Studera vid Aalto

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2021 är 1.12.2020 - 4.1.2021.
Aalto University Master students

Tidtabell för antagningen

Ansökan till Aalto-universitetets magisterprogram ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2021 är 1.12.2020–4.1.2021 (kl. 15.00 finsk tid).

1.12.2020 kl. 9.00 Ansökningstiden börjar och den elektroniska ansökningsblanketten öppnas
4.1.2021 kl. 15.00 Ansökningstiden går ut och ansökningsblanketten stängs
11.1.2021 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bilagor till ansökan
Januari-mars Behöriga ansökningar bedöms inom ansökningsalternativen
Tidigast 22.3.2021 Resultaten av antagningen offentliggörs
20.4.2021 kl. 15.00 Sista datum för att ta emot studieplatsen
26.5.2021 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bestyrkta kopior (för de sökande som har blivit antagna i mars eller april)
10.6.2021 Antagning från reservplats upphör
31.7.2021 Sista datum för utexaminering för sökande som antagits på basis av ofullbordad examen
9.8.2021 kl. 15.00

Sista datum för inlämning av bestyrkt kopia av examensbetyg (för de som sökt på basis av ofullbordad examen)

Sista datum för inlämning av resultat från allmän språkexamen och statsförvaltningens språkexamen (ansökningsalternativet i finska/svenska)

Sista datum för inlämning av bestyrkta kopior för de sökande som har blivit antagna från reservplats i maj eller juni

Augusti-september Studierna inleds med introduktion för nya studerande

Tiderna är i finsk tid.

Ansökningsalternativ

Vid Aalto-universitetet erbjuds tre utbildningsområden: det ekonomiska området, området för konst och det tekniska området. Inom det ekonomiska området är det möjligt att avlägga ekonomie magisteratexamen, inom området för konst konstmagisterexamen och inom det tekniska området diplomingenjörsexamen och arkitekt- eller landskapsarkitektexamen.

Du hittar alla ansökningsalternativ som erbjuds vid Aalto-universitetet på sidan Utbildningsutbud. Du kan filtrera sökresultaten efter utbildningsområde, examensnivå och undervisningsspråk. Klicka på ett ansökningsalternativ i listan för att se mer information.

På webbsidorna för de enskilda ansökningsalternativen ser du information om studier, undervisningsspråk och bedömningsgrunder för ansökningsomgången 2021.

I magisteransökan kan du söka till högst två ansökningsalternativ.

Vem kan ansöka

Hur ansöker jag?

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2021 är 1.12.2020 - 4.1.2021 (kl. 15.00 finsk tid).

I magisteransökan kan du söka till högst två ansökningsalternativ.

Ansökan ska innehålla en ifylld elektronisk ansökningsblankett, de obligatoriska bilagorna och eventuella bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ. Kontrollera noggrant vilka bilagor som krävs.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten i studieinfo.fi. Du kan ändra din ansökan under ansökningstiden. Ansökningstiden går ut 4.1.2021 kl. 15.00 (finsk tid). Du kan komplettera dina ansökningsbilagor ända till 11.1.2021 kl. 15.00 (finsk tid). Bilagorna som lämnas in för sent beaktas inte, tidsfristen är densamma för alla sökande.

Ansökningarna behandlas först vid ansökningsservicen, där det kontrolleras att obligatoriska bilagor är bifogade till ansökan och att den sökande har en allmän behörighet att söka till magisterstudier. Endast behöriga ansökningar går vidare till bedömning inom ansökningsalternativen. Bristfälliga ansökningar avslås.

Ansökan och obligatoriska bilagor

Ansökan ska innehålla en ifylld elektronisk ansökningsblankett, obligatoriska bilagor och eventuella bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ.

Du kan fylla i ansökningsblanketten endast under ansökningstiden 1.12.2020 - 4.1.2021 kl. 15.00 (finsk tid). Läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan och bedömningsgrunderna för enskilda ansökningsalternativ innan du fyller i ansökningsblanketten.

Tidsfristen för att ladda upp bilagorna i ansökningssystemet tar slut 11.1.2021 kl. 15.00 (finsk tid). Alla bilagor bör vara bifogade till ansökningsblanketten före tidsfristens slut. Bilagorna som lämnas in efter tidsfristen kommer inte att beaktas. Ifall en obligatorisk bilaga saknas efter tidsfristen, kommer ansökan förkastas som bristfällig.

Ifall du söker till två ansökningsalternativ räcker det med att ladda upp bilagor i ett exemplar – med undantag av de bilagorna som krävs för enskilda ansökningsalternativ, som bör bifogas skilt för båda ansökningsalternativ. Till exempel ett motivationsbrev bör skrivas för båda ansökningsalternativen, ifall det krävs för båda av dina ansökningsalternativ.

Skanna ursprungliga bilagor noggrant och spara dem i färg i PDF-format. Skanna bilagorna rätt väg så att en horisontell bilaga syns horisontellt och en vertikal bilaga syns vertikalt. Bilagorna bör bifogas till ansökningsblanketten i de avskilda fälten indikerat för varje bilaga.

OBLIGATORISKA BILAGOR SOM LADDAS UPP TIL ANSÖKNINGSBLANKETTEN (i PDF-format)

 1. En skannad färgkopia av det ursprungliga examensintyget* över behörighetsgivande examen. Namnge filen enligt följande: Examensintyg-efternamn-förnamn.
  * Detta gäller inte sökande som söker med en ofullbordad examen, en ofullbordad examen bör utexamineras senast 31.7.2021. Ifall examen är ofullbordad under ansökningstiden, lämnas fältet för kopia av examensintyg tomt.
 2. En skannad färgkopia av ett officiellt studieprestationsutdrag angående behörighetsgivande examen. Namnge filen enligt följande: Utdrag-efternamn-förnamn.

 3. Skannade färgkopior av officiella översättningar av examensbetyg och studieutdrag över studier genomförda utomlands till finska, svenska eller engelska (vid behov). Se nedan för anvisningar för officiella översättningar. Namnge filerna enligt följande: Översättning-betyg-efternamn och Översättning-utdrag-efternamn.

 4. Ifall du har andra högskoleexamina som du önskar att beaktas i antagningen, skannade färgkopior av ett officiellt studieprestationsutdrag samt examensintyg (och officiella översättningar, ifall originaldokumenten inte är på finska, svenska eller engelska).

 5. Kopia av giltigt pass eller officiellt identitetsbevis med foto och information om nationalitet. Namnge filen: Pass-efternamn-förnamn.

 6. Bilagor som krävs för enskilda ansökningsalternativ (se nedan)

 7. Portfolio (elektronisk). För en del ansökningsalternativ inom området för konst, arkitektur och landskapsarkitektur krävs en elektronisk portfolio i pdf-format. Den maximala filstorleken är 1.0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn. Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in portfolion tillsammans med din ansökan inom tidsfristen avslås ansökan. Information angående portföljen hittas på ansökningsalternativets webbplats. Ytterligare information ges inte.

 8. Ifall du är befriad från läsårsavgift på grund av uppehållstillstånd ska du ladda upp en kopia av ett uppehållstillståndskort i Finland. Var god och bekanta dig med de typer av tillstånd som befriar dig från avgiften på sidan Läsårsavgifter och stipendier. Ladda upp en kopia av båda sidorna av kortet. Ett uppehållstillstånd som leder till befrielse av läsårsavgift ska vara i kraft när läsåret inleds (1.8.2021). Namnge filen: Uppehållstillstånd-efternamn-förnamn.

 

PÅVISANDE AV SPRÅKKUNSKAPER

 1. Se mer information och anvisningar under Krav på språkkunskaper.

 

GMAT-/GRE-TEST (det ekonomiska området)

 1. Resultat av GMAT- eller GRE-test för de som söker till ansökningsalternativ inom det ekonomiska området och som ingår i antagningsgrupp 2 samt alla som söker till ansökningsalternativet Finance. Se inlämning av testresultat: GMAT-/GRE-test.

Instruktioner för

Krav på språkkunskaper

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att studera på finska, svenska eller engelska. För att bli antagen ska den sökande ha kunskaper i undervisningsspråket för ansökningsalternativet och ska vid behov separat visa sina språkkunskaper genom ett språktest som ska bedömas som godkänt.

Läsårsavgifter

I Finland gäller läsårsavgifter för studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Läsårsavgifterna gäller för utbildning som leder till engelskspråkig examen.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta ansökningsservicen per e-post (ansö[email protected]) eller telefon (02944 29290). Se Kontaktuppgifter för ansökningsservicen för information om öppettider för telefonservicen. Om ditt e-postmeddelande gäller ett specifikt ansökningsalternativ ska du nämna detta ansökningsalternativ i ditt meddelande.

Om du har frågor som gäller studierna eller bedömningsgrunderna inom ett specifikt ansökningsalternativ kan du vända dig direkt till ansökningsalternativet. Se kontaktuppgifter längst ner på ansökningsalternativets webbsida och i Into.

Postadress:
Aalto-universitetets ansökningsservice
PB 11110
00076 Aalto
Finland

Besöksadress:
Aalto-universitetets ansökningsservice
Otsvängen 1
02150 Esbo
Finland

(1 våningen, rum Y199)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat