Aalto-universitetet

Rankningar

Aalto-universitetet har nått höga placeringar på internationella rankninglistor som jämför universitet. Vår bästa områdesspecifika placering är åttonde plats i världen på området för konst och design, och vi är bland de hundra bästa inom många andra områden enligt olika rankningar. På denna sida hittar du information om våra placeringar på de mest kända universitetsrankningarna.
Aalto University students enjoying sunny weather

Ett internationellt och högklassigt universitet

Aalto-universitetet bygger en hållbar framtid. Vi är ett vetenskapligt högklassigt universitet som verkar inom teknik, ekonomi och konst. Ett bevis på vår starka internationalitet är bland annat vår 53:e plats på Times Higher Educations rankning över internationalitet.

Universitetet har klarat sig utmärkt i områdesspecifika universitetsjämförelser, vår bästa placering är åttonde plats på området för konst och design i QS rankning.

Andra områdesspecifika placeringar presenteras i tabellerna nere på sidan. Beroende på hur man räknar finns det 17 000–22 000 universitet i världen, varav cirka 1 000 finns i Europa, 70 i Norden och 14 i Finland.

Många rankinglistor jämför universitet baserat på olika indikatorer. Majoriteten av rankinglistorna bedömer mängden forskningsrapporter och hur ofta det refereras till dem i andra forskares publikationer, till exempel. Även internationalisering, extern finansiering och universitetets rykte bland forskare och arbetsgivare kan vara kriterier. I många rankingar har man skilt åt dessa delområden och totalplaceringen baserar sig på sammanlagda poäng.

En del av jämförelserna är så kallade allmänna rankningar, där universiteten bedöms som helheter. Aalto-universitetet har placerat sig utmärkt i jämförelser där endast unga universitet under 50 år har varit med.

Vissa rankningar är områdesspecifika och passar bättre in på universitet som Aalto-universitetet, som specialiserar sig på tre områden. Olika områden har olika praxis för publicering, vilket innebär att universiteten har jämnare förutsättningar i områdesspecifika jämförelser.

Organisationerna som producerar rankningarna gör också specialiserade listor på basis av sitt breda informationsmaterial, där bara någon enstaka indikator eller något enstaka kriterium tas i beaktande, till exempel internationalisering, företagssamarbete eller extern finansiering.

Framgång i områdesspecifika rankingar

Aalto-universitetet följer med placeringarna i de mest kända och ansedda universitetsjämförelserna. I tabellerna nedan har vi listat rankingar som gäller konst, ekonomi och teknik samt rankiningarna om internationalisering och företagssamarbete och också jämförelser för unga universitet. Placeringarna berättar om Aalto-universitetets prestige och inflytande samt om den höga kvaliteten på forskningen och undervisnignen.  

Förkortningarna som används i tabellen förklaras nere på sidan.

Teknik
Ranking Finland Norden Europa Världen
THE – Engineering 2024 1 5–6 26–32 101–125
NTU – Engineering 2023 1 5 20 247
QS – Engineering & Technology 2023 1 7 54 166
EngiRank 2023 1 2 (delad) 10 (delad) n/a
Ekonomi
Ranking Finland Norden Europa Världen
Financial Times – European Business Schools 2023 1 5 50 n/a
THE – Business & Economics 2024 1 3 29 84
NTU – Economics & Business 2023 1 2 33 123
Konst och design
Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2023 1 1 3 6 (delad)
Unga universitet (under 50 år)
Ranking Finland Norden Europa Världen
THE Young University Rankings 2023 1 3 23 40
Företagssamarbete
Ranking Finland Norden Europa Världen
Leiden Ranking - Industry collaboration 2023 1 3 6 21
Internationalisering
Ranking Finland Norden Europa Världen
THE Most International Universities 2024 1 2 28 53

Rankingar inom fokusområdena

Aalto-universitetet har profilerat sig inom fyra fokuskunskapsområden: ICT och digitalisering, material och hållbar användning av naturresurser, affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld, och konst och design.

Utöver de fyra nyckelområdena fokuserar Aalto-universitetet på tre branschövergripande teman: avancerade energilösningar, hälsa och välfärd samt människocentrerad byggd miljö. Dessa tabeller samlar olika rankingar inom fokusområdena och temana.

ICT och digitalisering
Ranking Finland Norden Europa Världen
Leiden Ranking – Mathematics and
Computer Science (number of top10% papers) 2023
1 5 18 134
NTU – Computer Science 2023 1 1 7 112
THE – Computer Science 2023 1 2 27 86
Shanghai Ranking – Telecommunications
Engineering 2023
3 3–5 9–15 51–75
Shanghai Ranking – Computer Science and
Engineering 2023
2 4–5 15–25 101–150
Material och hållbar användning av naturresurser
Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Materials Sciences 2023 1 4 25 80 (delad)
NTU – Chemical Engineering 2023 1 5 22 122
EngiRank – Chemical Engineering 2023 1 (jaettu) 2 (jaettu) 5 (jaettu) n/a
EngiRank – Materials Engineering 2023 1 3 (jaettu) 7 (jaettu) n/a
Konst och design
Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2023 1 1 3 6 (delad)
QS – Architecture / Built Environment 2023 1 3 17 48 (delad)
Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld
Ranking Finland Norden Europa Världen
Shanghai Ranking – Management 2023 1 2 9-15 51-75
QS – Business and Management studies 2023 1 3 29 (delad) 76 (delad)
Financial Times – Executive Education (open) 2023* 2 5 38 59 (delad)
Financial Times – Executive Education (customised) 2023* 2 3 23 32
* Henley Business School (University of Reading) är även verksamt i Finland och Danmark och ligger före Aalto-universitetet i executive education-rankingarna.
Avancerade energilösningar
Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Electrical and Electronic Engineering 2023 1 6 34 (delad) 104 (delad)
NTU – Electrical Engineering 2023 1 3 14 128
EngiRank – Electrical & Information Engineering 2023 1 5 9 (delad) n/a
Människocentrerad byggd miljö
Ranking Finland Norden Europa Världen
QS –  Architecture / Built Environment 2023 1 3 17 48
Shanghai Ranking – Transportation Science and Technology 2023 1 4–6 18–32 101–150
Shanghai Ranking – Marine/Ocean Engineering 2023 1 2 5 19
EngiRank – Civil Engineering 2023 1 5 13 n/a
EngiRank – Environmental Engineering 2023 1 4 9 n/a
EngiRank – Mechanical Engineering 2023 1 4 7 (delad) n/a
Hälsa och välfärd
Ranking Finland Norden Europa Världen
EngiRank – Medical Engineering 2023 1 3 7 (delad) n/a

Mer information om rankingarna

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Aalto University - people

Lediga arbetsplatser

Bli en del av vår gemenskap av förändrare.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: