Hae Aaltoon

Doktorandutbildning

Så här söker du till ett doktorandprogram

Det finns många vägar till doktorandstudier vid Aalto-universitetet. Ansökan till doktorandutbildning vid Aalto-universitetet görs direkt till doktorandprogrammen. Läs mer om kraven och om vad allt doktorandstudier kan erbjuda dig!
A man with a doctor's hat on celebrating his promotion as a doctor with other doctors

Sensual Mathematics Exhibition. Photo by Henri Vogt.

Forskning och konst

Vi skapar förutsättningar för innovationer, ekonomisk tillväxt, arbete och välbefinnande vid Aalto-universitetet.

Two doctors raising their glasses to celebrate their promotion to doctors

Hur är det att bedriva doktorsstudier?

Som doktorand är du en del av det internationella vetenskapssamfundet och blir expert inom ditt eget område.

Doktorandutbildning
A gold-plated cryostat sits half open with many cables coming out from the bottom.

Doctoral education pilot

We are hiring 178 new doctoral researchers - get your doctorate from Aalto

Hur söker jag?

Två vägar till doktorandstudier och forskning

  1. Du söker först avlönad anställning som doktorand och efter rekryteringsprocessen ansöker du om studierätt vid doktorandprogrammet. Denna väg är vanligare på området för teknik.
  2. Du ansöker först om studierätt vid doktorandprogrammet och du blir senare avlönad doktorand vid din institution eller så söker du finansiering för din avhandling på annat håll. Denna väg är vanligare på området för konst och området för ekonomi.

Anvisningar för ansökan (studierätt vid doktorandprogram)

Varje doktorandprogram har separata processer, tidtabeller, krav och anvisningar för sökande.

Doktorandprogrammet i elektroteknik

Doktorandprogrammet i ingenjörsvetenskaper

Doktorandprogrammet i kemiteknikDoktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i teknikvetenskap

Aalto Doctoral Programme in Business, Economics and Finance (BIZ)(bara på engelska/finska)

Efter att du läst anvisningarna kan du vid behov kontakta doktorandutbildningstjänsterna vid doktorandprogrammet du är intresserad av.

Tidtabell för ansökan (studierätt vid doktorandprogram)

Doktorandprogram   Årliga ansökningstider Antagningsbeslut och studiestarten
Doktorandprogrammet i ekonomi (BIZ) december–januari Antagningsresultat i februari, studiestart i augusti/september
Doktorandprogrammet i kemiteknik (CHEM) Fyra gånger i året
År 2024: januari, juni, september och december
inom två månader
Doktorandprogrammet i ingenjörsvetenskaper (ENG) Två gånger i året
År 2024 fyra gånger i året: mars, juni, september och december
inom två månader
Doktorandprogrammet i teknikvetenskaper (SCI) kontinuerlig ansökan inom en månad (förutom i juli)
Doktorandprogrammet i elektroteknik (ELEC) kontinuerlig ansökan inom en månad (förutom i juli)
Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur (ARTS) februari–mars, andra steget i april–maj Antagningsresultat i juni, studiestart i augusti/september

Högskolorna kan besluta om extra ansökningstider vid behov.

Ansökan om avlönad anställning som doktorand

Ansökan till avlönad anställning som doktorand sker separat från doktorandprogrammets sökprocess. Om du först blir vald till en avlönad position, kom ihåg att separat ansöka om studierätt vid ett doktorandprogram för att kunna avlägga doktorsexamen.

Information om lediga doktorandanställningar finns på sidan Lediga arbetsplatser. Frågor om avlönade positioner ska riktas till professorerna ansvariga för ansökan och till HR-personalen, inte till ansökningsservice eller doktorandutbildningstjänsterna.

Vid Aalto finns en fantastisk gemenskap och forskningsinfrastruktur för doktorandstudier.

Enkät för utexaminerade doktorer 2022

Allmän behörighet att ansöka och akademisk utvärdering

Allmänna behörighetsvillkor uppfylls om ansökan inkluderar

  • en behörighetsgivande examen
  • ett godkänt intyg över språkkunskaper
  • nödvändiga bilagor inlämnade inom utsatt tid.

Doktorandprogrammen utvärderar de behöriga ansökningarna baserat på sina akademiska bedömningsgrunder.

Krav på språkkunskaper i antagningen av doktorander

Studierna vid Aalto-universitetets doktorandprogram går på finska, svenska och engelska (vid doktorandprogrammet i ekonomi på engelska och i vissa huvudämnen på finska). För att du ska vara behörig att ansöka ska du påvisa dina kunskaper i ett av språket inom programmet.

Finansiering

De vanligaste sätten att finansiera doktorandstudier är

  • avlönad position
  • personligt stiftelsestipendium

Majoriteten av doktoranderna vid Aalto-universitetet kombinerar olika finansieringskällor under sina studier. 

Mera information på engelska och finska:
How to find funding for doctoral research and studies?
Miten löytää ja hakea rahoitusta väitöskirjaopintoihin ja -tutkimukseen?

Läsåret 2024–2025 finansierar Undervisnings- och kulturministeriet 178 nya doktorandplatser vid Aalto-universitetet genom pilotförsöket med doktorandutbildning.

Pilotförsöket med doktorandutbildning: 178 doktorandplatser

Aalto-universitetet erbjuder i regel inte stipendier till sina studerande. Under 2024 erbjuds dock Undervisnings- och kulturministeriets stipendium Finland Fellowship för studerande från Afrika och Sydamerika. Läs mer om stipendiet Finland Fellowship på engelska

Kostnader

Läsårsavgifter uppbärs inte för doktorandstudier. Doktorander kan bli medlemmar i studentkåren genom att betala den årliga medlemsavgiften.  Läs mer om medlemskap för doktorander

Jag känner mig verkligen säker på min yrkeskompetens och kunskap efter att ha avslutat doktorandprogrammet.

Enkät för utexaminerade doktorer 2022
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänster följer karriärutvecklingen och placeringen i arbetslivet hos utexaminerade doktorer.

Samarbete
Promootiohatut pöydällä

Företag behöver doktorer – från kärnkompetenser till helhetshantering

Doktorandstudier är en väg till självutveckling och praktisk problemlösande forskning. Med doktorer får företag multidisciplinära experter som inte är rädda för att ta på sig stora utmaningar.

Nyheter

Kontakta oss

Om du har frågor om att söka till doktorandprogram, kontakta doktorandutbildningstjänsterna. Läs anvisningarna för sökande innan du kontaktar oss.

TechPromootio2014_hattu

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer.

Tjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: