Forskning och konst

Forskning av hög kvalitet. En unik kombination av vetenskap, konst, teknik och ekonomi.

Vi skapar förutsättningar för innovationer, ekonomisk tillväxt, arbete och välbefinnande vid Aalto-universitetet. Vår forskning kretsar kring sju nyckelområden som kombinerar fyra kärnkompetenser inom ICT och digitalisering, material, konst och design och affärsverksamhet, tillsammans med tre stora utmaningar gällande energi, byggd miljö och hälsa.

Sensual Mathematics Exhibition. Photo by Henri Vogt.

Nyckelområden för forskning

Two Aalto University students working at computers.

ICT och digitalisering

Vi står för 25–35 procent av de vetenskapliga publikationerna och universitetsutbildningen om ICT och digitalisering i Finland.

Forskning och konst
Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Material och hållbar användning av naturresurser

De innovationer som föds ur vår materialforskning erbjuder stora möjligheter för finländska och internationella företag.

Forskning och konst
Student holds up a piece of printed fabric in the Textile printing workshop in Väre

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Syftet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt.

Forskning och konst
Wind farm by the water at sunset.

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Vår forskning bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.

Forskning och konst
Aalto University Showcases

Avancerade energilösningar

Vi bedriver omfattande energirelaterad forskning. Huvudfokus inom forskningen ligger på energivetenskaper, tvärvetenskapliga energitekniker samt energi och miljö.

Forskning och konst
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Människocentrerad byggd miljö

Vi utvecklar tvärvetenskaplig forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre boendemiljöer.

Forskning och konst
Aalto-health-forest-hiking

Hälsa och välfärd

Vår forskning inom hälsa och välfärd är huvudsakligen inriktad på neurovetenskap och -teknologi, funktionell MRIn, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, liksom andra tekniker i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap.

Forskning och konst

Förnya samhället genom konst, kreativitet och design

Aalto-universitetet främjar konst och kreativitet på alla områden och i alla delar av samhället. Ett av våra mål är att förnya samhället genom konst, kreativitet och design. Vi är ledande på att kombinera konst och kreativitet med forskning och utbildning.

Läs mer
students-design-shop-installation
Se efter om forskning och forskare

Nyckeltal av forskning år 2018

Kilpailtu tutkimusrahoitus 2018

Finansiering för konkurrenskraftig forskning (miljoner €)
Inklusive finansiering av Finlands Akademi, Business Finland och företag samt konkurrenskraftig EU-finansiering.

Kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita oli 2166.

Internationellt referentgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

16,4 % tutkijoiden julkaisuista kuuluu siteeratuimman 10 %:n joukkoon alallaan.

Publikationernas kvalitet
Andel av Aalto-universitetets publikationer som hör till de bästa 10 procenten inom sitt område.

26 tutkijaa sai ERC-tutkimusrahoitusta

Mottagare av finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC)
Beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen.

Forskning av högsta klass

Forskningen som utförs vid Aalto-universitetet är av hög kvalitet, vilket klart kännetecknas av att våra forskare nått utomordentlig framgång bl.a. i att få extern finansiering för sin forskning. Läs mer om våra finaste erkännanden, finansiella utmärkelser och projekt!

Forskning av högsta klass
girls-computer-work-research

Plattformar och andra samarbetsenheter

Våra samarbetsorgan sammanför forskare från olika institutioner och erbjuder också möjligheter till samarbete och nätverkande med externa intressenter.

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Vad är Aalto Platform?

Aalto-universitetets plattformar underlättar mång- och tvärvetenskaplig forskning och undervisning inom olika temaområden. De arrangerar årligen flera temabaserade möten som ger externa intressenter möjlighet till samarbete och nätverkande. De för också samman Aaltos sakkunskap över institutionsgränserna.

Forskning och konst
Aalto University / CYBER / kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Aalto Digi Platform

Aalto Digi Platform inleder och ökar samarbeten inom teknik både inom Aalto-universitetet och med dess industriella och akademiska partners.
Digitaliseringen omvandlar dagens och morgondagens industrier, ekonomier och samhällen i stort, på alla områden. Den formar innovationslandskapet och möjliggör ekonomisk tillväxt.

Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

Aalto Living+ Platform

Aalto-universitetets Living+ Platform stödjer och främjar tvärvetenskaplig och multidisciplinär forskning om människocentrerade byggda miljöer, som är ett av Aalto-universitetets främsta forskningsområden.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Aalto Health Platform

Aalto Health Platform är ett samarbetsprogram som skapar ett ramverk där Aalto-universitetet kan fördjupa och bredda sitt arbete med sina samarbetsorganisationer inom området för hälsa och välfärd (health and wellbeing, H&W), vilket är ett av universitetets strategiska fokusområden för forskning.

Aalto University Experience Platform

Aalto Experience Platform

Aalto Experience Platform är en öppen gemenskap för upplevelseforskning som gynnar och främjar forskning som kombinerar vetenskapliga, konstnärliga, tekniska och affärsmässiga perspektiv på mänskliga upplevelser.

Metals_photo Eeva Suorlahti fir Materials Platform

Aalto Materials Platform

Materials Platform främjar tvärvetenskapliga samarbeten och kommunikation - både internt och externt - för att förbättra materialvetenskapsområdet och dess tillämpning. Inom Materials Platform utvecklar och främjar vi varierande åtgärder som är fokuserade på att popularisera, främja och stimulera forskningsaktiviteter inom fältet för materialforskning. 

Aalto Energy Efficiency / Image by Helén Marton

Aalto Energy Platform

Aalto Energy Platform inleder och samordnar tvärvetenskaplig forskning som främjar synergi inom hållbara energilösningar.

Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies

Industrial Internet Campus

Aalto-universitetets Industrial Internet Campus (AIIC) är en plattform där studerande, forskare och företag tillsammans kan utveckla och skapa smarta, uppkopplade produkter och tjänster. Industrial Internet Campus möjliggör tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation i samarbete med industripartner.

Aalto Sustainability Hub

Aalto Sustainability Hub

Som svar på komplexa hållbarhetsutmaningar arbetar Aalto Sustainability Hub för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att främja hållbarhet inom undervisning, campusutveckling och annan verksamhet vid Aalto-universitetet.

Hållbarhet
Human-sized lamp in the shape of the Aalto logo, capital A followed by an exclamation mark, stands in a dark space / photo by Aalto University, Lasse Lecklin

Forskningsinfrastrukturer

Våra infrastrukturer för forskning och undervisning är en förutsättning för framstående forskning i världsklass. De ger möjlighet till samarbete och får det lokala innovationsekosystemet att växa. Våra omfattande infrastrukturer är öppna för alla användare på Aalto och utanför.

Våra infrastrukturer för forskning och undervisning hittar du här

 

 

Stairs landing in Dipoli with people sitting in two armchairs and looking at a painting / photo by Aalto University, Tuomas Uusheimo

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och, i allt större utsträckning, olika typer av experter på de mest krävande posterna. Mer än 250 doktorer examineras varje år. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Det viktigaste elementet i doktorandutbildningen är relationen mellan handledaren och doktoranden.

Läs mer

 

 

Three students working on laptops in the Design Factory kitchen / photo by Aalto University, Unto Rautio

Tenure track

Karriärsystemet tenure track erbjuder en välgrundad karriärväg för akademiker på professorsnivå. Syftet med tenure track är att främja professorernas akademiska frihet och hålla sig i världsklass vad gäller forskning, konstnärligt och professionellt arbete, undervisning och verksamhet i det vetenskapliga samfundet samt akademiskt ledarskap.

Läs mer on tenure track

 

 

Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Aalto-yliopisto on sitoutunut hyvään tieteelliseen käytäntöön. Tutkimuseettisiin kysymyksiin löydät apua ja tietoa.

Läs mer
People working
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Utvärdering av forskningen

Aalto-universitetet utvärderar hela tiden kvaliteten på sin forskning och sin konstnärliga verksamhet, utöver sitt samhälleliga genomslag.

Läs mer om forskningsutvärderingar

 

Nyheter

Economicum-rakennus vaahterapuun katveessa
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Den sjunde rapporten från lägesrummet vid Helsinki GSE: största lönefallet i april i Kouvola, Vasa och Helsingfors

Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.6.2020 kl. 8.00.
Economicum-rakennuksen sisätiloja. Kuva: Veikko Somerpuro
Vetenskap & konst Publicerat:
Economicum-rakennus Arkadiankadulla. Kuva: Veikko Somerpuro
Vetenskap & konst Publicerat:

Den femte rapporten från lägesrummet vid Helsinki GSE: antalet permitterade har fortsatt öka kraftigt

Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 14.5.2020 kl. 8.00.
Kauppakorkeakoulun sisätiloja. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat