Ansökningsservice

Så här söker du till Aalto

Aalto-universitet har ett stort utbud av olika program och flera studentantagningar. På den här sidan hittar du viktig information om hur man kan ansöka till Aalto. Det finns särskild ansökningsinformation för kandidat-, magister- och doktorandprogram.

Hela utbildningsutbudet vid Aalto-universitetet hittar du här.

Ansökningsperioder för studier som börjat året 2024:

  1. Ansökan till magisterutbildning: 30.11.2023–2.1.2024
  2. Den första gemensamma ansökan på våren (kandidatprogram på engelska): 3.–17.1.2024
  3. Den andra gemensamma ansökan på våren (kandidatprogram på finska och svenska): 13.–27.3.2024
Aalto University students. Photo by Unto Rautio.

Ansökning till kandidatutbildning

Ansökan till kandidatutbildningar

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 13.–27.3.2024. Ansökan till engelskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 3.–17.1.2024. En del av de finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningarna är det också möjligt att söka till i den gemensamma ansökan 4.–14.9.2023.

students in Aalto library

Ansökning till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet, konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Ansökningen till Bachelor’s Programme in Design –kandidatprogram på engelska ordnas 3.-17.1.2024. Ansökningen rör studierna som börjar under hösten 2024. De sökande väljs för att avlägga både kandidat- och magisterexamen.

students-design-shop-installation

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Ansökan till det engelskspråkiga Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet ordnas 5.-19.1.2022. De sökande som valts får examensstudierätt både till lägre examen, teknologie kandidat och till högre examen, diplomingenjör. Urvalet till de engelsksspråkiga tekniska kandidatutbildningarna sker på basis av vitsord i antingen SAT- eller ACT-provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen.

A group of students working on a group assignment

Admission to the Bachelor’s Programme in Economics, Bachelor and Master of Science in Economics and Administration (3 + 2 years)

Till Bachelor’s Programme in Economics söker man via portalen Studieinfo.fi under ansökningstiden i den första gemensamma ansökan på våren.

Economics-kandidaattiohjelma

Admission to the Bachelor's Programme in International Business, Bachelor (Mikkeli) and Master (Otaniemi) of Science in Economics and Business Administration (3 yrs + 2 yrs)

Till Bachelor’s Programme in International Business söker man via portalen Studieinfo.fi under ansökningstiden i den första gemensamma ansökan på våren 3.-17.1.2024.

BScBA students at Mikkeli Campus

Ansökan om överflyttning

Du kan ansöka om överflyttning till ett kandidatprogram eller ett ansökningsalternativ om du har en studierätt som leder till lägre och högre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola eller en studierätt som leder til en annan examen vid Aalto-universitetet.

Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Ansökning till magisterutbildning

Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 30.11.2023 - 2.1.2024.

Studera vid Aalto

Ansökning till doktorandprogram

A man with a doctor's hat on celebrating his promotion as a doctor with other doctors

Så här söker du till ett doktorandprogram

Det finns många vägar till doktorandstudier vid Aalto-universitetet. Ansökan till doktorandutbildning vid Aalto-universitetet görs direkt till doktorandprogrammen. Läs mer om kraven och om vad allt doktorandstudier kan erbjuda dig!

Doktorandutbildning

Internationella program som leder till gemensam examen

Aalto-universitetet erbjuder gemensamma utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete i mer än tjugo länder. Ansökningstiden och urvalskriterierna för dessa program skiljer sig från ansökningsförfarandet för de övriga magistersprogrammen vid Aalto-universitetet.

Läs mer
Aalto University students at Learning Centre

Fristående-, utbytes-, och JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet man kan avlägga fristående studier, internationella utbytesstudier, JOO studier och man kan även avlägga studier vid en annan Aalto högskola genom att söka om studierätt via intern rörlighet.

Läs mer
Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot ja sisäinen liikkuvuus

För samarbetspartner

För studiehandledare

Bästa Studiehandledare, här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever.

Opinto-ohjaajille

Antagningsstatistik

På denna sidan finns antagningsstatistik för kandidat- och magisterprogrammen.

Students on Aalto University campus. Photo by Petri Anttila.

Har du frågor? Kontakta oss

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Aalto University campus. Photo by Mikko Raskinen

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer.

TechPromootio2014_hattu
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: