Studera vid Aalto

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2020 har gått ut 3.1.2020.
Aalto University Master students

Tidtabell för antagningen

Ansökan till Aalto-universitetets magisterprogram ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2020 är 2.12.2019–3.1.2020 (kl. 15.00 finsk tid).

2.12.2019 kl. 9.00 Ansökningstiden börjar och den elektroniska ansökningsblanketten öppnas
3.1.2020 kl. 15.00 Ansökningstiden går ut och ansökningsblanketten stängs
10.1.2020 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bilagor till ansökan
Januari-mars Behöriga ansökningar bedöms inom ansökningsalternativen
Tidigast 30.3.2020 Resultaten av antagningen offentliggörs
28.4.2020 kl. 15.00 Sista datum för att ta emot studieplatsen
10.6.2020 Antagning från reservplats upphör
31.7.2020 Sista datum för utexaminering för sökande som antagits på basis av ofullbordad examen
7.8.2020 kl. 15.00

Sista datum för inlämning av bestyrkt kopia av examensbetyg (för de som sökt på basis av ofullbordad examen)

Sista datum för inlämning av resultat från allmän språkexamen och statsförvaltningens språkexamen (ansökningsalternativet i finska/svenska)

Augusti-september Studierna inleds med introduktion för nya studerande

Tiderna är i finsk tid.

Ansökningsalternativ

Vid Aalto-universitetet erbjuds tre utbildningsområden: det ekonomiska området, området för konst och det tekniska området. Inom det ekonomiska området är det möjligt att avlägga ekonomie magisteratexamen, inom området för konst konstmagisterexamen och inom det tekniska området diplomingenjörsexamen och arkitekt- eller landskapsarkitektexamen.

Du hittar alla ansökningsalternativ som erbjuds vid Aalto-universitetet på sidan Utbildningsutbud. Du kan filtrera sökresultaten efter utbildningsområde, examensnivå och undervisningsspråk. Klicka på ett ansökningsalternativ i listan för att se mer information.

På webbsidorna för de enskilda ansökningsalternativen ser du information om studier, undervisningsspråk och bedömningsgrunder för ansökningsomgången 2020.

I magisteransökan kan du söka till högst två ansökningsalternativ.

Vem kan ansöka

Hur ansöker jag?

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2020 är 2.12.2019–3.1.2020 (kl. 15.00 finsk tid).

I magisteransökan kan du söka till högst två ansökningsalternativ.

Ansökan ska innehålla en ifylld elektronisk ansökningsblankett, de obligatoriska bilagorna och eventuella bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ. Kontrollera noggrant vilka bilagor som krävs. En del bilagor ska lämnas in i form av bestyrkta papperskopior, och en del ska lämnas in i elektronisk ansökningssystemet.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten i studieinfo.fi. Ansökningstiden går ut 3.1.2020 kl. 15.00 (finsk tid). Du kan komplettera dina ansökningsbilagor ända till 10.1.2020 kl. 15.00 (finsk tid). Lämna in bilagorna i pappersform per post eller genom att besöka universitetets ansökningsservice. Alla bilagor bör inlämnas senast 10.1.2020 kl. 15.00 (finsk tid). Bilagorna som lämnas in för sent beaktas inte, tidsfristen är densamma för alla sökande.

Ansökningarna behandlas först vid ansökningsservicen, som kontrollerar att bilagorna har anlänt, handlingarnas riktighet samt den allmänna behörigheten att ansöka. Endast behöriga ansökningar går vidare till bedömning inom ansökningsalternativen. Bristfälliga ansökningar avslås.

Ansökan och obligatoriska bilagor

Ansökan ska innehålla en ifylld elektronisk ansökningsblankett, de bilagor som anges på denna sida och eventuella bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ.

Du kan fylla i ansökningsblanketten endast under ansökningstiden 2.12.2019 - 3.1.2020 kl. 15.00 (finsk tid). Läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan och bedömningsgrunderna för enskilda ansökningsalternativ innan du fyller i ansökningsblanketten och lämnar in bilagorna.

Alla bilagor ska lämnas in före 10.1.2020 kl 15.00 (finsk tid). Alla bilagor bör inkomma före tidsfristen. Bilagorna som lämnas in efter tidsfristen för inlämning av bilagor har gått ut beaktas inte i antagningen. Ifall en obligatorisk bilaga saknas, är bristfällig, eller bilagan inte har lämnats in enligt ansökningskrav och före tidsfristen, kommer ansökan förkastas som bristfällig.

Om du söker till två ansökningsalternativ räcker det med att du lämnar in bilagorna i ett exemplar – med undantag av bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ.

Du får inte tillbaka dina ansökningshandlingar.

 

PAPPERSBILAGOR SOM LÄMNAS IN PER POST ELLER PERSONLIGEN

 1. Bestyrkt kopia av examensintyg över behörighetsgivande examen.*
  Detta gäller inte sökande som söker med en ofullbordad examen (den sökande ska utexamineras senast 31.7.2020).
 2. Officiellt studieprestationsutdrag: utdrag i original försett med stämpel eller bestyrkt kopia.*

  *Observera att en vanlig kopia av ett examensbetyg eller officiellt studieutdrag inte räcker. Anvisningar för bestyrkta kopior och officiella översättningar hittar du nedan. Eventuella krav gällande examina avlagda i specifika länder har företräde framför dessa anvisningar. Det finns också ett landspecifikt krav som gäller Finland.

 3. Officiella översättningar av examensbetyg och studieutdrag över studier genomförda i utlandet till finska, svenska eller engelska (vid behov). (se nedan)
 4. Officiellt studieprestationsutdrag och bestyrkt kopia av examensintyg över möjliga andra högskoleexamen som du önskar att beaktas i antagningen (och officiella översättningar vid behov).
 5. Portfolio (i pappersform) för sökande till arkitektur och landskapsarkitektur. Information angående portföljen hittas på ansökningsalternativets webbplats. Ytterligare information ges inte.

ELEKTRONISKA BILAGOR SOM LÄMNAS IN I ANSÖKNINGSSYSTEMET

 1. Kopia av giltigt pass eller officiellt identitetsbevis med foto och information om nationalitet.
 2. Bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ (se nedan)
 3. Portfolio (elektronisk). För en del ansökningsalternativ inom området för konst krävs en elektronisk portfolio i pdf-format. Den maximala filstorleken är 1.0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio_Efternamn_Förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenord(s) i din portfolio. Om du inte lämnar in portfolion tillsammans med din ansökan inom tidsfristen avslås ansökan. Information angående portföljen hittas på ansökningsalternativets webbplats. Ytterligare information ges inte.
 4. Om du är befriad från läsårsavgift på grund av uppehållstillstånd ska du lämna in en kopia av ett uppehållstillståndskort över kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd i Finland (uppehållstillstånd av typ A eller P), ett EU-uppehållstillståndskort för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare i Finland (uppehållstillstånd av typ P-EU), ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland eller ett EU-blåkort i Finland. Lämna in en kopia av båda sidorna av kortet. Ett uppehållstillstånd som leder till befrielse av läsårsavgift ska vara i kraft när läsåret inleds (1.8.2020).

PÅVISANDE AV SPRÅKKUNSKAPER

 1. Se mer information och anvisningar under Krav på språkkunskaper.

GMAT-/GRE-TEST (det ekonomiska området)

 1. Resultat av GMAT- eller GRE-test för de som söker till ansökningsalternativ inom det ekonomiska området och som ingår i antagningsgrupp 2 samt alla som söker till ansökningsalternativet Finance. Se inlämning av testresultat: GMAT-/GRE-test.

Anvisningar gällande bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ, landspecifika krav, bestyrkt kopia, översättningar och inlämning av bilagor:

Krav på språkkunskaper

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att studera på finska, svenska eller engelska. För att bli antagen ska den sökande ha kunskaper i undervisningsspråket för ansökningsalternativet och ska vid behov separat visa sina språkkunskaper genom ett språktest som ska bedömas som godkänt.

Läsårsavgifter

I Finland gäller läsårsavgifter för studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Läsårsavgifterna gäller för utbildning som leder till engelskspråkig examen.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta ansökningsservicen per e-post (ansö[email protected]) eller telefon (02944 29290). Se Kontaktuppgifter för ansökningsservicen för information om öppettider för telefonservicen och kundservicen. Om ditt e-postmeddelande gäller ett specifikt ansökningsalternativ ska du nämna detta ansökningsalternativ i ditt meddelande.

Om du har frågor som gäller studierna eller bedömningsgrunderna inom ett specifikt ansökningsalternativ kan du vända dig direkt till ansökningsalternativet. Se kontaktuppgifter längst ner på ansökningsalternativets webbsida och i Into.

Postadress:
Aalto-universitetets ansökningsservice
PB 11110
00076 Aalto
Finland

Besöksadress:
Aalto-universitetets ansökningsservice
Otsvängen 1
02150 Esbo
Finland

(1 våningen, rum Y199)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat