kombineras föreläsningar, handledning, smågruppsarbete och praktiskt lärande i Aalto-universitetets högklassiga verkstäder. Studierna förutsätter aktivitet och närvaro. En liten del av studierna kan utföras i egen takt exempelvis genom tentamen. I huvudämnesstudierna ligger fokus på design och tillverkning av olika kollektioner, kläder, textilier och mönster samt på funktionell och konceptuell design. Den studerande lär sig grunderna i design av både kläder och textilier. Digitaliseringen av modebranschen och nya verktyg behandlas i studierna.

År 1: insikter i designprocessen genom olika övningsarbeten och föreläsningar, grunderna i klädmaterial och mönsterkonstruktion, grunderna i vävda tyger, grunderna i digitala designmetoder, gemensamma studier i konst samt språk och kommunikation vid Högskolan för konst, design och arkitektur

År 2: design av kollektioner genom smågruppsarbete, fördjupning i design av textilmaterial genom design av stickade plagg samt färgning och tygtryck, utveckling av en experimentell och kreativ vision

År 3: insikter i den industriella designprocessen och serieproduktion genom fördjupade studier i funktionell design och mönsterkonstruktion, biämnesstudier som stöder den egna studiestigen, fritt valbara studier, eventuella utbytesstudier, lärdomsprov inom ett område som den studerande har fördjupat sig i under sina studier

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i design och mode

Inriktningsalternativ

Inom huvudämnet mode kan den studerande specialisera sig på design av kläder och textilier ur många olika synvinklar. Efter grundstudierna skapar den studerande en individuell studieplan med stöd av en handledande lärare. Den studerande kan rikta in sig på till exempel konstnärligt, forskningsinriktat eller konceptuellt arbete eller fördjupa sig i funktionell design och branschöverskridande samarbete. Specialiseringen sker genom biämnesstudier och inom ramen för huvudämnesstudierna, i synnerhet genom lärdomsprovet.

Efter att ha avlagt kandidatexamen med mode som huvudämne har den studerande rätt att fortsätta inom huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design inom magisterprogrammet i design. Hen har också goda färdigheter för att söka sig till mångvetenskapliga magisterstudier i design vid Aalto-universitetet (International Design Business Management) eller söka till till huvudämnen vid andra magisterprogram. Därtill är det möjligt att söka sig till internationella magisterstudier.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är ett internationellt samfund: 40 procent av undervisningspersonalen och omkring 15 procent av de studerande är internationella. Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur placerar sig bland de högst rankade i världen och är därför en eftertraktad samarbetspartner i olika utbytesprogram. Huvudämnesstuderande inom mode uppmuntras att söka sig till internationella utbytesstudier och arbetspraktik utomlands samt delta i internationella tävlingar och i internationella utställningar eller modevisningar som arrangeras vid institutionen för design.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter magisterexamen kan den studerande ansöka till att fortsätta studera för doktorsexamen. För att avlägga konstdoktorsexamen vid Aalto-universitetet ska den studerande genomföra de forskarstudier som ingår i examen samt avfatta en doktorsavhandling och försvara den offentligt.

Karriärmöjligheter

En konstkandidat med mode som huvudämne har grundläggande färdigheter för arbete inom kläd-, textil- och konceptdesign. Hen kan till exempel arbeta som designer eller designassistent i ett företag inom branschen. Alumner som har utexaminerats från huvudämnet mode och från magisterprogrammet i design med huvudämnet Fashion, Clothing and Textile Design har fått arbete hos internationella modehus, inom modemedier, som frilansdesigner och som företagare.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen som bedrivs på institutionen inbegriper materialforskning, forskning om modets ekologiska och kulturella hållbarhet, digitalt mode och mode som kulturellt och samhälleligt fenomen. Forskningen är både praktisk och teoretisk. Institutionens undervisningspersonal består av proffs inom mode och forskare vars sakkunnighet utnyttjas på huvudämneskurserna i mode.

Samarbete med andra aktörer

Studerande inom huvudämnet mode har en möjlighet att välja ett biämne eller fritt valbara studier vid de olika högskolorna vid Aalto-universitetet. Inom huvudämnet mode bedrivs ett långsiktigt samarbete med internationella aktörer inom mode- och textilbranschen genom att bland annat bjuda in gästföreläsare och hjälpa de studerande att hitta praktikplatser.

Läs mer

three models wearing candle headpieces and capes

Fashion Design graduates among finalists in the Designers' Nest competition

Graduates from Fashion Design are once again paving the way for Finnish fashion design with their innovative and unique collections.

News
vaatemallit seisovat metsän keskellä ja katsovat kameraan

Young Designer of the Year 2020 Ervin Latimer wants to highlight minorities

Latimer’s winning work draws on drag culture. Outfits play with the sexes and are adaptable.

News
nuori nainen istuu ostoskärryissä maitopullo kädessään, yllään Anna Isoniemen suunnittelema värikäs mekko

Unga modedesigner samarbetar med kända varumärken

Adidas, Fiskars och Terinit förnyar sina varumärken med hjälp av klädkollektioner designade av Anna Isoniemi, Maria Korkeila och Rolf Ekroth.

Nyheter

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: