Utbildningsutbud

Filmregi - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmregi syftar till att ge studeranden konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter att arbeta som regissör för kortfilmer och tv-produktioner.
Två studenter pratar bakom kameran.

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet filmregi syftar till att ge den studerande konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter att arbeta som regissör för kortfilmer och tv-produktioner. Genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena lär sig den studerande att behärska sitt eget yrkesområdes konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helhet.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i filmregi är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmregi är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen omfattar för filmkonststuderande gemensamma helhetsprocesser att skapa film samt studier som introducerar till specialkunnandet på yrkesområdet för regi.

Utbildningen omfattar för filmkonststuderande gemensamma helhetsprocesser att skapa film samt studier som introducerar till specialkunnandet på yrkesområdet för regi. Övningarna breddas under studiernas gång från enskilda situationer och scener till hela kortfilmer. Filmregissören bör känna till olika konstnärliga uttrycksmedel, produktionsrelaterad praxis, tekniska verktyg och teoretiska begrepp.

Utbildningen bygger på praktiskt lärande genom att göra själv, på arbete i olika stora grupper, personlig handledning och diskuterande växelverkan. I filmregistudierna ingår gemensamma studiehelheter med Teaterhögskolans utbildningsprogram för skådespelararbete samt arbete med professionella skådespelare på kurser och i verkstäder.

En filmregissör ska behärska processen att helhetsplanera en kortfilm från förhandsplanering och genomförande av produktionen till konstnärlig ledning av efterarbetet. Under utbildningen lär sig studeranden alla arbetsskeden i filmregiprocessen samt övar det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner. I övningsproduktionerna studerar man filmregisserandets helhetsprocess och tillvägagångssätt samt fördjupar färdigheterna i grupparbete i filmproduktionens olika skeden.

Mer information om utbildningens innehåll hittar du i studieguiden från Undervisningsplan.

Kandidatprogrammet i filmkonst

Inriktningsalternativ

För filmregistuderande rekommenderas biämneshelheten audiovisuellt berättande och dramaturgi. Genom val av biämne kan den studerande fördjupa sin kunskap inom något av filmregins delområden såsom manusförfattande, filmning, dokumentärfilm, klippning eller animering.

Internationell verksamhet

Deltagande i internationella evenemang såsom studentevenemanget på filmfestivalen i Göteborg, utbytesstuderande och gästande lärare berikar den studerandes förståelse för området och gör det lättare för studeranden att skapa nätverk.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Mer information om institutionens forskningsgrupper via denna länk.

Karriärmöjligheter

En film- och tv-regissör som avlagt konstkandidatexamen kan arbeta som regissör i professionella produktioner av kortfilmer, tv-filmer och tv-serier eller studera vidare för en högre högskoleexamen (konstmagister).

Filmregissörerna etablerar sig vanligen som frilansar i film- och tv-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i kommersiella film- och videoproduktioner och även i andra än fiktiva produktioner.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen som bedrivs vid institutionen ökar förståelsen för filmens uttryckssätt och produktionsprocess. Det praktikbaserade forskningsgreppet baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper via denna länk https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-elo.

Samarbete med andra aktörer

Institutionen bedriver ett aktivt samarbete med branschens olika aktörer. Sammanslutningen av finska filmregissörer SELO rf bedriver ett aktivt samarbete ämnet filmregi och dess studerande. Den studerande har möjlighet att delta i kurser också vid Aaltos övriga högskolor. Vi har också samarbete med andra universitet (t.ex. Konstuniversitetet).

Photo from short film No perkele

The first ever miniature film festival on Instagram (extern länk)

Our art-house short film festival presents seven tailor-made films on @aaltoarts Instagram.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

A new boom in Finnish cinema (extern länk)

Finland’s film industry is thriving and attracting new audiences at home and overseas. Where does the success come from?

men and women posing in black and white photo

New Wave, radical ideas and the rise of Finnish movies — 60 years of Finnish film education

In the autumn of 2019, we celebrate the Finnish film education reaching the mature age of 60 years. We can proudly take a look at our history and say that film education in Finland began among the first in Europe, several years before the other Nordic countries. Where did it all begin, where are we now and what will the future look like?

News
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Följ oss!

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: