Utbildningsutbud

Animation, Master of Arts (Art and Design)

Vill du vara en del av den magiska animationsvärlden, skapa visuellt engagerande berättelser och ge liv åt karaktärer? Huvudämnet Animation utforskar denna fantasifulla och glädjerika konstform ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Programmet är det första i sitt slag i Finland, och de studerande blir en del av ett brett nätverk inom den finländska och internationella animationsbranschen. Våra engagerade professorer erbjuder dig ett gediget stöd när det kommer till att hitta din röst och maximera din konstnärliga potential för att skapa en framgångsrik karriär inom animation.

Obs! Ingen antagning 2024. Nästa antagning planerad till år 2025.
animaatio1

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Obs! Ingen antagning 2024. Nästa antagning planerad till år 2025.

Vill du vara en del av den magiska animationsvärlden, skapa visuellt engagerande berättelser och ge liv åt karaktärer? Huvudämnet Animation utforskar denna fantasifulla och glädjerika konstform ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Programmet är det första i sitt slag i Finland, och de studerande blir en del av ett brett nätverk inom den finländska och internationella animationsbranschen. Våra engagerade professorer erbjuder dig ett gediget stöd när det kommer till att hitta din röst och maximera din konstnärliga potential för att skapa en framgångsrik karriär inom animation.

Efterfrågan på animerat innehåll har ökat i snabb takt och är inte längre begränsad till underhållningsbranschen. Eftersom den rörliga bilden har en förmåga att framföra budskap på ett kraftfullt och slående sätt används animation i allt högre grad i en rad olika områden och sammanhang, från kriskommunikation till utbildningsmaterial. De studerande lär sig olika berättartekniker och får experimentera med dem och tillämpa dem för att förverkliga sina idéer. Undervisningen ges av ledande experter, och de studerande har tillgång till den allra senaste tekniken.

De som utexamineras från programmet Master's Programme in Animation har följande kunskaper och färdigheter:

 • Ingående kunskaper och färdigheter att arbeta som expert och fullfjädrad kreatör inom sitt område. De utexaminerade har förmåga att planera, skapa och leda animationsproduktioner. De har en gedigen förståelse för olika typer av animation och/eller mer specialiserade kunskaper i en specifik teknik.
 • Förmåga att arbeta både i ett mångvetenskapligt team och som självständig konstnär. Inom studierna betonas förmågan att arbeta i team och att förstå de olika rollerna och disciplinerna inom filmskapande. De utexaminerade har också de kunskaper och färdigheter som krävs för självständigt och krävande konstnärligt arbete.
 • Ett analytiskt och kritiskt perspektiv på sitt arbete och branschen. De utexaminerade har förmåga att utvärdera sitt eget och andras arbete ur ett kritiskt och detaljerat perspektiv. De är kritiska tänkare och kan avgöra vilken information som är tillförlitlig och nyttig för dem.
 • Omfattande forskningsfärdigheter. De utexaminerade har förmåga att bedriva kvalitativ och konstnärlig forskning, delta i akademiska diskussioner gällande animation och genomföra doktorandstudier om de så önskar.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet Master’s Programme in Animation omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av huvudämnesstudier (60 studiepoäng), fritt valbara studier (30 studiepoäng) och ett lärdomsprov (30 studiepoäng).

Under det första året får du färdigheter i berättande och visualisering, förproduktion, regi, karaktärsdesign samt karaktärsanimation och -regi inom nästan alla 2D- och 3D-animeringstekniker (från CGI till tecknad film och stop frame).

Under det andra året får du börja rikta in dig på ett specialområde och arbeta med ditt lärdomsprov. Du får en inblick i möjligheterna till entreprenörskap och vidareutvecklar din konstnärliga identitet.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Animation

Inriktningsalternativ

Möjligheterna inom animation är många, och de studerande kan specialisera sig på regi, manuskript, förproduktion eller design. Experter från olika ämnesområden bjuds ofta in som gästföreläsare utgående från de studerandes önskemål i syfte att erbjuda en dynamisk och utvecklingsinriktad studiemiljö. Ett exempel på ett särskilt aktuellt område är karaktärsanimation, som lägger fokus på rörelsen och dess uttryckskraft genom att utforska hur man kan omvandla ett livlöst föremål, såsom en kaffekopp eller en stol, till en mänsklig karaktär som det går att relatera till.

Internationell verksamhet

Master’s Programme in Animation är ett mycket internationellt program, med dess kontinuerliga ström av gästföreläsare från olika delar av världen och dess nära kontakter till den globala animationsbranschen. De studerande uppmuntras till att lämna in sina arbeten till olika nationella och internationella festivaler och tävlingar. Därtill kan de studerande utveckla sin globala kompetens till exempel genom att

 • tillbringa en termin vid ett av Aalto-universitetets partneruniversitet runtom i världen
 • delta i sommarkurser utomlands
 • göra praktik utomlands
 • arbeta med sitt lärdomsprov utomlands
 • vara tutor för första årets studerande.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet Master's programme in Animation vid Aalto är en utmärkt grund för doktorandstudier och postdoktjänster.

Karriärmöjligheter

Den rörliga bilden blir allt mer dominerande i dagens visuella värld, vilket medför enorma karriärmöjligheter inom animation. Medie- och underhållningsbranschen har en central betydelse som arbetsgivare, men det finns också allt fler överraskande tillämpningsområden där animation behövs, från visualiseringar, simuleringar och installationer till konstutövning. Exempel på möjliga yrkesbeteckningar:

 • Animationsregissör
 • Animationsdesigner
 • Supervisor
 • Producent
 • Grafisk formgivare
 • Storyboardtecknare
 • Concept artist

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen börjar många Aalto-studerande arbeta redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Det finns flera forskningsgrupper vid Aalto-universitetet som fokuserar på animation ur olika perspektiv. Exempel på forskningsområden är autoetnografi, experimentell och dokumentär animation, hantverksskicklighet, virtuell verklighet och nya former av animation och kostymdesign för animerade karaktärer.

Samarbete med andra aktörer

Programmet har ett nära samarbete med finländska animationsstudior, produktionsbolag, festivaler och andra institutioner. Det finns många spännande startupföretag och studior i huvudstadsregionen, och de studerande har möjligheter att skapa ett brett nätverk under sina studier. En stor del av undervisningen sker i form av mästarkurser som möjliggör individanpassat lärande och individuell uppmärksamhet. Samarbete mellan olika discipliner ingår regelbundet i programmet, och till exempel professionella kompositörer och röstskådespelare bidrar med sin expertis till olika studentprojekt.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Ansökan till magisterutbildning

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Animation are evaluated based on the following criteria

Phase I 

Artistic and/or design practice  
Assessed area

Demonstrations of artistic work or assignments

Admission requirements

Solid general and artistic knowledge and advanced skills in animation.

High level of past achievement. Applicants are expected to demonstrate sufficient prior knowledge and experience of and/or potential in animation practice in form of personal portfolio/creative work. A portfolio should include a demo reel of creative animation work samples showcasing prior professional and artistic activities. In addition, it should demonstrate the understanding of storytelling through animated images.

Method of demonstrating competence Portfolio
Relevance of previous studies  
Assessed area Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

Admission requirements

Previous Bachelor’s degree in either animation, film, visual communication, graphic design, illustration or equivalent.

Or prior industrial experience deemed to be equivalent to Bachelor’s degree

Or a combination of formal qualifications and experiential learning which, taken together, can be demonstrated to be equivalent to formal qualifications otherwise required.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Or a degree-equivalent professional qualification

Suitability  
Assessed area Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills/ assessment of second phase assignments

Admission requirements

Motivation letter demonstrating

 • Strong professional interest and capacity to achieve the Masters’ standard
 • Motivation
Method of demonstrating competence

Motivation letter

Motivation letter of maximum 4000 characters in length explaining your reasons for applying to this area of specialisation and telling of your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your specific strengths and areas of interest, goals, artistic vision and other aspects of your work.

Other areas of competence  
Assessed area Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. screenings, exhibitions, festivals, competitions, non-formal education

Admission requirements

Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, animation productions and applicant’s work in them, screenings, exhibitions, awards, grants, study trips and positions of trust
Method of demonstrating competence Curriculum vitae

Phase II 

Suitability  
Assessed area Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills/ assessment of second phase assignments

Admission requirements

Interview and motivation letter demonstrating

 • Strong professional interest and capacity to achieve the Masters’ standard
 • Motivation
 • Feasibility of the applicant’s aims as based on the portfolio and written application
 • Communication skills
Method of demonstrating competence

Interview, second phase assignments

Evaluation process of the applicant

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes).

Phase I

In Phase I, the applications are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies
 • Suitability/motivation letter
 • Other area of competence


Only the applications who fulfill the requirements/are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability/interview
  • Portfolio pitch

The second phase is an interview, which includes a portfolio pitch. During the interview applicants are also asked to complete a set of assignments

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

Your portfolio should include a demoreel of creative animation work samples. The portfolio demonstrates your understanding of storytelling through animated images. It should contain work related to your artistic expression, and showcase your prior professional and/or artistic activity on a broad scale. Include a brief account of how the productions were carried out and specify your roles in them, the names of the production companies and/or commissioners, the production dates, the main artistic contributors and where the works have been publicly screened or published. Submit your demoreel either as a downloadable password protected Vimeo link or a QuickTime or MP4 file and ensure the video files work in the common Mac or PC user interfaces. Animation tests, storyboarding and concept artwork will also be approved as a part of the portfolio.

Maximum size of the Portfolio is 1.0 GB. Name the file Portfolio-lastname-firstname.pdf.

Motivation letter

Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

CV

Applications must include the applicant’s CV (single PDF file) indicating personal data, educational background, work experience, animation productions and your work in them, screenings, exhibitions, awards, grants, study trips and positions of trust.

Language of application documents

Language of application documents is English.

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: