Institutionen för redovisning

Department of Accounting: Unto Rautio

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

Vi bedriver högkvalitativ forskning på olika områden inom redovisning och handelsjuridik och våra fakultetsmedlemmar har viktiga samhällsroller som stödjer politiskt beslutsfattande, erbjuder rådgivning för företag och leder företag. Teoretiskt avancerad forskning som är praktiskt värdefull gör att vi kan erbjuda en utbildning av högsta klass.

Skicka dina frågor om antagning till kandidat- och magisterprogrammen i redovisning till [email protected] och frågor om doktorandprogrammet i redovisning till [email protected]. Ytterligare information samt frågor gällande administrativa angelägenheter riktas till [email protected]

Ta reda på mer från vår engelskspråkiga hemsida!

Studier

Directing

Ansökning till kandidat- och magisterutbildning

Bekanta dig med de olika ansökningsprocesserna genom att välja den utbildningsnivå som passar dig. Kandidatexamen är den lägre högskoleexamen, som måste avläggas innan magisterexamen. Magisterexamen är den högre högskoleexamen.

Ansökningsservice
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Master's Programme in Accounting

Master's Programme in Accounting förbereder studerande för framställande och användning av finansiell och icke-finansiell information för kontroll och administration av företag. Redovisning, oberoende av om det gäller extern redovisning eller intern rapportering är hjärtat för alla företag och en kritisk del av planeringen och beslutsprocessen i företag. Utexaminerade redovisningsstuderande har omätbara och i högsta grad universella färdigheter för framgångsrikt arbete i olika slags organisationer inom alla branscher och på alla kontinenter.

Utbildningsutbud
School of Business Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikan maisteriohjelma

Det blir hela tiden viktigare att känna till hur rättsnormerna påverkar företagets affärsverksamhet. För att hantera riskerna behövs det allt flera personer med djupgående förståelse för både den ekonomiska verksamheten och den anknytande rättsliga regleringen. Programmet magister i företagsjuridik erbjuder de studerande som vill bygga upp sin sakkunskap kring dessa för affärsverksamheten två viktiga delområden specialisering i ekonomi och företagsjuridik.

Utbildningsutbud
Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu / Aki-Pekka Sinikoski

Aalto-universitetets doktorandprogram inom ekonomi

De examina som kan avläggas vid Aalto-universitetets doktorandprogram inom ekonomi är ekonomie doktors- och licentiatexamen samt filosofie doktorsexamen inom ekonomi och företagsadministration.

Forskning och konst
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat