Utbildningsutbud

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Arkitekt

Arkitekturen placerar sig i gränslandet mellan teknik och konst och har en betydande inverkan på samhället, kulturen, miljön och ekonomin. Målet med huvudämnet arkitektur är attDen studerande fördjupar sitt tekniska, vetenskapliga och konstnärliga tänkande, som bildar en grund för en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.Värna om kreativ utforskning och experimentering samt mångvetenskapligt samarbete.
Arkitektur

Examen:

Arkitekt

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES
Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Arkitekturen placerar sig i gränslandet mellan teknik och konst och har en betydande inverkan på samhället, kulturen, miljön och ekonomin. Målet med huvudämnet arkitektur är att

- den studerande fördjupar sitt tekniska, vetenskapliga och konstnärliga tänkande, som bildar en grund för en socialt ansvarstagande och hållbar framtid

- värna om kreativ utforskning och experimentering samt mångvetenskapligt samarbete.

Efter slutförd examen har den studerande

· förmåga att tillämpa olika planeringsstrategier med hänsyn till programmässiga, tekniska och estetiska krav

· förståelse för huvuddragen i arkitekturens historia och teori samt deras kontextuella betydelse för kritiskt designtänkande

· förmåga att identifiera systemisk interaktion och hur denna interaktion omvandlas till socialt ansvarstagande och hållbar planeringsverksamhet.

Magisterprogrammet erbjuder den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom flera specialiseringsområden, såsom träbyggande, byggnadsdesign och återanvändning av byggnader, människocentrerad design och välbefinnande, beräkningsdesign, byggnadsvård och stadsplanering.

Magisterprogrammet är ackrediterat och följer de krav som ställs på branschen i EU-direktiv.

De olika specialiseringsmöjligheterna inom magisterprogrammet ger den studerande färdigheter att arbeta inom arkitektur eller närliggande branscher i Finland och utomlands. Utexaminerade kan arbeta inom den privata eller den offentliga sektorn eller som företagare eller söka till forskarutbildning.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i arkitektur är engelska. Däremot sker undervisningen i en del kurser i arkitekturhistoria och byggnadsvård på finska. Examen kan avläggas på finska, svenska eller engelska.The language of instruction

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Det centrala målet i magisterstudierna är att utveckla och fördjupa de kunskaper och färdigheter som den studerande har tillägnat sig i kandidatstudierna. Centrala teman är arkitekturens historia och teori, byggnadsdesign och finländsk byggnadskonst samt stadsplanering. Undervisningen i kurser och studior förstärks genom mångvetenskapligt samarbete och nya undervisningsmetoder. Många kurser baserar sig på lärande genom praktiska övningar och innehåller verkliga planeringsuppdrag, ofta i samarbete med lokala aktörer. Därtill erbjuds experimentella och designforskningsinriktade kurser där den studerande får fördjupa sig i något tema och utveckla sitt uttryck och sin röst som designer.

Se mer information om utbildningens innehåll i undervisningsplanen för 2022–2024

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Börja chatta
Aalto students walking at campus during summer

Inriktningsalternativ

Magisterprogrammet erbjuder den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom flera specialiseringsområden, såsom träbyggande, byggnadsdesign och återanvändning av byggnader, människocentrerad design och välbefinnande, beräkningsdesign, byggnadsvård och stadsplanering. Magisterprogrammet är ackrediterat och följer de krav som ställs på branschen i EU-direktiv.

Internationell verksamhet

Studierna erbjuder möjligheter att skaffa sig internationell erfarenhet genom till exempel utbytesstudier, internationella tävlingar och studieresor. Examen kan också innehålla en frivillig praktikperiod, som kan genomföras utomlands. Dessutom är det möjligt att göra fältarbete utomlands. En del av institutionens personal har utländsk bakgrund, och institutionen har ofta föreläsare och gäster från utländska arkitektskolor. Institutionen bedriver internationella projekt inom forskning och undervisning i samarbete med olika universitet.

Institutionen för arkitektur har internationella examens- och utbytesstuderande. Undervisningen ges delvis på engelska, och alla studerande deltar i samma kurser.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur(Konst, design och arkitektur - Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur - Into (aalto.fi))eller doktorandprogram vid andra universitet i Finland och utomlands.

Karriärmöjligheter

De olika specialiseringsmöjligheterna inom magisterprogrammet ger den studerande färdigheter att arbeta inom arkitektur eller närliggande branscher i Finland och utomlands. Utexaminerade kan arbeta inom den privata eller den offentliga sektorn eller som företagare eller söka till forskarutbildning.

De flesta arkitekter arbetar som projektarkitekter i företag eller grundar en egen arkitektbyrå och ägnar sig åt nybyggnad eller renovering. En annan viktig arbetsgivare utgörs av den offentliga sektorn, med yrkesbeteckningar som planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museichef och stadsarkitekt. Arkitekter kan också arbeta med forskning eller undervisning, till exempel som professorer eller lektorer. Därtill kan arkitekter arbeta som byggmästare, projektplanerare eller sakkunniga inom fastighetsbranschen, som överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arkitektens arbetsfält utvidgas ständigt från traditionella planeringsuppgifter till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Arkitektens uppgifter

 • projektplanering
 • byggnadsdesign i olika skalor
 • byggande, fastighetsutveckling
 • stadsplanering, planläggning
 • museiverksamhet
 • byggnadshistoriska inventeringar och utredningar
 • uppgifter inom förvaltning, undervisning, ledning och forskning samt sakkunniguppgifter
 • möbeldesign, inredning, formgivning, utställningsdesign
 • arkitekturgrafik, IT, multimedia

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för arkitektur producerar kunskap om arkitektur, landskapsarkitektur, stads- och samhällsplanering, designpraktik, arkitekturens roll i samhället och byggandets framtid. Vi forskar också i arkitekturens historia och byggnadsvård. Därtill forskar vi i byggande inom social- och hälsovården, byggande för en hållbar utveckling, datorstödda designmetoder och humanitär arkitektur. Vår forskning innefattar både grundforskning inom arkitektur och tillämpad forskning som svarar på behoven inom industrin och den offentliga sektorn.

Forskningen är kopplad till Aalto-universitetets mångvetenskapliga forskningsområden, i synnerhet mänskocentrerade livsmiljöer, som stöds av Living+ Platform.

SOTERA är en forskningsgrupp som forskar i arkitektur inom social- och hälsovården.
Sotera – Research group for Health & Wellbeing architecture (aalto.fi)

Aalto WiT (World in Transition) LAB WiT LAB – World in transition
Group X Group X | Aalto University (groupxaalto.fi) SOTERA är en forskningsgrupp vid Aalto-universitetets institution för arkitektur som forskar i arkitektur inom social- och hälsovården. Vårt arbete främjar två fokusområden vid Aalto-universitetet: hälsa och välbefinnande samt människocentrerade livsmiljöer

Samarbete med andra aktörer

-

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for Master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master´s Programme in Architecture, Landscape Architecture and Interior Architecture - Architecture will be evaluated based on the following criteria

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/admission requirements

 

Applicants should demonstrate

 • their communication skills that is the ability to use visual means of representation of the discipline in order to communicate your design idea and its architectural expression.
 • their technical skills that is the ability to translate your concept into an adequate material system and coherent construction logic.
 • their understanding of context that is the ability to relate the architectural project to its physical, social, cultural and political environment.
 • their understanding of space-making that is the ability to translate the architectural concept into an adequate spatial experience and spatial dynamics.      

 

Method of demonstrating competence

Portfolio (max 20 pages, pdf-format)
Maximum size for the portfolio is 100 Mb. No links to additional information outside of the pdf will be considered.
Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Bachelor in Architecture or equivalent degree

Method of demonstrating competence

degree certificate(s)

 

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Motivation for studies at Aalto University

What we look for in an applicant/admission requirements

The applicant should clarify the reasons for applying to Aalto University and the expectations and goals for studying in the programme.

Method of demonstrating competence

Motivation letter (max 400 words, pdf-format)

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/admission requirements

Applicant should demonstrate a thorough knowledge comparable to the Bachelor education in architecture at Aalto University

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/admission requirements

The applicant should reflect on their understanding of architecture and its relevance for the future of society.

Method of demonstrating competence

Letter of self-reflection (max 600 words, pdf-format) with  curriculum vitae, letter of references, proof of employment, publications or other relevant material attached as appendix.

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for Master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Master’s Programme in Architecture does not include an interview.

Phase I

In Phase I, the applications are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies/degree

The applicant´s portfolio is reviewed independently by at least three selection committee members and graded according to communication skills, technical skills, understanding of context and understanding of space-making. The final grade for phase I is achieved by averaging out the grades of the various reviews by the selection committee members. Only the applications who fulfill the requirements in the preliminary evaluation will be evaluated in phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability
 • Relevance of previous studies/transcripts
 • Other areas of competence

The selection committee members will review the motivation letter, transcripts and letter of self-reflection and evaluate it according to the given criteria.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

The portfolio should demonstrate the academic excellence of the applicant with respect to the criteria listed above of the evaluation criteria. A coherent layout and consistent quality of drawings and images is expected. The size of the portfolio should not exceed 20 pages (max A3) and in case of team work the contribution of the applicant should be clearly stated. The portfolio should include a CV of the applicant and the motivation letter.

Maximum size for the portfolio is 100 Mb. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

CV

The CV should be maximum 1 page and include at least information on previous studies, work experience, software skills and prizes. The CV should be included in the portfolio.

Motivation letter

The motivation letter max 400 words should state clearly the reason for studying architecture and the relevance of studying at Aalto University for development of applicant’s career plan. The motivation letter should be a maximum of two pages and included in the portfolio.

Letter of self-reflection

In the letter of self-reflection the applicant should reflect on his/her understanding of architecture and of the relevance of architecture for the future development of societies and the world we are living in. The letter should be of a maximum of 600 words and can use the curriculum vitae, letter of references, proof of employment, publications or other relevant material as support material.    

Language of application documents

Application documents should be submitted preferably in English but applications in Finnish or Swedish are accepted too.

Complementary studies

The student may be required to take complementary studies (max. 20 ECTS). These studies will be determined individually at the latest in the beginning of the studies while making the personal study plan.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

Ansökningsperioden slutar 2.1.2023 15:00 (UTC+2)

Sök nu
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat