Forskning och konst

Sensual Mathematics Exhibition. Photo by Henri Vogt.

Forskning av hög kvalitet. En unik kombination av vetenskap, konst, teknik och ekonomi.

Vi skapar förutsättningar för innovationer, ekonomisk tillväxt, arbete och välbefinnande vid Aalto-universitetet. Vår forskning kretsar kring sju nyckelområden som kombinerar fyra kärnkompetenser inom ICT och digitalisering, material, konst och design och affärsverksamhet, tillsammans med tre stora utmaningar gällande energi, byggd miljö och hälsa.

Nyckelområden för forskning

Two Aalto University students working at computers.

ICT och digitalisering

Vi står för 25–35 procent av de vetenskapliga publikationerna och universitetsutbildningen om ICT och digitalisering i Finland.

Forskning och konst
Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Material och hållbar användning av naturresurser

De innovationer som föds ur vår materialforskning erbjuder stora möjligheter för finländska och internationella företag.

Forskning och konst
In Tension 4 Photo by_ Eeva Suorlahti

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Syftet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt.

Forskning och konst
Wind farm by the water at sunset.

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Vår forskning bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.

Forskning och konst
Aalto University Showcases

Avancerade energilösningar

Vi bedriver omfattande energirelaterad forskning. Huvudfokus inom forskningen ligger på energivetenskaper, tvärvetenskapliga energitekniker samt energi och miljö.

Forskning och konst
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Människocentrerad byggd miljö

Vi utvecklar tvärvetenskaplig forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre boendemiljöer.

Forskning och konst
Aalto-health-forest-hiking

Hälsa och välfärd

Vår forskning inom hälsa och välfärd är huvudsakligen inriktad på neurovetenskap och -teknologi, funktionell MRIn, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, liksom andra tekniker i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap.

Forskning och konst

Bli en del av Aalto

Är du intresserad av att påbörja en forskningskarriär hos oss? Läs mer om våra doktorandprogram och vårt karriärsystem Tenure Track!

Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Doctoral education
Aalto University students, photo Unto Rautio

Tenure track

Aalto-universitetetets karriärsystem Tenure Track bereder akademiker på professorsnivå en tydlig och välgrundad karriärstig mot en permanent professur.

Se efter om forskning och forskare
Doktorsavhandlingar

Vetenskap och konst hjälper oss att förstå vår komplexa värld och utmanar samtidigt vårt sätt att tänka.

Ilkka Niemelä, rektor

Läs de senaster nyheterna om forskningen

sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Doctoral student Aini Putkonen
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Aini Putkonen: Aini Putkonen: Doktorandens liv är mycket mångsidigt

Doktoranden Aini Putkonen säger att doktorsexamen ger studerandena goda färdigheter för såväl en akademisk karriär som för industrin.
Learning Centre, Main lobby
Vetenskap & konst Publicerat:

Renoveringen av servicedisken börjar vid Harald Herlin-lärcentret

Renoveringen av servicedisken börjar den 27 juni. Vi beklagar oljudet och olägenheter.
Juhlapukuihin sonnustauneet ihmiset laskeutuvat portaita alas kohti kameraa
Vetenskap & konst, Universitetet Publicerat:

Ett rekordantal nya teknologie doktorer deltog i den högtidliga promotionen 2022

Den mest prestigefyllda av alla akademiska fester, promotionen, ägde rum på Otnäs campus den 17 juni. Eftersom den årliga traditionen fått skjutas upp två gånger, blev årets festligheter i Dipoli större än någonsin tidigare.

Förnya samhället genom konst, kreativitet och design

Aalto-universitetet främjar konst och kreativitet på alla områden och i alla delar av samhället. Ett av våra mål är att förnya samhället genom konst, kreativitet och design. Vi är ledande på att kombinera konst och kreativitet med forskning och utbildning.

Läs mer
Unexepected encounters exhibition: Matilda Tuure's colourful glass work presenting Bacterial Cellulose Samples

Forskningens nyckeltal år 2018

Kilpailtu tutkimusrahoitus 2018

Finansiering för konkurrenskraftig forskning (miljoner €)
Inklusive finansiering från Finlands Akademi, Business Finland och företag samt konkurrenskraftig EU-finansiering.

Kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita oli 2166.

Internationellt referentgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

16,4 % tutkijoiden julkaisuista kuuluu siteeratuimman 10 %:n joukkoon alallaan.

Publikationernas kvalitet
Andel av Aalto-universitetets publikationer som hör till de 10 bästa procenten inom sitt område.

26 tutkijaa sai ERC-tutkimusrahoitusta

Mottagare av finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC)
Beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen.

Plattformar och andra samarbetsenheter

Våra samarbetsorgan sammanför forskare från olika institutioner och erbjuder också möjligheter till samarbete och nätverkande med externa intressenter.

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Vad är Aalto Platform?

Aalto-universitetets plattformar underlättar mång- och tvärvetenskaplig forskning och undervisning inom olika temaområden. De arrangerar årligen flera temabaserade möten som ger externa intressenter möjlighet till samarbete och nätverkande. De för också samman Aaltos sakkunskap över institutionsgränserna.

Forskning och konst
Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Infrastrukturer för forskning och lärande

Vid Aalto-universitet finns anläggningar av högsta klass för forskning, undervisning och innovation.

Samhällspåverkan som drivkraft

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Open science and research

The principle of openness is the key principle of science and research. At Aalto University, the most visible forms of open science are open access publications, open research data and metadata, and combining openness and commercialisation.

Two women analysing the content of a test tube

Utvärdering av forskningen

Aalto-universitetet utvärderar konstant kvaliteten på sin forskning, sin konstnärliga verksamhet och sin samhälleliga inverkan.

Forskning och konst
People working

Research Ethics and Research Integrity

Aalto University has committed itself to following the guidelines for ethical principles of research and integrity. You will find help and advice on questions on research ethics.

Research & Art
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat