Institutionen för filmkonst (ELO)

Institutionen för filmkonst (ELO)

Institutionen för filmkonst ELO är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Den mångfacetterade undervisningen vid ELO ger konstnärer och producenter förmågan att arbeta med avancerade uppgifter inom film och scenkonst medan de förbereder sig för arbetslivet. Institutionens forskning ger ny förståelse för de olika uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmskapande och scenkonst, och öppnar dörrarna till forskning och arbete inom film och scenografi internationellt.

Students creating an arts exhibition.

Vi värdesätter vår 60 år långa tradition, samtidigt som vi aktivt utforskar framtida utmaningar och nya teknologier. Institutionen verkar i nära samarbete med den audiovisuella industrin, teatrar samt framväxande grupper som verkar inom nutida scenkonst.

Utbildningen utgår ifrån konstnärliga och pedagogiska traditioner som används kreativt för att utveckla nya uttrycksformer. Under utbildningens gång får studenterna bekanta sig med konstnärliga processer, grupparbete, historiskt och kritiskt tänkande, samt med observationer och tolkningar av verkligheten.

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst och öppnar dörrar för internationell forskning. Forskningsorienteringen grundas i en givande dialog mellan teori och praktik.

Kontaktuppgifter

Våra forskningsgrupper

Costume in Focus (CiF)

Costume in Focus (CiF) is the first research group with sharp focus on developing research in the field of Costume Design.

Costume design

The Expanded Scenography research group

The research group was initiated in 2015 for developing the artistic research and practice in the 'scenographic' field in change.

photo scenography

Critical Cinema Lab

The Lab hosts a project Images of Harmony and Rupture - Documentary Film Reflecting Fractures in the Scandinavian Welfare State Ethos. It is funded by the Kone Foundation and headed by
Professor Susanna Helke. DAs Jouko Aaltonen and Timo Korhonen work as postdoctoral researchers.

Reetta Huhtanen: Economic Forecasters (2015)

Elements of Success in the Finnish Film Production

The project studies processes, film production cultures and contemporary film audiences. The focus is on the factors that contribute to a film’s success.

Andres Teirs. © Matila Röhr Productions

Studierna

Programmen och huvudämnena på Högskolan för konst, design och arkitektur erbjuder mångsidig och elevcentrerad undervisning av hög kvalitet. Vår högskola införde en reform av kandidat- och magisterexamina i september 2014.

De nya examensstrukturerna ger studerande möjlighet att studera på djupet, både inom sitt eget huvudämne och andra ämnen på sitt magisterprogram. Det är också möjligt att utnyttja Aalto-universitetets utbud av tvärvetenskapliga kurser inom biämnesstudier samt valbara kurser. Vår högskola erbjuder ett brett utbud av biämnen, varav en stor andel genomförs i samarbete med andra högskolor på universitetet. Studerande kan också söka in till biämnesstudier vid andra finska universitet genom JOO-studier, eller välja att genomför en del av sina studier som internationella utbytesstudier.
 

Mer information om våra magisterprogram

Kostymdesign: scenkonst och film - Filmkonst, konstmagister

Är du intresserad av att studera kostymdesign i framkanten av området? Vill du undersöka begreppet kostym från en praktisk infallsvinkel som stimulerar nya koncept och idéer? Vill du delta i internationella kostymrelaterade evenemang? Huvudämnet kostymdesign i magisterprogrammet i scenografi har som mål att skapa framtida proffs inom kostymdesign och att stöda utvecklandet av en dynamisk konstnärlig vision och ett forskningsbaserat sätt att närma sig scenkonst samt film- och medieindustrin.

puku

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet.

Bild av filmuppsättningar som liknar ett kafé.

Filmning - Filmkonst, konstmagister

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.

En student filmer framför en röd gardin.

Dokumentärfilm - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmsregissörer som kan verka både på den nationella och internationella arenan. De studerande får en djup förståelse för dokumentärfilmens historia och praxis. Dessutom uppmuntrar magisterprogrammet de studerande att forma dokumentärfilmens framtid som en form av historieberättande, konst och forskning.

De studerande utvecklas som konstnärer och forskare genom kreativ forskning, praktiskt arbete och samarbete. De lär sig att kombinera praktiskt kunnande och begreppsligt tänkande vilket ökar deras yrkeskompetens och gör dem till föregångare inom dokumentärfilm.

dok

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Studier i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare samt hens skaparidentitet.

ohjaus2

Filmklippning - Filmkonst, konstmagister

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.

Two students are laughing at the computer.

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstmagister

Ljuddesignern har en viktig uppgift i film- och tv-produktioner, där målet är att skapa en konstnärlig och effektfull helhet.

ääni2

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande.

Två studenter med en kamera framför en röd gardin.

Film- och tv-manuskript - Filmkonst, konstmagister

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.

Två elever sorterar post-it-lapparna på väggen.

Högskolan för konst, design och arkitektur

Nummer ett i Norden på konst och design. Vi utbildar våra studeranden att ta sig an samtidens största utmaningar genom att använda fantasifulla, solidariska och okonventionella metoder byggda på samarbete.

Läs mer
Aalto Day One evenemang

Nyheter

Aalto ARTS 150 years visuals
Universitetet Publicerat:
Aalto-yliopiston alumni Ulla Heikkilä on ohjannut ja käsikirjoittanut lyhytelokuvan Let her speak. Se on osa Yksittäistapaus-elokuvasarjaa, joka tuo esiin naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Kuvassa näyttelijä Iida-MariaHeinonen. Kuva: JohannaOnnismaa/TuffiFilms2019
Pressmeddelanden Publicerat:

Nya utredningar bekräftar: kvinnor fortfarande i underläge inom den finländska film- och tv-branschen

Brist på nätverk försvårar sysselsättningen för kvinnor. Kvinnor bemöts också ofta av könsrelaterade negativa attityder under finansieringsförhandlingarna och utvecklingsarbetet för filmprojekt.
Nanocellulose bicycle Photo: Eeva Suorlahti
Samarbete, Pressmeddelanden, Forskning och konst Publicerat:

Morgondagens hållbara livsstilar visas i Otnäs

En av Helsinki Design Weeks huvudevenemang, Designs for a Cooler Planet, uppvisar Aalto-universitetets mångfacetterade lösningar, som nanocellulosacykeln, mikrobhörlurarna och Ioncell-kläder.
VR-installaatio "The State of Darkness"
Forskning och konst, Studier Publicerat:

Den virtuella konstinstallationen “The State of Darkness” utforskar upplevelsen av samtidig närvaro

The State of Darkness, en konstinstallation i virtuell verklighet, har premiär på konstutställningen vid International Conference for Interactive Digital Storytelling (ICIDS) i Dublin.

Events

Exhibitions

Seaweed installation byt Julia Lohman

School of Arts, Design and Architecture - Exhibitions

Find course and MA exhibitions in galleries and exhibition spaces in School of Arts, Design and Architecture. Welcome!

Visit the School of Arts, Design and Architecture

A symbol of a square with a dot in it visualizing forms

Visitors and guests

Information for guests

Aalto ARTS Handbook
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: