Aalto-handboken

Sammanfattning av tillgängligheten – Aalto Universitetet

Aalto-universitetets webbplats aalto.fi och dess mobila applikation lyder under EU:s tillgänglighetsdirektiv, som har som mål att säkerställa jämlikheten i det digitala samhället och att ställa enhetliga krav på tillgängligheten.

Aalto.fi-webbplatsen lanserades 1 oktober 2018. Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard är WCAG 2.1, nivå AA. Vid utvecklingen av webbplatsen har kraven i direktivet tagits i beaktan och arbetet fortsätter. Informationen i den här sammanfattningen baseras på självutvärdering.

Aalto-universitetet har förbundit sig att efterleva tillgänglighetsstandarden. Följande mått har införts för att uppnå detta mål:

  • tillgänglighet är en del av vår uppdragsbeskrivning.
  • tillgänglighet har tagits i beaktan i universitetspraxis.
  • en av universitetets anställda har utsetts till tillgänglighetsansvarig vid universitetet.

Aalto-universitetets mål är att upprätthålla en tekniskt tillgänglig webbplats med lättbegripligt innehåll och som är tydlig och lätt att använda för alla sorters användare.

Tredjepartstjänster

Aalto.fi:s IT- och resetjänster använder ett chattfönster som tillhandahålls av Ninchat på några av deras sidor. Ninchat har uppdaterat chattfönstret enligt tillgänglighetskraven och det har nu t.ex. stöd för tangentbordsnavigering och skärmläsare.

OSMF strävar till att deras webbtjänst skall vara tillgängliga för alla användare. Ifall du märker problem gällande tillgänglighet i tjänsten, vänligen rapportera om problemet genom att klicka på "Report a problem" -knappen på kartan (mer information på engelska på OSMFS:s webbtjänst).

Icke-tillgängligt innehåll:

Aalto-webbplatsen möter i stort sett kraven för tillgänglighet. Webbplatsen kräver dock vidare förbättringar inom följande områden:

  • undertexter till film
  • pausfunktioner för animationer
  • bildbeskrivningar (alt-texter)
  • användning av pdf-filer

Har du upptäckt ett problem med tillgängligheten på vår webbplats?

Om du lägger märke till brister gällande tillgängligheten på webbplatsen, så kan du ge feedback
till: [email protected]

Vi kommer att svara på din feedback senast inom två veckor. Vi arbetar aktivt för att ta itu med de identifierade tillgänglighetsproblemen.

Denna sammanfattning har skapats 19 september 2019. Denna sammanfattning har uppdaterats 22.12.2021.

Be om hjälp

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: