Utbildningsutbud

Game Design and Development - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet Game Design and Development är ett mångvetenskapligt huvudämne som erbjuder en unik blandning av tekniska och konstnärliga aspekter av spelutveckling. Huvudämnet producerar visionära och innovativa tänkare som har ambitionen att flytta gränserna för speldesign. Inom huvudämnet betonas projektbaserat arbete och aktivt lärande i syfte att skapa en stark gemenskap av studerande med olika bakgrund. Det är möjligt att söka till huvudämnet med vilken kandidatexamen som helst, och bland de antagna finns bland annat programmerare, 3D-konstnärer, animatörer, skribenter, arkitekter och till och med psykologer. De som utexamineras från programmet får en konstmagisterexamen. Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper erbjuder ett huvudämne med samma namn som leder till en diplomingenjörsexamen. Studierna för diplomingenjörsexamen rekommenderas för studerande med en stark teknisk bakgrund. De sökande bör välja ansökningsalternativ utgående från vilken examen de önskar avlägga. Programmen liknar varandra till sitt innehåll och genomförs i nära samarbete med varandra.
climbers

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet Game Design and Development är ett mångvetenskapligt huvudämne som erbjuder en unik blandning av tekniska och konstnärliga aspekter av spelutveckling. Huvudämnet producerar visionära och innovativa tänkare som har ambitionen att flytta gränserna för speldesign. Inom huvudämnet betonas projektbaserat arbete och aktivt lärande i syfte att skapa en stark gemenskap av studerande med olika bakgrund. Det är möjligt att söka till huvudämnet med vilken kandidatexamen som helst, och bland de antagna finns bland annat programmerare, 3D-konstnärer, animatörer, skribenter, arkitekter och till och med psykologer.

De som utexamineras från programmet får en konstmagisterexamen. Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper erbjuder ett huvudämne med samma namn som leder till en diplomingenjörsexamen. Studierna för diplomingenjörsexamen rekommenderas för studerande med en stark teknisk bakgrund. De sökande bör välja ansökningsalternativ utgående från vilken examen de önskar avlägga. Programmen liknar varandra till sitt innehåll och genomförs i nära samarbete med varandra.

De som utexamineras från huvudämnet Game Design and Development har följande kunskaper och färdigheter:

 • Djupgående förståelse för spel och spelare ur ett psykologiskt och beteendemässigt perspektiv. De utexaminerade har förmågan att analysera spel och avgöra vad som gör ett spel underhållande. De förstår de emotionella och kognitiva aspekterna av människan och kan designa spelupplevelser som väcker engagemang.
 • Omfattande kunskaper och färdigheter som baserar sig på aktuell forskning, teknik och designverktyg. Huvudämnets betoning på aktivt lärande ger de studerande en möjlighet att fördjupa sin expertis och utveckla gedigna tvärvetenskapliga färdigheter utgående från sina egna intressen.
 • En omfattande spelportfolio. De utexaminerade har en portfolio över slutförda projekt som hjälper dem att komma in i spelbranschen.
 • Ett visionärt och banbrytande tänkesätt som kan forma spelens framtid. De utexaminerade har det självförtroende och den erfarenhet som behövs för att förverkliga sina unika visioner och skapa en ny generation av spel.
 • Förmåga att ta ansvar för olika designbeslut. De utexaminerade kan effektivt anpassa sig till oförutsebara och föränderliga situationer som kan uppstå i samband med design- och implementeringsprocessen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet är uppbyggt så att de studerande har friheten att i hög grad skräddarsy sin studieplan efter eget intresse. De obligatoriska kurserna ger de studerande en bred förståelse för speldesign och lägger grunden för deras unika uttryck. Genom de frivilliga kurserna kan de studerande komplettera sina kärnkunskaper med ämnesområden som 3D-animering, interaktivt berättande, ljuddesign, interaktionsdesign samt maskininlärning och AI-verktyg för konst och design.

Därtill är det möjligt att välja kurser vid de övriga högskolorna vid Aalto-universitetet i enlighet med den individuella studieplanen. Vi uppmuntrar studerande att röra sig utanför sin bekvämlighetszon, eftersom de bästa idéerna ofta uppstår i mötet mellan olika discipliner.

Teman

Kurserna inom huvudämnet ger de studerande en inblick i en rad olika ämnesområden, t.ex. nivådesign, spelbalansering, forskning om spelare och psykologi inom speldesign. För att ge konkreta exempel på några av de ämnen som behandlas finns nedan en förteckning över ett antal kurser ur den omfattande undervisningsplanen:

 • Games Now! (3–5 studiepoäng)
 • Game Design (5 studiepoäng)
 • Computer Graphics (5 studiepoäng)
 • Human-Computer Interaction (5 studiepoäng)
 • Introduction to 3D Animation (4 studiepoäng)
 • Introduction to Sound Design and Music (1–5 studiepoäng)

Metoder

Inom programmet läggs fokus på aktivt lärande och en dynamisk kombination av teori och praktik. Genom olika grupprojekt får de studerande utveckla sin kommunikations- och förhandlingsförmåga och sina färdigheter i projekthantering. Kommunikationsförmågan förbättras inte enbart genom grupparbete utan också genom att de studerande får utveckla och pitcha spelkoncept och skapa marknadsföringsmaterial för spel.

Ett konkret exempel på hur studierna främjar de studerandes kreativitet och proaktivitet är kursen Game Project, där de studerande skapar, utvecklar och publicerar sina egna spel. Undervisningspersonalen lägger vikt vid att hjälpa de studerande att skapa en stark spelportfolio som hjälper dem att utmärka sig i branschen.

Programmets lärare består av både yrkesverksamma inom spelbranschen och akademiker. Programmet välkomnar också internationellt erkända gästexperter och -föreläsare. I studierna ingår också regelbundna besök på spelföretag, möjlighet att få respons på sina spel från både experter och studiekamrater samt tillgång till yrkesverksamma experter som handledare för lärdomsprov. Det ordnas också flera besök till internationella evenemang inom spelindustrin i Finland och utomlands under studiernas gång.

Magisterprogrammet omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Huvudämne (40–65 studiepoäng)
 • Eventuellt biämne (20–25 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25–35 studiepoäng)
 • Lärdomsprov (30 studiepoäng)

Individuell studieplan (ISP)

Den individuella studieplanen (ISP) är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. Studieplanen är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den hur studierna framskrider och ställer upp konkreta delmål att följa.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Magisterprogrammet i konst och media

Inriktningsalternativ

Magisterprogrammet är mångvetenskapligt till sin natur, och alla studerande får skapa en individuell studieplan utgående från deras bakgrund, mål och intressen. Alla studerande inom programmet studerar speldesign, eftersom det är kopplat till alla aspekter av spelutveckling och vi vill att våra studerande har en helhetsuppfattning om spel, men utöver detta kan de studerande välja kurser i enlighet med sin individuella studieplan.

Internationell verksamhet

Innehållet i huvudämnet Game Design and Development är universellt och globalt till sin natur, vilket gör det möjligt för de utexaminerade att arbeta var som helst i världen. Eftersom spelindustrin är stor i Finland lockar programmet ett stort antal internationella studerande. Därtill kan de studerande utveckla sin globala kompetens genom att

 • tillbringa en termin vid ett av Aalto-universitetets partneruniversitet runtom i världen
 • delta i sommarkurser utomlands
 • göra praktik utomlands
 • arbeta med sitt lärdomsprov utomlands
 • vara tutor för första årets studerande.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt magisterexamen kan du söka till doktorandstudier, till exempel vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Karriärmöjligheter

Video- och mobilspel är en blomstrande industri både i Finland och utomlands, och karriärmöjligheterna inom spelskapande ökar ständigt. De typiska karriärvägarna kan delas in i tre kategorier:

 • Arbete vid en spelstudio som t.ex. speldesigner, spelkonstnär, programmerare, producent eller manusförfattare.
 • En karriär som entreprenör och grundare av ett företag. De bästa spelen som våra studerande har skapat, såsom Pako och Shadow Bug, har uppnått internationell framgång och blivit hyllade av kritiker.
 • En akademisk karriär och forskning inom området.

Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis jobb inom branschen redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Det finns flera forskningsgrupper vid Aalto som fokuserar på spel ur olika synvinklar. Exempel på forskningsområden är framväxande teknik för nya former av gameplay, exergaming, motivation och känslor i spel, studiet av spel som ett resultat av skapande (speldesignens praxeologi) samt samverkan mellan spelmekanik och spelnarrativ. Forskarna vid Aalto använder också spel i olika kontexter såsom medicinsk teknik och designspel.

Samarbete med andra aktörer

Speldesign är ett mångvetenskapligt område som för samman experter med olika bakgrunder. Programmet betonar ett mångvetenskapligt perspektiv som stöder utvecklingen av ”T-formad kompetens” och ger de studerande möjligheten att både specialisera sig och utveckla en bred kompetens. De studerande har möjlighet att fördjupa sig i ett ämnesområde efter eget intresse samtidigt som programmet också betonar samarbete mellan olika vetenskapsområden i syfte att främja kreativitet och bredda de studerandes kunskaper. De studerande uppmuntras också till att i hög grad skräddarsy sina studier med hjälp av den stora mängd fritt valbara kurser som erbjuds.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i konst och media – Game Design and Development bedöms på följande grunder.

Ansökan till magisterutbildning

Webinaari | Game Design and Development

Hurdana är studierna på magisterprogrammet Game Design and Development? Titta på vår webbinarieinspelning för att lära dig mer om studier, studentliv och mycket mer!

Titta på inspelningen
Person climbing on an augmented climbing wall

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: