Institutionen för arkitektur

Institutionen för arkitektur

Institutionen för arkitektur är en vida känd undervisnings- och forskningsenhet som riktar in sig på utmaningar kring framtidens byggande och å andra sidan stöder sig på den anrika finländska arkitekturkulturen. I årtionden har vår enastående arkitekturundervisning upprätthållit täta kontakter till det praktiska designarbetet på arkitektkontor.

För oss är arkitektur en konstform som kräver konstnärlig utveckling, att man lär sig professionell praxis, samt förstår de ekonomiska dimensionerna kring ett bygge. Vi utbildar kritiska tänkare som bär ansvar för planeringen av och forskningen kring en socialt, kulturellt och ekologiskt hållbar byggd miljö.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Studieprogram som leder till en kandidatexamen

Inredningsarkitektur, konstkandidat och magister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur

Aalto University, photo Unto Rautio

Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.

perf landscapes_perspective 1

Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Studieprogram som leder till en magisterexamen

Magisterprogram i Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - Arkitektur

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Arkitektur

Master's Programme in Urban Studies and Planning, MSc in Architecture

"A diverse group of students with different backgrounds is inspiring. Every teacher has a different expertise and some different perspective to bring to the discussion, and the topics we learned broadened my knowledge of the city from very different perspectives”

Urban Studies and Planning

Magisterprogram i Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur - Landskapsarkitektur

Ingen antagning 2022!

Landskapsarkitekter är ett betydande yrkesgrupp för samhället och miljön. Gemensamt för landskapsarkitekter är viljan och förmågan att göra gemensamma landskap hållbara, fungerande och vackra. Aalto-universitetets internationellt ansedda magisterprogram i landskapsarkitektur är det enda magisterprogrammet för landskapsarkitektur på universitetsnivå i Finland.

Landskap arkitektur

Inredningsarkitektur, konstkandidat och magister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur

Aalto University, photo Unto Rautio

Department Management

Akademisk personal

E-postadresserna följer formen [email protected]

Forskning

Forskningen på institutionen för arkitektur producerar kunskap om arkitektur, landskapsarkitektur, stads- och samhällsplanering, planeringspraxis, arkitekturens roll i samhället, samt byggandets framtid. Vi forskar också i frågor kring arkitekturhistoria och skyddandet av byggnader. Till tyngdpunkterna i vår forskning hör också forskning kring byggande inom social- och hälsovården (SOTERA), byggande för en hållbar utveckling, datorassisterade planeringsmetoder och humanitär arkitektur. Vår forskningsprofil täcker grundforskning inom arkitektur, samt tillämpad forskning som betjänar industrin och den offentliga sektorn.

Forskningen hör till Aalto-universitetets mångvetenskapliga forskningsområden, speciellt mänskocentrerade livsmiljöer som står i fokus för Living+ platformen.

Sotera (extern länk)

Sotera is a research unit focusing on basic technology in the social and health sector: design and construction of buildings, related telecommunications technology, information technology and automation of operations as well as instrument technology.

Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus - Kuisma Rasilainen_Master Thesis

WiTLAB (extern länk)

Aalto WiT LAB is a network of researchers and projects focusing on resilient communities and grass roots action.

WiTLAB logo

Group X (extern länk)

A focus group at the department of architecture at Aalto University

group x logo

LAND Landscape Architecture (extern länk)

Our main specific research interests are connected to the environmental, cultural and sustainable dimension of the landscape.

AaltoLAND Landscape Architecture

Studentarbete - Aalto Stoa

En samling av institutionens studentarbete för Aalto Campus 2015–

Aalto Stoa (extern länk)

Det här är en samling av institutionens studentarbete för Aalto Campus 2015–.

Future Media Centre Yizhou Zhao Aalto University

Här hittar du oss

Väre / aula / kuva: Mikko Raskinen

Väre

Otnäsvägen 14
Högskolan för konst, design och arkitektur

Platser
Aalto-yliopisto / Kandidaattikeskus / katsomo / kuva: Tuomas Uusheimo

Kandidatcentret

Otsvängen 1.

Platser

Nyheter

Wheelchair. Photo: Pixabay
Pressmeddelanden Publicerat:

Forskningsprojektet undersöker lagstiftnings- och anvisningsbehov för tillgänglighet i den byggda miljön

Forskningsprojekt undersöker den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet ur ett perspektiv FN:s konvention ålägger.
Aalto ARTS 150 years visuals
Universitetet Publicerat:
Wood Wonders: Kokoon house scale model. Photo: Anne Kinnunen
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Att bygga i trä är en klimatgärning - Wood Wonders-utställningen presenterar fem intressanta synsätt på byggande

Trä kan binda kol i byggnader i århundraden. Trä är ett hållbart och mångsidigt material som förbättrar inomhusluften, minskar på behovet av uppvärmning och ventilation – och gör gott för sinnet.
Concrete
Vetenskap & konst Publicerat:

Betong är sten som gjuts och formas av människan

Aalto-universitetets utställning Betoni–Concrete visar betong och dess användning ur ingenjörers, arkitekters, designers och konstnärers perspektiv.

Händelser

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat