Utbildningsutbud

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst lägger fokus på fiktiva format inom audiovisuell produktion. Studierna stärker den studerandes förmåga att utforma och utveckla filmidéer samt skapa och återge en berättelse. Därtill utvecklar den studerande sin personliga filmiska stil och identitet som regissör. Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visionära och dramaturgiska förmåga, ger färdigheter i produktion och i att regissera skådespelare samt stärker den studerandes förmåga att leda en konstnärlig process i samarbete med andra konstnärliga ledare. Målet med utbildningen är att ge de färdigheter som behövs för att regissera långfilmer och fiktiva tv-serier.
ohjaus2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst lägger fokus på fiktiva format inom audiovisuell produktion. Studierna stärker den studerandes förmåga att utforma och utveckla filmidéer samt skapa och återge en berättelse. Därtill utvecklar den studerande sin personliga filmiska stil och identitet som regissör.

Magisterstudierna i filmregi fördjupar den studerandes visionära och dramaturgiska förmåga, ger färdigheter i produktion och i att regissera skådespelare samt stärker den studerandes förmåga att leda en konstnärlig process i samarbete med andra konstnärliga ledare. Målet med utbildningen är att ge de färdigheter som behövs för att regissera långfilmer och fiktiva tv-serier.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket inom huvudämnet filmregi är huvudsakligen finska (i synnerhet på kurserna i regi av skådespelare). En del av kurserna kan ha engelska som undervisningsspråk. Examen kan avläggas på engelska, med vissa begränsningar.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

I magisterstudierna får den studerande utmana sitt konstnärliga tänkande, utforska filmens och tv-dramats olika inriktningar, formspråk och dramaturgiska strukturer och reflektera mer ingående över utgångspunkterna för sitt konstnärliga arbete. Studierna ger en fördjupad insikt i regissörens roll och ansvar under hela produktionsprocessen.

Den studerande blir införstådd med resursernas betydelse för planeringen och skapandet av en film och får en inblick i film- och tv-branschen i Finland (produktionsbolag, finansiering och distribution).

Studierna består av följande delar (30 studiepoäng per del):

1. Obligatoriska studier som är gemensamma för alla huvudämnen inom filmkonst och som utvecklar den studerandes forskningsfärdigheter och arbetslivsfärdigheter. Studierna innehåller kurser i entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter, analytisk förmåga och forskningsfärdigheter.

2. Fördjupade studier i huvudämnena inom filmkonst som kombinerar teori, självständig forskning och praktiska verkstäder. En del kurser lägger fokus på att arbeta med skådespelare för att bättre förstå olika metoder inom skådespel och regi. I en del kurser får de studerande koncentrera sig på att skriva eget material för att hitta sin egen röst som regissör. Därtill ingår laboratorier som behandlar ett centralt tema och som genomförs i samarbete med ett eller flera andra huvudämnen vid institutionen för filmkonst (ELO). I de fördjupade studierna inom huvudämnet ingår också kurser som ordnas i samarbete med Konstuniversitetets Teaterhögskola.

3. Fritt valbara studier, som kan bestå av studier vid institutionen för filmkonst, vid hela Aalto-universitetet eller vid något annat finländskt universitet.

4. Ett skriftligt lärdomsprov där den studerande fördjupar sig i den teoretiska grunden för konstnärlig verksamhet. En konstnärlig produktion kan ingå i lärdomsprovet, men det är inte obligatoriskt i examen. Institutionen för filmkonst beviljar inte finansiering för en filmproduktion för varje studerade.

Den studerande kan välja att koncentrera sig på antingen film eller tv. Därtill ska den studerande välja kurser som erbjuds inom andra huvudämnen (t.ex. manuskript och/eller produktion). Den studerande kan också på eget initiativ göra frivillig praktik inom branschen, antingen inom film eller tv eller något annat professionellt audiovisuellt format.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden (på finska).

Magisterprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

Filmregi är ett av huvudämnena i magisterprogrammet i filmkonst.

Alla studerande gör en individuell studieplan (ISP), som är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. I enlighet med den individuella studieplanen (ISP), som den studerande har gjort tillsammans med professorn, kan den studerande ytterligare fördjupa sin kompetens inom andra filmområden såsom manuskript, produktion, filmning, produktionsdesign eller ljud.

Internationell verksamhet

Den studerande kan delta i internationella studier som erbjuds vid institutionen, t.ex. korta utbytesperioder utomlands, eller på eget initiativ göra frivillig praktik utomlands. Den studerande kan också ansöka om att delta i institutionens internationella projekt och program, om det passar in i hens studieplan. Inom ramen för sina studier kan den studerande också delta i internationella filmfestivaler men en kortfilm som finansieras av institutionen för filmkonst, om hen väljs ut som tävlingsdeltagare.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier i arkitektur, konst, design, media, film och scenografi. Se mer information om våra forskningsgrupper via denna länk.

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från magisterstudierna i filmregi kan regissera fiktiva långfilmer och tv-serier med manus. Regissörerna arbetar i huvudsak som frilansare i finländska film- och tv-produktionsbolag och regisserar filmer, tv med manus eller hörspel för Rundradion. De arbetar huvudsakligen som frilanskonstnärer men kan regissera reklamfilmer, videoproduktioner och icke-fiktiva produktioner eller undervisa inom sitt fackområde vid yrkeshögskolor och läroanstalter inom mediebranschen.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för filmkonst skapar förståelse för olika uttrycksformer och för produktionsprocessen. Fokus ligger på praktikbaserad forskning, som grundar sig på en kombination av teori och praktik. Se mer information om forskningen och forskningsgrupperna vid institutionen: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen har ett aktivt samarbete med centrala aktörer inom film- och tv-branschen i Finland. I studierna ingår träffar med finländska aktörer inom branschen (programbeställare, producenter, tv-bolag). De studerande deltar i det finländska filmregissörsförbundet SELO:s verksamhet. Därtill samarbetar huvudämnet aktivt med andra universitet, såsom Konstuniversitetets Teaterhögskola.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder i magisteransökan 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i filmkonst – filmregi bedöms på följande grunder.

Läs mer om filmkonst

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

A woman dancing in front of a big building

A deep dive into radical creativity

Aalto University has produced a film to highlight its creative culture.

News

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: