Utbildningsutbud

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Communications and Data Science är ett Erasmus Mundus Joint Masters-program (EMJM) och omfattar en rad aktuella ämnesområden som är relevanta inom dagens teknikområden. I detta två år långa magisterprogram studerar du vid minst två partneruniversitet och två länder, ett år vid respektive universitet. 
Students studying together

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

4.12.2023 – 19.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Utbildningens beskrivning

Studierna i programmet Communications and Data Science ger mångsidiga färdigheter i programmering, en stark matematisk grund, förmåga till målinriktad problemlösning och färdigheter i effektiv projektplanering och -hantering. De studerande får djupgående kunskaper i det breda området datornätverk och cybersäkerhet och får yrkeserfarenhet genom skräddarsydda industriprojekt och utbildning i entreprenörskap.

Programmet ger de studerande färdigheter att lösa problem inom industrin med hjälp av banbrytande verktyg inom artificiell intelligens, automation och reglerteori, dataanalys, trådlösa system och signalbehandling. De studerande blir experter på en rad olika tekniker inom elektronik, data science, distribuerade system, modellering och analys av signaler och system, maskininlärning och kommunikationssystem.

Studierna ger också kompetens inom till exempel teamarbete och koordinering, entreprenörskap, kritiskt tänkande och hållbarhet.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

CoDaS-programmet har en gemensam deltagaravgift och ett generöst stipendiesystem som finansieras av Europeiska kommissionen (Erasmus Mundus).

Läs mer om CoDaS deltagaravgift och tillgängliga stipendier på programmets webbplats (unite-codas-master.eu).

Studiernas uppbyggnad

CoDaS är ett internationellt gemensamt magisterprogram där du studerar vid minst två partneruniversitet och två länder, ett år vid respektive universitet.

Alla universitet i konsortiet kan vara antingen hemuniversitet (första året) eller värduniversitet (andra året). Under det första året genomför du kurser till en omfattning av 60 ECTS vid hemuniversitetet och under det andra året genomför du kurser till en omfattning av 30 ECTS och diplomarbetet (30 ECTS) vid värduniversitetet. Redan under det första året får du möjligheten att studera din inriktning genom att genomföra en nätkurs vid andra årets universitet.

Alla studerande vid programmet ska studera i två andra länder än sitt hemvistland när studierna börjar. Om du bor i samma land som antingen hem-eller värduniversitetet före du börjar i programmet ska du genomföra den sista terminen (diplomarbetet) vid ett annat värduniversitet eller inom industrin i ett annat land.

Det totala antalet studiepoäng för programmet är 120 ECTS.

Efter genomfört program utexamineras du från de två universitet du genomfört 60 ECTS vid, inklusive diplomarbetet. Du får en dubbelexamen, vilket innebär att du får examensbetyg från bägge universitet.

Master's Programme in Communications and Data Science

Inriktningsalternativ

Programmet är indelat i två studieår enligt följande:

Första året: grundstudier gemensamma för alla universitet i konsortiet:

 • Allmänna studier (språk, mjuka färdigheter o.s.v.)
 • Matematik/Programmering/Säkerhet
 • Kommunikationsteknik
 • Datavetenskap

Andra året: specialisering, studier som är specifika för konsortuniversiteten samt diplomarbete

 • Communications, Data Science, and Security (Grenoble INP)
 • Communications and Data Science (Técnico Lisboa)
 • Communications, Automation, and Machine Learning (Aalto-universitetet)
 • Communications, Machine Learning, Medical Informatics & Biomedicine (TU Braunschweig)
 • Communications, 5G/6G and Internet of Things, and Data Science (UPC)

Läs mer på programmets webbplats (unite-codas-master.eu).

Internationell verksamhet

Programmet Communications and Data Science leder till dubbelexamen och erbjuds av universitetsnätverket Unite!. Detta innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två olika länder. Studiemiljön i programmet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från detta program har mycket goda arbetsmöjligheter i Europa, eftersom det råder brist på experter inom området i hela Europa och till och med i världen. Exempel på möjliga arbetsgivare är telekommunikationsföretag, såsom teleoperatörer, samt konsultföretag, tjänsteleverantörer och tillverkare. Dessutom kan utexaminerade få jobb inom andra företag och organisationer som behöver tekniska experter inom nätverk, sakernas internet, säkerhet, dataanalys, automation och artificiell intelligens.

Tyngdpunkter inom forskning

Ämnesområdena inom programmet är kopplade till fokusområdena för forskningen vid Institutionen för informations- och kommunikationsteknik vid Högskolan för elektroteknik.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är ett av de högst rankade universiteten i världen vad gäller industrisamarbete. Den som utexamineras från oss kan dra nytta av våra kontakter. Aalto Industrial Internet Campus erbjuder dig en möjlighet att knyta kontakter till studerande inom andra tekniska områden och ansedda industripartner.

Logos of Consortium Universities.
Professori Stephan Sigg, image: Evelin Kask

Professor Stephan Sigg: Communications and Data Science offers a good mix of relevant topics

In this master's programme, students study in two different European universities. Professor Sigg reminds that studying in different environments and countries opens many new doors.

News
University Network for Innovation, Technology and Engineering Unite! logo

Unite! network

Unite! is a network of top technical universities in seven European countries. Unite! connects engineering, science, and technology with the grand challenges of society in co-creation by students, faculty, and staff. Unite! education provides skills for a new generation of European and global citizens who actively contribute to the advancement of knowledge, European competitiveness, and the development of solutions for societal challenges. Unite! programmes focus on multidisciplinary, multicultural, and multilingual education.

More information about Unite! network on the network's page.

Further details on the Universities organizing programme is available in the programme web page (directs out of Aalto.fi pages)

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto
European Union flag

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.

Kontakt information

CoDaS Admissions Office

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected]. Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning se https://www.unite-codas-master.eu/

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: