Services

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Allmänna tjänsteadresser:

Studerandeservice: [email protected]Ansökningsservice: [email protected]Öppna universitetet: [email protected]

Lärcentret: [email protected]

Lärandetjänster kommunikation:[email protected]

Allmän serviceinformation:

Aalto University students photo by Unto Rautio

Lärandetjänster – möjliggör framgång

Lärandetjänsterna stöder framåtblickande lärande och smidigt arbete i vardagen.

Digital Aalto
Student guide illustration, supporting your studies

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Stöd för studierna
Aalto yliopisto Dipoli Unto Rautio

Språkcentret

Språkcentret är Aalto-universitetets gemensamma tjänsteenhet för språk och kommunikation. Vi ordnar undervisningen för språk och språkkommunikation för studerande och personal.

Tjänster
Aalto University, Learning Services, photo Unto Rautio

Programledningstjänster

Bekanta dig med teamets uppgifter och ansvarsområden.

Tjänster
Looking at course information on MyCourses

Lärartjänster

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd.

Tjänster
Opiskelijapalvelut_kuvituskuva

Studerandeservice

Studerandeservice stödjer studiernas framskridande och studiemotivation vid Aalto-universitetet. Här finns kontaktuppgifter för studerandeservice.

Tjänster
Students on Otaniemi campus. Open red umbrellas attached to trees, students sitting on a bench under the green-leaved trees. Photo by Aalto University /Unto Rautio

Servicepunkter

Servicepunkter är del av Aalto-universitetets lärandetjänster.

Tjänster
TechPromootio2014_hattu

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer.

Tjänster
Aalto University / People cycling in front of A Block / photo: Unto Rautio

Ansökningstjänster

Ansökningstjänster är en del av Aalto-universitetets lärandetjänster.

Tjänster
Aalto University: Learning Centre Café

Administration av lärandetjänster

Kontaktuppgifter för administrationen för Aalto-universitetets lärandetjänster.

Tjänster
Wide Open Uni

Aalto-universitetets öppna universitet

Öppna universitetet är till för alla. Det är en möjlighet till studier för vem som helst som är intresserad av Aalto-universitetets vetenskapsområden och undervisning. Studieutbudet består av kurser och studiehelheter inom olika läroämnen.

Tjänster

Lärandetjänster möjliggör en smidig studieframgång vid Aalto-universitetet. Kunderna består av studerande, lärare, ledningen av de olika studieprogrammen samt externa kunder, det vill säga potentiella studerande samt alumner). 

Aalto-yliopisto, akateeminen ohjaus

Academic advising

Academic advising is a part of advising system that covers the whole study path of the student. Attending academic advising is a part of studies.

Services
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Aalto University pedagogical training for faculty

Do you want to develop yourself as a teacher? Participate in Aalto pedagogical training.

Services
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.

Lärcentret

Välkommen! Vi erbjuder utmärkta biblioteks- och sakkunnigtjänster samt utrymmen för att studera och arbeta.

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Studerandeservicens psykologer

Studerandeservicens psykologgrupp består av Aaltos studiepsykologer och karriärpsykologer. Psykologernas mål är att främja välbefinnandet och sysselsättningen bland grundexamensstuderande och doktorander.

Tjänster
Koulutamme muutoksentekijöitä

Strategic objective: Educating game changers

Aalto University's joint strategic initiatives in the field of education for 2016-2020 are Aalto Online Learning, Learning Challenge Aalto, Programme Attractiveness and Success of Students.

Services
Henkilöt turvallisuuskoulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto

Support for Teaching - Learning Services at the School of Arts, Design and Architecture

Learning services arranges regular orientations for the new teachers.

Services

Ny strategi

På sidan för strategiska planer för åren 2022–2025 hittar du de gemensamma och högskolespecifika strategiska planerna (endast på engelska).

Ioncell

Vår strategi

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Planer 2023–2026

Våra strategiska planer för 2023–2026

Vår strategi

Nya strategiska projekt inom lärande:

Keys to Your Wellbeing

Oasis of Radical Wellbeing

On these pages you will find information and interesting references to improve wellbeing at Aalto University!

Kaksi opiskelijaa juttelee keskenään. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Kunskaper i de inhemska språken stärks via internationellt samarbete

Aalto-universitetet främjar inlärningen av de inhemska språken som en del av Talent boost-helheten inom ett bredare internationaliseringsprogram.

Nyheter

Stöd för undervisning och studier

Ledning av utbildningen

Utbildningsstigen vid Aalto-universitetet svarar på behovet av livsvitt lärande. De centrala aktörerna inom utbildningen är universitetets professorer och lektorer samt ledarna för utbildningsprogrammen. Deras arbete stöds och möjliggörs av universitetets ledning och tjänster för undervisning och lärande.

Five students working on a group project in the business school building.

Training to support digital teaching

The Teacher services team organises training events, webinars and workshops for users of shared learning platforms and tools. MyCourses, Panopto, Turnitin, EXAM, Presemo

Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

MyCourses digital learning environment

MyCourses is the learning environment for Aalto University courses. With MyCourses, teachers can share course material, resources and other content. A teacher can set up and grade assignments, quizzes and workshops. MyCourses also provides tools for collaboration and interaction with students.

Image of MyCourses interface view before logging in

Sisu

Grundläggande information om Aaltos kärndatasystem för undervisning och studier.

Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Internationalisation of teaching and learning

Promoting international teaching and studying is a central element in Aalto University strategy.

Aalto University, Unto Rautio photo
Ledning av utbildningen
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: