Utbildningsutbud

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet. Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.
Film Producing

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Utbildningens beskrivning

OBS! Uppdateras på svenska under hösten 2022!

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet.

Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Ett centralt mål för magisterutbildningen i film- och tv-scenografi är att stöda de personliga målen som studerande med olika bakgrund har ställt för sig samt att bygga på yrkesskickligheten och ge stöd inför inriktningen av studierna. Samtidigt är målet att de studerande sporras att föra fram sin personliga infallsvinkel inom den helhet som det konstnärliga samspelet utgör.

Den som fullgjort sina studier i Film- och tv-scenografi kan:

 • verka i egenskap av scenograf inom krävande film- och tv-produktioner
 • behärska omfattande konstnärliga helheter
 • regissera och motivera arbetsgrupperna som ska genomföra planerna
 • fördjupa sitt personliga konstnärliga uttryck
 • bredda sitt kunnande allt efter utvecklingen inom branschen och nya krav (så som digital scenografi, nya former av berättande inom film och tv)
 • utveckla nya arbetsformer med hjälp av experimentellt och undersökande, forskningsinriktat arbete
 • förnya branschen tillsammans med andra konstnärligt ansvariga inom film/tv-produktioner
 • fortsätta sina studier med forskarutbildning som leder till konstdoktorsexamen.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammet i scenografi är på finska, medan en betydande del av undervisningen i huvudämnet Film- och tv-scenografi ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

I magisterskedet ingår studier inom specialområden inom film- och tv-scenografin, forskningsinriktade studier som utvecklar ett begreppsligt, dvs. konceptuellt tänkande och förhållningssätt till scenografin. Dessutom ingår produktioner som ger uttryck för den konstnärliga gestaltningen.

Det är möjligt att i såväl utbildningsprogrammet i filmkonst som programmet i scenografi studera med inriktning på forskning, vilket innebär en introduktion i forskarstudier.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022 (på finska).

Inriktningsalternativ

-

Internationell verksamhet

Studerande uppmuntras avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller i praktik utomlands samt att delta i internationella undervisningsevenemang. Internationella, gästande lärare och studerande berikar undervisningen och ger möjligheter att skapa kontaktnät.

En avsevärd del av magisterstudierna avläggs på engelska.

Möjlighet till fortsatta studier

Studeranden kan söka sig till forskarstudier som leder till konstdoktorsexamen.

Karriärmöjligheter

Utbildningen förbereder studeranden särskilt för arbete som scenograf inom film och tv-branschen. Utbildningen ger det kunnande som behövs för att arbeta med olika slags uppgifter kring utformningen av rum och bild, i egenskap av konceptplanerare, utställningsplanerare och planerare av mässor, uppgifter inom digital och grafisk design. En film- och tv-scenograf kan också omsätta sitt kunnande på andra områden inom den framställande konsten, till exempel i olika slags produktioner inom scenkonsten.

Det ingår 30 sp fritt valbara studier i examen. De fritt valbara studierna gör det möjligt för studeranden att berika sin examen i enlighet med sina intressen och sin inriktning eller att fördjupa sitt kunnande inom ett önskat område.

Studeranden kan också söka sig till forskarstudier som leder till konstdoktorsexamen.

De som har examen arbetar i många slags uppgifter i branschen: scenografiplanerare, scenograf, Art Director, Set Designer, Scenic Designer, Production Designer, konceptplanerare, utställningsplanerare, inredningsdesigner, forskare, lärare.

Tyngdpunkter inom forskning

-

Samarbete med andra aktörer

-

Ansökan till magisterutbildning

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s programme in Film and Television - Production design will be evaluated based on the following criteria

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments.

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

To be able to study in our program in Production Design the applicant should have a basic understanding of the role and responsibilities of working as a Production Designer on the professional field. Previous experience on professional field of filmmaking, long features, short features, TV-drama or previous education to able to understand role and responsibilities working as a Production Designer.

 

For our majors Master´s program we are looking for students who have the basic know how of the technical work, group work, artistic planning and technical management related to the production designer’s profession- and of all of these in the different stages of the filmmaking process. 

 

Yet, it is possible to start in our MA-program even without actual previous BA-studies in any film school. But in that case, we are looking for a clear presentation of professional career, portfolio with working examples that needs to fulfill also artistic expectations.

 

Portfolio is required from all applicants to evaluate applicant’s experience and artistic insight to the Production designer’s studies or work.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

A bachelor’s degree completed in the field or equivalent knowledge and skills is a requirement for admission.’

To be able to study in our program in Production Design the applicant should have a basic understanding of a role and responsibilities of working as a Production Designer on the professional field.

 

The applicant should have a basic understanding of different phases of pre-production, filming and post-production. Chosen students should have at least basic education or experience of all of those fields, since in MA-level we focus to deepen the skills that the students have learned during their BA-studies or refine and enhance skills they  have acquired in their previous professional career.

 

Previous experience on professional field of filmmaking, long features, short features, TV-drama etc.

to able to understand role and responsibilities working as a Production Designer, which means knowledge or understanding different phases of pre-production, filming and post-production

 

Applicants without a previous degree or with a degree from another field are taken into account if applicant demonstrates a knowledge of the entity of film making and/or it´s practical processes in production design.

 

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

A letter of motivation explaining your reasons for applying to this area of specialisation and telling of your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, creative goals and other points relating to your work.

 

The motivation letter should contain a section in which you briefly describe what kind of work you anticipate doing in future.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other required knowledge/achievements

What we look for in an applicant/Admission requirements

CV that explains applicant's accurate status in presented works. To evaluate the role and experience in the field or during previous studies.

Method of demonstrating competence

CV

The study option does not consider recommendation letters.

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

During the interview phase we are checking the general understanding of the group work, film making processes and ability to analyse visual arts in general.

Method of demonstrating competence

Interview

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies
 • Suitability/Motivation letter
 • Other areas of competence

Only the applicants who are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria:

 • Suitability/Interview

During the interview phase we are checking the general understanding of the group work, filmmaking process and ability to analyse visual arts in general.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

The portfolio (single PDF file) is a showcase for the applicant’s artistic production. The portfolio should be a well-rounded and comprehensive display of your previous professional and/or artistic activity. You may present your work as drafts, technical drawings and/or photos.

The digital portfolio should be uploaded to the application system as a single PDF file before sending the application. The portfolio may consist in part of links to password protected or open video files (on Vimeo, YouTube, etc.). If protected, the password must be included in the portfolio. The works in the portfolio must be in the form of a list containing the work titles and/or themes, the production methods and materials as well as the size, format, year, and purpose of the productions and any working group members. The list must also specify when and where the works have been exhibited, performed or published.

Maximum size of the file is 1.0 GB. Name the file Portfolio-lastname-firstname.pdf.

Motivation letter

Write a letter of motivation of at most 4000 characters (approx. one A4 sheet) explaining your reasons for applying to this area of specialisation and telling of your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, creative goals and other points relating to your work.

The motivation letter should contain a section in which you briefly describe what kind of work you anticipate doing in future.

CV

Include with the application materials a CV containing your personal details, educational background, work experience and any exhibitions, publications, articles, awards, grants, study trips or positions of trust.

Applicants without a previous degree or with a degree from another field are taken into account.

The study option does not consider recommendation letters.

Language of application documents

Finnish (Swedish) or English.

Seuraa meitä somessa!

Contact information

ARTS Admissions

[email protected]

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat