Utbildningsutbud

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Programmet ger studerandena en inblick i globalt viktiga teknologier och möjligheterna att forma framtiden genom dem. Överallt i vår omvärld finns trådlös teknik på grund av mobilapparaternas frammarsch, rymdtekniken skjuter i höjden i form av små satelliter och nanoteknologin möjliggör revolutionerande genombrott på områden som utnyttjande av solenergi. Programmet är starkt fokuserat på forskning i och design av hårdvara för dessa teknologier och underlättar en smidig övergång till en karriär inom industrin eller till postgraduala studier.
laboratory facilities in microwave engineering major
Get a Master’s Degree in Electronics and Nanotechnology at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Teknologierna som detta program behandlar är allmänt förekommande redan idag och än mer i framtiden. Programmet förser studerandena med all den kunskap och de verktyg de behöver för att utforska nya världar och lösa praktiska problem som gör samhället bättre. Den som avlagt examen har:

  • Grundläggande kompetens på sitt område. Du förstår den grundläggande dynamiken och de viktigaste teorierna på det specialiseringsområde du valt.
  • Färdigheter i designteknik. Du kan designa och bygga teknologisk hårdvara för ditt specialiseringsområde.
  • En forskares tänkesätt. Du har en stark teoretisk grundval och en forskningsorienterad, vetenskaplig och akademisk inställning till problemlösning.
  • Banbrytande potential. Du är expert på teknologier som utvecklas snabbt och på många sätt kommer att förändra vår värld.

Efter utexaminering från programmet har du gedigen know-how inom ditt fack och kan åta dig expertuppdrag inom ditt specialiseringsområde.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i Electronics and Nanotechnology ordnas av Högskolan för elektroteknik och består av ett tvåårigt program, omfattande totalt 120 studiepoäng: Programmet omfattar:

  • Huvudämnesstudier (65 sp)
  • Fritt valbara studier (25 sp)
  • Examensarbete (30 sp)

Huvudämnet väljs i slutet av det första läsåret från de möjliga specialiseringsområdena, efter inledande gemensamma studier.

När studierna påbörjas uppgör studerandena en personlig studieplan (HOPS) tillsammans med en akademisk handledare. Huvudsyftet med HOPS är att studierna ska svara mot den studerandes intressen och genomföras i logisk ordning. Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Studerandena kan anlägga både ett industriellt och ett vetenskapligt synsätt på sina studier. De kan betona antingen de teoretiska aspekterna eller gå in för de praktiska tillämpningarna. Programmet är därför en kombination av teoriinriktade och praktiska kurser som består av föreläsningar, fristående övningar, datorsimuleringar, laboratoriearbeten och teamuppgifter.

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Inriktningsalternativ

Kurserna är nära anknutna till aktuell forskning på ifrågavarande område, eftersom alla huvudämnen är länkade till pågående forskning som drivs av forskarteam vid de olika institutionerna. Programmets huvudämnen, dvs. specialiseringsområden, är fyra till antalet:

1. Micro and Nanoelectronic Circuit Design

I Micro and Nanoelectronic Circuit Design lär sig studerandena konstruera moderna trådlösa apparater och förstå de teknologier som ligger till grund för de senaste landvinningarna inom trådlös teknik, exempelvis 5G. De kan också integrera digitala och analoga radiofrekventa kretsar i minimala trådlösa sensorer som används i "sakernas internet" eller i medicinska implantat.

2. Microwave Engineering

I Microwave Engineering lär sig studerandena konstruera mikrovågskomponenter för moderna trådlösa apparater och förstå de teknologier som ligger till grund för de senaste landvinningarna inom trådlös teknik. Särskilt lär sig studerandena konstruera antenner för moderna trådlösa apparater och nätverk och förutsäga hur vågorna fortplantar sig i olika omgivningar.

3. Photonics and Nanotechnology

I Photonics and Nanotechnology studeras de lagar i fysiken som bestämmer egenskaperna hos och växelverkan mellan ljus och materia. Fokus ligger emellertid alltid på hur teorierna ska tillämpas på tillverkning av hårdvara. Tillverkningstekniken fick sitt upphov med halvledareran och tillverkning av mikroelektronik, men genom tillskottet av nanotillverkningstekniker breddas dess tillämpningsområde till att omfatta exempelvis sensorer, optoelektroniska apparater (solceller, lysdioder, lasrar), fotoniska apparater, mikrofluidiska apparater och till och med nanoelektroniska apparater baserade på kvantfysik. Dessa apparater testas och utvecklas i forskningscentret Micronova som har det största renrummet i norra Europa.

4. Space Science and Technology

Space Science and Technology har fyra fokusområden: rymdteknik, terrestriell observation, rymdfysik och radioastronomi. Under studiernas gång lär sig studerandena planera och bygga funktionella rymdsystem, planlägga vetenskapliga rymdforskningsprojekt och bedriva vetenskap med resultaten.

Internationell verksamhet

Eftersom programmet behandlar teknologier som är globalt relevanta är studiemiljön mycket internationell och studierna genomförs i multikulturella grupper. Det finns talrika möjligheter till utbytesstudier över hela världen, vilka kan införlivas med examen som internationellt biämne. Man kan också utveckla sin globala kompetens exempelvis genom praktik eller en sommarkurs utomlands eller genom att representera Aalto-universitetet vid de studenttävlingar som ordnas då och då.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsevenemang och aktiviteter. Programmens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och supportverksamhet för studerande hjälper internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen och ger samtidigt finländska studerande en unik möjlighet att lära känna dem.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet till forskarstudier (Doktor i vetenskap inom ett tillämpligt område)Läs mer på programmets engelska sida.

Karriärmöjligheter

De som utexamineras från programmet inleder ofta sina karriärer på den internationella marknaden med FoU-orienterade uppgifter och övergår efterhand enligt sina preferenser till olika sakkunniguppgifter inom industrin. På grund av studiernas starka betoning på forskning är det vanligt att man fortsätter som forskare med doktorsexamen som mål. En del startar också eget och sysselsätts i hårdvaruföretag med stark tillväxtpotential. På det hela taget är anställningsutsikterna för utexaminerade från programmet mycket goda eftersom de i många fall redan under studietiden knyter aktiva kontakter till företag på området.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande vid universitetet får i allmänhet utan svårighet bra arbetsplatser efter avlagd examen. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på universitetet, vilken fungerar som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet i elektronik och nanoteknologi en stabil grund för doktorandstudier och för befattningar som kräver doktorsexamen. En stor del av dem som tagit civilingenjörsexamen fortsätter som forskare på en doktorandutbildning i Finland eller internationellt.

Typiska jobbtitlar för nyutexaminerade och anställda inom industrin inkluderar: Antenna/RF/microwave specialist, Technical sales engineer, RF system engineer, Consultant, RF/antenna/microwave engineer, Test engineer, Business developer, design engineer, ASIC developer, SoC architect, electronics designer, FPGA programmer, VHDL software engineer, CEO, CTO, Head of Mission Management, Spacecraft System Engineer, Spacecraft System Analyst, Software Design Lead, Spacecraft Designer, Head of Communications Network, Research Team Leader, Quality Assurance Engineer etc.

Några exempel på företag som nyligen har anställt nyutexaminerade är: Nokia, Nokia Bell Labs, Qualcomm, Huawei, Optenni, Cojot, Radientum, Airbus, VTT, CoreHW, SAAB, Huawei, Murata, Vaisala, Microsoft, Nordic Semiconductors, ICEYE, Kuva Space, Aurora Propulsion,  HULD, Arctic Astronautics, DA-Group, Airbus Defense and Space, Leaf Space.

Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta

Studenternas satellitprojekt blev startskottet för alumnen Maria Hietas karriär inom rymdsektorn

En gästföreläsning från Meteorologiska institutet på kursen var så intressant att Maria Hieta som studerade rymdteknik på stående fot skickade in en arbetsansökan till sin blivande arbetsplats.

Nyheter
Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för elektroteknik

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för elektroteknik har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för elektroteknik

Tyngdpunkter inom forskning

Läs mer på programmets engelska sida.

Samarbete med andra aktörer

Läs mer på programmets engelska sida.

Webinar | Electronics and Nanotechnology

Lära mer om magisterprogrammet Electronics and Nanotechnology. Se webbinariets inspelning där programrepresentanter och studerande berättar mer om studierna och karriärmöjligheter och svarar på några andra frågor du kan tänkas ha.

Se webbinariets inspelning
Microwave engineering student working in an anechoic chamber.

Get to know us

Educational satellite won a spot in the International Space Station

Aalto students designed a satellite, which even a child can assemble and programme. The instructions can soon be downloaded from the web and you can design the exterior yourself, perhaps from a milk carton.

KitSat educational satellite

Problem-solving skills and growing as a human being – studies in technology provided a good foundation for careers of the alumni

‘In working life, you will inevitably face situations where you need to learn completely new skills. That is when something you have learned in your studies can offer surprising advantages.’

Jouni Envall

Name for the antenna inside a smart pendant came from Oreo cookies

Students examined and developed antenna solutions for Kalevala Jewelry on the Antennas workshop course.

Micronova

Micronova är Finlands nationella forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik och drivs gemensamt av Teknologiska forskningscentralen VTT och Aalto-universitetet.

Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Aalto students walking at campus during summer

Study-option-specific application instructions

Kontakt information

Högskolan för elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected] Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected]

[email protected]

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat