Utbildningsutbud

Creative Sustainability, Master of Arts (Art and Design)

Programmet Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) erbjuder en mångvetenskaplig plattform för lärande inom design, ekonomi samt material- och kemiteknik. Hållbarhet är ett allt mer relevant perspektiv inom design i och med att designer förväntas bidra till innovativa lösningar och kritiskt utvärdera olika ramar för hållbarhetsfrågor. Studierna inom detta magisterprogram förbereder de studerande för att aktivt bidra till hållbarhet genom kreativ design.Komplexa hållbarhetsfrågor, såsom klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald samt fattigdom och ojämlikhet kräver nya tänkesätt och färdigheter, såsom en systembaserad syn på vår planet och förmågan att samarbeta med experter från olika områden och kulturer. Hållbarhetsutmaningar kräver lösningar på flera nivåer som involverar en stor mängd aktörer med ofta konkurrerande intressen. Programmet förbereder de studerande för att möta dessa utmaningar genom dess internationella och mångvetenskapliga plattform för lärande inom ekonomi, design samt material- och kemiteknik.Programmet sammanför studerande som är engagerade i att utveckla systemiska lösningar, arbeta i mångvetenskapliga team och utmana sig själva genom praktiska uppgifter. Kreativitet i programmet innebär ett fokus på nya, holistiska och framväxande innovationer och långtgående alternativa lösningar. Studierna omfattar den senaste kunskapen om de sammanlänkade miljömässiga, ekonomiska och sociokulturella aspekterna av hållbarhet i kombination med lärande i praktiska projekt som genomförs tillsammans med partnerorganisationer.Magisterprogrammet Creative Sustainability organiseras gemensamt av Aalto-universitetets handelshögskola, Högskolan för konst, design och arkitektur och Högskolan för kemiteknik. Studerande som deltar i programmet vid Högskolan för konst, design och arkitektur avlägger en konstmagisterexamen. Magisterprogrammet Creative Sustainability vid institutionen för design ger möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling på ett brett plan.
Creative sustainability students studying

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Programmet Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) erbjuder en mångvetenskaplig plattform för lärande inom design, ekonomi samt material- och kemiteknik. Hållbarhet är ett allt mer relevant perspektiv inom design i och med att designer förväntas bidra till innovativa lösningar och kritiskt utvärdera olika ramar för hållbarhetsfrågor. Studierna inom detta magisterprogram förbereder de studerande för att aktivt bidra till hållbarhet genom kreativ design.

Komplexa hållbarhetsfrågor, såsom klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald samt fattigdom och ojämlikhet kräver nya tänkesätt och färdigheter, såsom en systembaserad syn på vår planet och förmågan att samarbeta med experter från olika områden och kulturer. Hållbarhetsutmaningar kräver lösningar på flera nivåer som involverar en stor mängd aktörer med ofta konkurrerande intressen. Programmet förbereder de studerande för att möta dessa utmaningar genom dess internationella och mångvetenskapliga plattform för lärande inom ekonomi, design samt material- och kemiteknik.

Programmet sammanför studerande som är engagerade i att utveckla systemiska lösningar, arbeta i mångvetenskapliga team och utmana sig själva genom praktiska uppgifter. Kreativitet i programmet innebär ett fokus på nya, holistiska och framväxande innovationer och långtgående alternativa lösningar. Studierna omfattar den senaste kunskapen om de sammanlänkade miljömässiga, ekonomiska och sociokulturella aspekterna av hållbarhet i kombination med lärande i praktiska projekt som genomförs tillsammans med partnerorganisationer.

Magisterprogrammet Creative Sustainability organiseras gemensamt av Aalto-universitetets handelshögskola, Högskolan för konst, design och arkitektur och Högskolan för kemiteknik. Studerande som deltar i programmet vid Högskolan för konst, design och arkitektur avlägger en konstmagisterexamen. Magisterprogrammet Creative Sustainability vid institutionen för design ger möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling på ett brett plan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i Creative Sustainability är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Creative Sustainability organiseras gemensamt av Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan och Högskolan för kemiteknik vid Aalto-universitetet. Det två år långa programmet består av totalt 120 studiepoäng, uppdelade mellan obligatoriska gemensamma Creative Sustainability-studier, obligatoriska designstudier, fritt valbara studier och ett lärdomsprov på magisternivå. Den pedagogiska strategin bygger på integrering av undervisning och forskning, problembaserat lärande och en stark koppling till praktiska resultat. Studierna bygger på den individuella studieplanen, som också kan innehålla studier vid andra universitet eller andra studiehelheter vid Aalto-universitetet. Mer information om kursutbudet finns på programmets webbsida.

Undervisningsplanen 2022-2024.

Inriktningsalternativ

Creative Sustainability består av tre inriktningsalternativ som är organiserade genom de olika antagningsvägarna till Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan och Högskolan för kemiteknik.

Internationell verksamhet

Programmet Creative Sustainability har en genuint internationell prägel. Tack vare detta sker lärandet inom programmet i en mångfaldig gemenskap bestående av likasinnade, stödjande och högt motiverade studerande och anställda.

De studerande har möjlighet att åka på utbyte till andra universitet genom de utbytesavtal som Högskolan för konst, design och arkitektur har ingått.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Studierna inom Creative Sustainability förbereder de studerande för att arbeta som hållbarhetsexperter inom en rad olika organisationer, inklusive sådana som har ett strategiskt perspektiv på övergången till hållbarhet. De studerande kan rikta in sig på olika typer av yrkesfärdigheter, från forskningsfärdigheter till praktiska färdigheter i ledarskap, design och teknik inom olika miljöer.

Genom design kan vi tackla nya utmaningar relaterade till innovation för hållbar utveckling. Programmet Creative Sustainability ger de färdigheter som behövs för att ta sig an dessa utmaningar genom specialisering och tvärvetenskapligt arbete. De som utexamineras från programmet är attraktiva för progressiva lokala och internationella arbetsgivare och har dessutom färdigheter för en akademisk karriär och självständigt företagande.

Aalto University's Creative Sustainability studies prepare the students to work as sustainability experts in a wide range of organizations

Tyngdpunkter inom forskning

Studierna i Creative Sustainability grundar sig i forskning inom design och hållbarhet, hållbar konsumtion, hållbar innovation och ledning samt forskning om nya material och cirkulär ekonomi.

Samarbete med andra aktörer

Programmet är särskilt utformat för att stöda samarbete mellan olika vetenskapsområden. Därtill är Aalto-universitetet välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Undervisningen tar avstamp i verkliga utmaningar, och de studerande har många möjligheter att samverka med olika intressenter och organisationer som arbetar med hållbarhet.

Aalto students walking at campus during summer

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto
Ansökan till magisterutbildning

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) Master of Arts will be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Academic performance

What is evaluated

Grades of the previous degree(s)

What we look for in an applicant/Admission requirements

Good academic performance in previous studies

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Relevant design practice relates to promoting sustainability and social change.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Relevant previous studies can relate to a many fields. However, studies in sustainability, environmental studies, as well as studies relating to social change are regarded as an advantage.

 

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies and communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Suitable applicants have demonstrated some engagement in sustainability either in their previous study, work or through other commitments. Suitable applicants also have emerging ideas on how they might be professionally engaged in sustainability in the future.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

Sustainability requires skills of communication and analytical skills as well as creative problem-solving. Not all these competence areas are captured in design outputs but can also include e.g. publications.

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies and communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Suitable applicants have demonstrated some engagement in sustainability either in their previous study, work or through other commitments. Suitable applicants also have emerging ideas on how they might be professionally engaged in sustainability in the future.

Method of demonstrating competence

Interview

 

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Academic performance
 • Artistic and/or design practice
 • Suitability/Motivation letter
 • Other areas of competence

Only the applicants who are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability/ Interview

Part of the applicants are invited to the second phase. The invitation to the second phase is sent to the applicants at latest seven days in advance.

Interviews will be conducted online. The interview is used to further assess the merits and suitability of the applicant.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory.

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous scientific, professional and/or artistic activity. Artwork/project work can be provided as technical drawings, slides or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. Maximum size for the portfolio is 100 MB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf.The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

CV / Professional experience

The applicant’s professional experience will be looked at broadly, and especially with regard to work experience relevant to the Creative Sustainability programme. Professional experience will be evaluated based on the CV.

Motivation letter

The applicant must convey his/her motivation for studying in the Creative Sustainability programme by writing a letter of motivation. The letter should include responses to the following questions:

 • What is your most significant achievement or success in the area of sustainability and design?
 • Why do you want to become a student in the Creative Sustainability programme at Aalto University?
 • What types of projects would you like to do during your studies and as your masters’ thesis?
 • What do you want to do after the master programme?

(Max. 3000 characters.)

Language of application documents

The application documents must be submitted in English.

Seuraa meitä somessa!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat