Nyheter

Studerande Niki Aarnio: I magisterprogrammet i kommunikationsteknik kombineras kunnande inom ekonomi och teknik

Niki Aarnio, som är studerande inom magisterprogrammet Communications Engineering, uppskattar att studierna är internationella och konkreta.
Communications Engineering student Niki Aarnio in the winter.
Niki Aarnio studerar Commnications Engineering.

Varför valde du magisterprogrammet Communications Engineering?

I högstadiet och gymnasiet var jag bra i matematiska ämnen och min pappa är också teknolog. Därför kändes det tekniska området som ett naturligt alternativ för mig redan tidigt.  Mitt andra alternativ var ekonomi. Jag valde kandidatutbildningen i elektroteknik och elektronik, eftersom studierna leder till något konkret och jag tyckte att utbudet av fysikkurser var intressant.   

Under kandidatstudierna studerade jag produktionsekonomi som biämne, vilket också ökade mitt ekonomiska kunnande. Kombinationen tekniskt kunnande, produktionsekonomi och ekonomi fick mig att välja magisterprogrammet Communications Engineering. Kommunikationsteknik är verkligen en framtidsbransch med oändliga utvecklingsmöjligheter.

Vad har varit det bästa med dina studier?

Magisterstudierna har motsvarat mina förväntningar väl och det har varit en lämplig kombination av ekonomi och teknik. När jag var utbytesstudent i Mexiko kunde jag vara stolt över att jag studerade Communications Engineering vid Aalto-universitetet. Det var trevligt att upptäcka att de andra kände till universitetet och visste att den forskning som bedrivs inom programmet är mycket respekterad.  

I Otnäs märks det också att studierna är internationella. Vi har många utländska studerande och utbytesstudenter.  

Vilken är den intressantaste kursen?

Under kursen Value network design for internet services behandlade vi livscykeln för internetprodukter och vi drog nytta av teorin i praktiken i samband med färdiga produkter från våra samarbetsföretag. Vår grupp arbetade med ett startupföretag som tillverkar VR-glasögon. På kursen funderade vi bl.a. på strategin för lanseringen av produkten på marknaden och vi analyserade hur produktens tekniska egenskaper kan förmedlas till människor som fattar affärsbeslut. Det var också roligt att kursen var populär bland utbytesstudenterna och många av dem deltog i kursen. Den internationella atmosfären gav upphov till många intressanta diskussioner.  

 

Mycket pengar omsätts inom branschen och det behövs hela tiden ny forskning och fler diplomingenjörer.

Niki Aarnio

Hur är studielivet vid Aalto-universitetet?

Det finns mycket program utanför studierna och alla kan delta i den mån de vill. Det har varit roligt att se hur evenemangen har förändrats de senaste åren, när studerande inom ekonomi och konst har anslutit sig till teknikstuderandena på campus. Det tvärvetenskapliga perspektivet gör studielivet intressant och det är trevligt att också stöta på olika konstevenemang och föreställningar på campus.

Vad får du med dig från studierna till arbetslivet?

Arbetslivet är närvarande bl.a. under de kurser där vi samarbetar med företag. Vi analyserar t.ex. olika företags produkter eller jämför en produkt med någon teori.

Dessutom håller många av våra alumner olika föredrag och berättar hur studierna har varit till nytta i arbetslivet. Det är trevligt att få veta att de ämnen som vi studerar har en konkret betydelse. Arbetslivet framträder också genom att företagen är mycket intresserade av oss studerande. För närvarande utför jag mitt diplomarbete och fastän jag inte gör det för något visst företag, har många representanter för olika företag kontaktat mig angående mitt arbete.

Hur ser framtiden ut inom branschen?

Arbetet och forskningen inom elbranschen tar slut när folk slutar använda el. Kommunikationstekniken utvecklas ständigt och den kommer aldrig att bli färdig. Mycket pengar omsätts inom branschen och det behövs hela tiden ny forskning och fler diplomingenjörer. Mängden data ökar kontinuerligt och behovet av experter ökar också inom branscher som inte är direkt knutna till teknik. Som exempel kan nämnas livsmedelsbutikskedjor, som numera har tagit i bruk många olika appar.  

Många som t.ex. är duktiga på matematik tänker automatiskt att de ska studera vid handelshögskolan. De tekniska områdena och utbildningsprogrammen skiljer sig mycket från varandra, så det lönar sig att gå igenom alternativen noggrant och sätta sig in i deras innehåll. Bland programmen kan man hitta något verkligt intressant som man inte tänkt på tidigare.

Följa oss

Läs mer

Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Utbildningsutbud
Sähköinsinöörikillan lakkienjako/ Aalto-yliopisto / kuva: Essi Jukkala

Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Högskolan för elektroteknik
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Venla Kaislo Sähkötekniikan päivä -tapahtumassa. Kuva: Filmbutik.
Studier Publicerat:

Studerande Venla Kaislo: Jag väntar ivrigt på allt som jag kommer att få göra i framtiden

Venla, som är första årets studerande i bioinformationsteknik, är överraskad av hur aktivt studentlivet vid Aalto-universitetet är.
Engineering psychology students Salla Nicholls and Esko Evtyukov, photo by Matti Ahlgren
Studier Publicerat:

Esko Evtyukov och Salla Nicholls tycker det är häftigt att vara de första studerandena i teknisk psykologi

Esko Evtyukov och Salla Nicholls är de allra första studerandena vid Aalto-universitetets utbildning i teknisk psykologi med totalt tjugo studenter som börjar hösten 2022.
Opiskelu Insinööritieteiden korkeakoulussa
Studier Publicerat:

Kolla in presentationer på de nya ansökningsalternativen på kandidatnivå inom ingenjörsvetenskaperna

I videopresentationerna berättar våra studenter vad som är bäst inom ingenjörsvetenskaperna.
Ninni Norra puhuu nikrofoniin. Etualan pöydällä näkyvät pienet Suomen ja EU:n liput.
Studier Publicerat:

Ninni Norra fick en studieplats på Handelshögskolan via urvalsgruppen särskilda meriter

Som en särskild merit kan betraktas en prestation inom exempelvis entreprenörskap, ledarskap, frivilligverksamhet, idrott, musik, konst eller vetenskap/teknik vilken är på en nivå som är klart högre än jämnårigas prestationer i medeltal.