Vår strategi

Vi bygger en hållbar framtid

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Vi har tagit fram en levande strategi som beaktar förändringarna i världen. Vårt uppdrag, våra värden och vårt sätt att agera anger vår riktning på lång sikt, och våra val omvärderas regelbundet. Vi väljer de utvecklingsmål och -åtgärder som bäst tjänar vårt syfte. Dessa val utvärderas kontinuerligt inom vår gemenskap. 

Under våren 2020 kommer vi att börja förbereda strategiska handlingsplaner och färdplaner inom högskolorna och andra enheter. Den nya levande strategin träder i kraft 1 januari 2021.

Ioncell

En levande strategi för en värld i rörelse

Vårt uppdrag, våra värden och vårt sätt att agera anger riktningen i vår levande strategi på lång sikt, och våra val omvärderas regelbundet.

Läs mer
An aerial view of the Aalto University campus at sunset/ Photo by Mika Huisman

Vårt uppdrag, våra värden och vårt sätt att agera

Vårt uppdrag, våra värden och vårt sätt att agera anger riktningen för vår strategi på lång sikt.

Läs mer
A bridge by the sea, image shot from the air in the evening

Utvecklingsmål

Vårt uppdrag är att bygga en hållbar framtid.Vi har valt de utvecklingsmål och -åtgärder som bäst tjänar vårt syfte.

Research equipment on a colorful background, image by Aleksi Poutanen

Forskning: Siktet inställt mot toppen

Vi skapar starka kompetenskluster inom forskningens fokusområden och för samman vårt mångsidiga kunnande.

Vår strategi
Students studying together in a group

Utbildning: Framåtblickande lärande

Vi tar ett allt större samhälleligt ansvar för examensutbildning och för livslångt lärande med en förbättrad studieupplevelse.

Vår strategi
Ioncell

Inflytande: Ett inspirerande ekosystem

Vår gemenskap bestående av personal, studerande, alumner och partner skapar ett internationellt framstående ekosystem.

Vår strategi

Tre angreppssätt som genomsyrar vår verskamhet

I vår levande strategi har vi valt tre angreppssätt som genomsyrar vår verksamhet. Vi använder oss av hållbarhet, kreativitet och entreprenörsanda i allt vi tar oss för.

Bacterial cellulose, photo by Aleksi Poutanen

Lösningar för en hållbar utveckling

Vi hittar lösningar på de stora utmaningarna inom våra fokusområden och i skärningspunkterna mellan dem.

Vår strategi
Aalto innovations present at Flow Festival, photo by Samuli Pentti

Radikal kreativitet

Vi bygger en enastående kreativ gemenskap för nytänkande.

Vår strategi
Atmosphere at Slush event, photo by Mikko Raskinen

Entreprenörsanda

Vi utvecklar en inspirerande entreprenörskultur.

Vår strategi

Framgångsfaktorer

Vi bygger vår framtida framgång genom satsningar på samarbete och människor, infrastrukturer och campus samt resurser och tjänster.

Läs mer
Student wearing a lab coat, photo by Unto Rautio

Strategimaterial

Här hittar du den digitala broschyren, filmer och presentationsmaterial relaterat till vår strategi. Den nya strategin träder i kraft 1 januari 2021.

Se material
Two Aalto students or employees viewing materials from a tablet, photo by Aleksi Poutanen
Students studying at the Harald Herlin Learning Centre

Vi bryr oss om dina åsikter

Vi värdesätter både den expertis och vision som vår gemenskap och våra partner innehar, och därför välkomnar vi dig att bidra till vår levande strategi.

Som partner kan du delta genom att fylla i ett frågeformulär. Tack för ditt bidrag!

Aalto University - Towards a better world, video

Länk till frågeformuläret (Aalto partner)Du som är medlem i Aalto-gemenskapen, dela gärna dina insikter via e-mail (se kontaktuppgifter nedan). Tack för att du deltar!

Så här skapade vi vår levande strategi!

Se hur vi skapade Aalto-universitetets levande strategi tillsammans.

Läs mer
Banner for Aalto University strategy kick off

Relaterade nyheter

Glada studerande i sina collegetröjor i Aalto-universitetets 10-årsevenemang 8.1.2020, bild Kalle Kataila
Universitetet Publicerat:

Universitetets nya årtionde började glatt

Nästan 1 300 personer firade 10-åriga Aalto – se bilderna!
Ioncell-materiaalia sinisessä kudotunomaisessa materiaalissa tai kankaassa
Universitetet Publicerat:

Vi bygger en hållbar framtid – vår nya strategi

Den nya strategin publicerades på universitets 10-årsjubileum den 8 januari.
Aalto-yliopiston yhteisötilaisuus strategiasta 21.5.2019, kuva Jaakko Kahilaniemi
Universitetet Publicerat:

Strategin tar form – Universitetssamfundet gav grönt ljus för universitetets hörnstenar

Universitetets värderingar, syfte och arbetssätt är redan på god väg och överlämnas till styrelsen för diskussion i juni.
Aalto-yliopisto Otaniemi 2035 Kuva: A-konsultit / Tietoa Oy
Campus, Universitetet Publicerat:

Hur ser Otnäs ut 2050?

Nya byggnader och tjänster, fler invånare och mera grönt. Det är nu de följande riktlinjerna för Aaltouniversitetets campus dras upp på kartan.

Kontakta oss

Vårt strategiarbete koordineras av Raili Pönni, Head of Planning and Leadership Support, Antti Saaristo, Senior Advisor och Marja Niemi, Development Manager.

Om du har frågor kring strategin, var god kontakta:
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat