Företagssamarbete

Ny kraft ur samarbete med universitetet

Forskningssamarbete ger en god grund för ny kunskap och produktutveckling. Studieprojekt ger nya idéer. Rekryteringsmässor introducerar framtidens experter. Campus erbjuder en attraktiv miljö för företag. Aalto-universitetet är fullt av möjligheter. Välkommen med och skapa framtiden med oss!

Harald Herlin Oppimiskeskus - Aino Huovio

Den största nyttan av samarbetet med Aalto-universitetet är kunskapen.

Matti Kauhanen, Business Unit Technology Manager, ABB Oy Drives and Controls

Bekanta dig med samarbetsformerna

Aalto-universitetet erbjuder företag möjligheter till samarbete inom alla universitetets verksamhetsområden. Vi hjälper er nätverka med såväl forskare och undervisare som Aaltos aktiva studerandegemenskap.

Man kan påbörja samarbete till exempel via ett gemensamt projekt, som kan växa till ett långsiktigt strategiskt partnerskap. Vi uppmuntrar även små och medelstora företag till samarbete!

Varför samarbeta med universitetet

Både företag och universitetet drar nytta av ett gemensamt samarbete. Våra företagspartner får en inblick i nyaste forskningsinformation samt möjligheter att förbättra företagets konkurrenskraft inför framtiden och nätverka med branschexperter. För universitetets del säkerställer nätverkandet med näringslivet relevant undervisning och forskning samt maximerar vår positiva påverkan på det finländska samhället och industrins konkurrenskraft.

Uusinta tietoa ja innovaatioita

Forskningskunskap och nya innovationer

Genom att samarbeta med Aalto-universitetet stöder du företagets innovationsverksamhet och möjligheter att utveckla affärsverksamheten inför framtiden

Tulevaisuuden osaajia

Framtida experter

Hitta de bästa experterna för dina behov och utveckla din personliga kompetens

Verkostoja ja uusia resursseja

Nätverk och nya resurser

Utnyttja universitetets forskningsinfrastruktur och breda nationella och internationella samarbetsnätverk

Kandidaattikeskus, opiskelijoita luentosalissa

Stöd till universitetets utveckling

Förbättra undervisningens och forskningens kvalitet, relevans och påverkan samt finansieringsmöjligheter.

Samarbetsexempel

Aalto-yliopiston ja Nesteen välisen aiesopimuksen allekirjoitus 10.10.2018

Neste and Aalto University to begin strategic research cooperation to strengthen Finnish competitiveness

Neste and Aalto University to begin strategic research cooperation to strengthen Finnish competitiveness

News
Intelligent robotics

Finnish Center of Artificial Intelligence FCAI and VTT join forces

Technical Research Centre of Finland VTT will join Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI launched by Aalto University and the University of Helsinki as a third founding member.

News
Collaboration

Aalto University and Saab sign a ten-year cooperation agreement

The aim is to strengthen their cooperation, especially in long-term sensor technology research.

News

Nyheter

Aalto University / Olli Paloviita lähettää auton kisaan / photo: Linda Koskinen
Samarbete, Studier Publicerat:

Fart och kontroll – en racerbil som byggts på en Protoverkstadskurs är försedd med artificiell intelligens

Projektgruppen Speed Demon byggde en självstyrande, med AI försedd liten racerbil på uppdrag av ett företag.
New York_June 2019
Samarbete, Universitetet Publicerat:

Nya biomaterial väcker intresse i USA

Kan naturvänlig textilproduktion vara lukrativt? Kan biobaserade material ersätta plast i industriell skala?
Kuvassa ylhäältä vasemmalta Ernesto Hartikainen, Nina Borger, Jussi Kallio, Jasmin Järvinen, Rosa Väisänen, Eetu Ahonen ja Erkki Aalto. Kuva: Hanna Wikström/ Aalto-yliopisto
Samarbete Publicerat:

Alumnteam utvecklade en lösning för att minska konsumenters koldioxidavtryck

Färgkodning av förpackningar för bruksvaror skulle underlätta återvinning. En renare återvinningsandel av jämn kvalitet skulle även underlätta avfallets återanvändningsmöjligheter.
Solar panels Aalto University
Samarbete Publicerat:

Forskningen om förnybar energi fick en ansenlig donation

Olje- och biodrivmedelsbranschen rf har donerat 240 000 euro till Aalto-universitetet för forskning om förnybar energi.
Tietosuojailmoitukset
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat