Utbildningsutbud

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vore samhället utan de möjligheter som öppnas av elektronik och elektroteknik? Vi använder dagligen lösningar inom exempelvis hälsovård, transport och kommunikation som alla baserar sig på elektronik och elektroteknik. Utbildningsprogrammet för elektronik och elektroteknik ger studeranden färdigheter att gestalta och förstå dessa lösningar med hjälp av studierna i matematik, fysik, elektronik och programmering. Studerandena utexamineras som teknologie kandidater med utmärkta förutsättningar att arbeta med de elektrotekniska apparater och tillämpningar som omger oss och på så sätt påverka utvecklingen av samhället och vår livsmiljö.
Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökningsperioden har slutat

Studiemål

Kandidatexamen vid Aalto-universitetet ger teknologie kandidaten färdigheter att utveckla sin kompetens så att hen senare kan ta sig an också krävande forsknings- och planeringsuppgifter. Den som avlagt examen har:

 • Kompetens i elektronikens och elektroteknikens grunder. Hen förstår basteorier och -begrepp på området, och kan tackla hittills olösta problem som uppkommer vid utveckling och planering av tekniska system.
 • Kompetens i elektronikens och elektroteknikens planerings- och analysmetoder. Hen har kunskap om de centrala planerings- och analysmetoderna på området och kan använda de vanligaste komponenterna och mätinstrumenten.
 • Förmåga att identifiera elektronikens och elektroteknikens verkningar i vår omvärld. Hen kan analysera de verkningar teknik, planering och det egna arbetet har på människor, ekonomi, samhälle och miljö.
 • Förmåga att förvärva, bedöma och kritiskt hantera vetenskaplig och yrkesrelaterad information. Hen kan inhämta vetenskapliga forskningsrön och verka i assisterande forskningsuppgifter för att utveckla sin kompetens. Hen kan tillämpa teorier på utveckling och programmering av praktiska apparater.
 • Gediget kunnande i det valda huvudämnet. Den utexaminerade är specialiserad på elektronik eller elektroteknik.
 • Viktiga arbetslivsfärdigheter. Den utexaminerade har också olika färdigheter som behövs i arbetslivet, såsom förmåga till växelverkan, förmåga att uppträda, lösa problem och hantera projekt.

 

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen i elektronik och elektroteknik ordnas av Högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitetet och består av ett treårigt program, omfattande totalt 180 studiepoäng:

 • Grundstudier (70 sp)
 • Huvudämnesstudier (60 sp)
 • Biämnesstudier (25 sp)
 • Fritt valbara studier (25 sp)

 

Utbildningens innehåll

Studierna i elektronik och elektroteknik innefattar bland annat föreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar och olika planeringsprojekt som förbereder för arbetslivet och som genomförs självständigt och i grupp. I Otnäs får du testa dina färdigheter och din kreativitet i exempelvis i proto- och elektronikverkstaden eller på den prisbelönta kursen Elverkstad, där deltagarna får testa teorier i praktiken genom att i grupper bygga olika slags elektroniska apparater. En del av studerandena har till och med varit med och byggt satelliter.

Campus och studentliv

Aalto-universitetet ligger i Otnäs på 10 minuters avstånd från Helsingfors centrum med metro. Det nyanlagda campus är en trivsam och naturnära studiemiljö för över 12 000 studerande som lär känna varandra både genom studierna och det aktiva studentlivet. I samband med Aalto-universitetet verkar hundratals olika studentföreningar och ‑organisationer som anordnar kultur-, sport- och andra evenemang. Universitetets vardag är också annars fylld av intressanta möten mellan studerande, lärare, personal och universitetets samarbetsföretag.

Också Kandidatprogrammet i elektronik och elektroteknik välkomnar dig till ett aktivt studiesamfund och till Aalto-universitetets Elingenjörsgille (på finska). Det erbjuder studerandena fuxutbildning och som motvikt till studierna exempelvis kultur- och sportevenemang, företagsexkursioner och fester. För de svenskspråkiga studerandena finns också Teknologföreningen som verkar i nationshuset Urdsgjallar i Otnäs.

Electrical engineering student Emmaleena Ahonen.

”Inom det elektrotekniska området kan man bygga en mera ansvarsfull och intelligent framtid”

Studeranden Emmaleena Ahonen tycker att framtiden på området ser ljus ut, eftersom också oväntade områden kräver kunnande.

Nyheter

Fortsatta studiemöjligheter

Som antagen till att avlägga teknologie kandidatexamen (TkK, 180 studiepoeng, 3 år) får den studerande studierätt att avlägga också diplomingenjörsexamen (DI, 120 studiepoeng, 2 år). Efter att ha slutfört tenknologie kandidatexamen, försatter studerande vid elektronik och elektroteknik typiskt sina studier till magisterprogrammen nedan. Möjliga karriärvägar finns också inom flera andra magisterprogram vid Aalto-universitetet, såväl vid Högskolan för elektroteknik som vid Aalto-universitetets andra högskolor. En avlagd diplomingenjörsexamen ger behörighet att ansöka om studier till doktorsexamen.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa såväl traditionella som nya teknologier på moderna lösningar i olika industrier och roller. Programmet baseras på forskning och grundläggande teorier i matematiska och naturvetenskaper men fokuserar på tillämpning av teknologierna, inklusive ämnen som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar. De utexaminerade presterar särskilt väl i gränsområdet mellan hård- och mjukvara, inom områdena elektroteknik, energisektorer, biomedicinsk teknik, reglerteknik och robotik.

Utbildningsutbud
laboratory facilities in microwave engineering major

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Programmet ger studerandena en inblick i globalt viktiga teknologier och möjligheterna att forma framtiden genom dem. Överallt i vår omvärld finns trådlös teknik på grund av mobilapparaternas frammarsch, rymdtekniken skjuter i höjden i form av små satelliter och nanoteknologin möjliggör revolutionerande genombrott på områden som utnyttjande av solenergi. Programmet är starkt fokuserat på forskning i och design av hårdvara för dessa teknologier och underlättar en smidig övergång till en karriär inom industrin eller till postgraduala studier.

Utbildningsutbud

Internationella möjligheter

Högskolan för elektroteknik ger de studerande mångsidiga möjligheter till utbytesstudier världen över. Utbytesstudierna kan enkelt införlivas med kandidatexamen till exempel som en internationell biämneshelhet. Du vägleds och får råd om valet, och utbytet stöds genom stipendier. Studentutbytet är väl integrerat i utbildningsprogrammen för att tröskeln att söka till utbyte ska vara så låg som möjligt.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsevenemang och aktiviteter. Den aktiva tutorverksamheten hjälper internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen och ger samtidigt finländska studerande en unik möjlighet att lära känna dem.

 

Tvärvetenskapliga möjligheter

Aalto-universitetet är känt som en föregångare när det gäller att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, teknik, konst och vetenskap. Ett livligt campus och fritt valbara kurser sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta mycket spontana tvärvetenskaplighet är ägnad att föda nya idéer och sammansvetsa entusiaster, skapa vänskapsband, nyttiga nätverk och i slutändan även nya företag.

Teknologie kandidatexamen stöder tvärvetenskapliga möjligheter framför allt genom flexibilitet. Du kan välja både biämne och flera fritt valbara enskilda kurser också inom områdena handelsvetenskap och konst.

 

Karriärmöjligheter

Diplomingenjörer som utexaminerats från Högskolan för elektroteknik erbjuds mångsidiga arbetsuppgifter i storföretagen, i startupföretag och i forskningsinstitutioner. De nyblivna diplomingenjörerna börjar ofta med tekniska sakkunniguppgifter och går därifrån vidare till att leda produktutvecklingsteam eller jobba med sakkunniguppgifter på ledningsgruppnivå. Examen ger dig utomordentliga möjligheter att söka dig till uppgifter där dina starka sidor kommer till sin rätt. Bygg alltså din karriärväg så att den svarar mot dina drömmar: har du tänkt dig en internationell karriär inom företagsvärlden, ser du dig som en banbrytare inom forskning eller vill du leda stora tekniska team som tampas med sakkunniguppgifter?

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som hjälper dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande vid Aalto blir typiskt mycket snabbt anställda efter studierna. Den aktiva entreprenörsandan på Aalto hjälper också studerandena att grunda egna företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet behörighet för doktorand- och forskarstudier.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för elektroteknik

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för elektroteknik har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för elektroteknik

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom teknologie kandidatexamen ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. Undervisningen inom diplomingenjörsexamen ges i huvudsak på engelska.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till planerare Tuula Noponen, [email protected], tfn. 050 408  1024.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Bekanta dig med oss

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija kesätöissä elektroniikan ja naotekniikan laitoksella, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Sommarjobb på universitetet är självständigt och flexibelt men kräver stor initiativförmåga

Högskolan för elektroteknik anställer varje år tiotals studerande för olika sommarjobb.

Nyheter
Kevään 2018 Sähköpajakurssin lopputyö, kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

På elverkstadskursen byggdes lösningar för vardagliga behov

Den prisbelönta och omtyckta elverkstadskursen ställde fram innovativa projektarbeten, som studerande vid Aalto-universitetet byggt, på kursens avslutande utställning den 23 maj.

Nyheter
Lapsen elintoimintoja mittaava ranneke, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Ett armband som övervakar barnets livsfunktioner och som kan förebygga plötslig spädbarnsdöd utvecklades på Protoverkstadskursen

På Protoverkstadskursen som ordnades för tredje gången planerade och byggde de studerande prototyper på uppdrag av företag.

Nyheter

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat