Högskolan för elektroteknik

Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.
Sähköinsinöörikillan lakkienjako/ Aalto-yliopisto / kuva: Essi Jukkala

Personer som utexaminerats från Högskolan för elektroteknik arbetar inom samhällets mest centrala branscher, till exempel inom automation, programplanering, hälsoteknologi, administration, rymdteknik och energilösningar. På den här sidan hittar du information om studierna på Aalto-universitetets kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Aalto-universitetets tvärvetenskapliga studiemöjligheter och internationella miljö erbjuder utmärkta utgångspunkter för din kommande karriär. Förutom en uppskattad utbildning erbjuder Högskolan för elektroteknik även mycket annat: en levande campuskultur i Otnäs, världsomfattande möjligheter för utbytesstudier och teknologgemenskapens långa traditioner garanterar dig en oförglömlig studietid.

Läs mer nedan om våra ansökningsalternativ och bekanta dig med berättelser från våra studerande och alumner.

Kandidatutbildning vid Högskolan för elektroteknik

Högskolan för elektroteknik erbjuder fyra finsk- och svenskspråkiga ansökningsalternativ på kandidatnivå. Man söker till programmen är i gemensam ansökan till högskolor på våren.

 

Automation och robotik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Automation behövs överallt, från varje hem till industriella tillämpningar, och hjälper oss att hantera till exempel fabriker, kraftverk och trafik. Automation är essentiellt för att skapa en hållbar framtid. Det ger oss förutsättningar för ett miljövänligt, högklassigt, tryggt och välfungerande samhälle.

Aalto_University_ELEC_Unto_Rautio

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten!

Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad skulle samhället vara utan elektronik och elektroteknik? Vi drar dagligen nytta av elektroniska och elektrotekniska lösningar inom till exempel hälsa, rörlighet och kommunikation.

Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vet du vad som händer i bakgrunden i de mobila nätverken och på internet när du köper en ny produkt på webben med din telefon, ser på videor på Youtube eller använder Snapchat eller Instagram? Har du undrat hur talstyrning eller radioteknologi fungerar, hur tekniken bakom självstyrda bilar ser ut eller hur vi kunde minimera internetteknologins energiförbrukning?

Aalto University_ELEC_Unto_Rautio
Aalto University/Aino Huovio

Engelskspråkig kandidatutbildning

Högskolan för elektroteknik erbjuder även engelskspråkig kandidatutbildning. Läs mer och se ansökningstiderna på programmens sidor.

Magisterprogram vid Högskolan för elektroteknik

Högskolan för elektroteknik erbjuder studier i följande magisterprogram. Alla våra magisterprogram är internationella och engelskspråkiga.

Two students on a laptop in classroom

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Signal, Speech and Language Processing

The Signal, Speech and Language Processing major leads to rewarding career opportunities in various fields of science, technology and finance. This international research-oriented graduate programme offers two specialisation paths, equipping the students with essential skills in either signal processing or speech and language processing.

Utbildningsutbud
laboratory facilities in microwave engineering major

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Programmet ger studerandena en inblick i globalt viktiga teknologier och möjligheterna att forma framtiden genom dem. Överallt i vår omvärld finns trådlös teknik på grund av mobilapparaternas frammarsch, rymdtekniken skjuter i höjden i form av små satelliter och nanoteknologin möjliggör revolutionerande genombrott på områden som utnyttjande av solenergi. Programmet är starkt fokuserat på forskning i och design av hårdvara för dessa teknologier och underlättar en smidig övergång till en karriär inom industrin eller till postgraduala studier.

Utbildningsutbud
Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa såväl traditionella som nya teknologier på moderna lösningar i olika industrier och roller. Programmet baseras på forskning och grundläggande teorier i matematiska och naturvetenskaper men fokuserar på tillämpning av teknologierna, inklusive ämnen som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar. De utexaminerade presterar särskilt väl i gränsområdet mellan hård- och mjukvara, inom områdena elektroteknik, energisektorer, biomedicinsk teknik, reglerteknik och robotik.

Utbildningsutbud
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Utbildningsutbud
Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

The major in Acoustics and Audio Technology equips students with a fundamental understanding of human hearing, audio perception, and physics of sound. The skills they acquire enable, for example, reducing noise pollution, planning harmonic environments and designing coherent sound experiences.

Utbildningsutbud
Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Master's Programme in Life Science Technologies

The Master's Programme in Life Science Technologies educates a new generation of engineers, researchers, entrepreneurs and academicians who are all committed to get people to live healthier lives. Life science technology can, for example, shape and equalize healthcare systems and lower the production costs of medicine.

Utbildningsutbud
IDBM student explaining a concept to IDBM Impact 2018 event visitors

Master's Programme in International Design Business Management - MSc in Technology (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.

Utbildningsutbud
Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy Systems and Markets

Det här magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid.

Magisterprogrammet Sustainable Energy Systems and Markets ger en stadig teoretisk bas samt praktiska verktyg och färdigheter som behövs för ingenjörer som arbetar med energisystem. Fokus ligger på frågor kring omvandlingen av nuvarande energisystem till en koldioxidfri framtid. Den här omvandlingen gäller inte bara produktion och leverans av energi i olika former utan även de stora förändringarna i den slutliga användningen av energi och hur dessa förändringar inverkar på kraft- och energimarknaden.

Utbildningsutbud

Dubbelexamensprogram vid Högskolan för elektroteknik

Vid Aalto-universitetets Högskola för elektroteknik är det möjligt att avlägga dubbelexamen i olika program. Se exakta ansökningstider på programmens sidor.

Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Autonomous Systems

From self-driving cars to robotic assistants, the Internet of Things, and AI-based software solutions – the future is autonomous. However, as an emerging technology, autonomous systems hold both opportunities and risks. The key to navigating this potential minefield is to not only understand the technology itself but, more importantly, be able to confidently evaluate autonomous processes and maximise the trade-off between business impact and resources spent.

EIT logo and a circuit board

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Cloud and Network Infrastructures

When our networks became overwhelmed with connected devices and streaming services, cloud computing saved the day. Now, the so-called ‘cloudification’ of networks is set to unleash a new era of smart connectivity – enabling everything from Industry 4.0 applications to autonomous vehicles, augmented reality, and urban infrastructure.

Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Master's Programme in Space Science and Technology (SpaceMaster)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Master's Programme in Smart Systems Integrated Solutions (SSIs) (Erasmus Mundus)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Master’s programme in Urban Mobility (EIT Urban Mobility) – Innovative Mobility Technology

No intake 2022.

Master’s programme in Urban Mobility, study track Innovative Mobility Technology (IMT) is a master programme that prepares graduates to design and develop user-centred future mobility tools and devices, and to assess their feasibility and sustainability at both the user and system level.

EIT Urban Mobility logo, EU flag with the text EIT Urban Mobility is supported by the EIT, a body of the European Union

Master's Programme in Communications and Data Science

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Students studying together
Woman Elec Aki-Pekka Sinikoski

Doktorandprogram 

Läs mer på programmens sidor: Aalto Doctoral Programme in Electrical Engineering

Följ oss!

Varför välja elektroteknik?

Hur känns det att studera vid Högskolan för elektroteknik? Hurudana uppgifter arbetar de som utexaminerats från oss med? Bekanta dig nedan med de inspirerande studerande- och karriärberättelserna. 

Universitetet visade sig vara annat än bara teori – kandidatprogrammet på engelska och studentlivet ryckte Johan Sarpoma med sig

Att programmera, bygga elektronik och den internationella miljön tycker Johan är det bästa med det engelskspråkiga kandidatprogrammet Aalto Science and Technology - Digital Systems and Design.

Johan Sarpoma standing in front of brick wall.

I kandidatprogrammet för bioinformationsteknologi löser man uppgifter tillsammans och det är det bästa

Tack vare det breda kursutbudet och den fria rörligheten mellan högskolorna kunde Oskari Lehtonen fördjupa sig i de ämnen som intresserade honom mest.

Aalto University / First year master’s student Oskari Lehtonen / photo: Linda Koskinen

Studerande Niki Aarnio: I magisterprogrammet i kommunikationsteknik kombineras kunnande inom ekonomi och teknik

Niki Aarnio, som är studerande inom magisterprogrammet Communications Engineering, uppskattar att studierna är internationella och konkreta.

Communications Engineering student Niki Aarnio in the winter.

Studerande Antti Regelin: Vid Aalto uppmuntras vi att vara kreativa och modiga

”Jag kommer åtminstone inte att börja studera teknik”, tänkte Antti Regelin i gymnasiet. Men det gick ändå annorlunda och nu studerar Regelin för andra året automation och robotik.

Antti Regelin/ automaatio- ja informaatioteknologia/ Aalto-yliopisto /image: Ira Matilainen

Studierna var porten till programmeringens värld för Veera Ihalainen

Studeranden med Digital Systems and Design som huvudämne har tyckt särskilt om projektkurser och programmering, trots att hon inte har tidigare bakgrund som kodare.

 Veera Ihalainen sitting on the stairs.

Studeranden Silva Robbins: Läkare är inte det enda alternativet för den som är intresserad av medicin

Silva som studerar bioinformationsteknologi deltar aktivt i studentlivet. Hon tycker Otnäs campus är unikt eftersom det är en smältdegel för olika områden och deras studentkulturer.

Bioinformaatioteknologian opiskelija Silva Robbins teekkarilakissa. Kuva: Markus Toivonen

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för elektroteknik

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för elektroteknik har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Läs mer
Unto Rautio

Inom det elektrotekniska området kan man bygga en mera ansvarsfull och intelligent framtid

Studeranden Emmaleena Ahonen

Virtual Campus Experience of Aalto University

Virtual Campus Experience 360 of Aalto University

Utforska campus!
Aerial picture of Aalto campus
Aalto Day One

Studielivet vid Högskolan för elektroteknik

Gillena, dvs. ämnesföreningarna, är en viktig del av studentlivet. Gillena förenar de studerande genom att till exempel ordna olika evenemang och främjar studerandes ställning i universitetet och samhället. Vid Högskolan för elektroteknik finns tre gillen:

Bekanta dig även med

Internationalisation – School of Electrical Engineering

Internationalisation is one of the key principles of Aalto University. We strive to provide internationally attractive education and our degree education aims to give our graduates the abilities needed in international job markets, working in multicultural environments and solving global challenges.

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Career Design Lab: Career Services

Career Services for students.

CDL
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat