Forskning och konst

Sensual Mathematics Exhibition. Photo by Henri Vogt.

Forskning av hög kvalitet. En unik kombination av vetenskap, konst, teknik och ekonomi.

Vi skapar förutsättningar för innovationer, ekonomisk tillväxt, arbete och välbefinnande vid Aalto-universitetet. Vår forskning kretsar kring sju nyckelområden som kombinerar fyra kärnkompetenser inom ICT och digitalisering, material, konst och design och affärsverksamhet, tillsammans med tre stora utmaningar gällande energi, byggd miljö och hälsa.

Nyckelområden för forskning

Two Aalto University students working at computers.

ICT och digitalisering

Vi står för 25–35 procent av de vetenskapliga publikationerna och universitetsutbildningen om ICT och digitalisering i Finland.

Forskning och konst
Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Material och hållbar användning av naturresurser

De innovationer som föds ur vår materialforskning erbjuder stora möjligheter för finländska och internationella företag.

Forskning och konst
In Tension 4 Photo by_ Eeva Suorlahti

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Syftet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt.

Forskning och konst
Wind farm by the water at sunset.

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Vår forskning bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.

Forskning och konst
Aalto University Showcases

Avancerade energilösningar

Vi bedriver omfattande energirelaterad forskning. Huvudfokus inom forskningen ligger på energivetenskaper, tvärvetenskapliga energitekniker samt energi och miljö.

Forskning och konst
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Människocentrerad byggd miljö

Vi utvecklar tvärvetenskaplig forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre boendemiljöer.

Forskning och konst
Aalto-health-forest-hiking

Hälsa och välfärd

Vår forskning inom hälsa och välfärd är huvudsakligen inriktad på neurovetenskap och -teknologi, funktionell MRIn, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, liksom andra tekniker i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap.

Forskning och konst

Bli en del av Aalto

Är du intresserad av att påbörja en forskningskarriär hos oss? Läs mer om våra doktorandprogram och vårt karriärsystem Tenure Track!

TechConferment2019_Hattu&kuoro

Doktorandprogram

Aalto-universitetet erbjuder doktorandutbildning inom sex olika doktorandprogram.

Doctoral education
Aalto University students, photo Unto Rautio

Tenure track

Aalto-universitetetets karriärsystem Tenure Track bereder akademiker på professorsnivå en tydlig och välgrundad karriärstig mot en permanent professur.

Se efter om forskning och forskare

Förnya samhället genom konst, kreativitet och design

Aalto-universitetet främjar konst och kreativitet på alla områden och i alla delar av samhället. Ett av våra mål är att förnya samhället genom konst, kreativitet och design. Vi är ledande på att kombinera konst och kreativitet med forskning och utbildning.

Läs mer
Unexepected encounters exhibition: Matilda Tuure's colourful glass work presenting Bacterial Cellulose Samples

Vetenskap och konst hjälper oss att förstå vår komplexa värld och utmanar samtidigt vårt sätt att tänka.

Ilkka Niemelä, rektor

Forskningens nyckeltal år 2018

  Kilpailtu tutkimusrahoitus 2018

  Finansiering för konkurrenskraftig forskning (miljoner €)
  Inklusive finansiering från Finlands Akademi, Business Finland och företag samt konkurrenskraftig EU-finansiering.

  Kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita oli 2166.

  Internationellt referentgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

  16,4 % tutkijoiden julkaisuista kuuluu siteeratuimman 10 %:n joukkoon alallaan.

  Publikationernas kvalitet
  Andel av Aalto-universitetets publikationer som hör till de 10 bästa procenten inom sitt område.

  26 tutkijaa sai ERC-tutkimusrahoitusta

  Mottagare av finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC)
  Beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen.

  Läs de senaster nyheterna om forskningen

  sanasto-somekuva-twitter.png
  Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

  Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

  Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
  Forskning och konst Publicerat:

  Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

  Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
  Aalto University peatland research
  Forskning och konst Publicerat:

  Ny metod för fjärranalys stöder resultatuppföljningen av restaureringsåtgärder i myrområden

  nder ledning av forskare från Aalto-universitetet har det utvecklats en ny metod för fjärranalys och med hjälp av den kan man följa hur restaureringen lyckas.
  A dog and two researchers. Photo: Aalto University/Mikko Raskinen
  Forskning och konst Publicerat:

  Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet beviljas finansiering av Finlands Akademi för banbrytande och mångvetenskaplig forskning om människors och djurs välmående i arbetet

  Astrid Huopalainen, biträdande professor vid Aalto-universitetet, Linda Tallberg, biträdande professor vid Hanken och Anna Hielm-Björkman, docent vid Helsingfors universitet, har beviljats 840 000 euro i akademiprojektfinansiering av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle.

  Plattformar och andra samarbetsenheter

  Våra samarbetsorgan sammanför forskare från olika institutioner och erbjuder också möjligheter till samarbete och nätverkande med externa intressenter.

  Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

  Vad är Aalto Platform?

  Aalto-universitetets plattformar underlättar mång- och tvärvetenskaplig forskning och undervisning inom olika temaområden. De arrangerar årligen flera temabaserade möten som ger externa intressenter möjlighet till samarbete och nätverkande. De för också samman Aaltos sakkunskap över institutionsgränserna.

  Forskning och konst
  Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

  Infrastrukturer för forskning och lärande

  Vid Aalto-universitet finns anläggningar av högsta klass för forskning, undervisning och innovation.

  Samhällspåverkan som drivkraft

  Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

  Open science and research

  The principle of openness is the key principle of science and research. At Aalto University, the most visible forms of open science are open access publications, open research data and metadata, and combining openness and commercialisation.

  Two women analysing the content of a test tube

  Utvärdering av forskningen

  Aalto-universitetet utvärderar konstant kvaliteten på sin forskning, sin konstnärliga verksamhet och sin samhälleliga inverkan.

  Forskning och konst
  People working

  Research Ethics and Research Integrity

  Aalto University is committed to following the guidelines for research ethics and integrity. You will find help and advice on questions on research ethics and intregrity.

  Research & Art
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat