Institutionen för marknadsföring

Institutionen för marknadsföring

Institutionen för marknadsföring består av en driftig och dynamisk gemenskap av fakultet, forskare, personal och studenter. Institutionen har hyllats internationellt för sin ambitiösa och rigorösa forskning. Vi ligger vid yttersta framkant när det gäller marknadsföring.

marketing major

Forskning

Marknader och konsumtionskulturer befinner sig i konstant förändring. Institutionen för marknadsföring är den nordiska ledaren vid framställandet av nya verktyg, teorier och insikter för marknadsföring och forskning i det ständigt föränderliga landskapet.

Institutionen för marknadsföring har fyra primära forskningsområden: strategisk marknadsföring, tjänstemarknadsföring, detaljhandel- och försäljning samt konsumentbeteende. Vår forskning återfinns regelbundet i ledande tidskrifter och journaler kring dessa ämnen.

Strategic Marketing

Competitive dynamics
Marketing performance and metrics
Technology and innovation management
B2B and networks

Services Marketing

Service management
Value co-creation
Collaborative consumption
Self-service technologies

Retail and Sales

Retail business models and retail marketing
Retail entrepreneurship
Fashion marketing
Sales management and pricing

Consumer Behavior

Consumer Culture Theory (CCT)
Novel research methods (videography and netnography)
Consumer experiments
Digital consumption

Studier

Directing

Ansökning till kandidat- och magisterutbildning

Bekanta dig med de olika ansökningsprocesserna genom att välja den utbildningsnivå som passar dig. Kandidatexamen är den lägre högskoleexamen, som måste avläggas innan magisterexamen. Magisterexamen är den högre högskoleexamen.

Ansökningsservice
School of Business Marketing

Master's Programme in Marketing

I dagens värld behöver organisationerna begåvningar som förstår hur globala trender, såsom digitalisering, globalisering och cirkulär ekonomi påverkar deras kärnverksamhet, strategi och varumärke. Magistersprogrammet i marknadsföring förbereder sina studerande på att anta de här utmaningarna och förser dem med de på en global marknad och för kundstrategier nödvändiga färdigheterna och kunskaperna. Resultatet är studerande som har starka kunskaper i hur man utnyttjar kännedomen om kunderna och marknaden för strategiska beslut i företag som konkurrerar på den globala marknaden.

Utbildningsutbud
school of business learning hub

Admission to Master of Science in Economics and Business Administration (2 yrs)

The admissions to Master's programmes at Aalto University in the field of Business and Economics are organised once a year. The application period for studies starting in autumn 2019 is from 3 December 2018 to 11 January 2019.

Study at Aalto

Personer

Arto Lindblom

Professor, Head of the Department

Tomas Falk

Professor, Deputy Head of the Department

Tomas Falk

Ashish Kumar

Assistant Professor

Sammy Toyoki

Assistant Professor

Sammy Toyoki

Henri Weijo

Assistant Professor

Henri Weijo

Jukka Luoma

Assistant Professor

Jukka Luoma

Kristina Wittkowski

Assistant Professor

Kristina Wittkowski

Eric Arnould

Visiting Professor

Eric Arnould

Sami Kajalo

Senior University Lecturer

Sam Kajalo

Ilona Mikkonen

Senior University Lecturer

Ilona Mikkonen

Lasse Mitronen

Professor of Practice

Lasse Mitronen

Pekka Mattila

Professor of Practice

Pekka Mattila

Juha Blomster

Executive in Residence

Juha Blomster

Juhani Pekkala

Executive in Residence

Juho-Petteri Huhtala

Postdoctoral Researcher

Juho-Petteri Huhtala

Doktorander

Kushagra Bhatnagar

Doctoral Student

Kushagra Bhatnagar

Hedon Blakaj

Doctoral Student

Hedon Blakaj

Alexei Gloukhovtsev

Assistant Professor

Alexei Gloukhovtsev

Iiro Vaniala

Doctoral Student

Iiro Vaniala

Mikko Hänninen

Doctoral Student

Mikko Hänninen

Emma Salminen

Doctoral Student

Emma Salminen

Olga Lavrusheva

Doctoral Student

Olga Lavrusheva

Yifan Cao

Doctoral Student

Yifan Cao

Hunter Jones

Doctoral Student

Hunter Jones

Petri Cozma

Doctoral Student

Laura Rosenberg

Doctoral Student

Laura Rosenberg

Tatsiana Padhaiskaya

Doctoral Student

Tatsiana Padkaiskaya

Ainomaria Parikka

Doctoral Student

Ainomaria Parikka

Maria Del Rio Olivares

Doctoral Student

Maria Del Rio Olivares

Nyheter

Evenemang

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat