Utbildningsutbud

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstmagister

Som ljuddesigner har du en central uppgift i film- och tv-produktioner där du får skapa filmens audiovisuella helhet tillsammans med den visuella delen av produktionen. Efter att ha utexaminerats från huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering kan du uttrycka dina idéer och utnyttja nya möjligheter inom auditivt berättande på ett kreativt sätt. I studierna får du insikter i filmkonst och får fördjupa dig i ljudets betydelse som en del av filmen som helhetsupplevelse.
ääni2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering utbildar konstnärer och experter som kan arbeta som ljuddesigner och ljudtekniker inom alla områden av film och tv-produktion. Den studerande får en bred kännedom om arbetssätt, konstnärliga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begrepp inom sitt område.

Huvudämnet är den enda universitetsutbildningen inom filmljuddesign i Finland och en av få i Europa. Aalto-universitetet utbildar ansedda experter inom filmbranschen.

Studierna i filmljudinspelning och -ljudplanering öppnar dörrarna till ett vetenskapsområde i konstant utveckling där du på ett mångsidigt sätt kan ge uttryck för din kreativitet och dina styrkor!

Studerande som utexaminerats från huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering

 • uppvisar djupgående kunskaper och insikter i ljuddesign för filmer, dokumentärfilmer och tv-serier 
 • utforskar sin kreativa potential och utvecklar en personlig konstnärlig vision inom filmljuddesign 
 • tar en aktiv roll som filmljuddesigner i konstnärliga produktioner 
 • provar nya koncept för att skapa filmljud samt skapar och föreslår nya kreativa idéer för filmljuddesign 
 • behärskar olika konstnärliga och tekniska processer och teknologier för filmljuddesign 
 • leder och motiverar ett team som genom samarbete skapar filmens ljudvärld 
 • förstår branschens traditioner och samtida inriktningar samt bidrar genom sin kritiska och kreativa insats till att tänja på gränserna för traditionell filmljuddesign 
 • reflekterar över sitt lärande och utvecklar nya arbetsmetoder 
 • kan arbeta kreativt som medlem i ett team i konstnärliga produktioner 
 • innehar kunskaper och färdigheter som möjliggör doktorandstudier i filmljuddesign.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är finska. En del av studierna sker på engelska, och examen kan avläggas i sin helhet på engelska. Examen kan också avläggas på svenska, vilket innebär att kursuppgifterna och lärdomsprovet kan göras på svenska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterutbildningen med filmljudinspelning och -ljudplanering som huvudämne består av fördjupade studier i huvudämnet (60 sp), fritt valbara studier (30 sp) och lärdomsprovet (30 sp).

Magisterstudierna inkluderar gemensamma obligatoriska kurser vid institutionen (30 sp). På kurserna får de studerande fördjupa sig i filmkonstens teori och historia. Därtill får de utveckla sina färdigheter i entreprenörskap, arbetslivsfärdigheter samt analytiska och forskningsrelaterade färdigheter. I de fördjupade studierna i huvudämnet får de studerande fördjupa sig ingående i filmljuddesignens olika delområden, såsom inspelning av ljudeffekter, hörspel och musik som medel i filmberättandet.

Undervisningen uppmuntrar de studerande att förverkliga sig själva och bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i smågrupper, ömsesidigt lärande, individuell handledning och dialogisk interaktion. I studierna ingår övningsproduktioner, där de studerande får lära sig ljuddesign och ljudinspelning i praktiken samt utveckla sina färdigheter i grupparbete och ledarskap.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplanen hittar du i Studentguiden.

Magisterprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

De studerande kan välja inriktning efter eget intresse med hjälp av fritt valbara studier och olika övningsarbeten. Därtill kan de studerande inkludera JOO-studier vid andra högskolor, såsom Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet.

Internationell verksamhet

Huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering erbjuder goda möjligheter att knyta internationella kontakter. Huvudämnet lockar utländska studerande till universitetet varje år, och undervisningen berikas av internationellt ansedda gästande lärare. Huvudämnet har gästats av erfarna experter som bland annat Nicolas Becker och Martin Hernandez.

Studerande inom huvudämnet kan delta i internationella seminarier och besök, där de kan fördjupa sin förståelse för ljuddesignerns yrke och knyta internationella kontakter. De studerande kan också genomföra en del av sina studier som utbytesstudier utomlands.

Vid det internationella Aalto-universitetet inkluderas de studerande i den mångfaldiga gemenskapen såväl via studierna som via fritidsevenemang och aktiviteter på campus.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterexamen ger behörighet för fortsatta studier i ett doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

En filmljuddesigner med konstmagisterexamen kan ha arbetsuppgifter med konstnärligt ansvar i långa spel- och dokumentärfilmer samt leda en grupp.

Efter utexaminering arbetar experterna ofta som frilansare och som företagare i film-, tv-, spel- eller reklamfilmsproduktioner och andra audiovisuella produktioner. Arbetsuppgifterna kan innehålla ljuddesign, ljudinspelning, ljudredigering och mixning samt produktion av ljudeffekter som foley-artist.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Mer information: Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur | Aalto-universitetet

Samarbete med andra aktörer

Huvudämnet har nära kontakter till arbetslivet och samarbetar bland annat med ledande filmljudsföretag i Finland och med Rundradion.

De studerande kan inkludera kurser vid andra högskolor vid Aalto eller andra finländska universitet, såsom Konstuniversitetet, i de fritt valbara studierna i examen.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder i magisteransökan 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i filmkonst – filmljudinspelning och -ljudplanering bedöms på följande grunder:

Läs mer om filmkonst

A woman dancing in front of a big building

A deep dive into radical creativity

Aalto University has produced a film to highlight its creative culture.

News
Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsdokument som krävs för ansökningsalternativet och frågor som gäller studierna kan skickas till lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

Frågor som gäller ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument och språkkrav i engelska kan skickas till Aaltos ansökningsservice.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat