Rankningar

Aalto-universitetet har förbättrat sin placering betydligt i områdesspecifika rankningar inom teknik, ekonomi och konst. Vi placerar också högt i allmänna rankingar för unga unversitet.
A Grid Aalto University / Photo by Unto Rautio

Beroende på hur man räknar finns det 17 000–22 000 universitet i världen, varav cirka 1 000 finns i Europa, 70 i Norden och 14 i Finland.

Många rankinglistor jämför universitet baserat på olika indikatorer. Majoriteten av rankinglistorna bedömer mängden forskningsrapporter och hur ofta det refereras till dem i andra forskares publikationer, till exempel. Även internationalisering, extern finansiering och universitetets rykte bland forskare och arbetsgivare kan vara kriterier. I många rankingar har man skilt åt dessa delområden och totalplaceringen baserar sig på sammanlagda poäng.

En del av jämförelserna är så kallade allmänna rankningar, där universiteten bedöms som helheter. Aalto-universitetet har placerat sig utmärkt i jämförelser där endast unga universitet under 50 år har varit med.

Vissa rankningar är områdesspecifika och passar bättre in på universitet som Aalto-universitetet, som specialiserar sig på tre områden. Olika områden har olika praxis för publicering, vilket innebär att universiteten har jämnare förutsättningar i områdesspecifika jämförelser.

Organisationerna som producerar rankningarna gör också specialiserade listor på basis av sitt breda informationsmaterial, där bara någon enstaka indikator eller något enstaka kriterium tas i beaktande, till exempel internationalisering, företagssamarbete eller extern finansiering.

Framgång i områdesspecifika rankingar

Aalto-universitetet följer med placeringarna i de mest kända och ansedda universitetsjämförelserna. I tabellerna nedan har vi listat rankingar som gäller konst, ekonomi och teknik samt jämförelser för unga universitet. Förkortningarna som används i tabellen förklaras nere på sidan.

 

Teknik

Ranking Finland Norden Europa Världen
THE – Engineering & Technology 2019 1 5–6 25–36 101–125
US News – Engineering 2019 1 6 26 99
NTU – Engineering 2019 1 4 20 134
QS – Engineering & Technology 2019 1 7 50 163

Ekonomi

Ranking Finland Norden Europa Världen
Financial Times – Executive Education (open) 2019 1 2 19 34
Financial Times – European Business Schools 2019 1 3 34 -
ShanghaiRanking - Business Administration 2019 1 1 4 29
THE – Business & Economics 2019 1 2 15 54
QS – Business and Management studies 2019 1 2–4 19–38 51–100
US News – Economics and Business 2019 1 2 17 50

Konst och design

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2019 1 1 4 7
BoF – Fashion 2017 1 1 4 (BA)
11 (MA)
5 (BA)
14 (MA)

Unga universitet (under 50 år)

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Top 50 under 50 2019 1 1 3 9
THE Young University Rankings 2019 1 1 (delad) 10 (delad) 18 (delad)

 

Rankingar inom fokusområdena

Aalto-universitetet har profilerat sig inom fyra fokuskunskapsområden: ICT och digitalisering, material och hållbar användning av naturresurser, affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld, och konst och design.

Utöver de fyra nyckelområdena fokuserar Aalto-universitetet på tre branschövergripande teman: avancerade energilösningar, hälsa och välfärd samt människocentrerad byggd miljö. Dessa tabeller samlar olika rankingar inom fokusområdena och temana.

ICT och digitalisering

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Telecommunications
Engineering 2019
1 2 4 22
Shanghai Ranking – Computer Science and
Engineering 2019
1 2 9 47
Leiden Ranking – Mathematics and
Computer Science (number of top10% papers) 2019
1 3 14 77
US News – Computer Science 2019 1 1 3 33
NTU – Computer Science 2019 1 1 14 95
THE – Computer Science 2019 1 1 15 56

 

Material och hållbar användning av naturresurser

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Mining and Mineral Engineering 2019 1 3 17–24 76–100
NTU – Chemical Engineering 2019 1 6 23 107
US News – Materials Science 2019 1 5 28 148
US News – Physics 2019 1 4 52 105

 

Konst och design

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2019 1 1 4 7
QS – Architecture / Built Environment 2019 1 2 16 42
BoF – Fashion 2017 1 1 4 (BA)
11 (MA)
5 (BA)
14 (MA)

 

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Management 2019 1 2 7 32
Financial Times – Masters in Management (Aalto) 2019 1 3 44 42
Financial Times – Masters in Management (CEMS) 2019 1 1 8 8
Financial Times – Executive Education (open) 2019 1 3 27 56
Financial Times – Executive Education (customised) 2019 1 2 19 34

 

Avancerade energilösningar

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai – Electrical & Electronic Engineering 2019 1 5–6 23–31 76–100
NTU – Electrical Engineering 2019 1 3 21 121
US News – Electrical & Electronic Engineering 2019 1 4 16 78

 

Människocentrerad byggd miljö

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS –  Architecture / Built Environment 2019 1 2 16 42
Shanghai Ranking – Transportation Science and Technology 2019 1 4–5 16–23 76–100
NTU – Civil Engineering 2019 1 3 16 52

 

Hälsa och välfärd

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Medical Technology 2019 1 8–9 56–78 101–150

 

Mer information om rankingarna

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat