Samarbete

Vi bibehåller nära band till våra alumner, anställda, företag och organisationer och söker aktivt efter samarbeten som innefattar kreativitet och risktagande.
Kipsari student lounge photo by Tuomas Uusheimo

För företag och samfund

Vill du utforska alternativa perspektiv? Ett samarbete med oss kan spela en nyckelroll för en branschs konkurrenskraft: vid omvandling av företag, innovationsskapande och vid förbättring av strategier.

Högskolan för konst, design och arkitektur söker efter samarbeten som innefattar kreativitet och risktagande. Vi samarbetar aktivt med myndigheter, företag, start-ups, städer, välgörenhetsorganisationer och stiftelser. Samarbete är en vital del av vår framgång, både inom undervisningen och forskningen.

Alumner

Tillhör du gruppen som axlat ansvaret för att bygga upp stora delar av finsk och internationell design, konst, arkitektur och visuell kultur?

I alumnnätverket får du ta del av aktuella ämnen på universitetet och får uppdateringar om framtida händelser, om möjligheter till forskarstudier samt om universitetets olika aktiviteter. Det är gratis att registrera sig och det medför inte några skyldigheter. Du kan själv välja hur mycket du deltar. Vi tar också gärna emot förslag och idéer för att utveckla alumnaktiviteterna.

Bli en del av Aalto Alumni Circle

För arbetsgivare

Aalto-universitetets enhet för alumn- och företagsrelationer erbjuder i samarbete med Karriärtjänster ett varierat utbud av service till arbetsgivare och stödjer studerande i processen att söka anställning inom arbeten kopplade till studierna.

Ett samarbete med oss ger arbetsgivare verktygen att rekrytera studerande (till praktikplatser, sommarjobb, examensarbeten, fasta anställningar) samt att bygga företagets varumärke bland studerande vid högskolan för konst, design och arkitektur.

För mer information, kontakta [email protected], +358 50 331 3185

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat