Utbildningsutbud

Film- och tv-manuskript - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Målet med huvudämnet film- och tv-manuskript är att ge den studerande konstnärliga, tekniska och produktionsmässiga färdigheter för arbete som manusförfattare i olika film- och tv-produktioner.
Två studenter planerar ett manuskript med post-it-lappar.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

I studierna i film- och tv-manuskript lär sig den studerande genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena att behärska den konstnärliga och dramaturgiska helheten på sitt yrkesområde samt att förstå manuskriptets betydelse som filmens eller tv-dramats kärna. Hen sätter sig in i manusförfattarens arbete genom småskaliga övningar samt högskolans film- och tv-produktioner som hen deltar i tillsammans med andra studerande i filmkonst. I samband med övningsproduktionerna får den studerande en inblick i arbetssätt och färdigheter som krävs för manusutveckling samtidigt som hen utvecklar sina färdigheter i grupparbete.

Utbildningen bygger på både teori och praktiska skrivövningar, arbete i smågrupper, individuell handledning och kollaborativt lärande. Undervisningen syftar till att stödja den studerandes personliga styrkor och hens möjlighet att utvecklas i enlighet med sin konstnärliga vision.

Undervisningsspråk

Undervisningspråket i huvudämnet i film- och tv-manuskript är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Studiernas uppbyggnad

Målet med huvudämnet film- och tv-manuskript är att göra den studerande bekant med konsten att skriva manus och ge skrivtekniska och produktionsmässiga färdigheter för arbete som manusförfattare i olika film- och tv-produktioner.

Under de tre år långa studierna fördjupar sig den studerande i de olika skedena av film- och tv-produktion och i konstnärligt och produktionsmässigt samarbete tillsammans med andra filmkonststuderande. Den studerande får kännedom om arbetssätt, konstnärliga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begrepp inom sitt område. Den studerande lär sig att omvandla idéer till färdiga manus.

Centralt för undervisningen är narrativt, innehållsligt och visuellt tänkande, dramaturgiska färdigheter, kommunikations- och samarbetsfärdigheter,

insikter i produktionsrelaterade krav i planeringen av innehåll, kännedom om film- och tv-historia och om traditioner och samtida inriktningar inom den egna branschen, insikter i forskning ur ett aktörsperspektiv samt förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden från Undervisningplan.

Kandidatprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Huvudämnet film- och tv-manuskript i magisterprogrammet i filmkonst utgör fortsättningen på kandidatstudierna i manuskript. Den som utexaminerats från kandidatprogrammet i filmkonst kan fortsätta direkt till magisterprogrammet utan separat ansökan.

Mer information om magisterprogrammet finns här.(på finska)

Internationell verksamhet

Internationella gästföreläsare, projekt, seminarier, verkstäder och deltagande i festivaler är en del av huvudämnesstudierna. Studentutbyte gör det möjligt att under en längre tid bekanta sig med en internationell utbildnings- och verksamhetsmiljö.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Karriärmöjligheter

Film- och tv-manuskriptförfattare arbetar oftast som frilans i olika film-, tv- och av-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i andra lämpliga branscher såsom radio, dokumentärfilm och innehållsproduktion för andra medier.

Titlar och uppgiftsbeteckningar: Filmmanusförfattare, manusförfattare-regissör, manusförfattare-producent, manusförfattare för tv (head of drama i ett produktionsbolag, showrunner, konceptutvecklare, huvudmanusförfattare, avsnittsförfattare, script editor, manusförfattare för reality-tv), olika dramaturgiska expertuppdrag, utvärderingsuppdrag för finansiering, företagare, lärare eller utbildare.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst. Forskningsorienteringen baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper här.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för filmkonst samarbetar med Konstuniversitetet, i synnerhet Teaterhögskolan. Institutionen har nära band till aktörer inom filmområdet.

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: