Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) ligger i framkant vad gäller teknik för skogsprodukter och den senaste bioteknologin.

Verksamheten vid Bio2 leder i slutändan till innovativa produkter och lösningar för tillämpningar inom allt från byggnation och textilier till biomaterial, energi och biomedicin.

Avdelningschef är Monika Österberg. Forskningsgrupp (på engelska)
Avdelningens biträdande chef är Markus Linder. Forskningsgrupp (på engelska)
Avdelningens biträdande chef är Alexander Frey. Forskningsgrupp (på engelska)
Avdelningens hr-koordinator är Tiina Torvinen.

 Simone Haslinger and Sherif Elsayed in the laboratory

Research

The research in the Department of Bioproducts and Biosystems focuses on products derived from nature through green chemistry or biotechnological methods. Our department’s core competencies include synthetic biology, biochemical and biotechnical processing, the chemistry of lignocellulosic materials, pre-treatment and fractionation of biomass, downstream unit operations as well as the characterization and analysis of materials.

BIO2 is internationally recognised for its multidisciplinary engineering education development in digitalised and online learning environments.

Forskning

Forskningen vid Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) fokuserar på produkter som härrör sig från naturen genom grön kemi eller biotekniska metoder. Institutionens kärnkompetenser omfattar syntetisk biologi, biokemisk och bioteknisk bearbetning, kemi av lignocellulosamaterial, förbehandling och fraktionering av biomassa, enhetens processer nedströms samt karaktärisering och analys av material.

Bio2 är internationellt känd för sin multidisciplinära teknikutbildning i digitaliserade och online-inlärningsmiljöer.

Biobaserad materialteknik

Forskningsgrupp ledd av prof. Thaddeus Maloney

CHEM_bio_Nanocellulose printing paper

Biobaserade kolloider och material (BiCMat)

Forskningsgrupp ledd av professor Orlando Rojas

CHEM_Bio_Bicmat

Biobaserad materialstruktur

Grupp ledd av Research Fellow Paavo Penttilä

Colour photo of wood chips and samples on textured surfaces, in a petri dish and a closed test tube

Biohybridmaterial

Forskningsgrupp ledd av prof. Mauri Kostiainen

CCMV AuNP lattice

Biokemi

Forskningsgrupp ledd av professor Silvan Scheller

Anaerobic microbiology

Biomolekylära material

Forskningsgrupp ledd av professor Markus Linder

Formation of bridging filaments in chimeric silk coacervates

Biopolymerkemi

Forskningsgrupp ledd av prof. Michael Hummel

Biopolymer Chemistry and Engineering, photo: Valeria Azovskaya

Bioprocessteknik

Forskningsgrupp ledd av professor Sandip Bankar

Bacterial cellulose

Bioproduktkemi

Forskningsgrupp ledd av prof. Monika Österberg

CHEM_Bio_Foam and woad research

Bioproduktteknik

Forskningsgrupp ledd av professor Juha Lipponen

AaltoCell_Next phase of utilizing Finnish cellulose

Bioraffinaderier

Forskningsgrupp ledd av professor Herbert Sixta

CHEM_Bio_Marianna_Granatier_From wood to fiber

Fotoaktiva organiska material

Grupp ledd av Research Fellow Eduardo Anaya

Photo shows chemistry researcher in a white lab coat wearing blue gloves working in the laboratory with a pipette.

Ligninkemi

Forskningsgrupp ledd av prof. Mikhail Balakshin

CHEM/BIO/ChemSusChem

Materialkemi av cellulosa

Forskningsgrupp ledd av professor Eero Kontturi

HCI based disintegration

Modellering av mjukt materia

Grupp ledd av äldre forskare Maria Sammalkorpi

Soft Materials Modelling group Aalto University

Molekylär bioteknik

Forskningsgrupp ledd av professor Alexander Frey

Alexander Frey_Aalto-yliopisto_Mikko Raskinen

Papperskonvertering och förpackning

Forskningsgrupp ledd av professor Jouni Paltakari

Cycle from pellets to printing product

Proteinteknik

Forskningsgrupp ledd av professor Emma Master

CHEM/BIO2/Protein technology group_enzyme research

Ren teknik

Forskningsgrupp ledd av professor Olli Dahl

AaltoCell project

Textilkemi

Forskningsgrupp ledd av professor Ali Tehrani

Textile by Aoi Yoshizawa

Träkemi

Forskningsgrupp ledd av prof. Tapani Vuorinen

Wood acetate by Yesul Woo

Trämaterialteknik

Forskningsgrupp ledd av professor Mark Hughes

CHEM_Bio_Wood material

Trämaterialvetenskap

Forskningsgrupp ledd av professor Lauri Rautkari

CHEM_bio_Thermowood

Utskriftsteknik

Forskningsgrupp ledd av professor Patrick Gane

CHEM_Bio_Circular economy

Research group leaders

Circular Biobased Materials

Led by Senior Scientist Bruno Mattos

wood strips on a white background

Biobased Materials Structure

Group led by Research Fellow Paavo Penttilä

Colour photo of wood chips and samples on textured surfaces, in a petri dish and a closed test tube

Photoactive Organic Materials

Group led by Research Fellow Eduardo Anaya

Photo of the Photactive Organic Materials group

Protein engineering

Group led by Senior Scientist Sesilja Aranko

Protein kinase 3D model

Wood extractives

Headed by Academy Research Fellow Jinze Dou

Color photo of a hat made of fine bark strips featuring a red hatband and a fiber-constructed letter "A"

Emeritus research groups

Biorefineries

Group led by Emeritus Professor Herbert Sixta

CHEM_Bio_Marianna_Granatier_From wood to fiber

Printing Technology

Group led by Emeritus Professor Patrick Gane

CHEM_Bio_Circular economy

Infrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur vid Högskolan för kemiteknik tillhör antingen Bioekonomi RI eller RAMI RI.

Image from the Aalto Bioproduct centre

AALTOLAB (extern länk)

AALTOLAB is a virtual laboratory safety training platform developed at Aalto University. AALTOLAB helps both students and staff to maintain high-level safety standards in our laboratories.

An image of virtual laboratory space

Kontaktinformation:

Kontaktinformation för forskargrupper

Kontaktinformation för forskargrupper

Bio2 / Atomic force microscope

Kontaktinformation för undervisande personal

Kontaktinformation för undervisande personal.

Aalto Bioproduct Centre_Photo Mikko Raskinen

Samarbete

Se alla våra samarbetsprojekt här.

CHEMARTS (extern länk)

CHEMARTS website

kuvassa kahdet kädet levittävät läpinäkyvää limaa punaista taustaa vasten

Circular Design Innovation (extern länk)

Strategies for circular design – design out waste and innovate for longer product lifetime.

CircInnovation

ClicInnovation (extern länk)

Solution Architect for Global Bioeconomy and Cleantech Opportunities

Symmer seminar

FinnCERES

FinnCERES is a flagship for our sustainable future, center for the materials bioeconomy.

Finnceres kehittää uusia biomateriaaleja

INNPAPER (extern länk)

Paper is rising as a good alternative to traditional materials for electronics: it is cheap, flexible, renewable and recyclable.

InnPaper_RFID+Temperature sensor

Ioncell-F

Ioncell-F technology developed at Aalto University in collaboration with the University of Helsinki converts wood into textiles without any harmful chemicals.

Aalto University/Ioncell-F

Research cooperation

The Department of Bioproducts and Biosystems works collaboratively with strong partners from industry and academia.

Aalto University / The School of Business / Ambassadors

ValueBioMat (extern länk)

ValueBioMat is a project funded by the Strategic Research Council (SRC) at the Academy of Finland.

ValueBioMat logo
Studying biotechnology

Är du intresserad av att studera på Högskolan för kemiteknik? Här är våra program för bioprodukter och bioteknik:

Se alla program i vår skola

Bio2Future PhD Summer School - bioekonomikurser för doktorander

Aalto-universitetet har lanserat en sommarskola för att stödja doktorander som studerar ämnen inom bioekonomi.

Läs mer
Photo: Nina Riutta

Nyheter:

Lista över nyheter på engelska eller finska.

Emil Stråka, photo by Linda Lehtovirta.
Studier Publicerat:

Emil Stråka: Det är intressant att se hur fysiker och kemister kompletterar varandras expertis

"On mielenkiintoista nähdä, miten fyysikot ja kemistit voivat tarkastella samaa järjestelmää ja silti päätyä hyvin erilaisiin johtopäätöksiin, kysymyksiin ja tuloksiin. Huippuyksikön kautta on mahdollista tutustua eri alojen asiantuntemukseen."
A scarf made of Ioncell.
Samarbete Publicerat:

Aalto-universitetet blir grundade delägare i företaget Ioncell som utvecklar ekologiska textilfibrer

Bolagets mål är att kommersialisera Ioncell®-teknologin som gör det möjligt att tillverka textilfiber av hög kvalitet av textilavfall och trä på ett ekologiskt hållbart sätt.
putretti-lannoite
Pressmeddelanden, Forskning och konst Publicerat:

Forskarna utvecklade precisionsgödsel för skogen av aska och kompost

Gödselmedlet som döpts till Putretti innehåller kväve som frigörs långsamt, fosfor, kalium samt kol, vilka främjar trädens tillväxt. Dess tillverkning förbrukar klart mindre energi än konstgödsel och minskar också behovet av brytning.
green wall
Samarbete, Pressmeddelanden, Forskning och konst, Universitetet Publicerat:

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljade Aalto-universitetet 10,5 miljoner euro för inrättandet av ett bioinnovationscenter

Centret påskyndar övergången till cirkulär ekonomi och bioekonomi och skapar möjligheter för hållbar ekonomisk tillväxt i Finland.

Händelser:

Lista över händelser på engelska eller finska.

Här hittar du oss

Bergsmansvägen 1

Aalto Bioproduct Centre

Vuorimiehentie 1
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: