Utbildningsutbud

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

SSIs är ett tvåårigt gemensamt magisterprogram som erbjuder de studerande möjligheter till rörlighet mellan Aalto-universitetet, University of South-Eastern Norway (USN) och Budapest University of Technology and Economics (BME). Programmet kännetecknas av framstående expertis inom smarta system och mikrosystemteknik.
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.11.2023 – 10.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Utbildningens beskrivning

Integration av smarta system är ett mångvetenskapligt område som innefattar bidrag från flera traditionella tekniska områden. Fokus ligger på elektroteknik och närmare bestämt på elektriska gränssnitt, signalbehandling, hållbar elektronik och design för tillförlitlighet. Därtill ingår maskintekniska ämnesområden som hjälper de studerande att förstå hur sensorer och ställdon fungerar och utformas med hjälp av multifysikmodellering såväl som montering och paketering av enheter. Datateknik bidrar till förståelse för databehandling och anslutbarhet genom sakernas internet. Därtill är ett biotekniskt perspektiv nödvändigt i undervisningen av smarta system inom biomedicin, och kemitekniska kunskaper utgör centrala delkomponenter i tillverkningen av mikro-/nanosystem vad gäller smarta system. Slutligen kräver en lyckad produktion av smarta system att dessa olika tekniska delar utformas, monteras och integreras på systemnivå.

Programmet har följande centrala lärandemål:

  • Ingående kunskaper om mikrosystemteknik, mikroelektronik, funktionell och fysisk integration, kodning och hur dessa samverkar
  • Förmåga att definiera, modellera och utforma ett smart system som är avsett att lösa ett komplext praktiskt och teoretiskt problem
  • Insikter i den senaste forskningen inom området och beredskap att föra forskningen framåt
  • Förmåga att kritiskt utvärdera och välja de analysverktyg, metoder, modeller och beräkningar som behövs
  • Arbetslivsfärdigheter, t.ex. entreprenörskap, vetenskapligt skrivande, kommunikation, samarbete och ledarskap i mångvetenskapliga, mångkulturella och internationella team.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Programmet har följande deltagaravgifter (läsårsavgifter):

4 250 euro per läsår (för sökande inom EU) och 8 500 euro per läsår (för sökande utanför EU)

SSIs-programmet erbjuder stipendier för sökande från partnerländer och från länder som ingår i programmet. Alla sökande tas i beaktande för Erasmus+-stipendiet, och de bästa sökande beviljas stipendier. Läs mer på programmets webbplats.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng och genomförs på fyra terminer. De studerande tillbringar en termin vid var och ett av de tre universiteten. En mer ingående beskrivning av programmets innehåll finns på programmets webbplats.

Programmet erbjuder innovativa, integrerade och helhetsbetonade studier med bidrag från internationella och industriella partner. Därtill innefattar studierna en unik uppsättning entreprenörsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingsmål som inte går att finna i andra motsvarande utbildningsprogram, där fokus snarare ligger på utvalda delområden inom mikrosystem, mikroelektronik och teknik för smarta system.

  • De utexaminerade får en grundläggande förståelse för nuvarande tillverkningsprocesser inom mikrotillverkning, MEMS och IC för att jämlikt beakta olika praktiska utmaningar. Vidare ger programmet specialkunskaper och färdigheter i anknytning till de utmaningar som paketering och systemintegration av MEMS-komponenter, sensorer och elektronik innebär. Studierna ger också färdigheter i entreprenörskap, inklusive insikter i marknaden och användarkrav samt produkttillverkning, till exempel genom företagspresentationer och -besök.
Master’s Programme in Smart Systems Integrated Solutions

Lue opiskelijoiden kokemuksia

Student Arsam Ali at the Aalto University campus in Otaniemi.

Arsam Ali: Smart Systems Integrated Solutions programme offers extensive possibilities

Arsam loved the academic environment and student culture in Aalto University, as well as Finnish nature.

News

Inriktningsalternativ

Studenter på programmet kommer att studera första terminen vid Aalto-universitetet, andra terminen vid University of South-Eastern Norway och tredje terminen vid Budapest University of Technology and Economics. Den fjärde terminen skriver studenterna sin masteruppsats vid ett av de tre universiteten.

Internationell verksamhet

Programmet är ett gemensamt utbildningsprogram. Detta innebär att du studerar vid tre europeiska universitet och i tre olika länder. Studiemiljön i programmet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

De som utexamineras från programmet har utmärkta karriärmöjligheter i den offentliga och privata sektorn, särskilt som framtiden präglas av autonoma system och teknologiska framsteg. Tack vare det nära samarbetet med industrin är chanserna goda att få jobb via kursanslutna projekt, praktik, forsknings- eller examensarbete. De utexaminerade har dessutom alla de färdigheter som behövs för att starta eget.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande vid universitetet får i allmänhet utan svårighet bra arbetsplatser efter avlagd examen. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på universitetet, vilken fungerar som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger SSIs magisterprogrammet en stabil grund för doktorandstudier och för befattningar som kräver doktorsexamen.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för elektroteknik och automation erbjuder en utmärkt utbildning och en högklassig forskningsmiljö, där forskare och ingenjörer tillsammans utvecklar nya metoder, anordningar och system inom följande områden: elsystem och energiomvandling, styrning, robotik och autonoma system samt medicinsk teknik. Institutionen är involverad i doktorandutbildningen vid högskolan och erbjuder också magisterutbildning inom ovan nämnda fokusområden. Därtill deltar institutionen aktivt i undervisningen inom andra tvärvetenskapliga utbildningsprogram.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är ett av de högst rankade universiteten i världen vad gäller industrisamarbete. Den som utexamineras från oss kan dra nytta av våra kontakter. Aalto Industrial Internet Campus erbjuder dig en möjlighet att knyta kontakter till studerande inom andra tekniska områden och ansedda industripartner.

Kontakt information

Högskolan för elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected]. Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning se https://ssi-master.eu/application/

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: