Utbildningsutbud

Creative Sustainability, Master of Arts (Art and Design)

Programmet Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) erbjuder en mångvetenskaplig plattform för lärande inom design, ekonomi samt material- och kemiteknik. Hållbarhet är ett allt mer relevant perspektiv inom design i och med att designer förväntas bidra till innovativa lösningar och kritiskt utvärdera olika ramar för hållbarhetsfrågor. Studierna inom detta magisterprogram förbereder de studerande för att aktivt bidra till hållbarhet genom kreativ design.
Creative sustainability students studying

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Programmet Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) erbjuder en mångvetenskaplig plattform för lärande inom design, ekonomi samt material- och kemiteknik. Hållbarhet är ett allt mer relevant perspektiv inom design i och med att designer förväntas bidra till innovativa lösningar och kritiskt utvärdera olika ramar för hållbarhetsfrågor. Studierna inom detta magisterprogram förbereder de studerande för att aktivt bidra till hållbarhet genom kreativ design.

Komplexa hållbarhetsfrågor, såsom klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald samt fattigdom och ojämlikhet kräver nya tänkesätt och färdigheter, såsom en systembaserad syn på vår planet och förmågan att samarbeta med experter från olika områden och kulturer. Hållbarhetsutmaningar kräver lösningar på flera nivåer som involverar en stor mängd aktörer med ofta konkurrerande intressen. Programmet förbereder de studerande för att möta dessa utmaningar genom dess internationella och mångvetenskapliga plattform för lärande inom ekonomi, design samt material- och kemiteknik.

Programmet sammanför studerande som är engagerade i att utveckla systemiska lösningar, arbeta i mångvetenskapliga team och utmana sig själva genom praktiska uppgifter. Kreativitet i programmet innebär ett fokus på nya, holistiska och framväxande innovationer och långtgående alternativa lösningar. Studierna omfattar den senaste kunskapen om de sammanlänkade miljömässiga, ekonomiska och sociokulturella aspekterna av hållbarhet i kombination med lärande i praktiska projekt som genomförs tillsammans med partnerorganisationer.

Magisterprogrammet Creative Sustainability organiseras gemensamt av Aalto-universitetets handelshögskola, Högskolan för konst, design och arkitektur och Högskolan för kemiteknik. Studerande som deltar i programmet vid Högskolan för konst, design och arkitektur avlägger en konstmagisterexamen. Magisterprogrammet Creative Sustainability vid institutionen för design ger möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling på ett brett plan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet Creative Sustainability är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Creative Sustainability organiseras gemensamt av Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan och Högskolan för kemiteknik vid Aalto-universitetet. Det två år långa programmet består av totalt 120 studiepoäng, uppdelade mellan obligatoriska gemensamma Creative Sustainability-studier, obligatoriska designstudier, fritt valbara studier och ett lärdomsprov på magisternivå. Den pedagogiska strategin bygger på integrering av undervisning och forskning, problembaserat lärande och en stark koppling till praktiska resultat. Studierna bygger på den individuella studieplanen, som också kan innehålla studier vid andra universitet eller andra studiehelheter vid Aalto-universitetet. Mer information om kursutbudet finns på programmets webbsida.

Undervisningsplanen 2022-2024.

Master's Programme in Creative Sustainability

Inriktningsalternativ

Creative Sustainability består av tre inriktningsalternativ som är organiserade genom de olika antagningsvägarna till Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan och Högskolan för kemiteknik.

Internationell verksamhet

Programmet Creative Sustainability har en genuint internationell prägel. Tack vare detta sker lärandet inom programmet i en mångfaldig gemenskap bestående av likasinnade, stödjande och högt motiverade studerande och anställda.

De studerande har möjlighet att åka på utbyte till andra universitet genom de utbytesavtal som Högskolan för konst, design och arkitektur har ingått.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Studierna inom Creative Sustainability förbereder de studerande för att arbeta som hållbarhetsexperter inom en rad olika organisationer, inklusive sådana som har ett strategiskt perspektiv på övergången till hållbarhet. De studerande kan rikta in sig på olika typer av yrkesfärdigheter, från forskningsfärdigheter till praktiska färdigheter i ledarskap, design och teknik inom olika miljöer.

Genom design kan vi tackla nya utmaningar relaterade till innovation för hållbar utveckling. Programmet Creative Sustainability ger de färdigheter som behövs för att ta sig an dessa utmaningar genom specialisering och tvärvetenskapligt arbete. De som utexamineras från programmet är attraktiva för progressiva lokala och internationella arbetsgivare och har dessutom färdigheter för en akademisk karriär och självständigt företagande.

Aalto University's Creative Sustainability studies prepare the students to work as sustainability experts in a wide range of organizations

Tyngdpunkter inom forskning

Studierna i Creative Sustainability grundar sig i forskning inom design och hållbarhet, hållbar konsumtion, hållbar innovation och ledning samt forskning om nya material och cirkulär ekonomi.

Samarbete med andra aktörer

Programmet är särskilt utformat för att stöda samarbete mellan olika vetenskapsområden. Därtill är Aalto-universitetet välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Undervisningen tar avstamp i verkliga utmaningar, och de studerande har många möjligheter att samverka med olika intressenter och organisationer som arbetar med hållbarhet.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) bedöms på följande grunder.

Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto
Image from remote site: ourblogs.aalto.fi

Insights from studying collaborative MA programmes (Part 1/2) | Aalto Blogs (extern länk)

Michael shares his experience in studying a Master's degree in Creative Sustainability and International Design Business Management.

Image from remote site: ourblogs.aalto.fi

Insights from studying collaborative MA programmes (Part 2/2) | Aalto Blogs (extern länk)

Michael shares his experience in studying a Master's degree in Creative Sustainability and International Design Business Management.

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: