Samarbeta med oss

Högskolan för elektroteknik har ett nära samarbete med samhället, företag, organisationer och alumner. Samarbetet har en lång tradition inom forskning, undervisning, sysselsättning och evenemang för partner.
Alumnitapahtuma Sähkötekniikan korkeakoulussa

Företagsrelationer vid Högskolan för elektroteknik

Högskolans centrala styrka är den teknisk-vetenskapliga forskningen som tjänar finländska företag och organisationer. Ny kunskap från forskningsresultaten används för att förnya diverse teknikbranscher och upprätthålla konkurrenskraften samt inom ny affärsverksamhet.

Enheten för företagsrelationer har som uppgift att främja växelverkan mellan högskolan, företag och organisationer samt att stöda långsiktiga partnerskap.  Vi erbjuder företag kontakter, nätverksevenemang och tjänster för rekrytering av studerande samt möjligheter till forsknings- och undervisningssamarbete. Inom forskning omfattar samarbetsmöjligheterna allt från forskningsprojekt och -program till bredare infrastrukturarbete, och inom undervisning allt från gästföreläsningar till examensarbeten och studentprojekt,

 

Ytterligare information:

Ansvarig för alumn- och företagsrelationer
Seppo Saastamoinen
tfn 050 365 3706
[email protected]
[email protected]

 

Alumnverksamhet vid Aalto-universitetet

Alumnrelationerna vid Högskolan för elektroteknik främjar ett tvärvetenskapligt samarbete mellan skolan, Aalto-universitetet och dess alumner samt ett långsiktigt och mångsidigt partnerskap i samarbete med andra universitetsaktörer och alumnorganisationer (AS-alumnit, Sähköklubi och BioDI) samt gillen (SIK, Inkubio och AS-gillet). Vårt mål är att aktivt engagera våra alumner i universitetsgemenskapen.

Alumnnätverkets AlumniNET-portal har stängts och ersatts med Alumni Circle. Uppgifterna om alla medlemmar i AlumniNET finns kvar och kan vid behov uppdateras på Alumni Circles webbplats.

 

Som medlem i vårt alumnnätverk

 • får du ta del av senaste forskningsinformation och ett alumnbrev varje månad
 • kan du utnyttja våra mångvetenskapliga nätverk
 • öppnas flera möjligheter för att utveckla dig själv
 • kan du bli en mentor åt en studerande
 • får du en e-postadress som slutar på alumni.aalto.fi, som alltid fungerar
 • kan du delta i nätverksevenemang och till exempel resor för alumner.

 

Kom också ihåg att utnyttja förmånerna som vi erbjuder åt våra alumner.

Aalto-universitetets alumnnätverk har redan 35 000 medlemmar i över 80 länder. Över 3 000 av nätverkets medlemmar är från Högskolan för elektroteknik.

Arbetsgivartjänster vid Högskolan för elektroteknik och på Otnäs campus

Vi hjälper arbetsgivare i rekrytering och i att bygga upp sin bild som arbetsgivare bland våra studerande.

 • Meddela om arbets- och praktikplatser samt examensarbetsuppdrag via Aalto CareerWeb.
 • Delta i rekryteringsevenemang
 • Ordna evenemang på campus
 • Nå ut till Aalto-studerande med information om karriärmöjligheter och lediga arbetsplatser

 

Blev du intresserad? Läs mer om våra arbetsgivartjänster

 

Ytterligare information:

Alumn- och företagsrelationer

Seppo Saastamoinen
Ansvarig för alumn- och företagsrelationer
tfn 050 365 3706
[email protected]

 

Karriär- och rekryteringstjänster

Kaisa Paasivirta
Sakkunnig, karriär- och rekryteringstjänster
tfn 050 359 3620
[email protected]

 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat