En donation till universitetet är en investering i bättre värld

Världen förändras och en värld i förändring behöver genuint innovativa lösningar som svar på nya slags utmaningar. Vi är mitt i en hållbarhetskris och teknologisk revolution och samtidigt förändras ekonomin och arbetslivet. Också högskoleutbildningen måste förändras när efterfrågan och konkurrensen ökar, digitaliseringen stärks och finansieringen är under allt större press.

Tänk om spindelnät kunde användas som byggnadsmaterial och kläder skulle tillverkas av havstång? Eller om dina nästa hörlurar skulle vara gjorda av svampar och hundra finska satelliter skulle sväva i rymden. Eller om en hållbar framtid inte bara skulle bestå av kompromisser utan nya insikter istället.

Tänk om din donation skulle kunna förändra världen?

Varför donera till universitetet?

Visste du att ungefär 60 % av Aaltos utgifter täcks av undervisnings- och kulturministeriets årsbudget medan 40 % täcks av andra källor? Donationer är viktiga för att trygga universitetets ekonomi. Det går inte att spara på utbildning eller forskning eftersom världens stora problem kräver experter och innovationer.

Vid Aalto utvecklar vi lösningar som gör världen till en bättre plats för oss alla. Dagens studerande är morgondagens yrkesproffs. Vi måste redan nu svara på framtidens expertbrist och garantera utbildning som ger de unga verktyg till framgång. Samtidigt stöder vi Finlands konkurrenskraft och ställning på världsmarknaden.

Resultat av att donera

Forskningsarbete är långsiktig och alla fantastiska idéer leder inte till banbrytande innovationer. Experimentellt forsknings- och utvecklingsarbete är tidskrävande och därför också dyrt, men också små donationer är till hjälp. Därför är alla donationer oberoende av storlek viktiga för oss.

Vårt mål är att göra livet hållbart nu och i framtiden. Donationer spelar en viktig roll i detta arbete. 

Genom att donera till Aalto-universitetet stöder du: 

  1. högklassig forskning som utvecklar hållbara lösningar på världsomspännande problem
  2. utbildningen av framtidens förändrare
  3. ett samhälle som förnyas genom kunskap baserad på kreativitet, entreprenörskap och forskning.

Vad används donationerna för?

Du kan rikta din donation antingen till Aalto-universitetet generellt, en specifik högskola eller till en enskild fond. Bläddra bland alternativen nedan, läs om olika högskolor och övriga donationsmål och bli en av våra donatorer!

Students high-five-ing in front of the campus

Aalto-universitetet

En donation till universitetet är en investering i en bättre framtid. Tillsammans kan vi lösa samhällets största utmaningar. 

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
solar panel clothing

Högskolan för konst, design och arkitektur

Design och kreativ praxis påskyndar övergången till ett hållbart liv. Kom med och lösa vår tids stora utmaningar.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
ELEC research

Högskolan för elektroteknik

Genom att donera till Högskolan för elektroteknik hjälper du till att bygga en smartare, mer ansvarsfull och hållbar framtid.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
The school of science student working in a lab

Högskolan för teknikvetenskaper

Högskolan för teknikvetenskaper utvidgar vetenskapens gränser Genom att donera hjälper du till att skapa ny kunskap och fördjupa förståelsen.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
CHEM students working in a lab

Högskolan för kemiteknik

Genom att donera till Högskolan för kemiteknik hjälper du till att skapa lösningar för en hållbar ekonomi som bygger på naturresurser.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Two female students in a lab

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Genom att donera stödjer du utvecklingen av kunskap och kompetens inom maskinteknik, byggnadsteknik och den bebyggda miljön.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
School of business students sitting in front of the campus and laughing

Handelshögskolan

Kom med och utbilda framtidens ledare och stödja arbetet för bättre affärsverksamhet och ett bättre samhälle.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp

Aktuella ämnen

Aalto flags in Ukraine colours

Stöd studerande vid universiteten i Ukraina

Donationerna hjälper studerande från Ukraina att fortsätta sina studier under den krisen.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
The School of Business students sitting in front of the campus buildings

Studentutbyte

Genom att donera till Handelshögskolans studentutbyte hjälper du studenterna att skaffa sig viktiga internationella färdigheter.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
A girl on a tree

Aalto-universitetet Junior

Kom med och skapa en värld där barn och unga är medvetna om sin potential och modigt tar itu med morgondagens problem.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Otaniemi Lehmuskuja (photo Mikko Raskinen)

Prodeko Fonden vid Institutionen för Produktionsekonomi

Komm med och stödja framtida generationer av teknologientreprenörskap och utvecklingen av industriellt ingenjörs- och ledarskapskunnande.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Aalto School of Business lobby

Kauppakorkeakoulu - Omistajuus

Lahjoituksilla tuetaan omistajuuden opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lue lisää.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
A girl with brown hair looking through a magnifying glass

Skatteavdrag

Visste du att donationer som görs av privatpersoner och som under ett kalenderår uppgår till sammanlagt minst 850 euro är avdragsgilla?

Donationsavdraget görs från förvärvsinkomsten. Övre gräns för rätten till avdrag är 250 000 euro för organisationer. Övre gräns för rätten till avdrag är 500 000 euro för privatpersoner.

Du kan donera i flera rater under året. Som månatlig donator överskrider du avdragsgränsen när du donerar 71 euro varje månad under kalenderåret. Om du anger din personbeteckning i samband med donationen meddelar vi skattemyndigheten å dina vägnar.

Three students looking at a smartphone screen and smiling at a graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University

Beställ vår e-postkommunikation

Vi skickar inspirerande nyheter om genombrott inom vetenskapen och konsten, berättelser om Aalto-gemenskapen samt inbjudningar till verksamhet som ordnas av universitetet. Välkommen med i vår gemenskap!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: