Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.
Sähköinsinöörikillan lakkienjako/ Aalto-yliopisto / kuva: Essi Jukkala

Personer som utexaminerats från Högskolan för elektroteknik arbetar inom samhällets mest centrala branscher, till exempel inom automation, programplanering, hälsoteknologi, administration, rymdteknik och energilösningar. På den här sidan hittar du information om studierna på Aalto-universitetets kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Aalto-universitetets tvärvetenskapliga studiemöjligheter och internationella miljö erbjuder utmärkta utgångspunkter för din kommande karriär. Förutom en uppskattad utbildning erbjuder Högskolan för elektroteknik även mycket annat: en levande campuskultur i Otnäs, världsomfattande möjligheter för utbytesstudier och teknologgemenskapens långa traditioner garanterar dig en oförglömlig studietid.

Läs mer nedan om våra ansökningsalternativ och bekanta dig med berättelser från våra studerande och alumner.

Kandidatutbildning vid Högskolan för elektroteknik

Högskolan för elektroteknik erbjuder tre finsk- och svenskspråkiga ansökningsalternativ på kandidatnivå. Man söker till programmen är i gemensam ansökan till högskolor på våren.

 

Aalto-University School of Electrical Engineering, Sähköpaja

Automations- och informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

En allt större del av vår vardag behärskas av datanäten, över vilka människor och maskiner hela tiden kommunicerar med varandra. Individers och organisationers verksamhet är i stort sett helt beroende av näten, och därför finns ett allt större behov av experter som förstår sig på dessa nät och kan utveckla dem. Hur fungerar en talsignal eller radioteknologin, eller exempelvis automationssystem i industrin? Ansökningsalternativet ger studerande med intresse för programmering, matematik och fysik utmärkta förutsättningar att utvecklas till morgondagens experter på automations- och systemteknik eller informationsteknologi. Studierna ger en solid grund för aktuella och framväxande områden, såsom mobilteknologi, industriautomation, robotik, biotekniska tillämpningar och trådlös kommunikation.

Utbildningsutbud
Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Aalto-universitetets bioinformationsteknologi är en tvärvetenskaplig huvudämneshelhet där ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik sammanförs för att svara på utmaningar inom bio- och hälsobranschen. Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten.

Utbildningsutbud
Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vore samhället utan de möjligheter som öppnas av elektronik och elektroteknik? Vi använder dagligen lösningar inom exempelvis hälsovård, transport och kommunikation som alla baserar sig på elektronik och elektroteknik. Utbildningsprogrammet för elektronik och elektroteknik ger studeranden färdigheter att gestalta och förstå dessa lösningar med hjälp av studierna i matematik, fysik, elektronik och programmering. Studerandena utexamineras som teknologie kandidater med utmärkta förutsättningar att arbeta med de elektrotekniska apparater och tillämpningar som omger oss och på så sätt påverka utvecklingen av samhället och vår livsmiljö.

Utbildningsutbud
Aalto University/Aino Huovio

Engelskspråkig kandidatutbildning

Högskolan för elektroteknik erbjuder även engelskspråkig kandidatutbildning. Läs mer och se ansökningstiderna på programmens sidor.

Magisterprogram vid Högskolan för elektroteknik

Högskolan för elektroteknik erbjuder studier i följande magisterprogram. Alla våra magisterprogram är internationella och engelskspråkiga.

laboratory facilities in microwave engineering major

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Programmet ger studerandena en inblick i globalt viktiga teknologier och möjligheterna att forma framtiden genom dem. Överallt i vår omvärld finns trådlös teknik på grund av mobilapparaternas frammarsch, rymdtekniken skjuter i höjden i form av små satelliter och nanoteknologin möjliggör revolutionerande genombrott på områden som utnyttjande av solenergi. Programmet är starkt fokuserat på forskning i och design av hårdvara för dessa teknologier och underlättar en smidig övergång till en karriär inom industrin eller till postgraduala studier.

Utbildningsutbud
Aalto University / Automation and Electrical Engineering students / photography Mikko Raskinen

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa såväl traditionella som nya teknologier på moderna lösningar i olika industrier och roller. Programmet baseras på forskning och grundläggande teorier i matematiska och naturvetenskaper men fokuserar på tillämpning av teknologierna, inklusive ämnen som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar. De utexaminerade presterar särskilt väl i gränsområdet mellan hård- och mjukvara, inom områdena elektroteknik, energisektorer, biomedicinsk teknik, reglerteknik och robotik.

Utbildningsutbud
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Utbildningsutbud
Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

The major in Acoustics and Audio Technology equips students with a fundamental understanding of human hearing, audio perception, and physics of sound. The skills they acquire enable, for example, reducing noise pollution, planning harmonic environments and designing coherent sound experiences.

Utbildningsutbud
Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Master's Programme in Life Science Technologies

The Master's Programme in Life Science Technologies educates a new generation of engineers, researchers, entrepreneurs and academicians who are all committed to get people to live healthier lives. Life science technology can, for example, shape and equalize healthcare systems and lower the production costs of medicine.

Utbildningsutbud
IDBM student explaining a concept to IDBM Impact 2018 event visitors

Master's Programme in International Design Business Management - MSc in Technology (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.

Utbildningsutbud
Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Systems and Markets

Det här magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid.

Magisterprogrammet Sustainable Energy Systems and Markets ger en stadig teoretisk bas samt praktiska verktyg och färdigheter som behövs för ingenjörer som arbetar med energisystem. Fokus ligger på frågor kring omvandlingen av nuvarande energisystem till en koldioxidfri framtid. Den här omvandlingen gäller inte bara produktion och leverans av energi i olika former utan även de stora förändringarna i den slutliga användningen av energi och hur dessa förändringar inverkar på kraft- och energimarknaden.

Utbildningsutbud

Dubbelexamensprogram vid Högskolan för elektroteknik

Vid Aalto-universitetets Högskola för elektroteknik är det möjligt att avlägga EIT Digital Master School-dubbelexamen i två olika program. Se exakta ansökningstider på programmens sidor.

Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Autonomous Systems

The Autonomous Systems (AUS) study programme is a combination of computer science and electrical engineering. During the programme, students will gain new skills in both areas.

EIT logo and a circuit board

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Cloud and Network Infrastructures

The program provides a holistic view on network and cloud computing combining it with innovation and entrepreneurship.

Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik
Woman Elec Aki-Pekka Sinikoski

Doktorandprogram 

Läs mer på programmens sidor: Aalto Doctoral Programme in Electrical Engineering

Följa oss!

Varför välja elektroteknik?

Hur känns det att studera vid Högskolan för elektroteknik? Hurudana uppgifter arbetar de som utexaminerats från oss med? Bekanta dig nedan med de inspirerande studerande- och karriärberättelserna. 

I kandidatprogrammet för bioinformationsteknologi löser man uppgifter tillsammans och det är det bästa

Tack vare det breda kursutbudet och den fria rörligheten mellan högskolorna kunde Oskari Lehtonen fördjupa sig i de ämnen som intresserade honom mest.

Aalto University / First year master’s student Oskari Lehtonen / photo: Linda Koskinen

Studerande Niki Aarnio: I magisterprogrammet i kommunikationsteknik kombineras kunnande inom ekonomi och teknik

Niki Aarnio, som är studerande inom magisterprogrammet Communications Engineering, uppskattar att studierna är internationella och konkreta.

Communications Engineering student Niki Aarnio in the winter.

Student Lingyi Chen: ‘At Aalto University, you can turn new ideas into reality'

Collaboration between different disciplines helps discovering new aspects of things, says photonics and nanotechnology major student Lingyi Chen from the Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology.

aalto university master's programme in electronics and nanotechnology photonics student Chen lingyi

A student satellite project launched alumna Maria Hieta’s career in the space industry

Alumna Maria Hieta majored in Space Science and Technology.

Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta

Alumnus Laura McLeod: In Aalto, you have the freedom to explore and learn new skills

Acoustics and Audio Technology major gave Laura McLeod the opportunity to combine her two fields of passion: music and physics

Aalto University / A girl sitting on sand with sunglasses on / Laura McLeod

Alumna of the Year Kirsi Karlamaa: ‘If you want to change society, study electrical engineering’

The School of Electrical Engineering Alumna of the Year 2019 is Kirsi Karlamaa, Director-General of Traficom.

ELEC vuoden alumni kirsi karlamaa, traficom kuva: Annamari Tolonen
Aalto Day One

Studielivet vid Högskolan för elektroteknik

Gillena, dvs. ämnesföreningarna, är en viktig del av studentlivet. Gillena förenar de studerande genom att till exempel ordna olika evenemang och främjar studerandes ställning i universitetet och samhället. Vid Högskolan för elektroteknik finns tre gillen:

Bekanta dig även med

Internationalisation – School of Electrical Engineering

Internationalisation is one of the key principles of Aalto University. We strive to provide internationally attractive education and our degree education aims to give our graduates the abilities needed in international job markets, working in multicultural environments and solving global challenges.

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för elektronik.

Aalto University, Aalto-1 satellite, photo Mikko Raskinen

Career Services

Career Services for students.

Sending a targeted message to students is an effective way of communicating your recruiting needs
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat