Studera vid Aalto

Studera konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur är ledande i Norden inom design, mode, spel, medier, arkitektur, film, konstpedagogik och konst. Vi bedriver forskning i världsklass inom konstpedagogik, design och designtänkande, digitala medier och visuell kultur samt stadsplanering och arkitektur.
Aalto students at a workshop / photographer Unto Rautio

Finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram i konst, design och arkitektur

Ansökan till de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen i konst, design och arkitektur är öppen 16–30.3.2022. Se alla kandidatprogram vid Aalto-universitetet här.

Bildkonstpedagogik, konstkandidat och konstmagister

Studier i utbildningsprogrammet inom konst och media - bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet.

kuvataidekasvatus_kandi_kuva

Design - Design och Mode, konstkandidat och konstmagister

Innehållet i studierna i design grundar sig på uppfattningen att designerns uppgift är att utveckla nödvändiga och intressanta produkter och tjänster som planeras och tillverkas med hänsyn till olika grupper av användare och belastningen på miljön. Genom att sätta sig in i forskningsbaserad information och tillämpa aktuella designmetoder i sitt arbete kan designern i samarbete med experter inom andra områden påverka miljöns, samhällets och kulturens välbefinnande på ett brett plan både lokalt och globalt.

Obs! Information har uppdaterats 16.3.2021.

DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Mode - Design och Mode, konstkandidat och konstmagister

I kandidatprogrammet i design och mode vid Aalto-universitetet får den studerande utveckla sina kreativa designfärdigheter och skapa sin egen vision och designeridentitet. De studerande inom programmet förenas av en kreativ ambition och empati gentemot människor samt en vilja att skapa en framtid som sparar på naturresurserna.

The Fashion/Textile Futures research group

Visuell kommunikation och design, konstkandidat och konstmagister

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i visuell kommunikation och design blir du en aktör och expert inom dessa områden.

visual

Dokumentärfilm - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer.

dok2

Kostymdesign - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Är du intresserad av hur rollfigurer i film eller teater föds? Huvudämnet Kostymdesign erbjuder dig en unik och omfattande utbildning i kostymdesign inom film, tv och scenkonst. Förutom att du som kostymdesigner utvecklar din konstnärliga uttrycksförmåga, dina tekniska färdigheter och ditt teoretiska tänkande på ett mångsidigt sätt, får du även utveckla din professionella kompetens i riktiga produktioner inom film och scenkonst tillsammans med blivande film- och teaterproffs, till exempel regissörer, scenografer, filmfotografer och skådespelare. Skulle du vilja bli en del av denna yrkeskår av blivande konstnärer?

Costume design

Film- och tv-scenografi, konstkandidat och konstmagister

Syftet med kandidatprogrammet i film- och tv-scenografi är att ge studeranden grundläggande färdigheter att arbeta som scenograf inom film- och tv-branschen. Studerande lär sig omfatta sin roll i hela film- och tv-produktionen och ansvara för planering och genomförande av olika produktioner, det vill säga att planera den visuella utformningen, funktionella helheten av produktionen tillsammans med regissören samt den övriga konstnärliga och tekniska arbetsgruppen. Utöver den professionella kompetensen uppmuntras studeranden att intressera sig för experimentell och utforskande scenografi även när det gäller andra typer av medier samt att utveckla nya arbetssätt. Utbildningen utgår från konstnärlig, experimentell och forskningsinriktad verksamhet samt professionell praxis inom branschen.

Opiskelijoita kampuksella 2019 Kuva: Unto Rautio

Film- och tv-produktion, konstkandidat och konstmagister

Undervisningen i film- och tv-produktion syftar till att ge studerandena goda färdigheter för att arbeta som film- och tv-producenter. Målet med utbildningen är en kreativ producent som lanserar och utvecklar idéer, kan skapa en atmosfär av kreativt samarbete och erbjuda goda arbetsförhållanden till de medverkande inom filmens olika delområden. Utbildningen strävar efter att ge studeranden insikt i sitt eget professionella kunnande och ge färdigheter för att finna föremålet för det egna konstnärliga intresset.

tuotanto1

Film- och tv-manuskript - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Målet med huvudämnet Film- och tv-manuskript är att ge studerandena basfärdigheter i skrivteknik och produktion för arbete som manuskriptförfattare i olika film- och tv-produktioner.

manuskript2

Filmning - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

I studierna på kandidatnivå får studeranden som har filmning som huvudämne kännedom om tillvägagångssätt, konstnäriga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater på sitt område. Utbildningens centrala mål är att utveckla studerandens begåvning och personliga uttrycksförmåga, ge de grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheterna och kunskaperna om området och dess historia, utveckla färdigheterna i grupparbete och ledarskap samt kunskaperna i forskningsarbetets grunder.

filmning

Filmljudinspelning och -ljudplanering, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet filmljudinspelning och ljudplanering inom kandidatprogrammet för konst och design introducerar dig i ljud, ett delområde inom film vars narrativa styrka ibland kan överglänsa bilden. Ett centralt mål är att stöda den studerandes begåvning och stärka hens personliga uttrycksförmåga.

ääni1

Filmregi - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmregi syftar till att ge studeranden konstnärliga och produktionsrelaterade färdigheter att arbeta som regissör för kortfilmer och tv-produktioner. Genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena lär sig studeranden att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten på sitt yrkesområde.

ohjaus1

Filmklippning - Filmkonst, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmklippning utbildas specialister och tänkare som kan planera och genomföra postproduktion. Klippstuderandena specialiserar sig i att behärska filmiskt berättande och bildhelheter. De studerar såväl den estetiska traditionen på sitt eget område som de möjligheter som den nyaste tekniken ger.

leikkaus3

Inredningsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, konstkandidat och konstmagister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur

Aalto University, photo Unto Rautio

Landskapsarkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.

perf landscapes_perspective 1

Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Engelskspråkigt kandidatprogram i konst, design och arkitektur

Ansökan till det engelskspråkiga kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur är öppen 5–19.1.2022. Se alla engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet här.

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Bachelor's Programme in Design

The Aalto School of Arts, Design and Architecture is one of the most prestigious design schools in the world and the leading design school in Northern Europe. The Bachelor’s Programme in Design prepares students for designing future products, services and systems in a creative and critical manner. Design as a concept is no longer linked to purely physical objects but digital experiences and abstract concepts as well, enhancing its power to shape the world. Thus, students are given the freedom to define themselves as designers, each finding their own ways of working and direction when exploring problems, developing solutions and forming opportunities.

Utbildningsutbud
Ansökan till kandidatutbildningar

Master's programmes in arts, design and architecture

At the master's level, we offer studies for example in the field of art and media, design, film and television, game design, fashion and architecture. See our large selection of master's studies in arts below or check all the master's programmes at Aalto University here.

Magisterprogram i konst, design och arkitektur

Ansökan till magisterprogrammen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är öppen 1.12.2021–3.1.2022. Bekanta dig med utbildningsutbudet nedan eller se alla magisterprogram vid Aalto-universitetet här.

Master's Programme in Design - Collaborative and Industrial Design

The studies in Collaborative and Industrial Design (CoID) focus on design's role in society. Students develop skills enabling them to work as design experts and leaders, entrepreneurs, and innovators in a range of roles within industry, business, communities, education, and public sector.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Contemporary Design - Design, Master of Arts

What alternative materials can best replace plastic? How can traditional crafts be merged with contemporary design? What kind of products do we need in our changing society?

Iittala Experimental Design Process

Creative Sustainability, Master of Arts

The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) provides a multidisciplinary learning platform in the fields of design, business, and materials and chemical engineering.

Creative sustainability students studying

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts

Grounded in research-based knowledge of societal, cultural, and global change, the studies in Fashion, Clothing and Textile Design nurture creative exploration and conceptual thinking on a high artistic and professional level.

naytos_hq_26_edit_fi_fi.jpg

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts

The Master’s Programme Art and Media Visual Communication Design (VCD) is an international learning community committed to investigating new modes of action within visual communication. As a critical response to the contemporary conditions, the studies enable you to reconsider the established notions of graphic design. The major supports you in rethinking and redefining your own design practice, in order to situate it in wider societal and environmental frameworks.

Visual Communication Design

Game Design and Development - Art and Media, Master of Arts

Game Design and Development is a multidisciplinary major that offers a unique mix of technical and artistic aspects of game development. The major produces visionary, out-of-the-box thinkers who have the ambition to push the boundaries in the world of game design.

climbers

New Media - Art and Media, Master of Arts

In a technology-saturated world, it is indispensable to understand and study the impacts that technology has on individuals, organisations and society. The New Media major brings together a multicultural group of students with very versatile skills and backgrounds.

Department of Media prototyping

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Arkitekt

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Arkitektur

Urban Studies and Planning, M.Sc in Architecture

"A diverse group of students with different backgrounds is inspiring. Every teacher has a different expertise and some different perspective to bring to the discussion, and the topics we learned broadened my knowledge of the city from very different perspectives”

Urban Studies and Planning

Interior Architecture - Architecture, Landscape architecture and Interior Architecture, Master of Arts

Interior architecture addresses the close human scale of space and furniture to create meaning and value to people and organisations, and to transform and renew the everyday living environment. Dealing with the design of immediate interior and exterior environments, interior architecture requires understanding on human culture, needs and aspirations, the bodily experience and senses, and the spatial, material and technological means to meet these. A skilled interior architect is capable of integrating diverse elements into functional and experiential design solutions that exceed the users’ and clients’ expectations and are socially, environmentally and economically sustainable.

The programme educates interior architects with a distinct design personality. It comprises studies on spatial design and furniture design. Concrete design assignments form a major part of education. The studies emphasise advanced practical design skills combined with conceptual and strategic design thinking and research-driven design. Students are encouraged to expand the frontiers of the discipline by addressing systems level problems and societal challenges across the scale of built environment.
Students graduated from the programme are eligible to work as professional interior architects.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

International Design Business Management, Master of Arts

IDBM is a pioneering and renowned study programme that truly embodies the vision of Aalto by integrating design and technology with global business development.

IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art - Art and Media, Master of Arts

ViCCA explores emerging knowledges and practices at the intersections of visual cultures, curating and contemporary art. We facilitate students to develop and contextualize their own practices within and in between these contexts. The major is open to artists, curators, scholars and practitioners with different backgrounds and experience, who are looking for opportunities to understand, challenge and shift the paradigms of contemporary art and the world around us.

Please note! Applying for ViCCA is possible every second year. The next intake, after studies starting in 2022, will be in 2024 with the application period starting in December 2023.

The ViCCA prograne

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet. Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Film Producing

Filmning - Filmkonst, konstmagister

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.

filmning

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmsregissörer som kan verka både på den nationella och internationella arenan. De studerande får en djup förståelse för dokumentärfilmens historia och praxis. Dessutom uppmuntrar magisterprogrammet de studerande att forma dokumentärfilmens framtid som en form av historieberättande, konst och forskning.

De studerande utvecklas som konstnärer och forskare genom kreativ forskning, praktiskt arbete och samarbete. De lär sig att kombinera praktiskt kunnande och begreppsligt tänkande vilket ökar deras yrkeskompetens och gör dem till föregångare inom dokumentärfilm.

dok

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande.

tuotanto2

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Studier i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare samt hens skaparidentitet.

ohjaus2

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.

filmklippning 2

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion.

ääni2

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.

manuskript

Master's Programme in Animation

No intake 2022. Applying for the studies starting in 2023 will be possible during the application period 2022-2023.

Would you like to be part of the magical world of animation, create visually engaging stories and breathe life into characters? Animation major explores both the theory and practice of this most imaginative and joyous form of art. The programme is the first of its kind in Finland, and students will become part of a wide network in the Finnish and international animation community. You will be thoroughly supported by our dedicated professors in finding your own voice and maximising your artistic potential to launch a successful career in animation.

animaatio1

Master's Programme in Art and Media - Fotografikonst

Ingen antagning 2022. Att söka till studierna med start 2023 kommer att vara möjligt under ansökningsperioden 2022-2023.

Fotografiet har en genomträngande kraft i samhället och kulturen som påverkar individer, gemenskaper och nationer. Även om världen är full av bilder har betydelsen av ett starkt fotografi inte minskat. Tvärtom! Nu om någonsin behöver vi konstnärer och fotografer som har ett budskap. Som studerande vid Aalto-universitetet är du en del av en ambitiös och professionell gemenskap och lärmiljö, där du får möjligheten att utveckla din konstnärliga verksamhet och stärka ditt begreppsliga och kritiska tänkande.

Photo by Petri Juntunen, called Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019. A horse standing in front of clouds in the red-shaded picture.

Kostymdesign - Filmkonst, konstmagister

Är du intresserad av att studera kostymdesign i framkanten av området? Vill du undersöka begreppet kostym från en praktisk infallsvinkel som stimulerar nya koncept och idéer? Vill du delta i internationella kostymrelaterade evenemang? Huvudämnet kostymdesign i magisterprogrammet i scenografi har som mål att skapa framtida proffs inom kostymdesign och att stöda utvecklandet av en dynamisk konstnärlig vision och ett forskningsbaserat sätt att närma sig scenkonst samt film- och medieindustrin.

puku

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA)

Please note! This programme is not available during the application period 2021-2022. Applying for the studies starting in 2023 will be possible during the application period 2022-2023.

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) is a double degree program between Aalto University (Finland) and Aalborg University (Denmark) in which students achieve a comprehensive understanding of Nordic practices and traditions in art education, visual culture, and cultural work. Through NM NoVA education, you will acquire relevant practical and theoretical competencies in art, education, and culture for working in cross-cultural and international environments. NM NoVA graduates will be able to respond to the demands of the changing world, where cultural, artists and pedagogical practices and professions are finding new ways and methods for meaning-making, interaction and creative solutions.

NoVA study options

Magisterprogram i konst, design och arkitektur

Ansökan till magisterprogrammen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är öppen 1.12.2021–3.1.2022. Bekanta dig med utbildningsutbudet nedan eller se alla magisterprogram vid Aalto-universitetet här.

Master's Programme in Design - Collaborative and Industrial Design

The studies in Collaborative and Industrial Design (CoID) focus on design's role in society. Students develop skills enabling them to work as design experts and leaders, entrepreneurs, and innovators in a range of roles within industry, business, communities, education, and public sector.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Contemporary Design - Design, Master of Arts

What alternative materials can best replace plastic? How can traditional crafts be merged with contemporary design? What kind of products do we need in our changing society?

Iittala Experimental Design Process

Creative Sustainability, Master of Arts

The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) provides a multidisciplinary learning platform in the fields of design, business, and materials and chemical engineering.

Creative sustainability students studying

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts

Grounded in research-based knowledge of societal, cultural, and global change, the studies in Fashion, Clothing and Textile Design nurture creative exploration and conceptual thinking on a high artistic and professional level.

naytos_hq_26_edit_fi_fi.jpg

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts

The Master’s Programme Art and Media Visual Communication Design (VCD) is an international learning community committed to investigating new modes of action within visual communication. As a critical response to the contemporary conditions, the studies enable you to reconsider the established notions of graphic design. The major supports you in rethinking and redefining your own design practice, in order to situate it in wider societal and environmental frameworks.

Visual Communication Design

Game Design and Development - Art and Media, Master of Arts

Game Design and Development is a multidisciplinary major that offers a unique mix of technical and artistic aspects of game development. The major produces visionary, out-of-the-box thinkers who have the ambition to push the boundaries in the world of game design.

climbers

New Media - Art and Media, Master of Arts

In a technology-saturated world, it is indispensable to understand and study the impacts that technology has on individuals, organisations and society. The New Media major brings together a multicultural group of students with very versatile skills and backgrounds.

Department of Media prototyping

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Arkitekt

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Arkitektur

Urban Studies and Planning, M.Sc in Architecture

"A diverse group of students with different backgrounds is inspiring. Every teacher has a different expertise and some different perspective to bring to the discussion, and the topics we learned broadened my knowledge of the city from very different perspectives”

Urban Studies and Planning

Interior Architecture - Architecture, Landscape architecture and Interior Architecture, Master of Arts

Interior architecture addresses the close human scale of space and furniture to create meaning and value to people and organisations, and to transform and renew the everyday living environment. Dealing with the design of immediate interior and exterior environments, interior architecture requires understanding on human culture, needs and aspirations, the bodily experience and senses, and the spatial, material and technological means to meet these. A skilled interior architect is capable of integrating diverse elements into functional and experiential design solutions that exceed the users’ and clients’ expectations and are socially, environmentally and economically sustainable.

The programme educates interior architects with a distinct design personality. It comprises studies on spatial design and furniture design. Concrete design assignments form a major part of education. The studies emphasise advanced practical design skills combined with conceptual and strategic design thinking and research-driven design. Students are encouraged to expand the frontiers of the discipline by addressing systems level problems and societal challenges across the scale of built environment.
Students graduated from the programme are eligible to work as professional interior architects.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

International Design Business Management, Master of Arts

IDBM is a pioneering and renowned study programme that truly embodies the vision of Aalto by integrating design and technology with global business development.

IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art - Art and Media, Master of Arts

ViCCA explores emerging knowledges and practices at the intersections of visual cultures, curating and contemporary art. We facilitate students to develop and contextualize their own practices within and in between these contexts. The major is open to artists, curators, scholars and practitioners with different backgrounds and experience, who are looking for opportunities to understand, challenge and shift the paradigms of contemporary art and the world around us.

Please note! Applying for ViCCA is possible every second year. The next intake, after studies starting in 2022, will be in 2024 with the application period starting in December 2023.

The ViCCA prograne

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet. Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Film Producing

Filmning - Filmkonst, konstmagister

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.

filmning

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmsregissörer som kan verka både på den nationella och internationella arenan. De studerande får en djup förståelse för dokumentärfilmens historia och praxis. Dessutom uppmuntrar magisterprogrammet de studerande att forma dokumentärfilmens framtid som en form av historieberättande, konst och forskning.

De studerande utvecklas som konstnärer och forskare genom kreativ forskning, praktiskt arbete och samarbete. De lär sig att kombinera praktiskt kunnande och begreppsligt tänkande vilket ökar deras yrkeskompetens och gör dem till föregångare inom dokumentärfilm.

dok

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande.

tuotanto2

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Studier i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare samt hens skaparidentitet.

ohjaus2

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.

filmklippning 2

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion.

ääni2

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.

manuskript

Master's Programme in Animation

No intake 2022. Applying for the studies starting in 2023 will be possible during the application period 2022-2023.

Would you like to be part of the magical world of animation, create visually engaging stories and breathe life into characters? Animation major explores both the theory and practice of this most imaginative and joyous form of art. The programme is the first of its kind in Finland, and students will become part of a wide network in the Finnish and international animation community. You will be thoroughly supported by our dedicated professors in finding your own voice and maximising your artistic potential to launch a successful career in animation.

animaatio1

Master's Programme in Art and Media - Fotografikonst

Ingen antagning 2022. Att söka till studierna med start 2023 kommer att vara möjligt under ansökningsperioden 2022-2023.

Fotografiet har en genomträngande kraft i samhället och kulturen som påverkar individer, gemenskaper och nationer. Även om världen är full av bilder har betydelsen av ett starkt fotografi inte minskat. Tvärtom! Nu om någonsin behöver vi konstnärer och fotografer som har ett budskap. Som studerande vid Aalto-universitetet är du en del av en ambitiös och professionell gemenskap och lärmiljö, där du får möjligheten att utveckla din konstnärliga verksamhet och stärka ditt begreppsliga och kritiska tänkande.

Photo by Petri Juntunen, called Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019. A horse standing in front of clouds in the red-shaded picture.

Kostymdesign - Filmkonst, konstmagister

Är du intresserad av att studera kostymdesign i framkanten av området? Vill du undersöka begreppet kostym från en praktisk infallsvinkel som stimulerar nya koncept och idéer? Vill du delta i internationella kostymrelaterade evenemang? Huvudämnet kostymdesign i magisterprogrammet i scenografi har som mål att skapa framtida proffs inom kostymdesign och att stöda utvecklandet av en dynamisk konstnärlig vision och ett forskningsbaserat sätt att närma sig scenkonst samt film- och medieindustrin.

puku

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA)

Please note! This programme is not available during the application period 2021-2022. Applying for the studies starting in 2023 will be possible during the application period 2022-2023.

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) is a double degree program between Aalto University (Finland) and Aalborg University (Denmark) in which students achieve a comprehensive understanding of Nordic practices and traditions in art education, visual culture, and cultural work. Through NM NoVA education, you will acquire relevant practical and theoretical competencies in art, education, and culture for working in cross-cultural and international environments. NM NoVA graduates will be able to respond to the demands of the changing world, where cultural, artists and pedagogical practices and professions are finding new ways and methods for meaning-making, interaction and creative solutions.

NoVA study options

Magisterprogram i konst, design och arkitektur

Ansökan till magisterprogrammen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är öppen 1.12.2021–3.1.2022. Bekanta dig med utbildningsutbudet nedan eller se alla magisterprogram vid Aalto-universitetet här.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Master's Programme in Design - Collaborative and Industrial Design

The studies in Collaborative and Industrial Design (CoID) focus on design's role in society. Students develop skills enabling them to work as design experts and leaders, entrepreneurs, and innovators in a range of roles within industry, business, communities, education, and public sector.

Utbildningsutbud
Iittala Experimental Design Process

Contemporary Design - Design, Master of Arts

What alternative materials can best replace plastic? How can traditional crafts be merged with contemporary design? What kind of products do we need in our changing society?

Utbildningsutbud
Creative sustainability students studying

Creative Sustainability, Master of Arts

The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) provides a multidisciplinary learning platform in the fields of design, business, and materials and chemical engineering.

Utbildningsutbud
naytos_hq_26_edit_fi_fi.jpg

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts

Grounded in research-based knowledge of societal, cultural, and global change, the studies in Fashion, Clothing and Textile Design nurture creative exploration and conceptual thinking on a high artistic and professional level.

Utbildningsutbud
Visual Communication Design

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts

The Master’s Programme Art and Media Visual Communication Design (VCD) is an international learning community committed to investigating new modes of action within visual communication. As a critical response to the contemporary conditions, the studies enable you to reconsider the established notions of graphic design. The major supports you in rethinking and redefining your own design practice, in order to situate it in wider societal and environmental frameworks.

Utbildningsutbud
climbers

Game Design and Development - Art and Media, Master of Arts

Game Design and Development is a multidisciplinary major that offers a unique mix of technical and artistic aspects of game development. The major produces visionary, out-of-the-box thinkers who have the ambition to push the boundaries in the world of game design.

Utbildningsutbud
Department of Media prototyping

New Media - Art and Media, Master of Arts

In a technology-saturated world, it is indispensable to understand and study the impacts that technology has on individuals, organisations and society. The New Media major brings together a multicultural group of students with very versatile skills and backgrounds.

Utbildningsutbud
Arkitektur

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Arkitekt

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Utbildningsutbud
Urban Studies and Planning

Urban Studies and Planning, M.Sc in Architecture

"A diverse group of students with different backgrounds is inspiring. Every teacher has a different expertise and some different perspective to bring to the discussion, and the topics we learned broadened my knowledge of the city from very different perspectives”

Utbildningsutbud
Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Interior Architecture - Architecture, Landscape architecture and Interior Architecture, Master of Arts

Interior architecture addresses the close human scale of space and furniture to create meaning and value to people and organisations, and to transform and renew the everyday living environment. Dealing with the design of immediate interior and exterior environments, interior architecture requires understanding on human culture, needs and aspirations, the bodily experience and senses, and the spatial, material and technological means to meet these. A skilled interior architect is capable of integrating diverse elements into functional and experiential design solutions that exceed the users’ and clients’ expectations and are socially, environmentally and economically sustainable.

The programme educates interior architects with a distinct design personality. It comprises studies on spatial design and furniture design. Concrete design assignments form a major part of education. The studies emphasise advanced practical design skills combined with conceptual and strategic design thinking and research-driven design. Students are encouraged to expand the frontiers of the discipline by addressing systems level problems and societal challenges across the scale of built environment.
Students graduated from the programme are eligible to work as professional interior architects.

Utbildningsutbud
IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

International Design Business Management, Master of Arts

IDBM is a pioneering and renowned study programme that truly embodies the vision of Aalto by integrating design and technology with global business development.

Utbildningsutbud
The ViCCA prograne

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art - Art and Media, Master of Arts

ViCCA explores emerging knowledges and practices at the intersections of visual cultures, curating and contemporary art. We facilitate students to develop and contextualize their own practices within and in between these contexts. The major is open to artists, curators, scholars and practitioners with different backgrounds and experience, who are looking for opportunities to understand, challenge and shift the paradigms of contemporary art and the world around us.

Please note! Applying for ViCCA is possible every second year. The next intake, after studies starting in 2022, will be in 2024 with the application period starting in December 2023.

Utbildningsutbud
Film Producing

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet. Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Utbildningsutbud
filmning

Filmning - Filmkonst, konstmagister

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.

Utbildningsutbud
dok

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmsregissörer som kan verka både på den nationella och internationella arenan. De studerande får en djup förståelse för dokumentärfilmens historia och praxis. Dessutom uppmuntrar magisterprogrammet de studerande att forma dokumentärfilmens framtid som en form av historieberättande, konst och forskning.

De studerande utvecklas som konstnärer och forskare genom kreativ forskning, praktiskt arbete och samarbete. De lär sig att kombinera praktiskt kunnande och begreppsligt tänkande vilket ökar deras yrkeskompetens och gör dem till föregångare inom dokumentärfilm.

Utbildningsutbud
tuotanto2

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande.

Utbildningsutbud
ohjaus2

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Studier i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare samt hens skaparidentitet.

Utbildningsutbud
filmklippning 2

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.

Utbildningsutbud
ääni2

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion.

Utbildningsutbud
manuskript

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.

Utbildningsutbud
animaatio1

Master's Programme in Animation

No intake 2022. Applying for the studies starting in 2023 will be possible during the application period 2022-2023.

Would you like to be part of the magical world of animation, create visually engaging stories and breathe life into characters? Animation major explores both the theory and practice of this most imaginative and joyous form of art. The programme is the first of its kind in Finland, and students will become part of a wide network in the Finnish and international animation community. You will be thoroughly supported by our dedicated professors in finding your own voice and maximising your artistic potential to launch a successful career in animation.

Utbildningsutbud
Photo by Petri Juntunen, called Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019. A horse standing in front of clouds in the red-shaded picture.

Master's Programme in Art and Media - Fotografikonst

Ingen antagning 2022. Att söka till studierna med start 2023 kommer att vara möjligt under ansökningsperioden 2022-2023.

Fotografiet har en genomträngande kraft i samhället och kulturen som påverkar individer, gemenskaper och nationer. Även om världen är full av bilder har betydelsen av ett starkt fotografi inte minskat. Tvärtom! Nu om någonsin behöver vi konstnärer och fotografer som har ett budskap. Som studerande vid Aalto-universitetet är du en del av en ambitiös och professionell gemenskap och lärmiljö, där du får möjligheten att utveckla din konstnärliga verksamhet och stärka ditt begreppsliga och kritiska tänkande.

Utbildningsutbud
puku

Kostymdesign - Filmkonst, konstmagister

Är du intresserad av att studera kostymdesign i framkanten av området? Vill du undersöka begreppet kostym från en praktisk infallsvinkel som stimulerar nya koncept och idéer? Vill du delta i internationella kostymrelaterade evenemang? Huvudämnet kostymdesign i magisterprogrammet i scenografi har som mål att skapa framtida proffs inom kostymdesign och att stöda utvecklandet av en dynamisk konstnärlig vision och ett forskningsbaserat sätt att närma sig scenkonst samt film- och medieindustrin.

Utbildningsutbud
NoVA study options

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA)

Please note! This programme is not available during the application period 2021-2022. Applying for the studies starting in 2023 will be possible during the application period 2022-2023.

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) is a double degree program between Aalto University (Finland) and Aalborg University (Denmark) in which students achieve a comprehensive understanding of Nordic practices and traditions in art education, visual culture, and cultural work. Through NM NoVA education, you will acquire relevant practical and theoretical competencies in art, education, and culture for working in cross-cultural and international environments. NM NoVA graduates will be able to respond to the demands of the changing world, where cultural, artists and pedagogical practices and professions are finding new ways and methods for meaning-making, interaction and creative solutions.

Utbildningsutbud

Magisterprogram i konst, design och arkitektur

Ansökan till magisterprogrammen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är öppen 1.12.2021–3.1.2022. Bekanta dig med utbildningsutbudet nedan eller se alla magisterprogram vid Aalto-universitetet här.

Master's Programme in Design - Collaborative and Industrial Design

The studies in Collaborative and Industrial Design (CoID) focus on design's role in society. Students develop skills enabling them to work as design experts and leaders, entrepreneurs, and innovators in a range of roles within industry, business, communities, education, and public sector.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Contemporary Design - Design, Master of Arts

What alternative materials can best replace plastic? How can traditional crafts be merged with contemporary design? What kind of products do we need in our changing society?

Iittala Experimental Design Process

Creative Sustainability, Master of Arts

The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) provides a multidisciplinary learning platform in the fields of design, business, and materials and chemical engineering.

Creative sustainability students studying

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts

Grounded in research-based knowledge of societal, cultural, and global change, the studies in Fashion, Clothing and Textile Design nurture creative exploration and conceptual thinking on a high artistic and professional level.

naytos_hq_26_edit_fi_fi.jpg

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts

The Master’s Programme Art and Media Visual Communication Design (VCD) is an international learning community committed to investigating new modes of action within visual communication. As a critical response to the contemporary conditions, the studies enable you to reconsider the established notions of graphic design. The major supports you in rethinking and redefining your own design practice, in order to situate it in wider societal and environmental frameworks.

Visual Communication Design

Game Design and Development - Art and Media, Master of Arts

Game Design and Development is a multidisciplinary major that offers a unique mix of technical and artistic aspects of game development. The major produces visionary, out-of-the-box thinkers who have the ambition to push the boundaries in the world of game design.

climbers

New Media - Art and Media, Master of Arts

In a technology-saturated world, it is indispensable to understand and study the impacts that technology has on individuals, organisations and society. The New Media major brings together a multicultural group of students with very versatile skills and backgrounds.

Department of Media prototyping

Arkitektur - Arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur, Arkitekt

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Arkitektur

Urban Studies and Planning, M.Sc in Architecture

"A diverse group of students with different backgrounds is inspiring. Every teacher has a different expertise and some different perspective to bring to the discussion, and the topics we learned broadened my knowledge of the city from very different perspectives”

Urban Studies and Planning

Interior Architecture - Architecture, Landscape architecture and Interior Architecture, Master of Arts

Interior architecture addresses the close human scale of space and furniture to create meaning and value to people and organisations, and to transform and renew the everyday living environment. Dealing with the design of immediate interior and exterior environments, interior architecture requires understanding on human culture, needs and aspirations, the bodily experience and senses, and the spatial, material and technological means to meet these. A skilled interior architect is capable of integrating diverse elements into functional and experiential design solutions that exceed the users’ and clients’ expectations and are socially, environmentally and economically sustainable.

The programme educates interior architects with a distinct design personality. It comprises studies on spatial design and furniture design. Concrete design assignments form a major part of education. The studies emphasise advanced practical design skills combined with conceptual and strategic design thinking and research-driven design. Students are encouraged to expand the frontiers of the discipline by addressing systems level problems and societal challenges across the scale of built environment.
Students graduated from the programme are eligible to work as professional interior architects.

Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

International Design Business Management, Master of Arts

IDBM is a pioneering and renowned study programme that truly embodies the vision of Aalto by integrating design and technology with global business development.

IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art - Art and Media, Master of Arts

ViCCA explores emerging knowledges and practices at the intersections of visual cultures, curating and contemporary art. We facilitate students to develop and contextualize their own practices within and in between these contexts. The major is open to artists, curators, scholars and practitioners with different backgrounds and experience, who are looking for opportunities to understand, challenge and shift the paradigms of contemporary art and the world around us.

Please note! Applying for ViCCA is possible every second year. The next intake, after studies starting in 2022, will be in 2024 with the application period starting in December 2023.

The ViCCA prograne

Film- och tv-scenografi - Filmkonst, konstmagister

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet. Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Film Producing

Filmning - Filmkonst, konstmagister

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.

filmning

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda innovativa, kritiska och analytiska dokumentärfilmsregissörer som kan verka både på den nationella och internationella arenan. De studerande får en djup förståelse för dokumentärfilmens historia och praxis. Dessutom uppmuntrar magisterprogrammet de studerande att forma dokumentärfilmens framtid som en form av historieberättande, konst och forskning.

De studerande utvecklas som konstnärer och forskare genom kreativ forskning, praktiskt arbete och samarbete. De lär sig att kombinera praktiskt kunnande och begreppsligt tänkande vilket ökar deras yrkeskompetens och gör dem till föregångare inom dokumentärfilm.

dok

Film- och tv-produktion - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i den riktning hen själv vill – mot självständigt audiovisuellt företagande, forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till området film- och tv-produktion, ökade kunskaper om konstnärligt ledarskap eller motsvarande fördjupade kompetenser som planeras tillsammans med den studerande.

tuotanto2

Filmregi - Filmkonst, konstmagister

Studier i huvudämnet filmregi inom magisterprogrammet i filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare samt hens skaparidentitet.

ohjaus2

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.

filmklippning 2

Filmljudinspelning och -ljudplanering - Filmkonst, konstmagister

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion.

ääni2

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Målet för magisterprogrammet i film- och tv-manuskript är att förstärka den studerandes egen personliga framställning, färdigheter i filmatiskt skrivande och förmåga till konstnärligt och produktionsrelaterat process- och grupparbete. Magisterstuderandena sätter sig in i de centrala teoretiska frågorna inom branschen och i hur man bedriver forskning.

manuskript

Master's Programme in Animation

No intake 2022. Applying for the studies starting in 2023 will be possible during the application period 2022-2023.

Would you like to be part of the magical world of animation, create visually engaging stories and breathe life into characters? Animation major explores both the theory and practice of this most imaginative and joyous form of art. The programme is the first of its kind in Finland, and students will become part of a wide network in the Finnish and international animation community. You will be thoroughly supported by our dedicated professors in finding your own voice and maximising your artistic potential to launch a successful career in animation.

animaatio1

Master's Programme in Art and Media - Fotografikonst

Ingen antagning 2022. Att söka till studierna med start 2023 kommer att vara möjligt under ansökningsperioden 2022-2023.

Fotografiet har en genomträngande kraft i samhället och kulturen som påverkar individer, gemenskaper och nationer. Även om världen är full av bilder har betydelsen av ett starkt fotografi inte minskat. Tvärtom! Nu om någonsin behöver vi konstnärer och fotografer som har ett budskap. Som studerande vid Aalto-universitetet är du en del av en ambitiös och professionell gemenskap och lärmiljö, där du får möjligheten att utveckla din konstnärliga verksamhet och stärka ditt begreppsliga och kritiska tänkande.

Photo by Petri Juntunen, called Untitled (Of Clouds and Clocks), 2019. A horse standing in front of clouds in the red-shaded picture.

Kostymdesign - Filmkonst, konstmagister

Är du intresserad av att studera kostymdesign i framkanten av området? Vill du undersöka begreppet kostym från en praktisk infallsvinkel som stimulerar nya koncept och idéer? Vill du delta i internationella kostymrelaterade evenemang? Huvudämnet kostymdesign i magisterprogrammet i scenografi har som mål att skapa framtida proffs inom kostymdesign och att stöda utvecklandet av en dynamisk konstnärlig vision och ett forskningsbaserat sätt att närma sig scenkonst samt film- och medieindustrin.

puku

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA)

Please note! This programme is not available during the application period 2021-2022. Applying for the studies starting in 2023 will be possible during the application period 2022-2023.

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) is a double degree program between Aalto University (Finland) and Aalborg University (Denmark) in which students achieve a comprehensive understanding of Nordic practices and traditions in art education, visual culture, and cultural work. Through NM NoVA education, you will acquire relevant practical and theoretical competencies in art, education, and culture for working in cross-cultural and international environments. NM NoVA graduates will be able to respond to the demands of the changing world, where cultural, artists and pedagogical practices and professions are finding new ways and methods for meaning-making, interaction and creative solutions.

NoVA study options

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är 1.12.2021 - 3.1.2022.

Ansökningsanvisningar
Aalto University Master students
Ansökan till magisterutbildning

Ta del av våra studerandes och alumners berättelser!

Man in sunny winter cityscape

Aarni Kapanen illustrates Dudes & Feelings podcasts

Fighting toxic masculinity with a podcast and the help of Visual Communication Design.

News
Flower clutch

Irene Purasachit saw the floral industry’s waste problem firsthand – now she makes material for handbags from discarded blooms

Nearly half of cut flowers end up in the trash, never making their way to dinner tables or first dates

News
cucumbers on a plate covered with biobased liquid

No more plastic wrap? Students create novel biobased packaging for cucumbers

A dip in the biobased liquid gives cucumbers a protective film. Innovative idea will be presented in the international BioDesign Challenge competition.

News
Näytös21-voittaja Jenny Hytösen mallisto yhdistää kristalleilla kirjailtuja, läpinäkyviä verkkokankaita ja vahvasti niititettyä nahkaa.

Näytös21 fashion show made an impact also online

The main prize winner is Jenny Hytönen, also Sofia Ilmonen and Juha Vehmaanperä were awarded.

News
Kuvataideopiskelijoiden ikkunainstallaatio oli esillä Amos Rex -museossa osana Egyptin varjo -opintoprojektia.

Study project draws out the background of Amos Rex's popular Egypt exhibition

Shadow of Egypt, a study project by students in art education ran alongside the Egypt of Glory exhibition.

News
A man in a soundproof studio waving an object to create sound

Creating sounds and raising the bar - an interview with Film Sound Designer Iivo Korhonen

Mundane sounds support the characters' personality and Iivo Korhonen is the one recording them. He encourages everyone to dream big, because sometimes that may become your reality.

News

Ta del av våra studerandes och alumners berättelser!

Man in sunny winter cityscape

Aarni Kapanen illustrates Dudes & Feelings podcasts

Fighting toxic masculinity with a podcast and the help of Visual Communication Design.

News
Flower clutch

Irene Purasachit saw the floral industry’s waste problem firsthand – now she makes material for handbags from discarded blooms

Nearly half of cut flowers end up in the trash, never making their way to dinner tables or first dates

News
cucumbers on a plate covered with biobased liquid

No more plastic wrap? Students create novel biobased packaging for cucumbers

A dip in the biobased liquid gives cucumbers a protective film. Innovative idea will be presented in the international BioDesign Challenge competition.

News
Näytös21-voittaja Jenny Hytösen mallisto yhdistää kristalleilla kirjailtuja, läpinäkyviä verkkokankaita ja vahvasti niititettyä nahkaa.

Näytös21 fashion show made an impact also online

The main prize winner is Jenny Hytönen, also Sofia Ilmonen and Juha Vehmaanperä were awarded.

News
Kuvataideopiskelijoiden ikkunainstallaatio oli esillä Amos Rex -museossa osana Egyptin varjo -opintoprojektia.

Study project draws out the background of Amos Rex's popular Egypt exhibition

Shadow of Egypt, a study project by students in art education ran alongside the Egypt of Glory exhibition.

News
A man in a soundproof studio waving an object to create sound

Creating sounds and raising the bar - an interview with Film Sound Designer Iivo Korhonen

Mundane sounds support the characters' personality and Iivo Korhonen is the one recording them. He encourages everyone to dream big, because sometimes that may become your reality.

News

Ta del av våra studerandes och alumners berättelser!

Man in sunny winter cityscape

Aarni Kapanen illustrates Dudes & Feelings podcasts

Fighting toxic masculinity with a podcast and the help of Visual Communication Design.

News
Flower clutch

Irene Purasachit saw the floral industry’s waste problem firsthand – now she makes material for handbags from discarded blooms

Nearly half of cut flowers end up in the trash, never making their way to dinner tables or first dates

News
cucumbers on a plate covered with biobased liquid

No more plastic wrap? Students create novel biobased packaging for cucumbers

A dip in the biobased liquid gives cucumbers a protective film. Innovative idea will be presented in the international BioDesign Challenge competition.

News
Näytös21-voittaja Jenny Hytösen mallisto yhdistää kristalleilla kirjailtuja, läpinäkyviä verkkokankaita ja vahvasti niititettyä nahkaa.

Näytös21 fashion show made an impact also online

The main prize winner is Jenny Hytönen, also Sofia Ilmonen and Juha Vehmaanperä were awarded.

News
Kuvataideopiskelijoiden ikkunainstallaatio oli esillä Amos Rex -museossa osana Egyptin varjo -opintoprojektia.

Study project draws out the background of Amos Rex's popular Egypt exhibition

Shadow of Egypt, a study project by students in art education ran alongside the Egypt of Glory exhibition.

News
A man in a soundproof studio waving an object to create sound

Creating sounds and raising the bar - an interview with Film Sound Designer Iivo Korhonen

Mundane sounds support the characters' personality and Iivo Korhonen is the one recording them. He encourages everyone to dream big, because sometimes that may become your reality.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat