Infrastrukturer för forskning och lärande

Infrastrukturer för forskning och lärande

Vid Aalto-universitet finns anläggningar av högsta klass för forskning, undervisning och innovation, inklusive unika, nationellt signifikanta forskningsinfrastrukturer. Fortlöpande utveckling och samarbetspartners garanterar en förstklassig miljö för forskare, studerande och för Aaltogemenskapen i stort. Infrastrukturerna är öppna för alla. Deras access-policy, utbildningskrav och driftkostnader varierar. Detaljer hittas bäst på de individuella webbplatserna.

Du kan boka infrastrukturresurser här

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Aalto-universitetets markanta forsknings- och utbildningsinfrastrukturer

Aalto University Acoustic Lab

Akustiklaboratoriet vid Aalto

Akustiklaboratoriet vid Aalto är ett multidisciplinärt forskningscenter som fokuserar på ljudbehandling och teknologier för rumsligt ljud. Akustiklaboratoriet för samman professorer och forskare från tre av Aalto-universitetets enheter, institutionen för informations- och kommunikationsteknik, institutionen för datateknik och institutionen för media.

Starlab antenna characterization chamber

Aalto Electronics-ICT

Aalto Electronics-ICT är forskningsinfrastrukturen i byggnaden Marvägen 8.

Tjänster
Aalto Ice Tank

Aalto Ice and Wave Tank

Aalto Ice and Wave Tank är en bassäng ämnad för många ändamål, bland annat för testning av skepp och andra maritima konstruktioner i isiga förhållanden.

Infrastrukturer för forskning och lärande
ANI

Aalto NeuroImaging (ANI) Infrastructure

ANI research infrastructure houses three functional neuroimaging modalities, functional magnetic resonance imaging (fMRI) at Advanced Magnetic Imaging (AMI) Centre, magnetoencephalography (MEG) at MEG Core and Aalto Behavioral Laboratory (ABL).

Aalto_nextG_watertower-1.png

Aalto nextG

Aalto nextG is an infrastructure supporting research on future mobile networks. It is operated by the School of Electrical Engineering's, Information and Communications Engineering technical support services.

Linko

Aalto Studios

Aalto Studios vid Aalto-universitetet väver samman aktörerna i en kreativ ekonomi: designers, filmskapare, YouTubers, spelutvecklare, scenkonstnärer, utbildare, affärsänglar, den offentliga sektorn - med flera i såväl Finland, Skandinavien, Europa och världen runt.

Infrastrukturer för forskning och lärande
Aalto Bioproduct Centre

Infrastruktur för bioekonomi

Aalto-universitetet och VTT:s gemensamma infrastruktur för bioekonomi är med på den uppdaterade nationella vägkartan för forskningsinfrastruktur 2021-2024.

Tjänster
Two students working at the Aalto University Design Factory's PrintLab

Design Factory

Vid Design Factory utvecklas kreativa arbetssätt och tvärvetenskaplig interaktion med syftet att stöda produktdesign i värdsklass inom utbildning, forskning och praktiska applikationer.

Institutionen för maskinteknik
Aalto yliopisto piisirulla

OtaNano

Otnäs forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik (OtaNano) är en nationell forskningsinfrastruktur (RI) med fokus på konkurrenskraftig forskning inom nanovetenskap och -teknik samt kvantteknik.

Metsähovi Radio Observatory's 14-metre radio telescope

Skoggård radioobservatorium

Skoggård radioobservatorium är det enda astronomiska radioobservatoriet i Finland.

Raw Materials

Forskningsinfrastruktur för råmaterial

RAMI råmaterial i en nationell, gemensam forskningsinfrastruktur. Målet är att stärka den långsiktiga kärnexpertisen i Otnäs (tillsammans med GTK och VTT) och placera Finland tillsammans med de starka aktörerna inom forskning kring naturliga och nya oorganiska material som behövs i en cirkulär ekonomi.

Infrastrukturer för forskning och lärande
Piece of code on the computer screen, colourful text

Science-IT

Science-IT tillhandahåller en infrastruktur för avancerad beräkningsforskning på Aalto-universitetet och samordnas av Högskolan för teknikvetenskaper.

Tjänster

Forsknings- och utbildningsinfrastrukturer på högskolebasis

Aalto University Acoustic Lab

Akustiklaboratoriet vid Aalto

Akustiklaboratoriet vid Aalto är ett multidisciplinärt forskningscenter som fokuserar på ljudbehandling och teknologier för rumsligt ljud. Akustiklaboratoriet för samman professorer och forskare från tre av Aalto-universitetets enheter, institutionen för informations- och kommunikationsteknik, institutionen för datateknik och institutionen för media.

Starlab antenna characterization chamber

Aalto Electronics-ICT

Aalto Electronics-ICT är forskningsinfrastrukturen i byggnaden Marvägen 8.

Tjänster
Aalto_nextG_watertower-1.png

Aalto nextG

Aalto nextG is an infrastructure supporting research on future mobile networks. It is operated by the School of Electrical Engineering's, Information and Communications Engineering technical support services.

Two students working at the Aalto University Design Factory's PrintLab

Design Factory

Vid Design Factory utvecklas kreativa arbetssätt och tvärvetenskaplig interaktion med syftet att stöda produktdesign i värdsklass inom utbildning, forskning och praktiska applikationer.

Institutionen för maskinteknik
Large xenon lamp.

National Standards Laboratory

Nationella standardlaboratoriet vid Aalto fokuserar på mätningen av optisk strålning på högsta noggrannhetsnivå.

Tjänster
Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Verkstäder - Högskolan för konst, design och arkitektur

På Högskolan för konst, design och arkitektur är praktisk inlärning centralt. Våra studerande har tillgång till en av världens bästa verkstadsmiljöer, med ett mycket högt antal verkstäder per studerande.

Related services

Doctor touching health care icon on a screen

Secure operating environment for sensitive data

Aalto University operates a secure IT environment SECDATA that is compliant with the act on the secondary use of health and social data.

Services
light spirals

Aalto Materials Digitalization Platform - AMAD

Materials data infrastructure for Aalto University

Services
Aalto Electronic Laboratory Notebook image

Aalto's Electronic Laboratory Notebook - Aalto Notebook

Aalto Notebook (notebook.aalto.fi) is an Electronic Laboratory Notebook (ELN) platform to track your experiments efficiently, facilitate data management and collaborate seamlessly.

Services
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: