Aalto-universitetet

Rankningar

Aalto-universitetet har förbättrat sin placering betydligt i områdesspecifika rankningar inom teknik, ekonomi och konst. Vi placerar också högt i allmänna rankingar för unga unversitet.
A Grid Aalto University / Photo by Unto Rautio

Beroende på hur man räknar finns det 17 000–22 000 universitet i världen, varav cirka 1 000 finns i Europa, 70 i Norden och 14 i Finland.

Många rankinglistor jämför universitet baserat på olika indikatorer. Majoriteten av rankinglistorna bedömer mängden forskningsrapporter och hur ofta det refereras till dem i andra forskares publikationer, till exempel. Även internationalisering, extern finansiering och universitetets rykte bland forskare och arbetsgivare kan vara kriterier. I många rankingar har man skilt åt dessa delområden och totalplaceringen baserar sig på sammanlagda poäng.

En del av jämförelserna är så kallade allmänna rankningar, där universiteten bedöms som helheter. Aalto-universitetet har placerat sig utmärkt i jämförelser där endast unga universitet under 50 år har varit med.

Vissa rankningar är områdesspecifika och passar bättre in på universitet som Aalto-universitetet, som specialiserar sig på tre områden. Olika områden har olika praxis för publicering, vilket innebär att universiteten har jämnare förutsättningar i områdesspecifika jämförelser.

Organisationerna som producerar rankningarna gör också specialiserade listor på basis av sitt breda informationsmaterial, där bara någon enstaka indikator eller något enstaka kriterium tas i beaktande, till exempel internationalisering, företagssamarbete eller extern finansiering.

Framgång i områdesspecifika rankingar

Aalto-universitetet följer med placeringarna i de mest kända och ansedda universitetsjämförelserna. I tabellerna nedan har vi listat rankingar som gäller konst, ekonomi och teknik samt jämförelser för unga universitet. Förkortningarna som används i tabellen förklaras nere på sidan.

 

Teknik

Ranking Finland Norden Europa Världen
THE – Engineering & Technology 2020 1 5–6 35–46 126–150
US News – Engineering 2020 1 6 23 93
NTU – Engineering 2020 1 4 22 136
QS – Engineering & Technology 2020 1 6 46 142

Ekonomi

Ranking Finland Norden Europa Världen
Financial Times – Executive Education (open) 2020 1 4 32 61
Financial Times – Executive Education (customised) 2020 1 2 19 36
Financial Times – European Business Schools 2020  1 3 37 -
ShanghaiRanking - Business Administration 2020 1 1 4 24
THE – Business & Economics 2020 1 2 15 53
QS – Business and Management studies 2020 1 2–3 19–39 51–100
US News – Economics and Business 2020 1 2 17 49

Konst och design

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2020 1 1 4 7

Unga universitet (under 50 år)

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Top 50 under 50 2020 1 1 3 9
THE Young University Rankings 2020 1 1 10 18

 

Rankingar inom fokusområdena

Aalto-universitetet har profilerat sig inom fyra fokuskunskapsområden: ICT och digitalisering, material och hållbar användning av naturresurser, affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld, och konst och design.

Utöver de fyra nyckelområdena fokuserar Aalto-universitetet på tre branschövergripande teman: avancerade energilösningar, hälsa och välfärd samt människocentrerad byggd miljö. Dessa tabeller samlar olika rankingar inom fokusområdena och temana.

ICT och digitalisering

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Telecommunications
Engineering 2020
1 2 5 34
Shanghai Ranking – Computer Science and
Engineering 2020
1 3 10–12 51–75
Leiden Ranking – Mathematics and
Computer Science (number of top10% papers) 2020
1 4 22 115
US News – Computer Science 2020 1 1 11 56
NTU – Computer Science 2020 1 1 7 73
THE – Computer Science 2020 1 1 18 66

 

Material och hållbar användning av naturresurser

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Chemical Engineering 2020 1 3–5 17–28 101–150
NTU – Chemical Engineering 2020 1 7 33 154
NTU – Materials Science 2020 1 3 22 136
US News – Materials Science 2020 1 5 26 150

 

Konst och design

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2020 1 1 4 7
QS – Architecture / Built Environment 2020 1 3 17 41

 

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Management 2020 1 1 6 27
Financial Times – Masters in Management (Aalto) 2020 1 3 45 53
Financial Times – Masters in Management (CEMS) 2020 1 2 13 13

 

Avancerade energilösningar

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai – Electrical & Electronic Engineering 2020 1 6–7 19–32 76–100
NTU – Electrical Engineering 2020 1 3 15 114
US News – Electrical & Electronic Engineering 2020 1 3 16 81

 

Människocentrerad byggd miljö

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS –  Architecture / Built Environment 2020 1 3 17 41
Shanghai Ranking – Transportation Science and Technology 2020 1 4 14–20 76–100
Shanghai Ranking – Marine/Ocean Engineering 2020 1 3 13 35
US News – Civil Engineering 2020 1 3 20 77

 

Hälsa och välfärd

Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Medical Technology 2020 1 7–9 58–82 101–150

 

Mer information om rankingarna

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat