Base Styles/Icons/Some/Linkedin/Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/lock/open Created with Sketch.

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

See mer information på engelska / på finska  

Department of Chemical and Metallurgical Engineering / research
Uppdaterad 12.12.2018
Dela
URL kopierat