Tenure track

Tenure track

Aalto-universitetetets karriärsystem Tenure Track bereder akademiker på professorsnivå en tydlig och välgrundad karriärstig fram till en permanent professur. Läs mer nedan på engelska.

Aalto Flags - Aino Huovinen

Tenure track för professorer

Aalto-universitetetets karriärsystem Tenure Track bereder akademiker på professorsnivå en tydlig och välgrundad karriärväg fram till en permanent professorspost.

Läs mer om Tenure Track
Harald Herlin

Human Resources Excellence in Research

Aalto University has been awarded the “HR Excellence in Research” -award by the European Commission as the first university in Finland in 2012.

Läs mer
Aalto University, Learning@Aalto Assessment for Lifelong Learning, photo Jere Savolainen

Vill du läsa mer om Tenure Track?

Tenure track evaluation criteria

The tenure track evaluation criteria are based on the principles of predictability, transparency, and comparability with international standards.

Aalto tenure track evaluation criteria

Tenure track – roller och ansvar

Här hittar du de centrala aktörerna i Aalto-universitetets tenure track-processer och deras uppgifter.

Aalto University/Unto Rautio

Development processes of the tenure track system

Developing the tenure track career system is part of the Aalto University quality system.

Aalto University/Lasse Lecklin

Vill du läsa mer om våra övriga akademiska positioner?

Karriärsystem för lektorer

Aalto-universitetets karriärsystem för lektorer är främst avsett för enskilda personer som bedriver undervisning.

Opiskelijalla kynä kädessä

Other academic positions

In accordance with the Aalto University strategy, the positions of other academic personnel enable the long-term planning of education and research as well as ensure the sufficient mobility of researchers.

Harald_Herlin_Learning_Center_by_Tuomas_Uusheimo
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat