Högskolan för elektroteknik

Högskolan för elektroteknik

Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Personer som utexaminerats från Högskolan för elektroteknik arbetar inom samhällets mest centrala branscher, till exempel inom automation, programplanering, hälsoteknologi, administration, rymdteknik och energilösningar. På den här sidan hittar du information om studierna på Aalto-universitetets kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Aalto-universitetets tvärvetenskapliga studiemöjligheter och internationella miljö erbjuder utmärkta utgångspunkter för din kommande karriär. Förutom en uppskattad utbildning erbjuder Högskolan för elektroteknik även mycket annat: en levande campuskultur i Otnäs, världsomfattande möjligheter för utbytesstudier och teknologgemenskapens långa traditioner garanterar dig en oförglömlig studietid.

Läs mer nedan om våra ansökningsalternativ och bekanta dig med berättelser från våra studerande och alumner.

Kandidatutbildning vid Högskolan för elektroteknik

Högskolan för elektroteknik erbjuder fyra finsk- och svenskspråkiga ansökningsalternativ på kandidatnivå. Man söker till programmen är i gemensam ansökan till högskolor på våren.

Automation och robotik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Automation behövs överallt, från varje hem till industriella tillämpningar, och hjälper oss att hantera till exempel fabriker, kraftverk och trafik. Automation är essentiellt för att skapa en hållbar framtid. Det ger oss förutsättningar för ett miljövänligt, högklassigt, tryggt och välfungerande samhälle.

Aalto_University_ELEC_Unto_Rautio

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten!

Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Elektrifierad trafik, digital kommunikation, maskininlärning och artificiell intelligens inom medicin, rymdforskning... Det finns inte någon framtida teknologi som inte på ett eller annat sätt skulle vara kopplad till elektronik och elektroteknik.

Kaksi naista työskentelevät Sähköpaja-kurssilla

Informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vet du vad som händer i bakgrunden i de mobila nätverken och på internet när du köper en ny produkt på webben med din telefon, ser på videor på Youtube eller använder Snapchat eller Instagram? Har du undrat hur talstyrning eller radioteknologi fungerar, hur tekniken bakom självstyrda bilar ser ut eller hur vi kunde minimera internetteknologins energiförbrukning?

Aalto University_ELEC_Unto_Rautio
Aalto University/Aino Huovio

Engelskspråkig kandidatutbildning

Högskolan för elektroteknik erbjuder även engelskspråkig kandidatutbildning. Läs mer och se ansökningstiderna på programmens sidor.

Magisterprogram vid Högskolan för elektroteknik

Högskolan för elektroteknik erbjuder studier i följande magisterprogram. Alla våra magisterprogram är internationella och engelskspråkiga.

Automation and Electrical Engineering, Master of Science (Technology)

Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa såväl traditionella som nya teknologier på moderna lösningar i olika industrier och roller. Programmet baseras på forskning och grundläggande teorier i matematiska och naturvetenskaper men fokuserar på tillämpning av teknologierna, inklusive ämnen som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar. De utexaminerade presterar särskilt väl i gränsområdet mellan hård- och mjukvara, inom områdena elektroteknik, energisektorer, biomedicinsk teknik, reglerteknik och robotik.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Acoustics and Audio Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

The major in Acoustics and Audio Technology equips students with a fundamental understanding of human hearing, audio perception, and physics of sound. The skills they acquire enable, for example, reducing noise pollution, planning harmonic environments and designing coherent sound experiences.

Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

I vår digitalt revolutionerade värld är förmågan att utveckla, bygga och underhålla kommunikationsnätverk mer efterfrågad än någonsin tidigare.

Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Genom att utveckla modern hårdvaruteknik spelar elektronik- och nanoteknikexperter en viktig roll i utformningen av framtiden.

laboratory facilities in microwave engineering major

Energy Systems and Markets - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Det här magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid.

Huvudämnet Energy Systems and Markets ger en stadig teoretisk bas samt praktiska verktyg och färdigheter som behövs för ingenjörer som arbetar med energisystem. Fokus ligger på frågor kring omvandlingen av nuvarande energisystem till en koldioxidfri framtid. Den här omvandlingen gäller inte bara produktion och leverans av energi i olika former utan även de stora förändringarna i den slutliga användningen av energi och hur dessa förändringar inverkar på kraft- och energimarknaden.

Students working in the lab

Signal Processing and Data Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Vill du fördjupa dig inom signalbehandling och data science, vilket utgör kärnan i dagens digitala värld? Inom detta huvudämne lär du dig att utvinna användbar information, upptäcka mönster och göra förutsägelser utgående från stora mängder signaler eller data. Du får tillämpa dina kunskaper på den fysiska världen genom att skapa smartare och mer miljövänliga lösningar, produkter och system.

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijat. Kuva: Unto Rautio

Speech and Language Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Speech and Language Technology vid Aalto-universitetet är nära kopplat till toppforskning inom marskininlärning och talteknologi, och forskare inom området är starkt involverade i undervisningen. Utexaminerade från programmet är väl rustade för en karriär inom detta snabbväxande område.

Students working together on a project

Life Science Technologies - Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master's Programme in Life Science Technologies utbildar en ny generation av ingenjörer, forskare och entreprenörer som är engagerade i att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Programmet fokuserar starkt på de tekniska aspekterna av biovetenskap och har stark anknytning till forskningen i världsklass vid Aalto-universitetet inom analys och modellering av biologiska data, bioinformatik, bioelektronik, bioavkänning, biomedicinsk teknik, mänsklig neurovetenskap och neuroteknik, biomaterialteknik och syntetisk biologi.

Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

International Design Business Management, Master of Science (Technology)

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.

IDBM student explaining a concept to IDBM Impact 2018 event visitors

Hydrogen and Electric Systems, Master of Science (Technology)

Att integrera vätelösningar i energisystem är ett av de viktigaste stegen på vägen mot koldioxidneutralitet.

Project work course final gala

Dubbelexamensprogram vid Högskolan för elektroteknik

Vid Aalto-universitetets Högskola för elektroteknik är det möjligt att avlägga dubbelexamen i olika program. Se exakta ansökningstider på programmens sidor.

Autonomous Systems and Intelligent Robots - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Från självkörande bilar till robotassistenter, sakernas internet och AI-baserade hårdvaruprodukter och programvarulösningar – framtiden är autonom. I egenskap av ny teknik medför dock autonoma system både möjligheter och risker. Nyckeln till att navigera på detta potentiella minfält är inte bara att förstå tekniken i sig, utan framför allt att på ett säkert sätt kunna utvärdera autonoma processer och maximera avvägningen mellan inverkan och de resurser som spenderas.

EIT logo and a circuit board

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

När våra nät blev överbelastade med uppkopplade enheter och strömningstjänster kom molntjänster till undsättning. Nu håller ”molnifieringen” av nätverk på att utlösa en ny era av smarta uppkopplingar som möjliggör allt från tillämpningar inom Industri 4.0 till självstyrande fordon, 5G och 6G, förstärkt verklighet och urban infrastruktur.

Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Students studying together

Varför välja elektroteknik?

Hur känns det att studera vid Högskolan för elektroteknik? Hurudana uppgifter arbetar de som utexaminerats från oss med? Bekanta dig nedan med de inspirerande studerande- och karriärberättelserna. 

Universitetet visade sig vara annat än bara teori – kandidatprogrammet på engelska och studentlivet ryckte Johan Sarpoma med sig

Att programmera, bygga elektronik och den internationella miljön tycker Johan är det bästa med det engelskspråkiga kandidatprogrammet Aalto Science and Technology - Digital Systems and Design.

Johan Sarpoma standing in front of brick wall.

I kandidatprogrammet för bioinformationsteknologi löser man uppgifter tillsammans och det är det bästa

Tack vare det breda kursutbudet och den fria rörligheten mellan högskolorna kunde Oskari Lehtonen fördjupa sig i de ämnen som intresserade honom mest.

Aalto University / First year master’s student Oskari Lehtonen / photo: Linda Koskinen

Studerande Niki Aarnio: I magisterprogrammet i kommunikationsteknik kombineras kunnande inom ekonomi och teknik

Niki Aarnio, som är studerande inom magisterprogrammet Communications Engineering, uppskattar att studierna är internationella och konkreta.

Communications Engineering student Niki Aarnio in the winter.

Studerande Antti Regelin: Vid Aalto uppmuntras vi att vara kreativa och modiga

”Jag kommer åtminstone inte att börja studera teknik”, tänkte Antti Regelin i gymnasiet. Men det gick ändå annorlunda och nu studerar Regelin för andra året automation och robotik.

Antti Regelin/ automaatio- ja informaatioteknologia/ Aalto-yliopisto /image: Ira Matilainen

Studierna var porten till programmeringens värld för Veera Ihalainen

Studeranden med Digital Systems and Design som huvudämne har tyckt särskilt om projektkurser och programmering, trots att hon inte har tidigare bakgrund som kodare.

 Veera Ihalainen sitting on the stairs.

Studeranden Silva Robbins: Läkare är inte det enda alternativet för den som är intresserad av medicin

Silva som studerar bioinformationsteknologi deltar aktivt i studentlivet. Hon tycker Otnäs campus är unikt eftersom det är en smältdegel för olika områden och deras studentkulturer.

Bioinformaatioteknologian opiskelija Silva Robbins teekkarilakissa. Kuva: Markus Toivonen
Aalto Day One

Studielivet vid Högskolan för elektroteknik

Gillena, dvs. ämnesföreningarna, är en viktig del av studentlivet. Gillena förenar de studerande genom att till exempel ordna olika evenemang och främjar studerandes ställning i universitetet och samhället. Vid Högskolan för elektroteknik finns tre gillen:

Bekanta dig även med

Internationalisation – School of Electrical Engineering

Internationalisation is one of the key principles of Aalto University. We strive to provide internationally attractive education and our degree education aims to give our graduates the abilities needed in international job markets, working in multicultural environments and solving global challenges.

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Career Design Lab: Career Services

Career Services for students.

CDL
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: