Institutionen för byggd miljö

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Institutionen för byggd miljö

För att den byggda miljön ska fungera krävs hållbar resurshantering, effektiv vatten- och avfallshantering, tillräckliga vattenresurser, smidiga och säkra trafikförbindelser samt fungerande system för geografisk information. Genom ändamålsenlig markanvändning kan vi skapa en byggd miljö som främjar boende, näringsliv och rörlighet.

Forskning

Forskningen och utbildningen vid institutionen för byggd miljö fokuserar på ämnesområden vars samhälleliga relevans ständigt ökar. Forskningsproblemen utgörs av de stora utmaningar som dagens samhälle står inför, såsom befolkningsökning, urbanisering, klimatförändring, globalisering, digitalisering samt den ökande användningen av naturresurser.

Institutionen är värd för fyra forskningsgrupper: Geoinformatics, Real Estate Economics, Spatial Planning and Transportation Engineering och Water and Environmental Engineering. Dessutom är institutionen en partner i i MeMo (Research Institute of Modelling and Measuring for The Built Environment).

Spatial Planning and Transportation Engineering

Urban realities are becoming increasingly dynamic, complex and fragmented while demands for their livability, sustainability, competitiveness, and attractiveness increase. Our research connects spatial planning and transportation engineering for developing new scientific knowledge needed in systemic understanding, problem-solving, and integrative planning and policy-making beyond sectoral boundaries, aimed at achieving human-centered living environments.

Traffic in Mannerheimintie, photo Aalto University/Annamari Tolonen

Water and Environmental Engineering

Water and Environmental Engineering research at Aalto University aims to find solutions to decrease resource scarcity and to support sustainability. Our research is divided into two strategic areas: global water issues and sustainable circular economy, which are further divided into four research entities.

Aalto Research groups

Real Estate Economics

Real estate economics analyses the dynamics of real estate markets from the perspectives of e.g. business, planning, technology, value formation and law. The Real Estate Economics research group at Aalto University is the only university-level research unit in Finland focusing on the broad area of real estate.

Real Estate Economics

Geoinformatics

Geoinformatics at Aalto University is a truly multidisciplinary field. Our research and its applications cover a wide range of themes from human-centred to natural environments.

View from the plane used in remote sensing.

MeMo - Research Institute of Measuring and Modeling for the Built Environment

The goal of the Institute is to produce world-class research and development of the measurement technology in the field of construction and environmental engineering.

Henkilö tekemässä laserskannausta

Nyheter

Aalto University peatland research
Forskning och konst Publicerat:

Ny metod för fjärranalys stöder resultatuppföljningen av restaureringsåtgärder i myrområden

nder ledning av forskare från Aalto-universitetet har det utvecklats en ny metod för fjärranalys och med hjälp av den kan man följa hur restaureringen lyckas.
Aalto-yliopisto. Kuva: Pentti Kujala
Forskning och konst Publicerat:

Landhöjningsfenomenet skyddar den finländska kusten från den stigande havsnivån, men inte i det oändliga

I en färsk studie beräknades nya prognoser för den stigande havsnivån vid den finländska kusten fram till 2100. Enligt det värsta utsläppsscenariot stiger havsnivån i Helsingfors med över en halv meter.
Kolme haalariasuista opiskelijaa metroasemalla
Studier Publicerat:

Kandidatprogrammen vid Aalto-universitet växte i popularitet

Finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram lockade mer än 12 600 sökande.
Opiskelu Insinööritieteiden korkeakoulussa
Studier Publicerat:

Kolla in presentationer på de nya ansökningsalternativen på kandidatnivå inom ingenjörsvetenskaperna

I videopresentationerna berättar våra studenter vad som är bäst inom ingenjörsvetenskaperna.

Här hittar du oss

Otsvängen 4

Byggnaden för maskinteknik, K1

Konetekniikka 1, Otakaari 4

Datavägen 1 E

Vatten- och miljöteknik, Vattenbyggnaden, mån–fre 8.00–15.45

Vesihuoltotekniikka

Datavägen 1

Marinteknik, Aalto Ice and Wave Tank

Datavägen 1 huvudingång
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: