En donation till universitetet är en investering i en bättre framtid

Världen runt omkring oss förändras oerhört snabbt – vi är mitt i en hållbarhetskris, en teknologisk brytningstid samt en tid av förändring i ekonomin och arbetslivet. Även högskoleutbildningen förändras då efterfrågan och konkurrensen ökar, digitaliseringen stärks och finansieringen är under allt större press. Det behövs fler universitet än någonsin för att lösa världens stora utmaningar.

Anslut dig till dem som går i bräschen för att bygga en hållbar framtid

Aalto-universitetets mål är att bygga en hållbar framtid. Donationerna spelar en viktig roll i detta arbete. Genom att donera till Aalto-universitetet stöder du: 

  1. högklassig forskning som hjälper till att hitta hållbara lösningar på globala utmaningar
  2. utbildningen av framtida förändringsskapare
  3. förnyelse av samhället med hjälp av forskningsbaserad information, kreativitet och företagarorienterat tänkesätt.
A girl on a tree

Aalto-universitetet Junior

Kom med och skapa en värld där barn och unga är medvetna om sin potential och modigt tar itu med morgondagens problem. 

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp

Hitta just ditt sätt att förändra världen

Välj donationsobjekt, hur ofta och hur mycket du donerar.

Students high-five-ing in front of the campus

Aalto-universitetet

En donation till universitetet är en investering i en bättre framtid. Tillsammans kan vi lösa samhällets största utmaningar. 

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
solar panel clothing

Högskolan för konst, design och arkitektur

Design och kreativ praxis påskyndar övergången till ett hållbart liv. Kom med och lösa vår tids stora utmaningar.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
ELEC research

Högskolan för elektroteknik

Genom att donera till Högskolan för elektroteknik hjälper du till att bygga en smartare, mer ansvarsfull och hållbar framtid.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
The school of science student working in a lab

Högskolan för teknikvetenskaper

Högskolan för teknikvetenskaper utvidgar vetenskapens gränser Genom att donera hjälper du till att skapa ny kunskap och fördjupa förståelsen.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
CHEM students working in a lab

Högskolan för kemiteknik

Genom att donera till Högskolan för kemiteknik hjälper du till att skapa lösningar för en hållbar ekonomi som bygger på naturresurser.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Two female students in a lab

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Genom att donera stödjer du utvecklingen av kunskap och kompetens inom maskinteknik, byggnadsteknik och den bebyggda miljön.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
School of business students sitting in front of the campus and laughing

Handelshögskolan

Kom med och utbilda framtidens ledare och stödja arbetet för bättre affärsverksamhet och ett bättre samhälle.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp

Aktuella ämnen

Aalto flags in Ukraine colours

Stöd studerande vid universiteten i Ukraina

Donationerna hjälper studerande från Ukraina att fortsätta sina studier under den krisen.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
The School of Business students sitting in front of the campus buildings

Studentutbyte

Genom att donera till Handelshögskolans studentutbyte hjälper du studenterna att skaffa sig viktiga internationella färdigheter.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
A girl on a tree

Aalto-universitetet Junior

Kom med och skapa en värld där barn och unga är medvetna om sin potential och modigt tar itu med morgondagens problem.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Otaniemi Lehmuskuja (photo Mikko Raskinen)

Prodeko Fonden vid Institutionen för Produktionsekonomi

Komm med och stödja framtida generationer av teknologientreprenörskap och utvecklingen av industriellt ingenjörs- och ledarskapskunnande.

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Aalto School of Business lobby

School of Business - Ownership

Gifts donated to the Ownership will advance teaching, academic research and societal impact within the field. Read more

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
A girl with brown hair looking through a magnifying glass

Skatteavdrag

Visste du att donationer på sammanlagt minst 850 euro som privatpersoner gjort under ett kalenderår är avdragsgilla i beskattningen?

Du kan göra en donation i flera rater under året. Som månadsdonator överskrider du gränsen för skatteavdrag om du donerar 71 euro varje månad under kalenderåret. Om du uppger din personbeteckning i samband med donationen, gör vi en anmälan till skattemyndigheten för din räkning.

Three students looking at a smartphone screen and smiling at a graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University

Beställ vår e-postkommunikation

Vi skickar inspirerande nyheter om genombrott inom vetenskapen och konsten, berättelser om Aalto-gemenskapen samt inbjudningar till verksamhet som ordnas av universitetet. Välkommen med i vår gemenskap!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: