Institutionen för byggd miljö

Institutionen för byggd miljö

För att den byggda miljön ska fungera krävs hållbar resurshantering, effektiv vatten- och avfallshantering, tillräckliga vattenresurser, smidiga och säkra trafikförbindelser samt fungerande system för geografisk information. Genom ändamålsenlig markanvändning kan vi skapa en byggd miljö som främjar boende, näringsliv och rörlighet.

 

Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Nyheter

Jarkko Koskinen, Vuoden alumni 2021
Utnämningar Publicerat:

Jarkko Koskinen, expert inom geoinformatik och rymdteknik, är Årets alumn 2021

"Geodataområdet befinner sig för närvarande i centrum av en enorm utveckling. Många av världens största företag, såsom Google, Microsoft, Apple och Huawei, har geodata som ett av sina verksamhetsområden. På grund av robotiseringen och digitaliseringen behövs exakta och högklassiga geodata och lokaliseringsdata i realtid överallt. Arbetsutsikterna inom branschen är enorma" säger Koskinen.
Students walking down a nature path.
Studier Publicerat:

Sökobjekten för kandidatstudier i ingenjörsvetenskaper ses över

De uppdaterade sökobjekten gör studerandena ännu bättre förberedda för magisterprogrammen. Reformen träder i kraft hösten 2022.
NPHarvest
Vetenskap & konst Publicerat:

Pilotförsök med återvinning av näringsämnen ur avloppsvatten i Helsingborgs stadsdel för cirkulär ekonomi

I den unika stadsdelen Oceanhamnen återvinns näringsämnen, energi och vatten ur avlopp. Aalto-universitetets vattenforskare utvecklade processen NPHarvest som är den första metoden att testas.
Aikalava
Pressmeddelanden Publicerat:

Trästäder kan ta upp nästan hälften av cementindustrins koldioxidutsläpp

Finländska forskare utredde hur mycket kol nya träbyggnader i Europa kunde lagra under de kommande 20 åren.

Forskning

Forskningen och utbildningen vid institutionen för byggd miljö fokuserar på ämnesområden vars samhälleliga relevans ständigt ökar. Forskningsproblemen utgörs av de stora utmaningar som dagens samhälle står inför, såsom befolkningsökning, urbanisering, klimatförändring, globalisering, digitalisering samt den ökande användningen av naturresurser.

Institutionen är värd för fyra forskningsgrupper: Geoinformatics, Real Estate Economics, Spatial Planning and Transportation Engineering och Water and Environmental Engineering. Dessutom är institutionen en partner i i MeMo (Research Institute of Modelling and Measuring for The Built Environment). Institutionen medverkar också i arbetet som utförs av Centre of Excellence in Laser Scanning Research, finansierat av Finlands Akademi.

Spatial Planning and Transportation Engineering

Urban realities are becoming increasingly dynamic, complex and fragmented while demands for their livability, sustainability, competitiveness, and attractiveness increase. Our research connects spatial planning and transportation engineering for developing new scientific knowledge needed in systemic understanding, problem-solving, and integrative planning and policy-making beyond sectoral boundaries, aimed at achieving human-centered living environments.

Traffic in Mannerheimintie, photo Aalto University/Annamari Tolonen

Water and Environmental Engineering

Water and Environmental Engineering research at Aalto University aims to find solutions to decrease resource scarcity and to support sustainability. Our research is divided into two strategic areas: global water issues and sustainable circular economy, which are further divided into four research entities.

Aalto Research groups

Real Estate Economics

Real estate economics analyses the dynamics of real estate markets from the perspectives of e.g. business, planning, technology, value formation and law. The Real Estate Economics research group at Aalto University is the only university-level research unit in Finland focusing on the broad area of real estate.

Real Estate Economics

Geoinformatics

Geoinformatics at Aalto University is a truly multidisciplinary field. Our research and its applications cover a wide range of themes from human-centred to natural environments.

View from the plane used in remote sensing.

MeMo - Research Institute of Measuring and Modeling for the Built Environment

The goal of the Institute is to produce world-class research and development of the measurement technology in the field of construction and environmental engineering.

Contact information

Riku Vahala

Riku Vahala

Professori
T213 Built Environment
Department Staff

Här hittar du oss

Otsvängen 4

Byggnaden för maskinteknik, K1.

Konetekniikka 1, Otakaari 4

Datavägen 1 E

Vatten- och miljöteknik, Vattenbyggnaden, mån–fre 8.00–15.45

Vesihuoltotekniikka

Datavägen 1 C

Vattenlaboratoriet, Aalto Ice Tank

Research machine surfing on the ice at the Aalto Ice Tank.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat