Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

Vi bedriver högkvalitativ forskning på olika områden inom redovisning och handelsjuridik och våra fakultetsmedlemmar har viktiga samhällsroller som stödjer politiskt beslutsfattande, erbjuder rådgivning för företag och leder företag. Teoretiskt avancerad forskning som är praktiskt värdefull gör att vi kan erbjuda en utbildning av högsta klass.

Skicka dina frågor om antagning till kandidat- och magisterprogrammen i redovisning till [email protected] och frågor om doktorandprogrammet i redovisning till [email protected]. Ytterligare information samt frågor gällande administrativa angelägenheter riktas till [email protected]

Ta reda på mer från vår engelskspråkiga hemsida!

Department of Accounting: Unto Rautio

Events

Red Summer Job Day banner
Mässor

Summer Job Day 2024

Aalto-universitetets rekryterings evenemang för sommarjobb. Organiseras i Kandidaattikeskus, Otaniemi på 18.1.2024.
Tenured professors installation talks session
Akademiska evenemang

Professorsinstallation 30.1.2024 (extern länk)

Välkommen att bekanta dig med den senaste forskningen inom Aalto-universitetet. Alla föreläsare är Aalto-universitetets Associate Professorer eller Full Professorer inom tenure track.

Studier

students in Aalto library

Ansökan till kandidatutbildningar

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 13.–27.3.2024. Ansökan till engelskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 3.–17.1.2024. En del av de finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningarna är det också möjligt att söka till i den gemensamma ansökan 4.–14.9.2023.

Ansökningsservice
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration)

Master´s Programme in Accounting förbereder studerande för framställande och användning av finansiell och icke-finansiell information för kontroll och administration av företag. Redovisning, oberoende av om det gäller extern redovisning eller intern rapportering är hjärtat för alla företag och en kritisk del av planeringen och beslutsprocessen i företag. Utexaminerade redovisningsstuderande har ovärderliga och i högsta grad universella färdigheter för framgångsrikt arbete i olika slags organisationer inom alla branscher och på alla kontinenter.

Utbildningsutbud
School of Business Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikka, kauppatieteiden maisteri

Det blir hela tiden viktigare att känna till hur rättsnormerna påverkar företagets affärsverksamhet. För att hantera riskerna behövs det allt flera personer med djupgående förståelse för både den ekonomiska verksamheten och den anknytande rättsliga regleringen. Programmet magister i företagsjuridik erbjuder de studerande som vill bygga upp sin sakkunskap kring dessa för affärsverksamheten två viktiga delområden specialisering i ekonomi och företagsjuridik.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: