Aalto-universitetet

Kontaktuppgifter

Aalto-universitetet består av sex högskolor. Campuset ligger i Esbo, Finland.

Postadress

Stiftelsen för Aalto-högskolan sr
PB 11000
00076 AALTO

Telefonväxel

09 47001

Registratur

Aalto-universitetets registratur ansvarar för registreringen av officiell korrespondens och officiella beslut samt producerar information om materialet.

[email protected]

Postadress
PB 11000 
00076 AALTO

Besöksadress (öppet vardagar kl. 9.00–15.00)
Otsvängen 1 B 
02150 Esbo

Universitetets reception i huvudbyggnaden Dipoli

Besöksadress: Otsvängen 24, 02150 Esbo
Receptionen kan kontaktas per telefon mon–fri kl. 7.45–15.45.
Telefon: 050 511 2195.
E-post: [email protected]

Byggnadernas öppettider

Universitetets ledning

Postadress: PB 18000, 00076 Aalto
Besöksadress:  Dipoli, Otsvängen 24, 02150 Esbo

Personsökning

Sök personer inom Aalto-universitetet 

Ansökan och antagning

Information om ansökning till utbildning och ansökningsalternativ
Kontaktuppgifter för ansökningsservicen och öppethållningstider

E-post: [email protected]

Studerande

Kontaktuppgifter för lärandetjänsterna

Aalto-universitetets arkiv

Arkivet ansvarar för diarieföringen av handlingar som ska bevaras permanent samt för tillhörande informationstjänst.

Kontakt i första hand via e-post: [email protected]

Besöksadress: Otsvängen 1 B, 02150 Esbo
Telefon: 050 596 9639

Kontaktuppgifter för nätfakturering

Momsnummer: FI22283574 (Stiftelsen för Aalto-högskolan)
Nätfaktureringsadress: 003722283574
Nätfaktureringsoperatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatörens förmedlarkod: E204503

Vi ber markera beställarens referens i alla fakturor som skickas till Aalto-universitetet:
Referens: KOSTNADSSTÄLLE-KONTAKTPERSON
T.ex. U90441-Svensson

Förfrågningar, som gäller räkningar,  kan skickas till adress: [email protected]

Bankens kontaktuppgifter

Kontots ägare: Stiftelsen för Aalto-högskolan rf
FO-nummer: 2228357-4
Momsnummer: FI22283574
Postadress: PB 11000 (Otsvängen 24), 00076 AALTO
Bankens namn: Nordea Bank Abp
Bankens adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA
IBAN: FI55 1660 3000 0604 60
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

FO-nummer

FO-nummer: 2228357-4

Högskolor, institutioner och enheter

Aalto-universitetet bedriver forskning, konstnärlig verksamhet och undervisning i sex högskolor vid deras respektive institutioner och enheter.

Läs mer
tuas

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs

Välkommen till Aalto-universitetets campus i Otnäs! Campus bildar en mötesplats för universitetet, dess partner och områdets invånare.

Läs mer
Aalto-yliopisto / Unto Rautio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: