Institutionen för arkitektur

Institutionen för arkitektur

Institutionen för arkitektur är en vida känd undervisnings- och forskningsenhet som riktar in sig på utmaningar kring framtidens byggande och å andra sidan stöder sig på den anrika finländska arkitekturkulturen. I årtionden har vår enastående arkitekturundervisning upprätthållit täta kontakter till det praktiska designarbetet på arkitektkontor.

För oss är arkitektur en konstform som kräver konstnärlig utveckling, att man lär sig professionell praxis, samt förstår de ekonomiska dimensionerna kring ett bygge. Vi utbildar kritiska tänkare som bär ansvar för planeringen av och forskningen kring en socialt, kulturellt och ekologiskt hållbar byggd miljö.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Studieprogram som leder till en kandidatexamen

Inredningsarkitektur, konstkandidat och magister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur

Aalto University, photo Unto Rautio

Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.

perf landscapes_perspective 1

Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Studieprogram som leder till en magisterexamen

Magisterprogrammet i arkitektur

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Arkitektur

Master's Programme in Urban Studies and Planning, MSc in Architecture

The Master’s Programme in Urban Studies and Planning prepares students to excel as professionals capable of understanding and addressing complex urban development challenges. Students learn to address such challenges through a curriculum and pedagogical approach that includes interdisciplinary breadth as well as depth in core areas of knowledge, skill and practice. The program balances theoretical, historical and conceptual knowledge with the acquisition of methods, skills and experiences. Thus, students gain a broad understanding of urban phenomena as well as practical experiences in collaborative and concrete situations. This is the basis both of the structure of the programme and of elements in the curriculum.

Urban Studies and Planning

Magisterprogrammet i landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Till det centrala innehållet i magisterprogrammet i landskapsvård hör landskapsplanering, anläggning, vård, skötsel och skydd av landskap samt samhälls- och stadsplanering. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen. Målet är att producera bra och hållbara miljöer och samhällen.

Landskap arkitektur

Master's Programme in Urban Studies and Planning, MSc in Landscape Architecture

Urbanisation is a global phenomenon with direct impact on the future of our societies. Most of the key challenges of contemporary societies are encountered and addressed in cities. Cities provide enormous economic, technical and cultural opportunities, but they are also places of social conflicts and segregation as well as environmental and health problems. The magnitude of such challenges implies that no single field of research or profession can tackle them alone. Urban development requires an integrated approach. To this end, two prominent Finnish universities, Aalto University and the University of Helsinki, have joined forces in this unique and interdisciplinary master’s programme. Application through Aalto University’s admissions process is oriented towards applicants with bachelor’s degree in planning, architecture, landscape architecture and urban and real estate economy.

Opiskelijoita kampuksella 2019 Kuva: Unto Rautio

Inredningsarkitektur, konstkandidat och magister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur

Aalto University, photo Unto Rautio

Department Management

Akademisk personal

E-postadresserna följer formen [email protected]

Forskning

Forskningen på institutionen för arkitektur producerar kunskap om arkitektur, landskapsarkitektur, stads- och samhällsplanering, planeringspraxis, arkitekturens roll i samhället, samt byggandets framtid. Vi forskar också i frågor kring arkitekturhistoria och skyddandet av byggnader. Till tyngdpunkterna i vår forskning hör också forskning kring byggande inom social- och hälsovården (SOTERA), byggande för en hållbar utveckling, datorassisterade planeringsmetoder och humanitär arkitektur. Vår forskningsprofil täcker grundforskning inom arkitektur, samt tillämpad forskning som betjänar industrin och den offentliga sektorn.

Forskningen hör till Aalto-universitetets mångvetenskapliga forskningsområden, speciellt mänskocentrerade livsmiljöer som står i fokus för Living+ platformen.

Sotera

Sotera is a research unit focusing on basic technology in the social and health sector: design and construction of buildings, related telecommunications technology, information technology and automation of operations as well as instrument technology.

Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus - Kuisma Rasilainen_Master Thesis

WiTLAB

Aalto WiT LAB is a network of researchers and projects focusing on resilient communities and grass roots action.

WiTLAB logo

Group X

A focus group at the department of architecture at Aalto University

group x logo

LAND Landscape Architecture

Our main specific research interests are connected to the environmental, cultural and sustainable dimension of the landscape.

AaltoLAND Landscape Architecture

Här hittar du oss

Väre / aula / kuva: Mikko Raskinen

Väre

Otnäsvägen 14. Öppen mån-tor 8.00-21.00, fre 8.00-20.00, lör 9.00-17.00.

Platser
Aalto-yliopisto / Kandidaattikeskus / katsomo / kuva: Tuomas Uusheimo

Kandidatcentret

Otsvängen 1.

Platser

Nyheter

Wood Wonders: Kokoon house scale model. Photo: Anne Kinnunen
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Att bygga i trä är en klimatgärning - Wood Wonders-utställningen presenterar fem intressanta synsätt på byggande

Trä kan binda kol i byggnader i århundraden. Trä är ett hållbart och mångsidigt material som förbättrar inomhusluften, minskar på behovet av uppvärmning och ventilation – och gör gott för sinnet.
Living+ Hub Opening staircase
Campus Publicerat:

En mötesplats för samarbete kring mänskocentrerade livsmiljöer

Living+ Hub är en mötes- och samarbetsplats för aktörer intresserade av temat mänskocentrerade livsmiljöer - såväl forskare som representanter ur den privata och offentliga sektorn.
Nanocellulose bicycle Photo: Eeva Suorlahti
Samarbete, Pressmeddelanden, Vetenskap & konst Publicerat:

Morgondagens hållbara livsstilar visas i Otnäs

En av Helsinki Design Weeks huvudevenemang, Designs for a Cooler Planet, uppvisar Aalto-universitetets mångfacetterade lösningar, som nanocellulosacykeln, mikrobhörlurarna och Ioncell-kläder.
Karin Krokfors, kuva: Sanna Lehto
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

“Vi måste se till det förflutna för att kunna designa framtidens byggnader”

Enligt arkitekt Karin Krokfors borde byggnader planeras för att kunna anpassa sig efter tidens gång. I det förflutna hittar vi många exempel som vi kan lära oss av.

Händelser

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat