Ledning

Sammanfattning av tillgängligheten – Aalto Universitetet

Aalto-universitetets webbplats aalto.fi och dess mobila applikation lyder under EU:s tillgänglighetsdirektiv, som har som mål att säkerställa jämlikheten i det digitala samhället och att ställa enhetliga krav på tillgängligheten.

Aalto.fi-webbplatsen lanserades 1 oktober 2018. Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard är WCAG 2.1, nivå AA. Vid utvecklingen av webbplatsen har kraven i direktivet tagits i beaktan och arbetet fortsätter. Informationen i den här sammanfattningen baseras på självutvärdering.

Aalto-universitetet har förbundit sig att efterleva tillgänglighetsstandarden. Följande mått har införts för att uppnå detta mål:

  • tillgänglighet är en del av vår uppdragsbeskrivning.
  • tillgänglighet har tagits i beaktan i universitetspraxis.
  • en av universitetets anställda har utsetts till tillgänglighetsansvarig vid universitetet.

Aalto-universitetets mål är att upprätthålla en tekniskt tillgänglig webbplats med lättbegripligt innehåll och som är tydlig och lätt att använda för alla sorters användare.

Aalto-webbplatsen möter i stort sett kraven för tillgänglighet. Webbplatsen kräver dock vidare förbättringar inom följande områden:

  • undertexter till film
  • pausfunktioner för animationer
  • bildbeskrivningar (alt-texter)
  • användning av pdf-filer

Om du lägger märke till brister gällande tillgängligheten på webbplatsen, så kan du ge feedback
till: [email protected]

Vi kommer att svara på din feedback senast inom två veckor. Vi arbetar aktivt för att ta itu med de identifierade tillgänglighetsproblemen.

Denna sammanfattning har skapats 19 september 2019.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat