Utbildningsutbud

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designer med ansvar för den visuella, funktionella och produktionsmässiga helheten i filmproduktioner. Målet för utbildningen är att hitta och stärka den studerandes personliga konstnärliga vision, bredda hens yrkeskompetens och/eller specialiseringsområde samt ge färdigheter för forskarstudier. Utöver de mångsidiga yrkesfärdigheterna är målet att den studerande ska uppnå förmågan att utveckla sin bransch på ett kreativt och initiativrikt sätt. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och planera sina studier aktivt.
Bild av filmuppsättningar som liknar ett kafé.

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designer med ansvar för den visuella, funktionella och produktionsmässiga helheten i filmproduktioner.

Målet för utbildningen är att hitta och stärka den studerandes personliga konstnärliga vision, bredda hens yrkeskompetens och/eller specialiseringsområde samt ge färdigheter för forskarstudier. Utöver de mångsidiga yrkesfärdigheterna är målet att den studerande ska uppnå förmågan att utveckla sin bransch på ett kreativt och initiativrikt sätt. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och planera sina studier aktivt.

Ett centralt mål för magisterstudierna i film- och tv-scenografi är att stöda de personliga målen och stärka yrkeskompetensen hos studerande med olika bakgrund samt stöda dem i deras val av specialiseringsområde. Målet är också att uppmuntra den studerande att föra fram sin personliga infallsvinkel inom ramen för konstnärligt samarbete.

Den som avlägger magisterexamen med film- och tv-scenografi som huvudämne kan

  • arbeta som scenograf i krävande film- och tv-produktioner
  • behärska omfattande konstnärliga helheter
  • leda och motivera arbetsgruppen som genomför planerna
  • fördjupa sitt personliga konstnärliga uttryck
  • bredda sitt kunnande i takt med utvecklingen och nya krav inom branschen (så som digital scenografi, nya narrativa former inom film och tv)
  • utveckla nya arbetsformer med hjälp av experimentellt och undersökande arbete
  • förnya branschen tillsammans med andra konstnärligt ansvariga inom film- och tv-produktioner
  • fortsätta sina studier inom utbildning som leder till doktorsexamen.

Undervisningsspråk

En betydande del av undervisningen i huvudämnet Film- och tv-scenografi ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

I magisterskedet ingår studier i film- och tv-scenografins olika specialområden samt forskningsinriktade studier som utvecklar det konceptuella tänkandet i förhållande till scenografi för teater, film och tv. Dessutom ingår produktioner som ger uttryck för den konstnärliga gestaltningen.

I magisterprogrammet i filmkonst är det möjligt att studera med inriktning på teoretiska studier som utgör en introduktion till forskarstudier.

Se mer information om utbildningens innehåll i undervisningsplanen 2022-2024 (på engelska)

Magisterprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den hur studierna framskrider och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Studerande uppmuntras att genomföra en del av sina studier som internationella utbytesstudier eller internationell praktik samt att delta i internationella undervisningsevenemang. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper de studerande att skapa nätverk.

En avsevärd del av magisterstudierna genomförs på engelska.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. Se mer information om våra forskningsgrupper via denna länk.

Karriärmöjligheter

Utbildningen förbereder de studerande särskilt för arbete som scenograf inom film och tv-branschen. Utbildningen ger de färdigheter som behövs för att arbeta med digital scenografi. Därtill kan en scenograf tillämpa sina kunskaper i andra typer av arbetsuppgifter relaterade till grafisk design och rumsanvändning, till exempel i olika produktioner inom scenkonst, eller arbeta med konceptdesign eller planering av utställningar och mässor.

I examen ingår 30 sp fritt valbara studier. De fritt valbara studierna gör det möjligt för den studerande att komplettera sin examen utgående från sin inriktning eller fördjupa sina kunskaper inom ett valfritt område.

De som utexamineras från programmet kan ha många olika yrkesbeteckningar inom den avdelning som ansvarar för scenografin (eng. art department) i film- och tv-produktioner, såsom scenograf, art director eller rekvisitör, samt arbeta med olika typer av assisterande uppgifter inom scenografi.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för filmkonst skapar förståelse för olika uttrycksformer och för produktionsprocessen. Fokus ligger på praktikbaserad forskning, som grundar sig på en kombination av teori och praktik.

Se mer information om forskningen och forskningsgrupperna vid institutionen: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen har ett aktivt samarbete med olika aktörer inom film- och tv-branschen. De studerande har möjlighet att välja kurser från andra högskolor vid Aalto-universitetet. Vi samarbetar också med andra universitet (till exempel Konstuniversitetet).

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-scenografi bedöms enligt följande kriterier.

Läs mer om filmkonst

A woman dancing in front of a big building

A deep dive into radical creativity

Aalto University has produced a film to highlight its creative culture.

News
Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsdokument som krävs för ansökningsalternativet och frågor som gäller studierna kan skickas till lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

Frågor som gäller ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument och språkkrav i engelska kan skickas till Aaltos ansökningsservice.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: