Aalto-universitetet

Rankningar

Aalto-universitetet har förbättrat sin placering betydligt i områdesspecifika rankningar inom teknik, ekonomi och konst. Vi placerar också högt i allmänna rankingar för unga unversitet.
A Grid Aalto University / Photo by Unto Rautio

Beroende på hur man räknar finns det 17 000–22 000 universitet i världen, varav cirka 1 000 finns i Europa, 70 i Norden och 14 i Finland.

Många rankinglistor jämför universitet baserat på olika indikatorer. Majoriteten av rankinglistorna bedömer mängden forskningsrapporter och hur ofta det refereras till dem i andra forskares publikationer, till exempel. Även internationalisering, extern finansiering och universitetets rykte bland forskare och arbetsgivare kan vara kriterier. I många rankingar har man skilt åt dessa delområden och totalplaceringen baserar sig på sammanlagda poäng.

En del av jämförelserna är så kallade allmänna rankningar, där universiteten bedöms som helheter. Aalto-universitetet har placerat sig utmärkt i jämförelser där endast unga universitet under 50 år har varit med.

Vissa rankningar är områdesspecifika och passar bättre in på universitet som Aalto-universitetet, som specialiserar sig på tre områden. Olika områden har olika praxis för publicering, vilket innebär att universiteten har jämnare förutsättningar i områdesspecifika jämförelser.

Organisationerna som producerar rankningarna gör också specialiserade listor på basis av sitt breda informationsmaterial, där bara någon enstaka indikator eller något enstaka kriterium tas i beaktande, till exempel internationalisering, företagssamarbete eller extern finansiering.

Muut alakohtaiset sijoitukset on koottu sivun alalaidan taulukoihin. Maailmassa on laskutavasta riippuen noin 17 000–22 000 yliopistoa, joista Euroopassa on noin 1 000, Pohjoismaissa noin 70 ja Suomessa 14.

Monet ranking-listat vertailevat yliopistoja erilaisin indikaattorein. Suurin osa arvioi tutkimusjulkaisuja – niiden määrää ja esimerkiksi sitä, kuinka paljon niihin on viitattu muiden tutkijoiden julkaisuissa. Kriteereinä voi olla myös esimerkiksi kansainvälisyys, ulkopuolinen rahoitus sekä yliopiston maine tutkijoiden ja työnantajien keskuudessa. Useissa rankingeissä nämä osa-alueet on eritelty ja kokonaissijoitus ratkeaa yhteispisteistä.

Osa vertailuista on niin sanottuja yleisrankingejä, joissa yliopistoja arvioidaan kokonaisuutena. Aalto-yliopisto on sijoittunut erinomaisesti yleisrankingeissa, joihin on otettu mukaan vain nuoret, alle 50-vuotiaat yliopistot.

Alakohtaiset vertailut sopivat Aalto-yliopistolle

Jotkin ranking-listoista ovat tieteenalakohtaisia, ja ne ovat yleisrankingeja osuvampia Aalto-yliopiston kaltaiselle kolmeen alaan erikoistuneelle yliopistolle. Eri tieteenaloilla on erilaisia julkaisukäytäntöjä, ja alakohtaisissa vertailuissa yliopistot ovat paremmin samalla viivalla.

Ranking-listoja tuottavat organisaatiot tekevät myös laajasta tietoaineistostaan erityislistauksia, joissa otetaan huomioon vain jokin indikaattori tai kriteeri, esimerkiksi kansainvälisyys, yritysyhteistyö tai ulkopuolinen rahoitus.

Framgång i områdesspecifika rankingar

Aalto-universitetet följer med placeringarna i de mest kända och ansedda universitetsjämförelserna. I tabellerna nedan har vi listat rankingar som gäller konst, ekonomi och teknik samt jämförelser för unga universitet. Förkortningarna som används i tabellen förklaras nere på sidan.

Teknik

Ranking Finland Norden Europa Världen
THE – Engineering 2021 1 5–6 25–34 101–125
US News – Engineering 2021 1 6 24 104
NTU – Engineering 2022 1 3 (delad) 17 (delad) 136 (delad)
QS – Engineering & Technology 2022 1 5 36 (delad) 110 (delad)

Ekonomi

Ranking Finland Norden Europa Världen
Financial Times – Executive Education (open) 2022 2 4 32 46
Financial Times – Executive Education (customised) 2022 2 3 25 35
Financial Times – European Business Schools 2021 1 3 38 -
ShanghaiRanking - Business Administration 2022 1 1 6 24
THE – Business & Economics 2021 1 2 18 60
NTU – Economics & Business 2022 1 1 15 67
US News – Economics and Business 2021 1 2 14 41

Konst och design

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2022 1 1 4 6

Unga universitet (under 50 år)

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Top 50 under 50 2021 1 1 3 9
THE Young University Rankings 2022 1 1 18 30

Rankingar inom fokusområdena

Aalto-universitetet har profilerat sig inom fyra fokuskunskapsområden: ICT och digitalisering, material och hållbar användning av naturresurser, affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld, och konst och design.

Utöver de fyra nyckelområdena fokuserar Aalto-universitetet på tre branschövergripande teman: avancerade energilösningar, hälsa och välfärd samt människocentrerad byggd miljö. Dessa tabeller samlar olika rankingar inom fokusområdena och temana.

ICT och digitalisering

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Telecommunications
Engineering 2022
2–3 3–5 10–18 51–75
Shanghai Ranking – Computer Science and
Engineering 2022
1 2–3 7–12 51–75
Shanghai Ranking – Library and Information Science 2022 1 2 6 46
Leiden Ranking – Mathematics and
Computer Science (number of top10% papers) 2022
1 4 19 122
US News – Computer Science 2021 1 1 12 68
NTU – Computer Science 2022 1 1 6 79
THE – Computer Science 2021 1 1 21 79

Material och hållbar användning av naturresurser

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Materials Sciences 2022 1 4 23 (delad) 95 (delad)
NTU – Chemical Engineering 2022 1 6 25 126
US News – Polymer Science 2021 1 2 8 54
US News – Condensed Matter Physics 2021 1 2 18 118

Konst och design

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2022 1 1 4 6
QS – Architecture / Built Environment 2022 1 2 16 42 (delad)

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Business Administration 2022 1 1 6 24
Shanghai Ranking – Management 2022 1 2 9 38
QS – Business and Management studies 2022 1 3 30 74
Financial Times – Masters in Management 2021 2 4 46 56

Avancerade energilösningar

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Electrical and Electronic Engineering 2022 1 5 31 97 (delad)
NTU – Electrical Engineering 2022 1 2 12 92
US News – Electrical and Electronic Engineering 2021 1 4 18 92

Människocentrerad byggd miljö

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS –  Architecture / Built Environment 2022 1 2 16 42 (delad)
Shanghai Ranking – Transportation Science and Technology 2022 1 4–5 19–33 101–150
Shanghai Ranking – Marine/Ocean Engineering 2022 1 2 7 21

Hälsa och välfärd

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Medical Technology 2022 2–5 13–18 102–165 201–300

Mer information om rankingarna

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Aalto University - people

Lediga arbetsplatser

Bli en del av vår gemenskap av förändrare.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: