Högskolan för kemiteknik

Katalysator för förändring

Vi kombinerar naturvetenskap med teknik på ett unikt sätt. Vi värderar också ett starkt samarbete mellan skolan och arbetsvärlden.

Image with green text, "change the game"

The studies and research at the Aalto University School of Chemical Engineering focus on forest products technologies, chemical engineering, industrial biotechnology, materials science and nanotechnology, metals and minerals processing and energy technology.

Useammankin Nobelin arvoinen tutkija

Litiumakku löytyy nykyisin lähes jokaisen taskusta. Niiden materiaaleihin liittyy kuitenkin haasteita, tietää kemian nobelistin kanssa yhteistyötä tehnyt professori Maarit Karppinen.

Read more
Litiumioniakkuja löytyy melkein jokaisesta taskusta. Kuva: Aleksi Poutanen.

Nyheter

Shakin up Tech, biomimeettinen silkki. Kuva: Mikko Raskinen.
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Shaking up Tech-evenemanget förenade hundratals flickor och teknik

Linda Liukas öppnade evenemanget med att berätta åt deltagarna, att teknologi hör till oss alla. Deltagarna fick en möjlighet med hjälp av VR-glasögon röra sig i rymden, töja silkestråd från spindelnät och sätta ihop en satellit.
The new wax solution has shown great success in making a wide range of fabrics water resistant.
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny, naturlig vaxbeläggning gör kläderna vattenavstötande

Forskarna använde vax som erhålls från blad från palmer som växer i Brasilien till ytbeläggningen. Vaxbehandlingen är giftfri och försvagar inte textiliernas andningsförmåga.
Kaksi mies- ja yksi naisopiskelija seisoo Väre-rakennuksen edessä. Miehillä on polkupyörät.
Studier, Universitetet Publicerat:

Universitetet utreder utexaminerades karriärvägar genom en enkät

Resultaten används för att utveckla undervisningen och påverkar också finansieringen. Nu ber vi att magistrarna från 2014 och doktorerna från 2016 deltar.
Timo Korkeamäki. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Timo Korkeamäki utsedd till dekanus för Handelshögskola

Professor Korkeamäki övergår till Aalto-universitetet från Hanken Svenska handelshögskolan.

CHEMARTS – Nya dimensioner för skogen

Är du intresserad av handskar som kan producera rent dricksvatten?

Läs mer
 School of Chemical Engineering / Chemarts

Institutioner och infrastruktur

Forskningen vid Högskolan för kemiteknik fokuserar på skogsbrukstekniker, kemiteknik, industriell bioteknik, materialvetenskap och nanoteknik, bearbetning av metaller och mineraler samt energiteknik. Skolan har två specialforskningsinfrastrukturer: bioekonomisk infrastruktur som möjliggör forskning från molekylnivå till biobaserade teknikkoncept, samt forskningsinfrastruktur för råmaterial som stöder forskning kring den  cirkulära ekonomin till slutna metallurgiska och hydrometallurgiska processer samt oorganiska energimaterial.

Lär känna våra två infrastrukturer och tre institutioner för mer information om hur vi påverkar:

Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) ligger i framkant vad gäller teknik för skogsprodukter och den senaste bioteknologin.

Verksamheten vid Bio2 leder i slutändan till innovativa produkter och lösningar för tillämpningar inom allt från byggnation och textilier till biomaterial, energi och biomedicin.

Two lab students looking at the image from a microscope.

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Expertområdena på Institutionen för kemiteknik och metallurgi är kemiteknik, metallprocessindustri, energiteknik och produktion av nya material.

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Chemical and Metallurgical Engineering's research instrument.

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur vid Högskolan för kemiteknik tillhör antingen Bioekonomi RI eller RAMI RI.

School of Chemical Engineering / Raw materials research infrastructure

Samarbeta med oss

Högskolan för kemiteknik erbjuder ett brett urval av mångsidigt samarbete med branschen.

Läs mer
Aalto-yliopisto / Kemiantekniikan korkeakoulu / polttokennotutkimus

Working life after graduation

School of Chemical Engineering graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. Most important knowledge and skills in current job are independency, analytical and systematic thinking skills and co-operation skills.

Unto Rautio

School of Engineering graduates in working life

School of Engineering Master's graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Engineering

Nyckeltal (2017)

Fokusområdena för utbildningen vid Högskolan för kemiteknik är hållbarhet och användning av naturresurser och nya material, inklusive deras tekniska användning. Skolan erbjuder utbildning på kandidat-, magister-, licentiat och doktorandnivå.

Aalto CHEM has 1080 students of which 900 are undergraduate and180 doctoral

studenter varav 900 studerande, 180 doktorander

67 Chemical Engineering students received a bachelor's degree in 2017

kandidatexamen

166 Chemical engineering students received a master's degree in 2017

magisterexamen

36 Chemical engineering students received their doctoral degrees in 2017

doktorandexamen

44

professorer

454 people work at Aalto School of Chemical Engineering

personal

Tenure track

Aalto-universitetetets karriärsystem Tenure Track bereder akademiker på professorsnivå en tydlig och välgrundad karriärstig fram till en permanent professur.

Läs mer
Aalto Flags - Aino Huovinen

Här hittar du oss

Kemistvägen 1

Kemistvägen 1. Mån-tor 7.45-20.00, fre 7.45-20.00. (Biofilia / Aalto Junior)

Kemistintie 1 (pienempi). Kuva/Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Bergsmansvägen 1

Aalto Bioproduct Centre. Mån-fre 8.00-15.30

Vuorimiehentie 1
De ledande tekniska universiteten i Norden och Europa
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat