Etusivu

Ny kraft för affärsverksamhet ur samarbete

Forskningssamarbete skapar en stark grund för kunskap och produktutveckling. Studieprojekt ger nya idéer för affärsverksamhet. Aaltos campus erbjuder en inspirerande miljö och rekryteringsevenemang förenar företag och framtida experter.

Välkommen att skapa framtiden med oss!

Students walking and working in the basement floor of the Harald Herlin Learning center / photo by Aalto University, Aino Huovio

Genom att arbeta med Aalto har vi uppnått utmärkta forskningsresultat som gynnar båda parter

Micael Johansson, VD och koncernchef, Saab

Samarbetsexempel

Kuvassa miehiä ja naisia pöydän ympärillä tietokoneitten kanssa keskustelemassa.

Diplomarbetet leder till arbetslivet – samarbete mellan Aalto och Nokia skapar framtidens ICT-experter

Många av Aalto-universitetets studerande inom ICT-branschen gör sitt diplomarbete i Nokias produktutvecklingsteam. I projekten uppstår nya idéer för affärsverksamheten.

Företagssamarbete
Kuva Aallon pdp-gaalasta

ABB tror på framtidens produktutvecklare: Effektiv design med hjälp av prototyper

När framtidens produktutvecklare löser företagsproblem måste de vara modiga och även göra galna försök innan de kan uppnå något genuint nytt. Samarbetet mellan ABB och Aalto-universitetets Design Factory bär frukt och för med sig ett verkligt out-of-the-box-tänkande för produktutveckling inom företag.

Företagssamarbete
Doctors dressed in black celebrating their promotion as doctors

Internationella doktorer i arbetslivet – redo för framtida utmaningar!

Aktivt nätverkande, problemlösningskunskaper som utvecklats av forskningsarbete och hårt arbetande studie av finska språket hjälper internationella doktorer att hitta sin plats på den finska arbetsmarknaden.

Företagssamarbete

Vad kan vi göra tillsammans

Aalto-universitetet erbjuder företag möjligheter till samarbete inom alla universitetets verksamhetsområden. Vi hjälper er nätverka med såväl forskare och undervisare som Aaltos aktiva studerandegemenskap.

Man kan påbörja samarbete till exempel via ett gemensamt projekt, som kan växa till ett långsiktigt strategiskt partnerskap. Vi uppmuntrar även små och medelstora företag till samarbete!

Varför samarbeta med universitetet

Våra företagspartner får en inblick i nyaste forskningsinformation samt möjligheter att förbättra företagets konkurrenskraft inför framtiden och nätverka med branschexperter. För universitetets del säkerställer nätverkandet med näringslivet relevant undervisning och forskning samt maximerar vår positiva påverkan på det finländska samhället och dess konkurrenskraft.

  Uusinta tietoa ja innovaatioita

  Forskningskunskap och nya innovationer

  Samarbetet stöder företagets innovationsverksamhet och affärsutveckling.

  Tulevaisuuden osaajia

  Framtida experter

  Samarbetet gör det lättare att hitta de bästa experterna och erbjuder olika möjligheter för personalutveckling.

  Verkostoja ja uusia resursseja

  Nätverk och nya resurser

  Samarbetet öppnar åtkomst till vår forskningsinfrastruktur och vårt omfattande nationella och internationella samarbetsnätverk.

  Kandidaattikeskus, opiskelijoita luentosalissa

  Stöd till universitetets utveckling

  Samarbetet hjälper oss på Aalto att utveckla forskning och undervisning för att möta näringslivets förändrade behov. Det förbättrar vår verksamhets kvalitet, effektivitet och tillgång till finansiering.

  Dataskyddsmeddelande för Aalto-universitetets partnerskapstjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: