Utbildningsutbud

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Elektrifierad trafik, digital kommunikation, maskininlärning och artificiell intelligens inom medicin, rymdforskning... Det finns inte någon framtida teknologi som inte på ett eller annat sätt skulle vara kopplad till elektronik och elektroteknik. Den främsta kompetensen inom det teknologiska området i Finland är koncentrerad till Aalto-universitetet, och genom att välja ansökningsalternativet elektronik och elektroteknik blir du en del av denna grupp av toppexperter.
Kaksi naista työskentelevät Sähköpaja-kurssilla

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökan till kandidatutbildningar

Webinar | Elektronik och elektroteknik

I den här webbinarinspelningen får du höra mer om att studera elektronik och elektroteknik, ansökningar och framtida anställningsmöjligheter.

Titta på webinariet (på finska)
Kaksi opiskelijaa sähköpajakurssilla.

Utbildningens beskrivning

Elektricitet och elektronik har en enorm betydelse i vårt liv. Vi lägger inte nödvändigtvis märke till det i vardagen, men vid en eventuell störning kan samhället stå fullständigt stilla. Därtill har elektrotekniken en oerhörd potential när det kommer till utveckling av hälsoteknologi, analys av miljön, dataöverföring och övergången till renare energilösningar. Ansökningsalternativet elektronik och elektroteknik vid Aalto-universitetet erbjuder goda möjligheter för ambitiösa studerande att utveckla sin kompetens under ledning av toppexperter inom området. De studerande har mångsidiga karriärutsikter. Expertis inom detta område efterfrågas inom både industrin och i övriga delar av samhället, och de som utexamineras från detta program får möjlighet att skapa ett smartare och mer ansvarsfullt samhälle.

Studierna leder till diplomingenjörsexamen, men redan kandidatstudierna ger färdigheter att ta sig an utmaningar i anknytning till utveckling och planering av tekniska lösningar. Studierna ger också gedigna färdigheter i programmering som kan tillämpas för att lösa elektroniska och elektrotekniska problem. Den akademiska utbildningen ger en förmåga att kritiskt utvärdera vetenskaplig information och reflektera över teknikens inverkan på samhället och omvärlden.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för teknologie kandidatexamen är huvudsakligen finska, delvis även engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Teknologie kandidatexamen ordnas av Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar 180 studiepoäng.

Under det första året ligger fokus på kurser som är gemensamma för alla huvudämnesstuderande inom det tekniska området. Det handlar i huvudsak om grundkurser i matematik, fysik och programmering. Till årets höjdpunkter hör den populära elverkstadskursen, där de studerande får bygga en valfri apparat efter eget intresse. Undervisningspersonalen och assistenterna hjälper till med ämnesvalet och under själva arbetet. Det krävs alltså inga förkunskaper. Kursen kulminerar i en gala där de studerande får presentera sina arbeten.

> Läs om de gemensamma studierna i studieguiden!

Under det andra året får de studerande fördjupa sig i sina huvudämnesstudier. Samtidigt ökar den akademiska friheten i och med att de studerande kan välja biämne och fritt valbara kurser också inom andra områden efter eget intresse.

> Bekanta dig med huvudämnesstudierna i studieguiden!

> Läs om biämnen vid Aalto i biämnesguiden!

Under det tredje året är det möjligt att åka på internationellt utbyte. Därtill gör de studerande sitt lärdomsprov, d.v.s. kandidatarbete, om ett tema som anknyter till huvudämnet.

Kandidatprogrammet i elektroteknik
Venla Kaislo, Iikka Huttu ja Leevi Hormaluoma. Kuva: Filmbutik

Studerande Iikka Huttu: Studierna för diplomingenjörsexamen är en perfekt kombination av teori och praktik

Iikka som har studerat elektronik och elektroteknik tror att elektrotekniken ger lösningar på många problem i arbetet för hållbar utveckling och välfärd.

Nyheter
Electrical engineering student Emmaleena Ahonen.

”Inom det elektrotekniska området kan man bygga en mera ansvarsfull och intelligent framtid”

Studeranden Emmaleena Ahonen tycker att framtiden på området ser ljus ut, eftersom också oväntade områden kräver kunnande.

Nyheter

Inriktningsalternativ

De studerande kan rikta in sig på antingen elektronik eller fysik i sina studier. Efter att ha avlagt teknologie kandidatexamen fortsätter de studerande i regel till något av följande magisterprogram:

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

I magisterprogrammet Automation and Electrical Engineering får de studerande färdigheter att arbeta med maskiner och programvara inom ett valfritt område: elektroteknik- och energisektorn, medicinsk teknik eller reglerteknik och robotik. Med en stark utgångspunkt i matematisk-naturvetenskaplig teori och grundforskning lägger programmet fokus på tillämpad teknik såsom autonoma system, hälsoteknologi, smarta nät och lösningar för förnybara energikällor.

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Magisterprogrammet Electronics and Nanotechnology ger de studerande en möjlighet att studera teknik inom områden på stark frammarsch. Till följd av den ökade användningen av mobila enheter används trådlös teknik numera överallt. Därtill ökar betydelsen av rymdteknik lavinartat genom användningen av små satelliter, och nanotekniken möjliggör betydande genombrott inom många områden, såsom tillvaratagande av solenergi. Inom detta program läggs fokus på utveckling och tillverkning av utrustning i anknytning till dessa tekniker. Programmet ger de studerande färdigheter för att utveckla framtidens teknologi inom företag eller för att fördjupa sina kunskaper genom doktorandstudier.

Du kan även fortsätta studierna inom flera andra magisterprogram som erbjuds vid Högskolan för elektroteknik eller någon annan högskola vid Aalto-universitete

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Automation and Electrical Engineering, Master of Science (Technology)

Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa såväl traditionella som nya teknologier på moderna lösningar i olika industrier och roller. Programmet baseras på forskning och grundläggande teorier i matematiska och naturvetenskaper men fokuserar på tillämpning av teknologierna, inklusive ämnen som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar. De utexaminerade presterar särskilt väl i gränsområdet mellan hård- och mjukvara, inom områdena elektroteknik, energisektorer, biomedicinsk teknik, reglerteknik och robotik.

Utbildningsutbud
laboratory facilities in microwave engineering major

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Genom att utveckla modern hårdvaruteknik spelar elektronik- och nanoteknikexperter en viktig roll i utformningen av framtiden.

Utbildningsutbud

Internationell verksamhet

Högskolan för elektroteknik erbjuder mångsidiga möjligheter till utbyte på olika håll i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudier i kandidatexamen till exempel i form av en internationell biämneshelhet. Utbyteskoordinatorn ger dig anvisningar och råd för att välja utbytesmål, och utbytesperioder stöds med stipendier. Studentutbytet är tätt integrerat i utbildningsprogrammen så att tröskeln för att åka på utbyte ska vara så låg som möjligt.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande av ungefär 90 olika nationaliteter. De inkluderas i Aalto-universitetets mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Ett utmärkt sätt att lära känna internationella studerande är att delta i tutorverksamheten. Tutorer vägleder nya studerande och hjälper dem anpassa sig till vardagen och studierna i Otnäs.

Alla magisterprogram vid Högskolan för elektroteknik är engelskspråkiga och internationella. Cirka 40 % av undervisnings- och forskningspersonalen vid Aalto är från andra länder än Finland. Du kan också avlägga en dubbelexamen och studera i två olika länder vid två olika universitet.

Dubbelexamensprogram vid Högskolan för elektroteknik

EIT logo and a circuit board

Autonomous Systems - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Från självkörande bilar till robotassistenter, sakernas internet och AI-baserade programvarulösningar – framtiden är autonom. I egenskap av ny teknik medför dock autonoma system både möjligheter och risker. Nyckeln till att navigera på detta potentiella minfält är inte bara att förstå tekniken i sig, utan framför allt att på ett säkert sätt kunna utvärdera autonoma processer och maximera avvägningen mellan inverkan och de resurser som spenderas.

Utbildningsutbud
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

När våra nät blev överbelastade med uppkopplade enheter och strömningstjänster kom molntjänster till undsättning. Nu håller ”molnifieringen” av nätverk på att utlösa en ny era av smarta uppkopplingar som möjliggör allt från tillämpningar inom Industri 4.0 till självstyrande fordon, 5G och 6G, förstärkt verklighet och urban infrastruktur.

Utbildningsutbud
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Utbildningsutbud
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

Utbildningsutbud
Students studying together

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Utbildningsutbud

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetet erbjuder goda möjligheter att fortsätta studierna på doktorandnivå. I regel får doktorander en avlönad forskarplats inom området där de har avlagt sin diplomingenjörsexamen. Varje år utexamineras tiotals teknologie doktorer i elektroteknik, och de är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. De utexaminerade arbetar huvudsakligen med ledande expertuppgifter inom industrin.

Karriärmöjligheter

Diplomingenjörer hör till de högst avlönade på arbetsmarknaden, och de som utexamineras från Högskolan för elektroteknik erbjuds mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter. Du kan till exempel leda ett internationellt projekt för renare energilösningar eller utveckla nya innovationer för hälsoteknologin. Examen ger dig utmärkta förutsättningar för att söka dig till uppgifter som motsvarar dina egna styrkor, oavsett om du riktar in dig på en internationell karriär i ett stort företag, är en del av ett startupföretags framgångssaga eller bedriver banbrytande forskning.

School of Electrical Engineering graduates in working life

School of Electrical Engineering Master's graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

Unto Rautio

Studenternas satellitprojekt blev startskottet för alumnen Maria Hietas karriär inom rymdsektorn

En gästföreläsning från Meteorologiska institutet på kursen var så intressant att Maria Hieta som studerade rymdteknik på stående fot skickade in en arbetsansökan till sin blivande arbetsplats.

Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta

Alumnen Craig Rollo lyckades nappa åt sig drömjobbet för en musikdiggare

Eftersom Craig Rollo ville jobba med musik var Acoustics and Audio Technology det perfekta huvudämnesvalet för honom.

Craig Rollo / Aalto University alumni/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

”I den här branschen får man förändra världen!” – Två tekniska alumner berättar om sin karriär

Maaret Pyhäjärvi och Niina Kajovuori som arbetar inom testningsautomation på Vaisala vill uppmuntra till att modigt välja kurser från olika områden.

Maaret Pyhäjärvi and Niina Kajovuori/ Vaisala/ Aalto University alumni/ image: Vaisala

Tyngdpunkter inom forskning

Studerande i elektronik och elektroteknik utexamineras i regel från magisterprogram vid två institutioner som är internationellt ansedda forskningsenheter. Forskningen vid institutionen för elektronik och nanoteknik fokuserar på trådlösa enheter, nanoteknologi, integrerade elektronikkretsar, elektromagnetiska fenomen och rymdteknologi. Till exempel den första finländska satelliten Aalto-1 skapades vid institutionen som ett studerandeprojekt. Forskningsområdena vid institutionen för elektroteknik och automation är bland annat kraftsystem, robotik och autonoma system, hälsoteknologi, smart livsmiljö och industrielektronik. Redan som grundstuderande får du bekanta dig med den nyaste forskningen inom elektronik och elektroteknik.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Teknologie kandidatexamen medför mångvetenskapliga möjligheter framför allt genom dess flexibilitet. Du kan välja både ditt biämne och enskilda fritt valbara kurser även inom det ekonomiska och det konstnärliga området.

Otnäs campus omges av företag, startupföretag och teknologiparker. Samarbetet med dessa aktörer är intensivt redan i början av studierna genom företagssamarbetskurser samt eventuella praktikperioder och sommarjobb. Vårt levande campus och de fritt valbara kurserna sammanför människor och ger upphov till nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag.

I anknytning till Aalto-universitetet verkar hundratals olika studentklubbar och -organisationer som ordnar evenemang med anknytning till kultur, idrott och andra hobbyer. Ämnesföreningen eller gillet erbjuder phuxfostran samt kultur- och idrottsevenemang, företagsbesök och fester som motvikt till studierna.

Vill du höra mer om studierna?

Under det virtuella evenemanget, Elektroteknikens dag, diskuterade elektroteknikstudenterna särskilt studierna och studentlivet vid Aalto-universitetet. Nu kan du titta på inspelningen (på finska)!

Sähkötekniikan opiskelijat Venla, Iikka ja Leevi. Kuva: Filmbutik.

Sähkötekniikan päivä samlade besökare från olika delar av Finland – se på videoinspelningen!

Under det virtuella evenemanget diskuterade elektroteknikstudenterna särskilt studierna och studentlivet vid Aalto-universitetet.

Nyheter

Bekanta dig med oss

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija kesätöissä elektroniikan ja naotekniikan laitoksella, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Sommarjobb på universitetet är självständigt och flexibelt men kräver stor initiativförmåga

Högskolan för elektroteknik anställer varje år tiotals studerande för olika sommarjobb.

Nyheter
Kevään 2018 Sähköpajakurssin lopputyö, kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

På elverkstadskursen byggdes lösningar för vardagliga behov

Den prisbelönta och omtyckta elverkstadskursen ställde fram innovativa projektarbeten, som studerande vid Aalto-universitetet byggt, på kursens avslutande utställning den 23 maj.

Nyheter
Lapsen elintoimintoja mittaava ranneke, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Ett armband som övervakar barnets livsfunktioner och som kan förebygga plötslig spädbarnsdöd utvecklades på Protoverkstadskursen

På Protoverkstadskursen som ordnades för tredje gången planerade och byggde de studerande prototyper på uppdrag av företag.

Nyheter
Student guide illustration, supporting your studies

Kombinera tävlingsidrott och studier vid Aalto

Aalto-universitetet har förbundit sig att stödja möjligheten att kombinera idrott och studier för studerande som hör till huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och att beakta de utmaningar och specialbehov som en idrottskarriär för med sig.

Stöd för studierna

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik:

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: