Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Expertområdena på institutionen för kemiteknik och metallurgi är kemiteknik, metallprocessindustri, energiteknik och produktion av nya material.

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Avdelningschef är Ville Alopaeus. Forskningsgrupp (på engelska)>>

Avdelningens biträdande chef är Jari Jokilaakso. Forskningsgrupp (på engelska)>>

Avdelningens hr-koordinator är Alice Björklund.

Researchers in the lab

Forskning

Avdelningen har en nyckelposition inom forskning inom kemiteknik, materialteknik, processhantering av metaller, effektiva energitekniker och digitalisering av dessa.

Våra kärnkompetenser omfattar enhetsoperationer och processer inom kemiteknik, hydro- och pyro-metallurgi, katalysator- och polymermaterial, nya katalytiska processer, processtyrning och processystemteknik.

Fabriksdesign

Forskningsgrupp ledd av professor Pekka Oinas

Ioncell-materiaalia sinisessä kudotunomaisessa materiaalissa tai kankaassa

Hydrometallurgi och korrosion (HYDROMET)

Forskningsgrupp ledd av professor Mari Lundström

Precious metals in crushed batteries being dissolved in a test tube. Photo: Glen Forde/Aalto Energy Platform

Industriell kemi

Forskningsgrupp ledd av professor Yongdan Li

Research topics Industrial Chemistry made by Yingnan Zhao

Katalysforskningsgruppen

Forskningsgrupp ledd av professor Riikka Puurunen

Catalysis Group picture

Kemiteknik

Forskningsgrupp ledd av professor Ville Alopaeus

Alopaeus_group_laboratory

Kemiteknik i vattenbaserade system

Forskningsgrupp ledd av professor Marjatta Louhi-Kultanen.

Sea water

Materialbearbetning och pulvermetallurgi

Forskningsgrupp ledd av professor Michael Gasik

Biomedical scaffold

Metallurgi

Forskningsgrupp ledd av professor Ari Jokilaakso

Pyrometallurgy_research Ronja Ruismäki, photo Valeria Azovskaya

Metallurgisk termodynamik och modellering

Forskningsgrupp ledd av professor Daniel Lindberg

Aalto University/Metallurgical Thermodynamics and Modelling

Mineralbearbetning och återvinning

Forskningsgrupp ledd av professor Rodrigo Serna

Serna_Mineral Processing and recycling

Polymerteknik

Forskningsgrupp ledd av professor Jukka Seppälä

CMET_Polymer group lab

Processkontroll och automatisering

Forskningsgrupp ledd av prof. Corona och Harjunkoski

CMET_PCA group

Kontaktinformation

Kontaktinformation för forskargrupper

Kontaktinformation för forskargrupper.

Metalls, CMET

Kontaktinformation för undervisande personal

Kontaktinformation för undervisande personal

Pyrometallurgy_research Ronja Ruismäki, photo Valeria Azovskaya

Samarbete:

Se alla våra samarbetsprojekt här.

BatCircle

Aalto-yliopiston johtaman BATCircle-konsortion päätavoite on synnyttää lisäarvoa akkumetalleja ja
-kemikaaleja tuottaville aloille sekä niiden kiertotalouteen.

akkumetalli kierrätys batchircle
studying chemical engineering

Är du intresserad av att studera på Högskolan för kemiteknik? Här är våra program för kemiteknik och metallurgi:

Se alla program i vår skola >>

Doktorandprogram: Aalto-universitetets doktorandprogram inom kemiteknik>>

Lär kanna os

Metals are absolute necessary for the whole society

Ari Jokilaakso answered to Mining Finland's questions regarding the importance of metals.

CHEM professor Ari Jokilaakso

Lär känna oss: professor Ari Jokilaakso

Cirkulär ekonomi är lösningen.

Ari Jokilaakso, photo by Anni Hanen

Lär känna oss: professor Mari Lundström

Återför gott humör efter dåliga resultat och ge inte upp!

Mari Lundström

Företag inom metallindustrin behöver fler anställda och fler magisterstudenter

”Det fantastiska med detta samarbete är att alla vinner”, säger Ari Jokilaakso.

Department of Chemistry and Materials Science

Lilla Finland är en stor aktör i metallens cirkulära ekonomi

Finland valdes till att leda den strategiska planeringen för batteriåtervinning i Europa.

Professor Mari Lundström Aalto University

Skapa en unik professionell profil genom att kombinera olika vetenskapsområden

Professor Daniel Lindberg, geolog och kemist, uppmuntrar sina studenter att studera kombinationer av olika ämnen och vetenskapsområden.

Professori Daniel Lindberg, kuva Mortti Saarnia

PhD Mari Lundström appointed as Assistant Professor in the field of Materials Science and Engineering

Dean Janne Laine has appointed Mari Lundström, PhD, as a four-year fixed-term Assistant Professor (2nd term) position from 1 December 2017.

Lundström Mari Professori akkujen kiertotalous

Metallurgister behövs för att åtgärda hållbarhetsgapet

Professor i metallurgi Ari Jokilaakso undersöker kemiska grundämnens beteende vid höga temperaturer.

Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Nanofiber byggnadsställningar visar nya funktioner i beteendet hos stamceller och cancerceller

En upptäckt inom området biomaterial kan öppna nya gränser inom manipulation av stamceller och cancerceller och tillhörande avancerad terapiutveckling.

Fluoresenssimikroskopiakuva ihmisen mesenkyymaalisista kantasoluista.

Professoratet stärker samarbetet mellan ABB och Aalto inom industriella internetlösningar

Dr. Iiro Harjunkoski har utsetts till adjungerad professor vid kemitekniska skolan.

Iiro Harjunkoski

Professor Metal

Mari Lundström vill återvinna och återanvända metaller.

Professor Mari Lundström Aalto University

Miljöteknik är ett sätt att tänka

Gröna idéer bör tränga igenom både utbildning och industri.

Chem Professor_Ville Alopaeus

Nyheter

Lista över nyheter på engelska eller finska.

Kaksi hymyilevää miestä kuvassa.
Samarbete Publicerat:

Neste och Aalto-universitetet arbetar tillsammans för att utveckla renare trafik

Forskningssamarbete skapar till exempel nya typer av transportbränslen med hjälp av biobaserade material.

Two lab-coated women in a laboratory looking at pipes.
Samarbete, Studier Publicerat:

Kemi- och företagsstudenter utvecklade växtbaserade produkter med Valio

Ett team med två magisterstudenter samarbetade med Valio i ett 6-månaders Aalto-uppsatsprojekt.
Pingchao Ke in the laboratory with safety gear standing in front of lab equipment smiling
Studier Publicerat:

Lär känna oss: doktorand Pingchao Ke

En internationell forskningserfarenhet är mycket viktig för alla forskare.
Taina in lab gear in the laboratoy smiling
Studier Publicerat:

Lär känna oss: doktorand Taina Kalliomäki

Högskolan för tillämpad vetenskap studier före Aalto.

Hitta oss

Kemistvägen 1

Kemistvägen 1.

Kemistintie 1 (pienempi). Kuva/Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat